Seznam hřbitovů v Praze

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Toto je seznam pražských hřbitovů a pohřebišť, tj. všech objektů, které se nacházejí v hlavním městě Praze, včetně hřbitovů a pohřebišť zaniklých nebo nepoužívaných, a to bez rozdílu vyznání či náboženské konfese. Jsou seřazeny podle názvu pražských čtvrtí.

V současné době je na území hlavního města v provozu celkem 29 hřbitovů ve správě Pohřební služby hlavního města Prahy, jejich celkový počet je více než dvojnásobný (další provozují například městské části a dvě kolumbária Pohřební ústav hlavního města Prahy), některé prameny uvádějí číslo 67, z historického pohledu jich bude mnohem víc.

B[edit | edit source]

D[edit | edit source]

Ď[edit | edit source]

H[edit | edit source]

CH[edit | edit source]

J[edit | edit source]

K[edit | edit source]

L[edit | edit source]

M[edit | edit source]

N[edit | edit source]

O[edit | edit source]

P[edit | edit source]

R[edit | edit source]

Ř[edit | edit source]

S[edit | edit source]

Š[edit | edit source]

T[edit | edit source]

U[edit | edit source]

Ú[edit | edit source]

V[edit | edit source]

Z[edit | edit source]

Ž[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]