Panenské početí Ježíše Krista

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
„Sestoupí na tebe Duch svatý…“ Lk 1, 35 (Kral, ČEP). Obraz Zvěstování od Guida Reni, znázorňující i ono působení Ducha svatého (v horní části znázorněn holubicí).

Panenské početí Ježíše Krista je křesťanské učení, které tvrdí, že Panna Marie otěhotněla a porodila Ježíše Krista bez pohlavního styku s lidským otcem a zůstala proto pannou. Toto učení je v křesťanských církvích všeobecně přijímáno, na rozdíl od učení o věčném Mariině panenství (že zůstala pannou až do své smrti). Dále je třeba odlišovat od katolického neposkvrněného početí Panny Marie, které se týká početí a narození samotné Marie (dle apokryfů byli jejími rodiči svatý Jáchym (Joachim) a svatá Anna).

Bible uvádí v Lukášově evangeliu, že Marie se podivila tomu co jí anděl sdělil: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Eufemismus "nežiji s mužem" použitý v ČEP naznačuje co ve starověkém Izraeli pod Mojžíšským Zákonem automaticky znamenalo, že nikdy neměla sex a tudíž je pannou. Bible uvádí, že počala zázračně z Ducha svatého, a její dítě – Ježíš „bude nazváno Syn Boží“ (Lukáš 1,30-35).[1][2] U Matouše 1,25 je dále zmínka, že i poté co se Marie s Josefem zákonitě oddali, nadále "Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.", nebo v PNS "Ale neměl s ní žádný styk, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš." či v NBK "Ale nepoznal ji až do té doby, než porodila svého prvorozeného syna; a dal mu jméno Ježíš." (Lukáš 1,34 – 2,7 – 1,31 – 2,21)[2]

Dějiny imakulátní nauky[editovat | editovat zdroj]

„Pokud někdo nevyznává, podle učení svatých Otců..., že Maria, Boží Rodička /Theotokos/ svatá a vždy panna /Aeiparthenos, semper virgo/[3] a neposkvrněná /Immaculata/, v tomto posledním čase počala bez mužského semene /sine virili semine/ z Ducha svatého ve vlastním slova smyslu a v pravdě samého Boha, Slovo, které je zrozeno z Otce přede všemi věky, a že ho porodila bez jakéhokoli porušení /virgo intacta/, když její panenství zůstalo nedotčené i po porodu... budiž odsouzen /„Anathema sit!“, doslova „Buď proklet!“/[4]

--3. kánon Lateránského koncilu[5]

Při pohledu do dějin imakulátní nauky (= nauky o neposkvrněném početí Panny Marie) lze zhruba říci, že františkáni patřili k jejím sympatizantům, zatímco dominikáni, cisterciáci a augustiniáni k jejím odpůrcům.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Oba citáty podle českého ekumenického překladu, řecky zní Mariina slova "Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω", v přepisu "pós estai touto epei andra ou ginóskó".
  2. a b Různé jiné překlady Bible uvádějí "když jsem dosud nepoznala muže", "neznám muže, ""nemám styk s mužem", "nemám manžela", "neznám muže", "nespala s mužem", "neměla styk s mužem" apod.
  3. Srov. http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=499.
  4. Srov. citace z bohovědných slovníků na http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=384.
  5. Podle NICOLAS, Jean-Hervé. Syntéza dogmatické teologie. II, Vtělení slova. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2007. 319 s. Theologia maior. ISBN 978-80-85929-95-9. S. 186.
  6. WOLF, Václav. Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2005. 95 s. ISBN 80-7266-199-X. S. 39.

Související články[editovat | editovat zdroj]