Portál:Křesťanství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Portál:Křesťanství

Křesťanství je monoteistické náboženství, které odvozuje svůj původ od učení Ježíše Krista. S více než dvěma miliardami věřících je křesťanství nejrozšířenějším světovým náboženstvím. Společně s židovstvím a islámem se řadí k tzv. abrahámovským náboženstvím. Označení křesťan se poprvé objevuje ve Skutcích apoštolů 11, 26. Prvé užití pojmu křesťanství je zaznamenáno u syrského biskupa Ignáce z Antiochie († 106/107).

OSOBNOST

Konrád z Marburku

Konrád z Marburku, německy Konrad von Marburg (kolem 1180-9030. června 1233), současníky nazývaný Mistr, byl středověký inkvizitor. Papežem Inocencem III. byl pověřen bojovat s heretiky. Byl znám svými extrémními metodami, které patrně byly i důvodem jeho brzké smrti.

Konrádovo mládí není příliš dobře známo. Byl pověstný svým asketickým způsobem života a horlivostí při obraně církve. Již od mládí se převážně věnoval potlačování hereze v církvi a podílel se i na křížové výpravě proti albigenským v jižní Francii v letech 12081209. Po úmrtí papeže Inocence III. byl jeho nástupcem Honoriem III. pověřen řadou úkolů vyžadujících diplomatický talent. Při jejich plnění se dostal do přízně durynského lankraběte Ludvíka IV. a na jeho dvoře získal velký vliv. Stal se zpovědníkem a náboženským rádcem jeho manželky Alžběty Uherské. Zacházel však s ní se stejnou tvrdostí, kterou uplatňoval sám na sebe. Jako pokání údajně používal tělesné tresty a bití a donutil ji i k odloučení od jejích tří dětí. Dne 17. listopadu 1231 Alžběta zemřela.

V následujících letech působil jako papežský inkvizitor pro oblast Durynska a Hesenska. Proslul zejména svým fanatickým bojem proti herezi v církvi, která se v té době šířila celou Evropou. Konkrétně šlo zejména o katarské hnutí a valdenství. Později mu byla udělena výsada ignorovat při potírání hereze jakékoliv standardní církevní postupy. Konrád si při vyšetřování počínal s mimořádnou krutostí. Pokud obviněný z hereze přiznal svou vinu a kál se, pak měl ještě šanci vyváznout pouze s oholenou hlavu a přísným pokáním. Pokud však vinu popřel, byl označen za zatvrzelého heretika, odsouzen a upálen.

V roce 1233 Konrád obvinil Jindřicha II. hraběte ze Saynu, že se účastní satanských orgií. Jindřich se však odvolal ke shromáždění biskupů v Mohuči a to jej shledalo nevinným. Konrád odmítl toto rozhodnutí akceptovat a dožadoval se, aby rozsudek biskupů byl zrušen. Na cestě z Mohuče do Marburku byl inkvizitorův kočár přepaden několika rytíři a Konrád i jeho asistent byli zabiti. Neprokázalo se však, že by útočníci byli najati hrabětem Jindřichem. Po Konrádově smrti jej papež Řehoř IX. prohlásil za ochránce pravé křesťanské víry a nařídil přísné potrestání vrahů. V Německu bylo však přijetí Konrádovy smrti méně jednoznačné a jeho jméno se stalo na dlouhá léta argumentem proti inkvizici.

ČLÁNEK MĚSÍCE

Jezuitské redukce byly indiánské obce v Jižní Americe, zřízené jezuity během 17. a 18. století. Kvůli jejich značné autonomii a specifickému společenskému uspořádání bývají někdy označovány za jezuitský stát či jezuitskou republiku, byť v reálu šlo i v dobách jejich největší slávy jen o vysoce autonomní provincii z části podřízenou přímo španělskému králi a z části podléhající jeho místodržícím.

Redukce začaly vznikat na počátku 17. století a zanikly na konci 18. století po rozpuštění jezuitského řádu a vyhnání jezuitů, bez jejichž vedení se rychle zhroutily zničeny hospodářským kolapsem a portugalskými otrokáři. Ve svých nejlepších dobách představovaly na Jižní Ameriku hospodářsky vysoce efektivní společnost, v níž indiáni žili civilizovaným životem a jako rovni bílým. Soukromé vlastnictví v nich bylo výrazně potlačeno. Disponovaly vlastní výkonnou armádou vyzbrojenou moderními zbraněmi, z nichž část si samy vyráběly.

V počátku své existence byly redukce drancovány a ničeny portugalskými otrokáři. Jezuité je proto nejdříve stěhovali hlouběji do vnitrozemí, a když se toto řešení ukázalo nedostatečné, podařilo se jim získat od španělského krále svolení k vytvoření vlastní armády (resp. milicí) složené z indiánů a vyzbrojené palnými zbraněmi. Drtivé porážky, které tato armáda otrokářům uštědřila v bitvách u Caazapá Guazú (1639) a na řece Mbororé (1641), pak otrokářské nájezdy ukončily.

KATEGORIE

ČLÁNKY K ÚPRAVĚ

Anglické pannyAntifonář svatého ŘehořeCírkev C3Církev živého BohaKoinótésKřesťanské sboryLiturgická barvaNáboženská společnost českých unitářůOsobní prelaturaPůstSacerdotalis caelibatusSeznam tridentských biskupů a arcibiskupůSociální nauka církveSvatý grálVelikonoceZasvěcený život

VÝVOJ KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ

ChristianityBranches cs.svg

UDÁLOSTI

Husovo jubileum 2015

200 let narození Dona Boska

PROJEKT OSOBNOSTI

Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století

Géniové církve i vlasti

NOVÉ ČLÁNKY

ŽÁDANÉ ČLÁNKY

Portál založen 3. prosince 2005 • Zakladatel portálu: Dodo • Dřívější správci portálu: Cinik a bab_dz

Připojte se k Projektu