Zóny placeného stání v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kamerový automobil společnosti Eltodo kontroluje fialovou zónu v Trojské ulici, na okraji Kobylis v městské části Praha 8, říjen 2016

Od roku 1996 jsou v centrální části Prahy postupně zřizovány zóny placeného stání. Modré zóny jsou určeny pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, oranžová a zelená zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím parkovacích automatů (oranžová zóna je pro stání do doby 2 hodin, zelená do 6 hodin).

Systém byl zaveden v těchto částech města:

 • Praha 1, pravobřežní část: 29. dubna 1996 stanovením místní úpravy provozu, od 1. dubna 1999 podloženo vyhláškou hlavního města Prahy č. 14/1997 Sb. HMP, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů, správce Evropark Praha a. s.
 • část sídliště Radotín v okrajové městské části Praha 16 (ulice Sídliště a Vrážská), od roku 2004[1]
 • Praha 1, levobřežní část (Malá Strana a Hradčany): 1. listopadu 2007, správce Parking Praha a. s.
 • Praha 2: modré zóny od 1. listopadu 2007, oranžové a zelené zóny od 14 hodin dne 19. prosince 2007, správce Parking Praha a. s.
 • Praha 3: modré zóny od 18. února 2008 8 hodin, oranžové zóny od 1. dubna 2008, správce Activ a. s. Fialová zóna kombinovaná +24h/max po zaplacení pro návštěvníky.
 • Praha 7: od 1. dubna 2008, správce Parking Praha a. s.
 • Praha 5 a Praha 6: od 24. srpna 2016, modré zóny mohou maximálně na 3 hodiny využít i návštěvníci, možno platit pouze mobilní aplikací, správce Eltodo
 • Praha 8: od 1. července 2016 zavedeno v Libni, Karlíně, Ládví, správce Eltodo

Od podzimu 2014 do roku 2018 má dojít k dalšímu rozšiřování.

Typy zón[editovat | editovat zdroj]

Zóny placeného stání se rozlišují barevným pruhem na dodatkové tabulce pod svislou dopravní značkou označující parkoviště:

 • modrá zóna: stání povoleno rezidentům a abonentům, t. j. obyvatelům a podnikatelům sídlícím v městské části, na základě zakoupené parkovací karty (parkovací karta však držiteli nezaručuje, že nalezne volné parkovací místo); Z právního hlediska jsou modré zóny vyhrazeným parkovištěm, t. j. odtah neoprávněně parkujícího vozidla je možný i v případě, kdy netvoří překážku provozu.
 • oranžová zóna: krátkodobé stání (maximálně 2 hodiny) s placením pomocí parkovacího automatu
 • zelená zóna: střednědobé stání (maximálně 6 hodin) s placením pomocí parkovacího automatu
 • vyhrazená stání: pro invalidy se vyznačují na základě zákonného nároku, pro jiné subjekty zpravidla na základě povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, v případě komerčních subjektů výrazně zpoplatněného.

V novém systému, spouštěném od podzimu 2014, mají být čtyři typy zón. Dosavadní zelené zóny pro střednědobé stání a část rezidentních zón mají být nahrazeny fialovými smíšenými zónami, nově mají být zavedeny zelené zóny pro vybrané druhy vozidel.[2]

 • smíšená zóna (fialová): přes den (předběžně stanoveno na dobu mezi 8. a 20. hodinou) zde mohou kromě rezidentů zaparkovat i další řidiči, stání je placené
 • návštěvnická zóna (oranžová): placené stání s dobou omezenou na 2 hodiny, navrženo ke zdravotním střediskům a úřadům.
 • rezidentní zóna (modrá)
 • ekologická zóna (zelená): pouze pro ekologické vozy a vozy v systému carsharingu

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pravobřežní Praha 1[editovat | editovat zdroj]

V roce 1992 rozhodlo zastupitelstvo města o vyhlášení výběrového řízení na provozování zón placeného stání v pravobřežní části městské části Praha 1 (t. j. na Starém Městě, v Josefově a v severní části Nového Města). Uspěla francouzská společnost GTM-ENTREPOSE, která pro provozování systému zřídila českou dceřinou společnost Evropark Praha a. s. Smlouva byla uzavřena 7. srpna 1995, zóna placeného stání byla zprovozněna 29. dubna 1996. Zóny a podmínky jejich užívání byly určeny pouze stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.[3]

Dne 1. 4. 1999 nabyla účinnosti vyhláška hlavního města Prahy č. 14/1997 Sb. HMP, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů, která zóny a podmínky jejich užívání stanovila s odvoláním na nový Zákon o pozemních komunikacích, 13/1997 Sb.[3]

