Halín

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Halín
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Letecký pohled na lesní komplex Halín
Letecký pohled na lesní komplex Halín
Základní informace
Vyhlášení 31. prosinec 2013
Vyhlásil Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Nadm. výška 280 - 346 m n. m.
Rozloha 158,67 ha[1]
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Náchod, Rychnov nad Kněžnou
Umístění Dobruška, Bohuslavice, Vršovka
Souřadnice
Halín
Halín
Další informace
Kód 5819
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Přírodní památka Halín se rozkládá u vesnice Běstviny západně od silnice I/14 mezi městy Dobruška a Nové Město nad Metují. Území je tvořeno lesním komplexem Halín, ve kterém se nachází Halínský potok a Halínský rybník. Severní část tvoří protáhlá opuková stráň. Předmětem ochrany jsou cenné biotopy a to přirozené eutrofní vodní nádrže s evropsky významnou vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum s cílem vytvoření vhodných podmínek pro existenci stabilních populací kuňky ohnivé (Bombina bombina), střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus), čolka velkého (Triturus cristatus), čolka horského (Ichthyosaura alpestris) a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků.[2] Území je rovněž stejnojmennou evropsky významnou lokalitou.[3]

Fauna a flóra[editovat | editovat zdroj]

Kromě výše zmíněných chráněných druhů živočichů se v PP Halín vyskytují i ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Pseudepidalea viridis), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus). Z chráněných druhů rostlin zde kromě střevíčníku pantoflíčku roste kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) či vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).[4]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  2. Ústřední seznam ochrany přírody – PP Halín [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2017-01-06]. Dostupné online. 
  3. Ústřední seznam ochrany přírody – EVL Halín [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2017-01-06]. Dostupné online. 
  4. JAN ZAPLETAL A KOLEKTIV. Plán péče o přírodní památku Halín na období (2013 – 2023) na 10 let od schválení platnosti zřizovacího předpisu. 1. vyd. Hradec Králové: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 2013. 69 s. Dostupné online. Kapitola 2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů – Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, s. 25-26. 

Související články[editovat | editovat zdroj]