Tržní houby v Československu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tržní houby v Československu definovala různá legislativa, od roku 1937 Codex alimentarius zahrnující 58 druhů, které byly v roce 1942 vyhláškou svazu zahradnicko-ovocnického rozděleny do skupin podle jakosti. Roku 1950 vstoupila v platnost vyhláška ministerstva zdravotnictví uvádějící 64 druhů.[1] Další změnu přinesla norma ČSN 46 3195 z roku 1964. Tato specifikovala jedlé druhy získané sběrem a určené k přímému prodeji a potravinářskému zpracování. Samotný seznam druhů však vznikl ještě dříve, v letech 1953–1954 a době před uvedením normy byl zapsán v tzv. kodexové knize. Z toho důvodu se dříve používal i termín kodexové houby. Tyto předpisy se týkaly sběru a prodeje hub volně rostoucích; pro pěstované žampiony existovala samostatná norma.[2]

Pozdějšími úpravami tohoto dokumentu vznikl seznam tržních hub České republiky. Vývoj mezi seznamy platnými celostátně v Československu zachycují jednotlivé sloupce. Aktuální statut v rámci České republiky pro druhy uvedené alespoň v jednom z československých seznamů je vyznačen v předposledním sloupci tabulky.

Podrobnější informace naleznete v článku Tržní houby České republiky.
Obrázek Druh Odborný název Codex
1937
jakost
1942
vyhl.
1950
ČSN
1964
ČSN

1997

v ČR
2003
Poznámka
Bělolanýž obecný Bělolanýž obecný
Druh Choiromyces venosus na Wikidruzích
Druh Choiromyces venosus na Wikidruzích
Kategorie Choiromyces venosus na Wikimedia Commons
Kategorie Choiromyces venosus na Wikimedia Commons
Choiromyces venosus
I.
Lanýž letní Lanýž letní
Druh Tuber aestivum na Wikidruzích
Druh Tuber aestivum na Wikidruzích
Kategorie Tuber aestivum na Wikimedia Commons
Kategorie Tuber aestivum na Wikimedia Commons
Tuber aestivum
I.

Destice chřapáčová Destice chřapáčová
Druh Discina ancilis na Wikidruzích
Druh Discina ancilis na Wikidruzích
Kategorie Discina ancilis na Wikimedia Commons
Kategorie Discina ancilis na Wikimedia Commons
Discina ancilis
Kačenka česká Kačenka česká
Druh Ptychoverpa bohemica na Wikidruzích
Druh Ptychoverpa bohemica na Wikidruzích
Kategorie Ptychoverpa bohemica na Wikimedia Commons
Kategorie Ptychoverpa bohemica na Wikimedia Commons
Ptychoverpa bohemica
I.
Smrž obecný Smrž obecný
Druh Morchella esculenta na Wikidruzích
Druh Morchella esculenta na Wikidruzích
Kategorie Morchella esculenta na Wikimedia Commons
Kategorie Morchella esculenta na Wikimedia Commons
Morchella esculenta
I.
Smrž polovolný Smrž polovolný
Druh Morchella semilibera na Wikidruzích
Druh Morchella semilibera na Wikidruzích
Kategorie Morchella semilibera na Wikimedia Commons
Kategorie Morchella semilibera na Wikimedia Commons
Morchella semilibera