V pravobřežní části Prahy 1 bylo takto vyznačeno kolem 6000 míst v modré zóně, kolem dvou a půl tisíce míst v oranžové a zelené zóně (přičemž v průběhu let se jejich počet snížil o několik set na úkor modré zóny) s asi 140 parkovacími automaty, a kolem 500 dalších vyhrazených míst, z toho asi polovina pro invalidy.[3]

Spory[editovat | editovat zdroj]

Zpoplatnění bylo v médiích i u soudů napadáno s odůvodněním, že je v rozporu s právem obecného užívání pozemních komunikací. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 1998 některé žaloby proti Evroparku bez možnosti dalšího odvolání zamítl jako bezdůvodné.[3]

Neoprávněné stání v modré zóně bylo vyhodnocováno jako přestupek proti plynulosti a bezpečnosti provozu podle § 22 přestupkového zákona, neoprávněné stání v oranžové a zelené zóně jako přestupek na úseku státní správy a samosprávy dle § 46 přestupkového zákona. Ministerstvo dopravy vedlo s ministerstvem vnitra výkladový spor o oprávněnosti postihů.[3]

V roce 2012 se k problematice zón placeného stání v Praze vyjádřil jak Nejvyšší správní soud, tak Ústavní soud (předmětné judikáty – viz externí odkazy k pojmu vyhrazené parkoviště).

Rozšíření 2007/2008[editovat | editovat zdroj]

Rada hl. m. Prahy na svém zasedání 24. února 2004 souhlasila s návrhem městské části Praha 16, aby tato městská část vykonávala funkci správce placeného stání na místních komunikacích v rámci území své městské části, respektive touto funkcí pověřila jiný subjekt na základě vlastního výběrového řízení.[1] Pro tento účel pak byla v roce 2007 vymezena jako oblast č. 16 ulice Vrážská a část ulice Sídliště před zdravotním střediskem.[4]

Systém měl být od 1. října 2007 rozšířen i na území levobřežní části městské části Praha 1 (zejména Malá Strana a Hradčany) a do městských částí Praha 2, Praha 3 a Praha 7. Z důvodů komplikací však byl zaváděn o něco později a postupně.

V dubnu 2007 rada HMP schválila přípravu výběrového řízení na správce zón.[5] 17. července 2007 schválila Rada HMP ceník zón placeného stání. Pro území Prahy 1 (levý břeh), Prahy 2 a Prahy 7 byla rozhodnutím radních jako správce parkovací zóny vybrána Parking Praha a. s., pro Prahu 3 společnost Activ, další dva zájemci byli ze soutěže vyřazeni,[6] společnost A. S. A. se odvolala a podala stížnost i k Úřadu pro hospodářskou soutěž, ten zahájil řízení týkající se Prahy 3 a Prahy 7 dne 15. srpna 2007 a 10. prosince 2007 řízení o stížnosti zastavil, lhůta pro podání rozkladu je dalších 15 dní.[7] 14. srpna 2007 Rada HMP vymezila přesný seznam ulic, v nichž budou zóny zavedeny.[8]

V levobřežní části Prahy 1 a v Praze 2 byl systém zaveden od 1. listopadu 2007, v Praze 2 však byly parkovací automaty v oranžových a zelených zónách zprovozněny až od 14 hodin dne 19. prosince 2007.[9]

V Praze 3 byl systém v modrých (rezidenčních) zónách spuštěn od 18. února 2008 8:00 hodin,[10] oranžové zóny s parkovacími automaty od 1. dubna 2008. Vyhrazeno bylo celkem 13 200 parkovacích míst, z toho 11 300 pro rezidenty a abonenty (modré zóny) a 1700 pro návštěvníky (oranžové zóny) a 200 jiných míst. [11]

V Praze 7 byly zóny zavedeny v roce 2008.[9][10]

Další části Prahy[editovat | editovat zdroj]

Efekt zřízení placené rezidentské zóny ve Veltěžské ulici v Kobylisích: zóna je vyznačena po jedné straně ulice, všichni však parkují zadarmo na opačné straně

Praha 8 chce jít cestou zřizování nových parkovišť, například podzemního parkoviště pod Karlínským náměstím s kapacitou 150 aut, v němž by auta byla na parkovací místa dopravována automatickými výtahy. Uvažuje se rovněž o parkovacích zónách v Karlíně společných pro rezidenty i podnikatele, za něž by se platily podstatně nižší poplatky než v centru města – zatím se uvažovalo o termínu září 2008. V říjnu 2007 městská část v Karlíně uspořádala průzkum veřejného mínění, v němž 70 % obyvatel preferovalo zavedení zón.[12][13][14][15]

Rada městské části Praha 5 v listopadu 2007 schválila úkol připravit do dvou měsíců studii placeného stání v městské části.[14]

