Převodovka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Převodovka (rozcestník).
Část převodovky z motoru Pratt & Whitney Canada PT6
Schematický řez převodovkou Rohloff

Převodovka neboli převodová skříň je kompaktní strojní zařízení umožňující převod mezi hnacím a hnaným strojem, tj. technické zařízení, které mění silové a kinetické parametry přenášené energie. Nejčastěji mění úhlovou rychlost a točivý moment rotačního pohybu.
Převodovka se skládá z pevné skříně, která má funkci rámu, a převodového mechanismu. Skříní může být i prostor uvnitř rámu stroje. Převodovka je volitelný pevný převod. Za převodovky nepovažujeme měniče točivého momentu nahrazující spojku, ani rozvodovku bez funkce pevné změny převodového poměru.

Členění převodovek[editovat | editovat zdroj]

Podle kinetiky[editovat | editovat zdroj]

rotační ► rotační
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena rotačním pohybem hřídele ale s jinou charakteristikou, (jiné otáčky / jiný kroutící moment / jiný směr otáčení)
rotační ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
lineární ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena lineárním pohybem (posuvem), výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
rotační ► periodický
vstup do převodovky vykonává rotační pohyb výstup převodovky vykonává periodický rotační (kývavý) pohyb nebo periodický posuvný pohyb (tam-zpět)

Podle funkce[editovat | editovat zdroj]

lineární
výstup převodovky je vždy lineárně úměrný poloze vstupu, např. úhlu natočení hřídele
nelineární
výstup převodovky vykonává pohyb, který není přímo úměrný vstupu převodovky (spojitý, nelineární) případně může být výstup z převodovky přerušovaný (nespojitý, nelineární).

Podle přenosu energie[editovat | editovat zdroj]

obousměrné
vstup a výstup převodovky je možno zaměnit (zpravidla u jednoduchého soukolí).
jednosměrné
převodovka má určenou vstupní a výstupní stranu pro přenos energie (zpravidla vícestupňové převodovky).
samosvorné
konstrukce převodovky principiálně neumožňuje obousměrný přenos výkonu (např. šroubové a šnekové převodovky).


Podle převodového poměru[editovat | editovat zdroj]

Požadovanou funkcí převodovky s kinetikou pohybu rotační ► rotační je změna otáček a momentu mezi vstupní a výstupní hřídelí.

Převodový poměr

A) převodovka s konstantním poměrem[editovat | editovat zdroj]

Jednostupňová převodovka[editovat | editovat zdroj]

Jednostupňová převodovka

Jednostupňová převodovka, bez možnosti pevné změny převodového poměru, umístěná ve stroji se nazývá rozvodovka, neboť rozvádí točivý moment po systému.

B) převodovka s proměnným převodovým poměrem[editovat | editovat zdroj]

Vícestupňová převodovka umožňuje změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. Změna se provádí změnou vnitřního převodového poměru.

S plynulým převodem[editovat | editovat zdroj]

Převodovka s plynulým převodem umožňuje plynulou změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. O tomto typu převodu pojednává článek o variátoru. Tento typ převodovek však neumožňuje přenos velkých výkonů. Variátor, tedy hydrodynamický měnič točivého momentu v automobilu s automatickou převodovkou nahrazuje spojku v místě mezi motorem a převodovkou.

Se stupňovitým převodem[editovat | editovat zdroj]

Převodovka se stupňovitým převodem umožňuje změnu převodového poměru pouze ve stupních, neboli skokově. Výhodou je možnost přenosu větších výkonů.

Podle převodového mechanismu[editovat | editovat zdroj]

 • S ozubenými koly
  • s čelním soukolím (s přímými, šikmými nebo šípovými zuby) – rovnoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • s kuželovým soukolím – různoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • se šnekovým soukolím – kolmé vstupní a výstupní hřídele
  • se šroubovým soukolím – mimoběžné vstupní a výstupní hřídele
 • S řetězovým převodem
 • Se speciálními mechanismy např.:

Podle konstrukce skříně[editovat | editovat zdroj]

 • se skříní dělenou v ose
 • se skříní dělenou kolmo na osu
 • kompaktní

Související články[editovat | editovat zdroj]

Aplikace principu převodovky:

Součásti převodovky:

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]