=smrž obojetný
Smrž špičatý Smrž špičatý
Druh Morchella conica na Wikidruzích
Druh Morchella conica na Wikidruzích
Kategorie Morchella conica na Wikimedia Commons
Kategorie Morchella conica na Wikimedia Commons
Morchella conica
I. =smrž kuželovitý
Smrž tlustonohý Smrž tlustonohý
Druh Morchella crassipes na Wikidruzích
Druh Morchella crassipes na Wikidruzích
Kategorie Morchella crassipes na Wikimedia Commons
Kategorie Morchella crassipes na Wikimedia Commons
Morchella crassipes
Smrž vysoký Smrž vysoký
Druh Morchella ellata na Wikidruzích
Druh Morchella ellata na Wikidruzích
Kategorie Morchella ellata na Wikimedia Commons
Kategorie Morchella ellata na Wikimedia Commons
Morchella ellata
Ucháč obecný Ucháč obecný
Druh Gyromitra esculenta na Wikidruzích
Druh Gyromitra esculenta na Wikidruzích
Kategorie Gyromitra esculenta na Wikimedia Commons
Kategorie Gyromitra esculenta na Wikimedia Commons
Gyromitra esculenta
I. =ucháč jedlý
fakultativně jedovatý
Ucháč obrovský Ucháč obrovský
Druh Gyromitra gigas na Wikidruzích
Druh Gyromitra gigas na Wikidruzích
Kategorie Gyromitra gigas na Wikimedia Commons
Kategorie Gyromitra gigas na Wikimedia Commons
Gyromitra gigas
I.
Chřapáč pružný Chřapáč pružný
Druh Helvella elastica na Wikidruzích
Druh Helvella elastica na Wikidruzích
Kategorie Helvella elastica na Wikimedia Commons
Kategorie Helvella elastica na Wikimedia Commons
Helvella elastica
VI.
Kotrč kadeřavý Kotrč kadeřavý
Druh Sparassis crispa na Wikidruzích
Druh Sparassis crispa na Wikidruzích
Kategorie Sparassis crispa na Wikimedia Commons
Kategorie Sparassis crispa na Wikimedia Commons
Sparassis crispa
II.
Kotrč štěrbákový
Druh Sparassis laminosa na Wikidruzích
Druh Sparassis laminosa na Wikidruzích
Kategorie Sparassis laminosa na Wikimedia Commons
Kategorie Sparassis laminosa na Wikimedia Commons
Sparassis laminosa
II.
Kuřátka jarmuzová Kuřátka jarmuzová
Druh Ramaria botrytis na Wikidruzích
Druh Ramaria botrytis na Wikidruzích
Kategorie Ramaria botrytis na Wikimedia Commons
Kategorie Ramaria botrytis na Wikimedia Commons
Ramaria botrytis
III.
Kuřátka sličná Kuřátka sličná
Druh Ramaria formosa na Wikidruzích
Druh Ramaria formosa na Wikidruzích
Kategorie Ramaria formosa na Wikimedia Commons
Kategorie Ramaria formosa na Wikimedia Commons
Ramaria formosa
III.
Kuřátka zlatá Kuřátka zlatá
Druh Ramaria aurea na Wikidruzích
Druh Ramaria aurea na Wikidruzích
Kategorie Ramaria aurea na Wikimedia Commons
Kategorie Ramaria aurea na Wikimedia Commons
Ramaria aurea

=kuřátka zlatožlutá
Kuřátka žlutá Kuřátka žlutá
Druh Ramaria flava na Wikidruzích
Druh Ramaria flava na Wikidruzích
Kategorie Ramaria flava na Wikimedia Commons
Kategorie Ramaria flava na Wikimedia Commons
Ramaria flava
III.
Kyj Herkulův Kyj Herkulův
Druh Clavariadelphus pistillaris na Wikidruzích
Druh Clavariadelphus pistillaris na Wikidruzích
Kategorie Clavariadelphus pistillaris na Wikimedia Commons
Kategorie Clavariadelphus pistillaris na Wikimedia Commons
Clavariadelphus pistillaris
IV. =kyjanka Herkulova
Stročkovec kyjovitý Stročkovec kyjovitý
Druh Gomphus clavatus na Wikidruzích
Druh Gomphus clavatus na Wikidruzích
Kategorie Gomphus clavatus na Wikimedia Commons
Kategorie Gomphus clavatus na Wikimedia Commons
Gomphus clavatus
IV.
=stroček kyjovitý
Lišák zprohýbaný Lišák zprohýbaný
Druh Hydnum repandum na Wikidruzích
Druh Hydnum repandum na Wikidruzích
Kategorie Hydnum repandum na Wikimedia Commons
Kategorie Hydnum repandum na Wikimedia Commons
Hydnum repandum
IV.
=lošák bílý
Lošák jelení Lošák jelení
Druh Hydnum imbricatum na Wikidruzích
Druh Hydnum imbricatum na Wikidruzích
Kategorie Hydnum imbricatum na Wikimedia Commons
Kategorie Hydnum imbricatum na Wikimedia Commons
Hydnum imbricatum
IV.