Městská část Praha 6 koncem roku 2007 zpracovávala studii parkování v Dejvicích a Bubenči.[14][16][17][18] V polovině roku 2008 mají být zavedeny tzv. smíšené zóny, tedy modré zóny, které budou určeny současně pro obyvatele s dlouhodobými kartami i pro návštěvníky platící prostřednictvím parkovacích automatů.[19]

25. května 2011 se zástupci městských částí Praha 5, Praha 6 a Praha 3 dohodly s magistrátem na zřízení placených zón v těchto městských částech. V Praze 6 mají zóny zahrnout oblast centra Dejvic, Bubeneč, pás Hradčan, Staré Dejvice a centrum Břevnova, v Praze 3 oblast Jarova. Návrh má být ještě asi tři měsíce dolaďován, pak o něm má rozhodnout rada města a zhruba rok poté, tedy na podzim 2012, by mohly být zóny zřízeny. Mají být zřízeny i smíšené zóny, v nichž v noci mohou parkovat pouze rezidenti, ve dne za poplatek kdokoliv. V ulicích plně využitých rezidenty mají být zřízeny rezidentní modré zóny.[20] Podle informace z ledna 2012 městské části Praha 5, Praha 6 a Praha 3 předaly magistrátu své projekty, se zřízením se stále počítá na podzim 2012.[21] Praha 4 uvažuje o zřízení placených zón v okolí stanic metra, Praha 10 uvažuje o referendu.[21]

Městská část Praha 9 chce řešit svízelnou situaci zavedením rezidenčních zón v okolí stanic metra, především v okolí sídlišť Prosek a Střížkov. Oblast Vysočan v okolí stanice Vysočanská má být realizována v roce 2013.

Městská část Praha 18 (Letňany) má od března 2008 zavést modré zóny. Parkování však nebude zpoplatněno, ale obyvatelé si mohou kartu vyzvednout na úřadu městské části zdarma. Tento systém byl již v roce 2007 otestován v letňanské kolonce.[19]

Praha 10 neplánuje zavádět parkovací zóny, ale zvažovala problematickou situaci u hranice s Prahou 2 řešit například tím, že by dodatkovou tabulkou bylo zakázáno parkování vozům bez povolení městské části Praha 10, a budováním podzemních garáží. [14][16] Podle zprávy ze srpna 2011 Praha 10 o zavedení zón uvažuje a chce o tom vyhlásit referendum.[20] Nicméně dle vyjádření městské části Praha 10 z března 2012[22] se referendum konat nebude. V podobném duchu vyznívá i článek na webu městské části Praha 10 z poloviny roku 2012.[23]

Praha 4 plánuje zřídit parkovací zóny kolem stanic metra C v roce 2012.[24]

Praha 11 chce zavést modré parkovací zóny v polovině roku 2013.[25]

V červnu 2014 magistrát oznámil, že na částech území městských částí Praha 5, Praha 6 (v okolí stanic metra Dejvická a Hradčanská) a Praha 8 (v části Karlína mezi Florencí a Thámovou ulicí) bude na podzim 2014 spuštěn pilotní projekt nového systému zón placeného stání. Původní termín, konec srpna 2014, bude pravděpodobně posunut, hovoří se prý o konci října. K dalšímu rozšíření má dojít se začátkem roku 2015, zahrnuty mají být oblasti v městských částech Praha 4, Praha 9 a rozšířeny mají být oblasti v části Praha 8. Zveřejněn byl i cílový stav rozšiřování naplánovaný na rok 2018, kdy má systém fungovat v městských částech Praha 1Praha 10, Praha 11, Praha 13 a Praha 18. Kontroly mají být prováděny speciálním skenery registračních značek vozidel. Vedle stávajících kartiček pro rezidentní parkování v celé městské části mají vzniknout levnější parkovací karty (za zhruba poloviční cenu) jen pro vymezený výčet ulic v okolí bydliště řidiče.[2]

Podle zprávy z 10. prosince 2015 vyhlásil magistrát nový harmonogram zavádění placených zón, přičemž vycházel z požadavků jednotlivých městských částí. Náklady na zřízení zón mají být kolem půl miliardy korun, mají být postupně uhrazeny z parkovného. O čistý zisk z parkovného se budou městské části dělit s magistrátem, zisk z pokut přijde městským částem.[26] Dodavatelem služeb se na základě výběrového řízení stala společnost Eltodo,[26] za automaty a jejich pětiletý servis žádala 488 milionů korun.[27]

Do dvou let by pak mohla proběhnout aktualizace systému zón. Uvažuje se o rozšíření do městských částí Prahy 10, 14, 13 a 12, kde má být účelnost zón prověřena studiemi.[26]

