Úmluva o právech dítěte

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Úmluva o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní konvence stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí. Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child). Byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989. Ratifikovalo ji 193 států, neratifikovaly dva, Spojené státy americké a Somálsko. Upravuje například uznávání osvojení.

Práva dítěte[editovat | editovat zdroj]

právo na život

právo na jméno

právo poznat své rodiče a být jimi vychováván

svoboda projevu a svobodný přístup k informacím

svoboda myšlení a náboženského vyznání

svoboda sdružování a pokojného shromažďování

právo na ochranu soukromí

právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním

právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí

duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život

právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení

právo na výhody sociálního zabezpečení

právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj

právo na vzdělání

právo na používání vlastního jazyka

právo na odpočinek a volný čas

právo na ochranu před nebezpečnou prací

Povinnosti státu[editovat | editovat zdroj]

Stát musí přijmout opatření

 • ke snížení dětské úmrtnosti
 • k zajištění lékařské pomoci dětem
 • k zajištění odpovídající péče matce před porodem
 • k rozvoji zdravotní osvěty
 • k poskytování pomoci rodičům se zabezpečením životních podmínek dítěte
 • k zajištění bezplatného základního vzdělání pro všechny děti
 • k zajištění podpory středního vzdělání, které je buďto bezplatné, nebo je dítěti v případě nutnosti poskytnuta finanční pomoc
 • k zajištění poradenské služby v oblasti vzdělání a profesní přípravy
 • k zajištění ochrany před užíváním narkotik
 • k zajištění ochrany před sexuálním vykořisťováním (prostituce, dětská pornografie apod.)
 • k zabránění únosů a obchodování s dětmi
 • k ochraně dětí před mučením, omezování osobní svobody
 • k zákazu trestu smrti vztahujícímu se na nezletilé
 • k tomu, aby děti, které byly zadrženy pro trestný čin, byly zadrženy po nejkratší nutnou dobu a to odděleně od dospělých, a aby se jim dostalo právní pomoci
 • k tomu, aby se děti do 15 let neúčastňovaly válečných akcí
 • k podpoře začleňování dětí, se kterými bylo nelidsky zacházeno
 • ke stanovení věkové hranice pro vstup do zaměstnání a délky pracovní doby nezletilých.

Další zásady[editovat | editovat zdroj]

Výbor pro práva dítěte[editovat | editovat zdroj]

Výbor pro práva dítěte je založen na základě Čl. 43. Skládá se z 10 členů "vysokého morálního charakteru a uznávaných schopností". Jsou voleni tajně na 4 roky (každé dva roky se volí polovina členů), každý stát může navrhnout jednoho kandidáta.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]