Hydroxid barnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hydroxid barnatý
Ba(OH)2 octahydrate.JPG
Obecné
Systematický název Hydroxid barnatý
Sumární vzorec Ba(OH)2
Vzhled bílá práškovitá nebo krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
22326-55-2 (monohydrát)
12230-71-6 (oktahydrát)
Číslo RTECS CQ9200000
Vlastnosti
Molární hmotnost 171,34 g/mol
189,36 g/mol (monohydrát)
315,47 g/mol (oktahydrát)
Teplota tání 408 °C
77,9 °C (oktahydrát)
Teplota varu 780 °C (oktahydrát)
Teplota rozkladu 1 000 °C
Hustota 4,49 g/cm3
3,74 g/cm3 (monohydrát)
2,13 g/cm3 (oktahydrát)
Disociační konstanta pKb −2,02
Rozpustnost ve vodě 1,67 g/100 g (0 °C)
3,89 g/100 g (20 °C)
101,4 g/100 g (80 °C)
3,2 g/100 g (0 °C, oktahydrát)
6,87 g/100 g (20 °C, oktahydrát)
1 268 g/100 g (100 °C, oktahydrát)
Měrná magnetická susceptibilita −3,016×10−6 cm3g−1 (oktahydrát)
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −950 kJ/mol
−3 347 kJ/mol (oktahydrát)
Entalpie rozpouštění ΔHrozp −287,7 J/g
Standardní molární entropie S° 124 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −886 kJ/mol
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R20/22, R34
S-věty S2, S26, S28, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Teplota vznícení Nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hydroxid barnatý je sloučeninou barya, které je v něm v oxidačním čísle II+. Jeho vzorec je Ba(OH)2. Vzhledem je to bílá zrnitá či prášková látka. Jeho obvyklou obchodní formou je monohydrát, vyskytuje se ale také v bezvodé formě nebo jako oktahydrát - Ba(OH)2·8H2O. Většina jeho vlastností závisí na tom, která to je forma (viz tabulka vpravo). Rozkládá se při teplotě 800°C.

Příprava, vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Hydroxid barnatý vzniká rozpouštěním oxidu barnatého ve vodě.

BaO + H2O → Ba(OH)2

Krystalizuje jako oktahydrát. Je rozpustný v methanolu, ethanolu, glycerolu, acetonuvodě a jeho roztok reaguje silně zásaditě. Je jedovatý a leptavý.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Hydroxid barnatý se používá v analytické chemiititraci slabých kyselin, především organických.

Je příležitostně použit i při organické syntéze jako silná zásada při hydrolýze esterů.

Může být použit při laboratorní výrobě uhličitanu barnatého zaváděním oxidu uhličitého do roztoku hydroxidu barnatého.

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Barium hydroxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]