Počítání omeru

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Počítání omeru, Maroko, Tangier, 1960's
Počítání omeru, Jerusalem, 1952.

Počítání omeru (hebrejsky: ספירת העומר, Sfirat ha-Omer) je židovský náboženský obřad, jehož hlavní náplň spočívá v počítání dnů, které uběhly od prvního dne svátku Pesach až do předvečer svátku Šavu'ot. Jedná se celkem o 49 dnů.

Původ slova Omer[editovat | editovat zdroj]

Omer (hebrejsky: עומר) znamená doslova svazek obilí, snopek, a označuje prvotiny, které byly přinášeny do Chrámu - podle tohoto prvního snopku bylo nazváno celé období, během kterého mohly být oběti prvotin přineseny - sedm týdnů od Pesach do Šavu'ot.

Postavení Omeru v židovské náboženské tradici[editovat | editovat zdroj]

Období Omeru je v židovství velmi důležité a váže se k němu řada tradic a zvyků. Jedná se především o období, kdy Izrael putoval od rákosového moře pouští k hoře Sinaj. Omer je tak obdobím, kdy byl Izrael podle tradice vysvobozen fyzicky (z egyptského otroctví), ale ještě ne duchovně (darováním Tóry).

Později se stal Omer spíše obdobím smutku nebo „polosmutku“ - během Omeru se většinou nekonají svatby, muži se neholí - důvodem smutku bylo řádění epidemie mezi žáky rabiho Akivy, které mělo padnout za oběť několik tisíc lidí - tato „epidemie“ je podle některých vědců eufemismem pro Římany, kteří pronásledovali Židy během povstání Bar Kochba. Později měly k tomuto výročí být vztaženy i vzpomínky na oběti pogromů křižáckých výprav.

33. den Omeru - Lag ba-Omer - je smutek přerušen, neboť tehdy měla „epidemie“ zázračně ustat - podle jiné verze v tento den zemřel rabi Šim'on bar Jochaj, kterému kabalisté přisuzují autorství knihy Zohar, jenž si nepřál, aby den jeho smrti byl dnem smutku.

Liturgie počítání Omeru[editovat | editovat zdroj]

Počítání Omeru je nařízeno biblickým příkazem z Lv 23, 15 - 16:

Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných sedm týdnů. Ke dni po sedmém dni odpočinku napočítáte padesát dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť.

Omer se počítá vždy večer na závěr molditby ma'ariv. Kdo počítání při večerní modlitbě opomněl, může je říci později až do večera následujícího dne. Počítání se skládá z úvodního požehnání a následného počítání. Úvodní benedikce zní:

Požehnaný jsi Ty Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž sji nás posvětil svými přikázáními a nařídil nám počítat Omer.

V některých obcích se ještě před požehnáním říká krátká meditace, podobně jako před oblékáním talitu nebo pokládáním tfilin.

Počítání samotné se skládá vždy z úvodní formule „Dnes je xxtý den, (což je xtý týden a xtý den) Omeru.“ Například počítání pro sedmnáctý den pak vypadá následovně:

Dnes je sedmnáct dnů, což jsou dva týdny a tři dny Omeru.

V některých obcích se na závěr ještě dodává kabalistická suplika, která ke každému dní Omeru přiřadila kombinaci sedmi spodních sefír, Chesed, Gevura, Tif'eret, Necach, Hod, Jesod a Malchut, které vzájemně tvoří 49 permutací. Každá z těchto permutací tvoří díky charakteru sefír zvláštní charakterový rys pro jeden každý den Omeru.