=lošák (masozub) střechovitý
Liška obecná Liška obecná
Druh Cantharellus cibarius na Wikidruzích
Druh Cantharellus cibarius na Wikidruzích
Kategorie Cantharellus cibarius na Wikimedia Commons
Kategorie Cantharellus cibarius na Wikimedia Commons
Cantharellus cibarius
III.
Liška bledá Liška bledá
Druh Cantharellus pallens na Wikidruzích
Druh Cantharellus pallens na Wikidruzích
Kategorie Cantharellus pallens na Wikimedia Commons
Kategorie Cantharellus pallens na Wikimedia Commons
Cantharellus pallens
Stroček trubkovitý Stroček trubkovitý
Druh Craterellus cornucopioides na Wikidruzích
Druh Craterellus cornucopioides na Wikidruzích
Kategorie Craterellus cornucopioides na Wikimedia Commons
Kategorie Craterellus cornucopioides na Wikimedia Commons
Craterellus cornucopioides
IV.
Pstřeň dubový Pstřeň dubový
Druh Fistulina hepatica na Wikidruzích
Druh Fistulina hepatica na Wikidruzích
Kategorie Fistulina hepatica na Wikimedia Commons
Kategorie Fistulina hepatica na Wikimedia Commons
Fistulina hepatica
IV.
Krásnoporka mlynářka Krásnoporka mlynářka
Druh Albatrellus ovinus na Wikidruzích
Druh Albatrellus ovinus na Wikidruzích
Kategorie Albatrellus ovinus na Wikimedia Commons
Kategorie Albatrellus ovinus na Wikimedia Commons
Albatrellus ovinus
IV.


=krásnoporka (choroš) ovčí
Krásnoporka žemlička Krásnoporka žemlička
Druh Albatrellus confluens na Wikidruzích
Druh Albatrellus confluens na Wikidruzích
Kategorie Albatrellus confluens na Wikimedia Commons
Kategorie Albatrellus confluens na Wikimedia Commons
Albatrellus confluens
IV.


Trsnatec lupenitý Trsnatec lupenitý
Druh Grifola frondosa na Wikidruzích
Druh Grifola frondosa na Wikidruzích
Kategorie Grifola frondosa na Wikimedia Commons
Kategorie Grifola frondosa na Wikimedia Commons
Grifola frondosa
II.

=choroš (trsnatec) listnatý
Choroš oříš Choroš oříš
Druh Polyporus umbellatus na Wikidruzích
Druh Polyporus umbellatus na Wikidruzích
Kategorie Polyporus umbellatus na Wikimedia Commons
Kategorie Polyporus umbellatus na Wikimedia Commons
Polyporus umbellatus
IV.

=choroš (trsnatec) větvený
Choroš šupinatý Choroš šupinatý
Druh Polyporus squamosus na Wikidruzích
Druh Polyporus squamosus na Wikidruzích
Kategorie Polyporus squamosus na Wikimedia Commons
Kategorie Polyporus squamosus na Wikimedia Commons
Polyporus squamosus


