Převodovka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Ilustrace převodovky
Další významy jsou uvedeny na stránce Převodovka (rozcestník).

Převodovka je strojní zařízení umožňující převod mezi hnacím a hnaným strojem, tj. technické zařízení, které mění rotační pohyb na rotační pohyb s obecně (ne nutně) jinou úhlovou rychlostí a točivým momentem. Obvyklé typy převodovek umožňují nastavit jeden z několika různých takových převodových stupňů. Převodovka je součástí mnoha strojů – nejčastěji se s ní setkáme v motorových vozidlech.

Členění převodovek[editovat | editovat zdroj]

Podle kinetiky[editovat | editovat zdroj]

rotační ► rotační
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena rotačním pohybem hřídele ale s jinou charakteristikou, (jiné otáčky / jiný kroutící moment / jiný směr otáčení)
rotační ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena rotačním pohybem hřídele, výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
lineární ► lineární
vstupní energie do převodovky je přenášena lineárním pohybem (posuvem), výstupní energie je přenášena lineárním pohybem (posuvem)
rotační ► periodický
vstup do převodovky vykonává rotační pohyb výstup převodovky vykonává periodický rotační (kývavý) pohyb nebo periodický posuvný pohyb (tam-zpět)

Podle funkce[editovat | editovat zdroj]

lineární
výstup převodovky je vždy lineárně úměrný poloze vstupu, např. úhlu natočení hřídele
nelineární
výstup převodovky vykonává pohyb, který není přímo úměrný vstupu převodovky (spojitý, nelineární) případně může být výstup z převodovky přerušovaný (nespojitý, nelineární).

Podle přenosu energie[editovat | editovat zdroj]

obousměrné
vstup a výstup převodovky je možno zaměnit (zpravidla u jednoduchého soukolí).
jednosměrné
převodovka má určenou vstupní a výstupní stranu pro přenos energie (zpravidla vícestupňové převodovky).
samosvorné
konstrukce převodovky principiálně neumožňuje obousměrný přenos výkonu (např. šroubové a šnekové převodovky).

Ukázky převodovek (princip)[editovat | editovat zdroj]

Převodový poměr[editovat | editovat zdroj]

Požadovanou funkcí převodovky s kinetikou pohybu rotační ► rotační je změna otáček a momentu mezi vstupní a výstupní hřídelí.

Převodový poměr

Převodovka s konstantním poměrem[editovat | editovat zdroj]

Jednostupňová převodovka[editovat | editovat zdroj]

Jednostupňová převodovka

Jednostupňová převodovka se skládá z hnací a hnané části (hnací a hnané hřídele), ozubeného převodu a skříně. Skříň se skládá většinou z víka a vany. Převodovka může být řešena jako odlitek nebo svařenec, popřípadě jejich kombinace. Mazání se provádí olejem. Může být tlakové (pomocí zubového čerpadla) a nebo rozstřikem. Jako jednostupňovou převodovku je možno chápat i převodovku, která má více soukolí (vnitřních převodů), což je dáno potřebnou konstrukcí převodů mezi vstupní a výstupní hřídelí, převodový poměr je však konstantní.

Převodovka s proměnným převodovým poměrem[editovat | editovat zdroj]

Vícestupňová převodovka umožňuje změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. Změna se provádí změnou vnitřního převodového poměru.

S plynulým převodem[editovat | editovat zdroj]

Převodovka s plynulým převodem umožňuje plynulou změnu převodového poměru mezi vstupní a výstupní hřídelí. O tomto typu převodu pojednává článek o variátoru. Tento typ převodovek však neumožňuje přenos velkých výkonů.

Se stupňovitým převodem[editovat | editovat zdroj]

Převodovka se stupňovitým převodem umožňuje změnu převodového poměru pouze ve stupních, neboli skokově. Výhodou je možnost přenosu větších výkonů.


Na obrázku je zjednodušený příklad funkce vícestupňové převodovky. Převodovka má možnost řazení tří rychlostních stupňů v jednom směru a možnost zařazení jednoho zpětného chodu.

Převody pro řazení tří rychlostních stupňů jsou označeny zeleně, modře a fialově.

Animací je znázorněno, jak se dostávají do záběru jednotlivá přenosová kola a tím se mění otáčky (rychlost) a výkon na výstupní hřídeli. Zpětný chod (reverzace) je značen červeně. Vstupní hřídel je značena žlutě, výstupní hřídel mění barvu podle zařazeného převodu. V obrázku jsou doplněny stavy převodu; rychlosti V1, V2, V3; zpětný chod R; neutrál N.

Animace pro zjednodušení neřeší potřebnou synchronizaci a mechanizmus přestavění přenosových kol.

Převodovky dle provedení[editovat | editovat zdroj]

  • s přímými, šikmými nebo šípovými zuby – rovnoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • s kuželovým soukolím – různoběžné vstupní a výstupní hřídele
  • se šnekovým převodem – kolmé vstupní a výstupní hřídele

Více informací o konstrukci ozubených kol naleznete v článku ozubené kolo. Ozubené kolo ja základem pro konstrukci převodovky.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Aplikace principu převodovky:

Součásti převodovky:


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]