1 (číslo)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Jedna)
0 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celé číslo 1
jedna
Rozklad
Dělitelé 1
Římskými číslicemi I
Dvojkově 1
Osmičkově 1
Šestnáctkově 1

Jednička (zvuk Jedna, 1) je první kladné přirozené číslo. Následuje po číslu nula a předchází číslu dva. Pořadové číslo je první. Římská číslice pro toto číslo je I. Tutéž číselnou hodnotu má i hebrejské písmeno alef.

Symbol 1[editovat | editovat zdroj]

Symbol 1 se používá jako číslicepoziční číselné soustavě. Pokud se použije symbol 1 samostatně, znamená to obvykle interpretaci čísla jedna. Ve dvojkové soustavě je jednička nejvyšší číslice. V leetspeaku znamená i , někdy též l.

Symbol se v matematice v některých případech používá (často typograficky odlišený – např. tučným či zdvojeným písmem) i pro jiné matematické objekty, vystupující jako neutrální prvek v operacích násobení a jejich zobecnění či obdobách (např. jednotková matice, jednotkový vektor, jednotkový spinor, jednotkový kvaternion, identické zobrazení apod.).

Slova, která se vztahují k číslu jedna[editovat | editovat zdroj]

Slova, která mají vztah k číslu jedna, často začínají řeckou předponou „mono“:

monarcha – jediný vládce, mono – jediný, monokl, monogamie, monokultura, monolit, monopol – jediný vlastník, monoteismus (jediný bůh), a další slova začínající na mon(o)-.

Slova, která mají označovat jednotlivost, jedinečnost, jsou často odvozena od latinského singularis nebo solus:

singulár, singl, singularita;
sólo, solitér, solipsismus.

Slova označující přednost, prvořadost, jsou pak odvozena od latinského primus ("první"):

primární, primář, primas, primogenitura, primadona;
od tohoto základu pocházejí i slova premiér a premiéra

Slova, která označují jednotu, jsou dále často odvozena od latinského „unus“:

unie – uniforma – unifikace – unisono – unitární.

Slova se stejným obsahem:

raz – užívá se při odpočítávání nebo rozpočítávání (raz, dva, tři …).

Přenesené významy[editovat | editovat zdroj]

V řadě jazyků funguje výraz označující počet „jedna“ také jako gramatický neurčitý člen: německé ein, maďarské egy, francouzské un. V češtině může slovo jeden znamenat také „někdo“ (např. ve větě Jeden by si myslel, že...). V angličtině může mít výraz one význam určitého i neurčitého zájmene.

  • jednička je v Česku nejlepší školní známka, kterou lze ve slovním hodnocení vyjádřit jako „výborně“. Od toho je odvozeno slovo jedničkář.
  • hovorově bývá také slovo jednička používáno pro označení nejlepšího člověka v nějakém oboru, tedy nejlepšího z nejlepších - Jsi jednička! (toto je obvykle myšleno v nějakém konkrétním oboru lidské činnosti)

Matematické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Číslo jedna

Chemie[editovat | editovat zdroj]

1 je atomové číslo vodíku.

Doprava[editovat | editovat zdroj]

Římská číslice I značí v mnoha zemích silnici I. třídy (např. I/14 v Česku). V mnoha zemích, např. Česko, Slovensko, či Srbsko značí spolu s písmenným označením (např. D1, A1, apod.) hlavní páteřní silnici napříč danou zemí. V řidičské terminologii je jednička označením prvního rychlostního stupně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]