Hřib dutonohý Hřib dutonohý
Druh Boletinus cavipes na Wikidruzích
Druh Boletinus cavipes na Wikidruzích
Kategorie Boletinus cavipes na Wikimedia Commons
Kategorie Boletinus cavipes na Wikimedia Commons
Boletinus cavipes
Hřib hnědý Hřib hnědý
Druh Imleria badia na Wikidruzích
Druh Imleria badia na Wikidruzích
Kategorie Imleria badia na Wikimedia Commons
Kategorie Imleria badia na Wikimedia Commons
Imleria badia
I. =kožešník hnědý
Hřib sametový Hřib sametový
Druh Xerocomellus pruinatus na Wikidruzích
Druh Xerocomellus pruinatus na Wikidruzích
Kategorie Xerocomellus pruinatus na Wikimedia Commons
Kategorie Xerocomellus pruinatus na Wikimedia Commons
Xerocomellus pruinatus
Hřib kaštanový Hřib kaštanový
Druh Gyroporus castaneus na Wikidruzích
Druh Gyroporus castaneus na Wikidruzích
Kategorie Gyroporus castaneus na Wikimedia Commons
Kategorie Gyroporus castaneus na Wikimedia Commons
Gyroporus castaneus
Hřib koloděj Hřib koloděj
Druh Suillellus luridus na Wikidruzích
Druh Suillellus luridus na Wikidruzích
Kategorie Suillellus luridus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillellus luridus na Wikimedia Commons
Suillellus luridus
I.
Hřib kovář Hřib kovář
Druh Neoboletus luridiformis na Wikidruzích
Druh Neoboletus luridiformis na Wikidruzích
Kategorie Neoboletus luridiformis na Wikimedia Commons
Kategorie Neoboletus luridiformis na Wikimedia Commons
Neoboletus luridiformis
II.
Hřib královský Hřib královský
Druh Butyriboletus regius na Wikidruzích
Druh Butyriboletus regius na Wikidruzích
Kategorie Butyriboletus regius na Wikimedia Commons
Kategorie Butyriboletus regius na Wikimedia Commons
Butyriboletus regius
I.
I.A


Hřib smrkový Hřib smrkový
Druh Boletus edulis na Wikidruzích
Druh Boletus edulis na Wikidruzích
Kategorie Boletus edulis na Wikimedia Commons
Kategorie Boletus edulis na Wikimedia Commons
Boletus edulis
I.
I.A
Hřib borový Hřib borový
Druh Boletus pinophilus na Wikidruzích
Druh Boletus pinophilus na Wikidruzích
Kategorie Boletus pinophilus na Wikimedia Commons
Kategorie Boletus pinophilus na Wikimedia Commons
Boletus pinophilus
I.
I.A
Hřib dubový Hřib dubový
Druh Boletus reticulatus na Wikidruzích
Druh Boletus reticulatus na Wikidruzích
Kategorie Boletus reticulatus na Wikimedia Commons
Kategorie Boletus reticulatus na Wikimedia Commons
Boletus reticulatus
I.
I.A
Hřib bronzový Hřib bronzový
Druh Boletus aereus na Wikidruzích
Druh Boletus aereus na Wikidruzích
Kategorie Boletus aereus na Wikimedia Commons
Kategorie Boletus aereus na Wikimedia Commons
Boletus aereus
I.
I.A
Hřib plstnatý Hřib plstnatý
Druh Xerocomus subtomentosus na Wikidruzích
Druh Xerocomus subtomentosus na Wikidruzích
Kategorie Xerocomus subtomentosus na Wikimedia Commons
Kategorie Xerocomus subtomentosus na Wikimedia Commons
Xerocomus subtomentosus
II. =kožešník plstnatý
Hřib přívěskatý Hřib přívěskatý
Druh Butyriboletus appendiculatus na Wikidruzích
Druh Butyriboletus appendiculatus na Wikidruzích
Kategorie Butyriboletus appendiculatus na Wikimedia Commons
Kategorie Butyriboletus appendiculatus na Wikimedia Commons
Butyriboletus appendiculatus

