Nájem

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat určitou konkrétní věc, která patří pronajímateli, či z ní brát užitky.[1] Nájemce může pronajatou věc dále pronajmout (podnájem), ledaže by to nájemní smlouva zakázala.[2] Pokud během nájmu dojde ke změně vlastnictví pronajaté věci, stane se její nabyvatel automaticky pronajímatelem.

Pronajímatel musí přenechat danou věc ve stavu způsobilém k užívání a navíc ji v tomto stavu svým nákladem udržovat a opravovat, nájemce zase musí věc používat tak, jak bylo v nájemní smlouvě dohodnuto, případně přiměřeně povaze a určení věci. Musí ji chránit před poškozením a její změny může provádět jen se souhlasem pronajímatele. Pronajímatel má právo přístupu k pronajaté věci, aby způsob jejího užívání zkontroloval.[3] Nájem skončí zásadně, pokud nedojde k výpovědi či k odstoupení od smlouvy, uplynutím dohodnuté doby, pokud však i poté nájemce věc užívá a pronajímatel se tomu nebrání, nájemní smlouva se obnovuje, a to na jeden rok, resp. na kratší původní dobu nájmu.[4] Jestliže končí nájem nemovité věci, je nájemce povinen ještě před jeho skončením umožnit novým zájemcům v doprovodu pronajímatele její prohlídku, nesmí být ale zbytečně obtěžován.[5]

Jestliže v nájemní smlouvě nebyla stanovena výše nájemného, platí nájemce tzv. obvyklé nájemné, tedy nájemné, které je přiměřené věci a místním okolnostem.[6] K zajištění nájemného má pronajímatel zástavní právo vůči movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a které patří nájemci nebo i osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti. Toto právo ale musí uplatnit do osmi dnů od jejich zadržení u soudu návrhem na jejich sepsání soudním vykonavatelem.[7] Jestliže pro vady věci, které nájemce nezavinil, nelze věc užívat vůbec, resp. jen omezeně, nemusí nájemné platit, resp. má právo na slevu z nájemného.[8]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 663 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)
  2. § 666 odst. 1 ObčZ
  3. § 665 odst. 1 ObčZ
  4. § 676 ObčZ
  5. § 681 ObčZ
  6. § 671 odst. 1 ObčZ
  7. § 672 ObčZ
  8. § 673–675 ObčZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]