Ásatrú

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Symbol značící Mjöllni („Thórovo kladivo“), mýtická zbraň nejčastěji nošená v podobě amuletu
Severský symbol Valknut

Ásatrú (z islandského Æsir) je nové náboženské hnutí, které se hlásí k náboženství rozšířenému ve starověku na severu Evropy. Tehdejší náboženství bylo nuceno ustoupit tlakům křesťanské Evropy.

Cílem a hlavním smyslem Ásatrú je rekonstruovat a praktikovat předkřesťanské náboženství Eddy. Dnešní Ásatrú bylo znovuoživeno díky snaze sdružení Íslenska Ásatrúarfélagið. Státem uznané náboženství je mj. na Islandu (od roku 1973), v Norsku (od roku 1994), Dánsku (od roku 2003) a Švédsku (od roku 2007).

Terminologie[editovat | editovat zdroj]

Ásatrú je termín z islandštiny a skládá se ze dvou částí. První je Ása-, genitiv plurálu od slova Ás, což je název pro boha z jedné skupiny severských bohů. Druhá část slova, -trú, znamená „víra, důvěra, vyznání, přesvědčení“ ap. (ve staré angličtině slovo truth znamená „důvěru, dobrý úmysl (víru)“).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ásatrú bylo znovuoživeno v šedesátých a počátkem sedmdesátých let 20. století. Sdružení Íslenska Ásatrúarfélagið, anglicky Icelandic fellowship of Æsir faith (Ásatrú), bylo založeno o letním slunovratu 1972. O rok později bylo Ásatrú uznáno islandskou vládou jako oficiální náboženství, zejména díky úsilí Sveinbjörna Beinteinssna.

Po nějakém čase Steven McNallen, bývalý letec U. S. Army, začal vydávat nezávisle na Íslenska Ásatrúarfélagið brožurky s názvem The Runsone ve Spojených Státech. Založil organizaci s názvem Viking Brotherhood, která se později přejmenovala na Asatru Free Assembly. McNallen také stál u zrodu Ásatrú Folk Assembly (AFA), která existuje dodnes. Zasadil se o velké rozšíření Ásatrú nejen do USA.

Víra a pantheon[editovat | editovat zdroj]

Thórova bitva proti obrům od Mårtena Eskila Wingeho, 1872
Replika historického Mjöllniru (neboli „Thórova kladiva“) z období vikingů, jedná se o nejrozšířenější amulet vyznavačů Ásatrú.

Členové Ásatrú (Ásatrú znamená v překladu „Víra v bohy“) oslavují staré severské (severogermánské) bohy (neboli Ásy) a bohyně (neboli Ásynje), do jejichž rodu spadají také božstva z rodu Vanů a obrů (neboli jötunů, hrímtursů apod.). Vanové a obři jsou religionisty považováni za starší rody (archaičtější typy) božstev (na rozdíl od typicky indoevropských Ásů), kteří byli k Ásům postupně přidruženi. V porovnání s Ásy jsou bohové z rodu Vanů více zaměřeni na přírodu a plodnost, také se od Ásů lišili (dle severských mýtů) odlišnými zvyky a zákony, které však po jejich porážce byly nahrazeny novými. Vanové jsou totiž pravděpodobně reprezentanty staršího společenského uspořádání, které bylo postupně nahrazeno novějším-indoevropským, jež reprezentují Ásové.

Podle severských mýtů došlo mezi Ásy a Vany k mýtické válce, která skončila smírem a výměnou rukojmí. Vanové Njörd, Frey a Freya byli přijati mezi Ásy (bohy) a jsou od tohoto momentu severskou mytologií označováni také jako Ásové (bohové), podobně jako někteří obři (například Loki, jež je někdy označován také jako „lstivý Ás“, dle mýtů uzavřel s Ódinem pokrevní bratrství). Existují tedy četné hypotézy o tom, že Vanové a obři mohli být staršími převzatými božstvy staršího (ještě před-germánského) obyvatelstva, které bylo postupně novou indoevropskou (germánskou) populací porobeno a asimilováno.

Ásatrú tedy uctívá všechny severské bohy (Ásy) včetně těch, kteří se dle mýtů k Ásům (bohům) přidali (Vanové a někteří obři), k tomu také náleží nižší božské bytosti jakými jsou například dísy (neboli nižší bohyně jako jsou valkýry a norny), álfové (elfové), skřítci a další přírodní bytosti ze severské mytologie a folklóru, též nechybí ani bytosti obávané, jako jsou například obři či trollové apod.