=hřib panenský
Hřib siný Hřib siný
Druh Gyroporus cyanescens na Wikidruzích
Druh Gyroporus cyanescens na Wikidruzích
Kategorie Gyroporus cyanescens na Wikimedia Commons
Kategorie Gyroporus cyanescens na Wikimedia Commons
Gyroporus cyanescens
Klouzek strakoš Klouzek strakoš
Druh Suillus variegatus na Wikidruzích
Druh Suillus variegatus na Wikidruzích
Kategorie Suillus variegatus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus variegatus na Wikimedia Commons
Suillus variegatus
II. =hřib pestrý
Klouzek bílý Klouzek bílý
Druh Suillus placidus na Wikidruzích
Druh Suillus placidus na Wikidruzích
Kategorie Suillus placidus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus placidus na Wikimedia Commons
Suillus placidus
Klouzek kravský Klouzek kravský
Druh Suillus bovinus na Wikidruzích
Druh Suillus bovinus na Wikidruzích
Kategorie Suillus bovinus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus bovinus na Wikimedia Commons
Suillus bovinus
II.
Klouzek obecný Klouzek obecný
Druh Suillus luteus na Wikidruzích
Druh Suillus luteus na Wikidruzích
Kategorie Suillus luteus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus luteus na Wikimedia Commons
Suillus luteus
II. =klouzek žlutý
Klouzek sličný Klouzek sličný
Druh Suillus elegans na Wikidruzích
Druh Suillus elegans na Wikidruzích
Kategorie Suillus elegans na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus elegans na Wikimedia Commons
Suillus elegans
II. =klouzek modřínový
Klouzek zrnitý Klouzek zrnitý
Druh Suillus granulatus na Wikidruzích
Druh Suillus granulatus na Wikidruzích
Kategorie Suillus granulatus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus granulatus na Wikimedia Commons
Suillus granulatus
II.
Klouzek slizký Klouzek slizký
Druh Suillus viscidus na Wikidruzích
Druh Suillus viscidus na Wikidruzích
Kategorie Suillus viscidus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus viscidus na Wikimedia Commons
Suillus viscidus
Kozák březový Kozák březový
Druh Leccinum scabrum na Wikidruzích
Druh Leccinum scabrum na Wikidruzích
Kategorie Leccinum scabrum na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum scabrum na Wikimedia Commons
Leccinum scabrum
II. =kozák špičník
Kozák dubový Kozák dubový
Druh Leccinellum crocipodium na Wikidruzích
Druh Leccinellum crocipodium na Wikidruzích
Kategorie Leccinellum crocipodium na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinellum crocipodium na Wikimedia Commons
Leccinellum crocipodium

