Přeskočit na obsah

Příkazní smlouva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Mandant)

Příkazní smlouva (mandatum) je smlouva, kterou se příkazník (mandatář) zavazuje, že pro příkazce (mandanta) obstará nějakou záležitost.[1] Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. nepřikázané jednatelství. Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta nebo pokud je zejména vzhledem k jeho povolání obvyklá, jinak svou činnost vykonává bezplatně.[2]

Obdobné smlouvy

[editovat | editovat zdroj]

Do roku 2014 bylo možné ve vztazích mezi podnikateli uzavřít obdobnou mandátní smlouvu. Podobnými smlouvami jsou také komisionářská smlouva, zejména o prodeji věci, nebo smlouva o zprostředkování nějaké smlouvy, které jsou však již vždy úplatné. Je-li předmětem sjednané záležitosti věc, může jít jen o její obstarání, nikoli vytvoření na zakázku, protože v takovém případě by šlo o smlouvu o dílo.

Práva a povinnosti stran příkazní smlouvy

[editovat | editovat zdroj]

Příkazník musí jednat podle svých schopností a držet se pokynů příkazce. Od nich se může odchýlit pouze tehdy, pokud nemůže včas získat jeho souhlas a je-li to zároveň v jeho zájmu. Na nesprávný příkaz musí příkazce upozornit, ale jestliže na něm příkazce trvá, je povinen jej provést. Obstarat danou záležitost má zásadně osobně, pokud by to svěřil jinému, odpovídá za výsledek jeho činnosti, jakoby ji provedl sám. Také musí příkazci na vyžádání podávat zprávy a na závěr provést vyúčtování.[3]

Příkazce musí na žádost poskytnout zálohu a hradit vzniklé náklady, a to i tehdy, pokud by se žádaný výsledek činnosti příkazníka nedostavil. To platí i pro případnou odměnu. Také má povinnost k náhradě škody, která příkaznkovi vznikla. Musí rovněž příkazníkovi vystavit plnou moc, jestliže je k obstarání záležitosti potřeba právně jednat. Plná moc může být obsažena už v samotné příkazní smlouvě.[4]

Zánik příkazní smlouvy

[editovat | editovat zdroj]

Příkazní smlouva zaniká, kromě obstarání dohodnuté záležitosti, tehdy, pokud ji příkazce odvolá nebo pokud ji příkazník vypoví. Dále zanikne vždy smrtí příkazníka nebo příkazce. Je-li ale příkazce nebo příkazník právnickou osobou, pak práva a povinnosti z ní plynoucí přechází na právního nástupce. Nemá-li právního nástupce, smlouva zanikne rovněž. I po zániku smlouvy však musí ještě příkazník zařídit vše, co nesnese odkladu, ledaže na tom příkazce netrvá.[5]

  1. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“)
  2. § 2438 odst. 1 o. z.
  3. § 2432–2435 o. z.
  4. § 2436–2439 o. z.
  5. § 2440–2443 o. z.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]