Vanatrú a „Rökkr“[editovat | editovat zdroj]

Existuje však v dnešní době také odštěpená skupina vyznavačů severského pantheonu, která odmítá Ásy a zaměřuje se výhradně jen na Vany, označuje se jako Vanatrú, nicméně ta se však musí spokojit s ochuzeným pantheonem a absencí mýtů, protože v převážné většině severských mýtů figurují Ásové společně s Vany nerozlučně a proto se pro Vanátrú stávají tyto příběhy nepoužitelnými. Vanatrú je skupina, jejíž cílem na rozdíl od většinového Ásatrú není rekonstruovat a praktikovat předkřesťanské náboženství Eddy, ale spíše se víc přiblížit k religiozitě starších před-indoevropských národů. Vanatrú vzniklo spíše nepochopením severského pojmenování Æsir pro bohy a je mnohem více založeno na hypotézách než na skutečné historické víře Eddy severských národů, proto není všemi uznávána jako samostatný náboženský směr. Dalším obdobným případem je magický (zbrusu nový) směr zvaný „Rökkr“ (neboli v překladu „soumrak“), který se podobně jako Vanatrú zaměřuje jen na určitou skupinu bytostí severské kosmogonie (v tomto případě temné nepřátele bohů), jakými jsou obři a zejména Lokiho potomci, jež se mají dle severské mytologie střetnout během Ragnaröku (někdy označováno též jako „soumrak bohů“) s bohy a kteří jsou dle antropologie a religionistiky někdy považováni za nespoutané přírodní síly (živly), reprezentanty zla a chaosu, kteří nakonec vše pohltí a světu přinesou zkázu. Proto vyznavači proudu „Rökkr“ označují někdy svůj směr také jako „temné pohanství“. V obou případech se však jedná o samostatné směry, které se úplně nezakládají na severských Eddách a také klasické Ásatrú (na rozdíl od Vanatrú) nevnímá Vany od Ásů odděleně a temné nepřátele bohů neuctívá (snad jen kromě Lokiho, jehož považují mýty též za Ása-boha).

Organizace a politika[editovat | editovat zdroj]

Shromáždění islandského společenství Ásatrúarfélagið (léto 2009)

Goðar[editovat | editovat zdroj]

Termínem Goðar či Gothi je ve staroseverském jazyce označován kněz či vůdce. Slovo Gyðja označuje kněžku. Goði doslova znamená „ten, co mluví s bohy“ a je používán pro stav kněžství či pro ty, kdo prošli oficiálním rituálem Ásatrú. Sdružují se do malých skupin a mají svůj duchovní program. Mezi jednotlivými skupinami však nejsou stanovené podmínky, kdy je možné používat označení Goðar, takže jsou titulem většinou označováni ti „schopnější“.

Kindred[editovat | editovat zdroj]

Kindred jsou obyčejně venkovské skupiny, které mohou či nemohou být přičleněny k národním organizacím jako Asatru Folk Assembly, Ásatrú Alliance či The Troth. Kindred tvoří jak celé rodiny, tak jednotlivci. Jejich funkce je rozšiřovat skupinu. Pokud se někdo chce stát členem, musí daná skupina souhlasit. Kindredy mají obvykle v čele jednoho Goði, který vykonává náboženské rituály (jednotliví Goði nemusí mít žádný vliv na ostatní skupiny kindred). Ostatní členové vykonávají funkce, které jsou obvyklé v moderních společnosti.

Organizace Ásatrú má členy, jejichž duchovní a politická odlišnost je velmi široká. Mnoho příznivců náboženství Ásatrú jsou osamocení jedinci, kteří náboženství vyznávající pouze v rodinném kruhu či malé komunitě a nejsou nijak zapojeni v organizaci Ásatrú jako takové. Navzdory tomu, že existují velké odlišnosti politiky i víry jednotlivých skupin, mají společný jeden cíl - rekonstruovat a praktikovat předkřesťanské náboženství Eddy.

Zatímco Ásatrú je především náboženstvím tolerance, bývá poměrně často chybně interpretováno coby neonacistické. Tři největší Ásatrú skupiny na světě výslovně prohlásili, že nemají nic společného s rasistickými skupinami. Současně s těmito nařčeními v USA vládne nepřátelský vztah mezi tamějšími neonacisty a členy některé z Ásatrú organizací.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]