=kozák žlutoporý
Kozák habrový Kozák habrový
Druh Leccinum carpini na Wikidruzích
Druh Leccinum carpini na Wikidruzích
Kategorie Leccinum carpini na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum carpini na Wikimedia Commons
Leccinum carpini
Křemenáč březový Křemenáč březový
Druh Leccinum versipelle na Wikidruzích
Druh Leccinum versipelle na Wikidruzích
Kategorie Leccinum versipelle na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum versipelle na Wikimedia Commons
Leccinum versipelle
kozák ryšavý/žlutooranžový
Křemenáč osikový Křemenáč osikový
Druh Leccinum aurantiacum na Wikidruzích
Druh Leccinum aurantiacum na Wikidruzích
Kategorie Leccinum aurantiacum na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum aurantiacum na Wikimedia Commons
Leccinum aurantiacum
II. =kozák osičník
Bedla červenající Bedla červenající
Druh Macrolepiota rhacodes na Wikidruzích
Druh Macrolepiota rhacodes na Wikidruzích
Kategorie Macrolepiota rhacodes na Wikimedia Commons
Kategorie Macrolepiota rhacodes na Wikimedia Commons
Macrolepiota rhacodes
Bedla vysoká Bedla vysoká
Druh Macrolepiota procera na Wikidruzích
Druh Macrolepiota procera na Wikidruzích
Kategorie Macrolepiota procera na Wikimedia Commons
Kategorie Macrolepiota procera na Wikimedia Commons
Macrolepiota procera
II.
Čirůvka dvojbarvá Čirůvka dvojbarvá
Druh Lepista saeva na Wikidruzích
Druh Lepista saeva na Wikidruzích
Kategorie Lepista saeva na Wikimedia Commons
Kategorie Lepista saeva na Wikimedia Commons
Lepista saeva
Čirůvka fialová Čirůvka fialová
Druh Lepista nuda na Wikidruzích
Druh Lepista nuda na Wikidruzích
Kategorie Lepista nuda na Wikimedia Commons
Kategorie Lepista nuda na Wikimedia Commons
Lepista nuda
=rudočechratka fialová
Čirůvka havelka Čirůvka havelka
Druh Tricholoma portentosum na Wikidruzích
Druh Tricholoma portentosum na Wikidruzích
Kategorie Tricholoma portentosum na Wikimedia Commons
Kategorie Tricholoma portentosum na Wikimedia Commons
Tricholoma portentosum
III.
Čirůvka májovka Čirůvka májovka
Druh Calocybe gambosa na Wikidruzích
Druh Calocybe gambosa na Wikidruzích
Kategorie Calocybe gambosa na Wikimedia Commons
Kategorie Calocybe gambosa na Wikimedia Commons
Calocybe gambosa
I. =čirůvka májová
Čirůvka odlišná Čirůvka odlišná
Druh Tricholoma sejunctum na Wikidruzích
Druh Tricholoma sejunctum na Wikidruzích
Kategorie Tricholoma sejunctum na Wikimedia Commons
Kategorie Tricholoma sejunctum na Wikimedia Commons
Tricholoma sejunctum
IV. nejedlá – jedovatá
Čirůvka zelánka Čirůvka zelánka
Druh Tricholoma equestre na Wikidruzích
Druh Tricholoma equestre na Wikidruzích
Kategorie Tricholoma equestre na Wikimedia Commons
Kategorie Tricholoma equestre na Wikimedia Commons
Tricholoma equestre
III. fakultativně jedovatá
Čirůvka zemní Čirůvka zemní
Druh Tricholoma terreum na Wikidruzích
Druh Tricholoma terreum na Wikidruzích
Kategorie Tricholoma terreum na Wikimedia Commons
Kategorie Tricholoma terreum na Wikimedia Commons
Tricholoma terreum
IV.
Hlíva ústřičná Hlíva ústřičná
Druh Pleurotus ostreatus na Wikidruzích
Druh Pleurotus ostreatus na Wikidruzích
Kategorie Pleurotus ostreatus na Wikimedia Commons
Kategorie Pleurotus ostreatus na Wikimedia Commons
Pleurotus ostreatus
III.
Hlíva plicní Hlíva plicní
Druh Pleurotus pulmonarius na Wikidruzích
Druh Pleurotus pulmonarius na Wikidruzích
Kategorie Pleurotus pulmonarius na Wikimedia Commons
Kategorie Pleurotus pulmonarius na Wikimedia Commons
Pleurotus pulmonarius
Líha nahloučená Líha nahloučená
Druh Lyophyllum decastes na Wikidruzích
Druh Lyophyllum decastes na Wikidruzích
Kategorie Lyophyllum decastes na Wikimedia Commons
Kategorie Lyophyllum decastes na Wikimedia Commons
Lyophyllum decastes
Líha klubčitá Líha klubčitá
Druh Lyophyllum fumosum na Wikidruzích
Druh Lyophyllum fumosum na Wikidruzích
Kategorie Lyophyllum fumosum na Wikimedia Commons
Kategorie Lyophyllum fumosum na Wikimedia Commons
Lyophyllum fumosum
Líha srostlá Líha srostlá
Druh Lyophyllum connatum na Wikidruzích
Druh Lyophyllum connatum na Wikidruzích
Kategorie Lyophyllum connatum na Wikimedia Commons
Kategorie Lyophyllum connatum na Wikimedia Commons
Lyophyllum connatum
jedovatá
Mechovka obecná Mechovka obecná
Druh Clitopilus prunulus na Wikidruzích
Druh Clitopilus prunulus na Wikidruzích
Kategorie Clitopilus prunulus na Wikimedia Commons
Kategorie Clitopilus prunulus na Wikimedia Commons
Clitopilus prunulus
III. =mechovka bílá
Muchomůrka císařská Muchomůrka císařská
Druh Amanita caesarea na Wikidruzích
Druh Amanita caesarea na Wikidruzích
Kategorie Amanita caesarea na Wikimedia Commons
Kategorie Amanita caesarea na Wikimedia Commons
Amanita caesarea
II.