Ačkoliv parkovací automaty a dopravní značky pro první fázi byly již v březnu 2016 připraveny, kvůli kritice a připomínkám ze strany městských částí byly všechny fáze rozšiřování odloženy, a to pracovně na srpen 2016. Praze 6 vadilo, že zóny na území této městské části měly být zavedeny ve dvou různých termínech, a Praha 4 protestovala proti zavedení zón na Spořilově.[28]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b V Radotíně se bude platit za parkování, Noviny Prahy 16, 26. 2. 2004.
 2. a b Adam Váchal: Praha spustí nový systém placeného stání. Zaparkovat bude složitější, iDnes.cz, 16. 6. 2014
 3. a b c d e Zóna placeného stání v Praze 1 – základní informace a zkušenosti z provozu Archivováno 9. 2. 2008 na Wayback Machine, Evropark Praha a. s. , 14. 9. 1999, zveřejněno na webu ÚDI Praha,
 4. Vymezené oblasti hl. m. Prahy pro zóny placeného stání
 5. Denisa Salátková: Zóny placeného stání: pomoc nebo komplikace?, 26. 6. 2007, LadyWeb.cz
 6. Radní schválili ceník zón placeného stání a jejich správce, zpráva z 23. jednání Rady hl. m. Prahy 17. července 2007
 7. Zakázky na zóny placeného stání v Praze 3 a 7 byly v pořádku, rozhodl antimonopolní úřad, Pražský deník, Hana Válková, 11. 12. 2007
 8. Parkování bude těžší, Praha rozšiřuje placená místa, idnes.cz, 14. 8. 2007
 9. a b V Praze 2 čekají na řidiče parkovací automaty', 'MF Dnes, 19. 12. 2007, příloha Praha, str. C2
 10. a b Magda Hettnerová: 18. 2. 8.00 – za místo se platí. MF Dnes, 8. 1. 2008, regionální příloha Praha, str. C4
 11. Parkování zdarma je v Praze 3 minulostí, zpravy.idnes.cz, 18. 2. 2008, Magda Hettnerová, Petr Švec
 12. V Karlíně se nepočítá s klasickými zónami placeného stání, městská část Praha 8, 23. 7. 2007
 13. Josef Kolina: Karlín chce vyhnat cizí auta Archivováno 14. 6. 2008 na Wayback Machine, Lidovky.cz, 8. listopadu 2007
 14. a b c d Parkovací zóny také v Praze 5 a 8, Pražská štětka - nezávislý internetový zpravodaj Prahy 5, 8. 11. 2007, převzato z Pražského deníku
 15. Hana Válková: Praha 8 počítá se zónami placeného stání, Pražský deník, 17. 5. 2007
 16. a b Josef Kolina: Desítce se nelíbí zóny v Praze 2, Lidovky.cz, 22. listopadu 2007
 17. Praha 6 chce znát názor občanů na zóny placeného stání Archivováno 20. 8. 2013 na Wayback Machine, České noviny, ČTK, 10. 1. 2008
 18. Jakub Němec: Za parkování se bude platit Pražský deník, 24. 5. 2007 (o Praze 6)
 19. a b Aleš Berný: Zóny se rozšíří do dalších čtvrtí. MF Dnes, 6. 2. 2008, příloha Praha, str. C3
 20. a b Průlom: parkovací zóny budou i v Praze 5 a 6 Archivováno 2. 1. 2012 na Wayback Machine, Městská část Praha 6, 26. 5. 2011 (podle MFD, autor: A. Paclíková)
 21. a b Adéla Paclíková: O parkovací zóny se hlásí další pražské čtvrti, mohly by být na podzim, iDnes.cz, 10. 1. 2012
 22. Referendum o parkování v Praze 10 se odkládá. Nejsou na něj peníze, www.metro.cz, 22.3.2012
 23. Rozhodněte i vy o budoucnosti parkování v Praze 10 (poslední otázka a odpověď v sekci FAQ) Archivováno 19. 6. 2013 na Wayback Machine, www.praha10.cz, web MČ Praha 10
 24. Připravte si peníze. V Praze brzy zadarmo nezaparkujete, Aktuálně.cz, 6. 2. 2012
 25. Klíč č.2/12, Městská část Praha 11, 15. 2. 2012
 26. a b c d e f Nové zóny placeného stání vzniknou v Praze od dubna, další v květnu, iDnes.cz, 10. 12. 2015, bun, av
 27. Tendr na parkovací zóny v Praze vyhrálo Eltodo, rozšíří placené oblasti, iDnes.cz, 12. 5. 2015, jpl
 28. Robert Oppelt: Zóny se odkládají. Začnou až v srpnu. Metro, 10. 3. 2016, str. 02

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]