Sociální zabezpečení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Sociální zabezpečení je součást sociální politiky sloužící k uskutečňovaní jejích cílů a úkolů. Jde o soubor institucí, zařízení a opatření jejímž cílem je předcházení, zmírňování a odstraňování důsledku negativních sociálních situací v životech občanů daného státu. Zabezpečení = činnost směřující k určitému stavu. V literatuře je často definováno následujícím způsobem: "Sociální zabezpečení jsou systémy náhradních (mimořádných) zdrojů zabezpečujících relativní stabilitu, přiměřenou minimální úroveň sociálního zabezpečení a sociální suverenitu."[1] Historickými předchůdci pojmu sociální zabezpečení byly pojmy chudinská péče a sociální správa, kdy na sebe brala odpovědnost nezávislá města a redukovala žebrání.

Odvětví sociálního zabezpečení[editovat | editovat zdroj]

Každá země sociální zabezpečení naplňuje jiným obsahem. Zatímco někde se sociální zabezpečení omezuje na minimum, což znamená, že zahrnuje jen důchodové zabezpečení a sociální služby, širší pojetí, jež je typické například pro ČR, zahrnuje více odvětví:

 • péči o zdraví (léčba i prevence),
 • zabezpečení při dočasné neschopnosti pro nemoc a úraz,
 • zabezpečení matek v těhotenství a mateřství,
 • pomoc při výchově dětí,
 • zabezpečení při invaliditě,
 • zabezpečení ve stáří,
 • zabezpečení rodinných příslušníků a pozůstalých a
 • zabezpečení v nezaměstnanosti.[2]

Formy sociálního zabezpečení.[editovat | editovat zdroj]

Přiměřenou minimální úroveň sociálního zabezpečení se snažíme zabezpečit těmito formami:

 1. Sociálních příjmů – vycházejících z pojištění nebo dávek (dlouhodobých a krátkodobých).
 2. Sociálních služeb – poskytujících poradenství a navazující služby v terénu či ambulantně.
 3. Sociálních azylů – poskytující pomoc při ztrátě sociální suverenity a bezpečnosti (ústavy pro opuštěné, dětské domovy nebo domovy pro seniory).[2]

Systémy sociálního zabezpečení[editovat | editovat zdroj]

Systém sociálního zabezpečení stavíme na třech pilířích, ve kterých nalezneme dávky určené osobám v tíživých sociálních situacích. Tyto částky, placené jednorázově či paušálně, mají dotyčného v situaci podpořit a pomoci mu se postavit na vlastní nohy:

Sociální pojištění[editovat | editovat zdroj]

a) důchodové pojištění

- invalidní důchod - starobní důchod - pozůstalostní důchod – vdovecký, vdovský, sirotčí

b) nemocenské pojištění (nemá nic společného se zdravotním pojištěním)

- nemocenská - ošetřovné - peněžitá pomoc v mateřství - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

c) příspěvek na politiku zaměstnanosti

- podpora při nezaměstnanosti - podpora při rekvalifikaci

Tento pilíř je financován odvodem pojistného (plátcem zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ). Normální zaměstnanec to pozná tak, že na výplatní pásce má odečteno kromě daní a zdravotního také určité procento sociální. Dále je financován pomocí sankcí uvalených na neplatiče sociálního pojištění, jelikož pro každého občana je odvod sociálního pojištění povinné. Za studenty, školáky a jiné osoby, které nemají stálý příjem jej platí stát. Správcem je speciální úřad, v České republice je to Česká správa sociálního zabezpeční.

Sociální podpora[editovat | editovat zdroj]

a) dávky testované - porodné - přídavek na dítě - příspěvek na bydlení

b) dávky netestované - pohřebné - rodičovský přídavek

Tento pilíř je plně hrazen ze státního rozpočtu. Stará se výhradně o rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Podrobnější informace naleznete v článku Státní sociální podpora.

Sociální pomoc a sociální služby[editovat | editovat zdroj]

a) dávky v hmotné nouzi - mimořádná okamžitá pomoc - příspěvek na živobytí - doplatek na bydlení

b) příspěvek na péči - dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu - příspěvek na zvláštní pomůcku - průkazy mimořádných výhod

c) Sociální služby - poradenství, prevence, péče – ambulantní, pobytové, terénní

d) dávky pěstounské péče - příspěvek při převzetí (dítěte) - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - odměna pěstouna - příspěvek na zakoupení motorového vozidla - příspěvek při ukončení pěstounské péče

Podrobnější informace naleznete v článku Sociální pomoc.

Výše uvedené dělení nám pomůže lépe se orientovat v dávkách, které hledáme a to například na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na České správě sociálního zabezpečení.

Úprava sociálního zabezpečení v ČR[editovat | editovat zdroj]

Vždy k 1. lednu se výše, úprava, místo i existence dávky může změnit. Proto je důležité sledovat tyto změny, které Ministerstvo práce a sociálních věcí vždy publikuje abychom věděli zda můžeme o danou dávku žádat, zda existuje či máme stále nárok na tuto dávku.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 5.. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 544 s. ISBN 978-80-7357-585-4. S. 175 - 190.  
 2. a b KREBS, Vojtěch: Sociální politika. 5., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 542 s. ISBN 978-80-7357-585-4.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Stránky MPSV[editovat | editovat zdroj]