Muchomůrka růžovka Muchomůrka růžovka
Druh Amanita rubescens na Wikidruzích
Druh Amanita rubescens na Wikidruzích
Kategorie Amanita rubescens na Wikimedia Commons
Kategorie Amanita rubescens na Wikimedia Commons
Amanita rubescens
II.
Náramkovec císařský Náramkovec císařský
Druh Catathelasma imperiale na Wikidruzích
Druh Catathelasma imperiale na Wikidruzích
Kategorie Catathelasma imperiale na Wikimedia Commons
Kategorie Catathelasma imperiale na Wikimedia Commons
Catathelasma imperiale

=václavka císařská
Opeňka měnlivá Opeňka měnlivá
Druh Kuehneromyces mutabilis na Wikidruzích
Druh Kuehneromyces mutabilis na Wikidruzích
Kategorie Kuehneromyces mutabilis na Wikimedia Commons
Kategorie Kuehneromyces mutabilis na Wikimedia Commons
Kuehneromyces mutabilis
=šupinovka měnlivá
Penízovka sametonohá Penízovka sametonohá
Druh Flamulina velutipes na Wikidruzích
Druh Flamulina velutipes na Wikidruzích
Kategorie Flamulina velutipes na Wikimedia Commons
Kategorie Flamulina velutipes na Wikimedia Commons
Flamulina velutipes
Šťavnatka březnovka Šťavnatka březnovka
Druh Hygrophorus marzuolus na Wikidruzích
Druh Hygrophorus marzuolus na Wikidruzích
Kategorie Hygrophorus marzuolus na Wikimedia Commons
Kategorie Hygrophorus marzuolus na Wikimedia Commons
Hygrophorus marzuolus

=plžatka březnová
Ryzec krvomléčný Ryzec krvomléčný
Druh Lactarius sanguifluus na Wikidruzích
Druh Lactarius sanguifluus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius sanguifluus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius sanguifluus na Wikimedia Commons
Lactarius sanguifluus

