Portál:Křesťanství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Portál:Křesťanství

Křesťanství je monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista. S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím. Společně s židovstvím a islámem se řadí k tzv. abrahámovským náboženstvím. Označení křesťan se poprvé objevuje ve Skutcích apoštolů 11, 26. Prvé užití pojmu křesťanství je zaznamenáno u syrského biskupa Ignáce z Antiochie († 106/107).

OSOBNOST

Georg Ratzinger

Mons. Georg Ratzinger (* 15. ledna 1924, Pleiskirchen) je německý římskokatolický kněz, hudebník a starší bratr papeže Benedikta XVI.

V jeho mládí se ukázal jeho hudební talent, hrál na varhany už v jedenácti letech. V roce 1935 vstoupil do semináře minor v Traunsteinu, kde měl profesionální hudební výuku. V roce 1941 se poprvé setkal s pěveckým sborem Regensburger Domspatzen, který později řídil, a provádí ho v Salzburgu u příležitosti 150 výročí od smrti Wolfganga Amadea Mozarta. V létě 1942 byl Georg povolán do Reichsarbeitsdienstu (civilní, později polovojenská pracovní organizace) a stejný rok na podzim do Wehrmachtu. Roku 1944 byl v bitvě v Itálii raněn. Na konci druhé světové války byl válečným zajatcem americké armády v blízkosti Neapole, ale byl propuštěn a v červenci 1945 se vrátil domů.

V lednu 1946 spolu se svým bratrem Josephem vstoupil do semináře arcidiecéze mnichovsko-freisingské. Zároveň pokračoval ve svém hudebním studiu. Dne 29. června 1951 byl vysvěcen na kněze kardinálem Michaelem von Faulhaber. Poté Georg studoval církevní hudbu v Mnichově, zatímco sloužil v různých kněžských funkcích pro arcidiecézi. V roce 1957 dokončil svá studia a stal se vedoucím pěveckého sboru v domovské farnosti v Traunsteinu. V únoru 1964 se stal hudebním ředitelem Domkapellmeisteru v katedrále sv. Petra v Řeznu, čímž se stal sbormistrem katedrálního chóru Regensburger Domspatzen. Jako ředitel tohoto chlapeckého a mužského sboru Ratzinger dohlížel na nahrávání mnoha písní a pořádal koncertní turné. Roku 1994 odešel ze své funkce ředitele a od 25. ledna 2009 je kanovníkem v Řeznu.

ČLÁNEK MĚSÍCE

Václav Hollar: Řeholník

Řehole (z latinského regula, pravidlo) je písemně formulovaný návod a souhrn pravidel, jimiž se řídí činnost řádu a život jeho členů. V přeneseném slova smyslu znamená činnost, která na člověka klade velké nároky.

Řehole jsou náboženské texty, většinou sepsané zakladateli řádů (nebo jim aspoň připisované). Základ řehole obvykle tvoří evangelní rady chudoby (společné vlastnictví), čistoty (celibátní život) a poslušnosti. Text blíže určuje duchovní zaměření (spiritualitu) a poslání řádu a dále vymezuje jeho činnost. Podstatnou část řehole obvykle tvoří pravidla společného života. Řehole může popisovat jednotlivé kroky k začlenění do řádu (noviciát, řeholní sliby), stejně tak jako procedurální záležitosti, zařízení a organizaci kláštera (volba představeného apod.).

Řehole byly obvykle sepsány jako pravidla pro život křesťanských komunit, které se rozhodly pro společný život podle evangelních rad. Nejznámější řehole sepsali Basileios z Kaisareie, sv. Benedikt, sv. František z Assisi a sv. Albert Jeruzalémský). Řehole svatého Augustina z roku 397 nebyla původně určena pro řeholní řád, ale pro osoby, které žily v jeho biskupském domě. Vedle komunit jimi založených však tyto řehole používaly i další řády a řeholní kongregace, které je přijaly. V současné době je proto obvyklé, že jednou řeholí se řídí více řádů; jejich odlišnost je pak dána stanovami jednotlivých řádů.

KATEGORIE

ČLÁNKY K ÚPRAVĚ

Anglické pannyAntifonář svatého ŘehořeCírkev C3Církev živého BohaKoinótésKřesťanské sboryLiturgická barvaNáboženská společnost českých unitářůOsobní prelaturaPůstSacerdotalis caelibatusSeznam tridentských biskupů a arcibiskupůSociální nauka církveSvatý grálVelikonoceZasvěcený život

VÝVOJ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

ChristianityBranches cs.svg

UDÁLOSTI

Národní eucharistický kongres 2015

Husovo jubileum 2015

200 let narození Dona Boska

PROJEKT OSOBNOSTI

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století

Géniové církve i vlasti

NOVÉ ČLÁNKY

ŽÁDANÉ ČLÁNKY

Portál založen 3. prosince 2005 • Zakladatel portálu: Dodo • Dřívější správci portálu: Cinik a bab_dz

Připojte se k Projektu