Ódin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Ódin
Óðinn
Romantické vyobrazení Ódina s jeho magickým kopím, havrany a vlky, Carl Emil Doepler (1824-1905)
Romantické vyobrazení Ódina s jeho magickým kopím, havrany a vlky, Carl Emil Doepler (1824-1905)
Symbol oštěp/kopí, dva vlci, havran, Yggdrasil, valknut, chybějící oko, šibenice
Bydliště Ásgard, Valhalla
Partner Frigg
Rodiče Bor a Bestla
Sourozenci Vili a (Prozaická Edda)
Höni a Lódur (Poetická Edda)
Loki (pokrevní bratrství)
Děti Thór, Baldr, Höd, Heimdall
Středověká soška Ódina sedícího na trůnu s havrany, Roskildské museum, Dánsko
Ódin na svém oři Sleipnim na náhrobním reliéfu ze švédského Gotlandu, 8. stol. n. l.
Ilustrace Ódina v Starší Eddě z 18. století
Romantické zpodobnění Ódina, Georg von Rosen, 1886
Odin

mužské jméno

Svátek: 18. listopadu
Původ: severský
Četnost v ČR: 3
Pořadí podle četnosti: 7348.
Podle údajů z roku: 2015
Četnost jmen a příjmení na webu MV ČR či graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Ódin (staroseversky Óðinn) je jméno hlavního boha severského panteonu náležící ke skupině bohů (božského rodu) zvaní Ásové (staroseversky Æsir), avšak tento bůh byl známý a uctívaný patrně po celém území obývaném Germány. Na území dnešního horního Německa byl nazýván Wotanem a Wodenem, avšak jeho proto-germánské jméno znělo nejspíše Wōđinaz či Wōđanaz. Švédové mu říkali Oden, Anglosasové Wodan a Langobardi Godan. Nejvíce informací o něm však pochází ze severské mytologie, která se nám zachovala v ucelené podobě ve Starší a Mladší Eddě. Podle severské mytologie je Ódin synem obra Bora a obryně Bestly. Je Otcem veškerenstva, patronem básníků, bojovníků a státníků, bohem smrti, války a magie. Je také bohem extáze, extatického básnění a šamanských kouzel. Dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat. Jako všichni Ásové je legendárně praktický. Spolu se svými dvěma bratry (Vili a ) patří mezi stvořitele lidí, kterým dal do vínku dech a život (snad údajně i duši, která má být nesmrtelná). Obětoval se pro lidstvo, aby získal runy a za své levé oko dosáhl při pití z Mímiho pramene (či Mímiho studny) "moudrosti věků". Bývá popisován jako starší mohutný vysoký jednooký muž. I jemu byly v dávných dobách přinášeny lidské oběti. Mezi jeho rostliny patří jasan, jmelí, dub, laskavec, styrač a jilm.

Ódinovi je připisována spousta magických artefaktů. Patří mu oštěp Gungnir, který nikdy nemine cíl a má na hrotu runy zaručující právo. Jím vykonal první vraždu, která spustila válku s Vany. Dále to je kouzelný prsten Draupnir, z něhož se každou devátou noc objeví dalších osm prstenů, osminohý kůň Sleipnir, vlci Geri a Freki, havrani Hugin a Munin, kteří každou noc létají nad zemí a přinášejí Ódinovi zprávy. Jeho dnem je středa; ve staré angličtině se tento den nazýval Wódnesdæg (Ódinův den), z čehož pochází dnešní Wednesday.

Shromažďuje bojovníky ochotné bojovat s ním při ragnaröku a žít ve Valhalle. To umožňuje buď padnutí v bitvě nebo rituální poranění kopím, tzv. Ódinovo znamení. Ódin má tři sídla v Ásgardu. Prvním z nich je Gladsheim, rozlehlá hala, kde předsedal soudům. Jeho trůn Hlidskjalf stojí ve Valaskjálfu postaveném z pevného stříbra, což je druhá z jeho síní v Ásgardu, z něhož je vidět do všech devíti světů. Třetí je Valhalla, hala padlých, kde Ódin přijímá duše padlých válečníků. Jako vůdce armády mrtvých válečníků způsobuje noční bouře. Společně s Thórem a Týrem patří k nejdůležitějším severským (a vůbec germánským) bohům. Ve svatyni v Uppsale na území dnešního Švédska stála jeho socha společně s Thórem a Freyem.