=ryzec krvavý
Ryzec peprný Ryzec peprný
Druh Lactarius piperatus na Wikidruzích
Druh Lactarius piperatus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius piperatus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius piperatus na Wikimedia Commons
Lactarius piperatus
IV.
Ryzec pravý Ryzec pravý
Druh Lactarius deliciosus na Wikidruzích
Druh Lactarius deliciosus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius deliciosus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius deliciosus na Wikimedia Commons
Lactarius deliciosus
I.A
Ryzec smrkový Ryzec smrkový
Druh Lactarius deterrimus na Wikidruzích
Druh Lactarius deterrimus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius deterrimus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius deterrimus na Wikimedia Commons
Lactarius deterrimus
dříve nerozlišován od borového
Ryzec syrovinka Ryzec syrovinka
Druh Lactarius volemus na Wikidruzích
Druh Lactarius volemus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius volemus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius volemus na Wikimedia Commons
Lactarius volemus
III.
Slizák mazlavý Slizák mazlavý
Druh Gomphidius glutinosus na Wikidruzích
Druh Gomphidius glutinosus na Wikidruzích
Kategorie Gomphidius glutinosus na Wikimedia Commons
Kategorie Gomphidius glutinosus na Wikimedia Commons
Gomphidius glutinosus
Sluka svraskalá Sluka svraskalá
Druh Cortinarius caperatus na Wikidruzích
Druh Cortinarius caperatus na Wikidruzích
Kategorie Cortinarius caperatus na Wikimedia Commons
Kategorie Cortinarius caperatus na Wikimedia Commons
Cortinarius caperatus
Špička obecná Špička obecná
Druh Marasmius oreades na Wikidruzích
Druh Marasmius oreades na Wikidruzích
Kategorie Marasmius oreades na Wikimedia Commons
Kategorie Marasmius oreades na Wikimedia Commons
Marasmius oreades
IV. =špička travní
Šupinovka kostrbatá Šupinovka kostrbatá
Druh Pholiota squarrosa na Wikidruzích
Druh Pholiota squarrosa na Wikidruzích
Kategorie Pholiota squarrosa na Wikimedia Commons
Kategorie Pholiota squarrosa na Wikimedia Commons
Pholiota squarrosa
IV.
Václavka obecná Václavka obecná
Druh Armillaria mellea na Wikidruzích
Druh Armillaria mellea na Wikidruzích
Kategorie Armillaria mellea na Wikimedia Commons
Kategorie Armillaria mellea na Wikimedia Commons
Armillaria mellea
III.
Závojenka podtrnka Závojenka podtrnka
Druh Entoloma clypeatum na Wikidruzích
Druh Entoloma clypeatum na Wikidruzích
Kategorie Entoloma clypeatum na Wikimedia Commons
Kategorie Entoloma clypeatum na Wikimedia Commons
Entoloma clypeatum
II.
Strmělka mlženka Strmělka mlženka
Druh Clitocybe nebularis na Wikidruzích
Druh Clitocybe nebularis na Wikidruzích
Kategorie Clitocybe nebularis na Wikimedia Commons
Kategorie Clitocybe nebularis na Wikimedia Commons
Clitocybe nebularis
Žampion dvouvýtrusý Žampion dvouvýtrusý
Druh Agaricus brunescens na Wikidruzích
Druh Agaricus brunescens na Wikidruzích
Kategorie Agaricus brunescens na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus brunescens na Wikimedia Commons
Agaricus brunescens
=žampion hnědý
Žampion lesní Žampion lesní
Druh Agaricus silvaticus na Wikidruzích
Druh Agaricus silvaticus na Wikidruzích
Kategorie Agaricus silvaticus na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus silvaticus na Wikimedia Commons
Agaricus silvaticus
I.
Žampion luční
Druh Psalliota pratensis na Wikidruzích
Druh Psalliota pratensis na Wikidruzích
Kategorie Psalliota pratensis na Wikimedia Commons
Kategorie Psalliota pratensis na Wikimedia Commons
Psalliota pratensis
I.
Žampion opásaný Žampion opásaný
Druh Agaricus bitorquis na Wikidruzích
Druh Agaricus bitorquis na Wikidruzích
Kategorie Agaricus bitorquis na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus bitorquis na Wikimedia Commons
Agaricus bitorquis
=žampion pochvatý
Žampion ovčí Žampion ovčí
Druh Agaricus arvensis na Wikidruzích
Druh Agaricus arvensis na Wikidruzích
Kategorie Agaricus arvensis na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus arvensis na Wikimedia Commons
Agaricus arvensis
I. =pečárka rolní
Žampion pařeništní Žampion pařeništní
Druh Agaricus subperonatus na Wikidruzích
Druh Agaricus subperonatus na Wikidruzích
Kategorie Agaricus subperonatus na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus subperonatus na Wikimedia Commons
Agaricus subperonatus
Žampion polní Žampion polní
Druh Agaricus campester na Wikidruzích
Druh Agaricus campester na Wikidruzích
Kategorie Agaricus campester na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus campester na Wikimedia Commons
Agaricus campester
I.
Žampion velký Žampion císařský
Druh Agaricus augustus na Wikidruzích
Druh Agaricus augustus na Wikidruzích
Kategorie Agaricus augustus na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus augustus na Wikimedia Commons
Agaricus augustus
=pečárka obrovská/velká
Žampion zahradní
Druh Agaricus hortensis na Wikidruzích
Druh Agaricus hortensis na Wikidruzích
Kategorie Agaricus hortensis na Wikimedia Commons
Kategorie Agaricus hortensis na Wikimedia Commons
Agaricus hortensis
Vatovec obrovský Vatovec obrovský
Druh Calvatia gigantea na Wikidruzích
Druh Calvatia gigantea na Wikidruzích
Kategorie Calvatia gigantea na Wikimedia Commons
Kategorie Calvatia gigantea na Wikimedia Commons
Calvatia gigantea
 • – zahrnutý v seznamu
 • – seznam jej neuvádí
 • – v současnosti zákonem chráněný
 • – v současnosti na Červeném seznamu České republiky
 • – pouze pro průmyslové zpracování
 • – pouze klobouky (bez třeňů)
 • – pouze mladé plodnice
 • – pouze pěstované plodnice
 • – pouze dovozové plodnice

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PILÁT, Albert. Naše houby. Ilustrace Otto Ušák. Praha: Brázda, 1952. 335 s. Kapitola Jedlé houby, s. 35–41. 
 2. SMOTLACHA, Miroslav. Atlas tržních a jedovatých hub. třetí upravené. vyd. Praha: SZN, 1989. 269 s. S. 35–37.