Ódin měl dle severské mytologie několik žen a je otcem mnoha dětí. Se svou první ženou Frigg měl nejlaskavějšího syna Baldra a slepého Höda. S bohyní Fjörgyn měl dalšího syna mocného Thóra.

Zajímavosti[editovat | editovat zdroj]

Podle názoru některých historiků, např. Petra Sommera nebo PhDr. Anežky Merhautové se vyobrazení boha Ódina nachází na Svatováclavské helmě - Anežka Merhautová po své analýze Svatováclavské helmy (jejiž výsledky publikovala roku 1992[1]) určila vznik helmy do 10. století smontováním jednoduché domácí přilby a čelenky severského původu s vyobrazením boha Ódina připoutaného ke stromu Yggdrasil, které bylo pro křesťanské prostředí nově interpretováno jako obraz ukřižovaného Krista.[2] Dle mytologie Ódin obětoval sám sebe, když byl po devět dní a nocí zavěšen na kmeni stromu Yggdrasil a probodnutý kopím Gungnirem, aby tak získal tajemství run, symbolu moudrosti

Ódinova jména[editovat | editovat zdroj]

Jména zmiňované v Snorriho mladší Eddě jsou zvýrazněna.

Podle vlastností:

 • Alda gautr
 • Alföðr (Otec veškerenstva)
 • Arnhöfði
 • Atriðr (Útočící jezdec)
 • Báleyg (S ohnivýma očima)
 • Biflidi (či Bilfindi)
 • Bileyg (Slabozraký)
 • Blindi (Slepý)
 • Bölverk (Zlo konající)
 • Brúnn (Ten hnědý)
 • Drauga dróttinn (Pán mrtvých)
 • Ennibrattr (Ten s rovným čelem)
 • Farmagud
 • Fengr (Chytač)
 • Fjölni
 • Gagnrád
 • Gangleri (Znavený chůzí)
 • Gautatýr
 • Göllnir (Řvoun)
 • Göndli (Ten s kouzly)
 • Grímni (Ten s kápí, Maskovaný)
 • Hanhagud (Bůh viselců)
 • Haptagud (Bůh zajatců)
 • Harbard
 • Hárr (Vysoký, Slepý)
 • Herjan (či Herran, Pán vojenských zástupů)
 • Hjálmberi (Ten s helmou)
 • Hnikar (Vznětlivec)
 • Hnikud (či Nikud)
 • Hropt
 • Hroptatýr
 • Jálk (či Jálg, Zbavený síly)
 • Kjalar (Jedlík)
 • Olgr (Ochránce, Sokol)
 • Óski
 • Ómi
 • Sídhött (S dlouhou kápí)
 • Sigfödr (Otec vítězství)
 • Sigtýr
 • Svidur
 • Svidri
 • Svipal (Vrtošivý)
 • Thund
 • Uðr
 • Váfud (Vítr)
 • Valföðr (Otec zabitých)
 • Veratýr (Bůh lidí)
 • Viðurr (Ničitel, Zabiják)
 • Vidri
 • Ygg (Ten strašný)

Podle zápisu:

 • Óðinn*
 • Odin
 • Odinn
 • Othin
 • Wodan
 • Wothan
 • Wuodan
 • Wuothan

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MERHAUTOVÁ, Anežka. Der St. Wenzelshelm. Umění 40. , roč. 1992, čís. 3, s. 169-179.  
 2. Petr Sommer: "Začátky křesťanství v Čechách - Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury" Garasmond (edice Historica), Praha 2001

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]