Zákon o pozemních komunikacích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Silniční zákon
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 13/1997 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 23. 1. 1997
Platnost 21. 2. 1997
Účinnost 1. 4. 1997
Oblast úpravy
správní právo

Silniční zákon je zkrácené označení (do roku 1997 oficiální) pro zákon o pozemních komunikacích, jímž je v současné době v České republice zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn.

Zákon definuje pozemní komunikace a jejich součásti a silniční pozemek, zavádí kategorie pozemních komunikací (dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace) a třídy silnic (I.-III.) a místních komunikací (I.-IV.) a stanoví, které kategorie má vlastnit stát, kraj nebo obec. Stanoví zásady pro stavební řízení, výstavbu, údržbu, provozování, ochranu, styk s dráhami a jinými vedeními a zajišťování sjízdnosti a schůdnosti (včetně „robotní“ povinnosti majitelů přilehlých nemovitostí). Upravuje pravomoci silničních správních úřadů a výkon státního dozoru. Stanoví právo obecného užívání dálnic, silnic a místních komunikací, mýtné či jiné poplatky za užívání, upravuje kontrolní vážení vozidel a pravidla pro uzavírky a zvláštní užívání komunikací.

Související zákony[editovat | editovat zdroj]

Někteří novináři a politici často slovy „silniční zákon“ chybně označují

Dalšími souvisejícími zákony jsou zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, a zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

V oblasti drah záležitosti obdobné obsahu těchto tří zákonů týkajících se silnic upravuje jediný zákon, Zákon o dráhách (266/1994 Sb.).

Historie silničních zákonů[editovat | editovat zdroj]

Předpisy předcházející silničnímu zákonu[editovat | editovat zdroj]

Právní úprava z Rakousko-Uherska[editovat | editovat zdroj]

 • Zákonný článek I/1890 o cestách a mýtech
  • Vládní nařízení č. 174/1941 Sb., o převzetí okresních silnic protektorátem Čechy a Morava do správy a udržování
  • Vládní nařízení č. 13/1944 Sb., o převzetí okresních cestmistrů a cestářů
  • Nařízení č. 178/1941 Sb., o vzdálenostech staveb a provozoven od dálnic a o ochranných lesích podél dálnic
  • Nařízení č. 1/1943 Sb., o čištění veřejných chodníků
  • Nařízení č. 9/1946 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách

Zákon z roku 1949[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích. Za státní silnice prohlásil dosavadní státní, zemské i okresní silnice a vicinální silnice (cesty) na Slovensku.
  • Nařízení ministra techniky 2/1950 Sb., o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic

Zákon z roku 1961 a prováděcí předpisy[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), byl novelizován zákony č. 27/1984 Sb., 213/1993 Sb. a 134/1994 Sb.
  • vyhláška č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 8 013/1986-025 o údržbě dálnic, silnic a místních komunikací (registrován v částce 5/1986 Sb.)
  • výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 14 078/82-025 o uzavírkách dálnic (registrován v částce 35/1982 Sb.).
  • výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. SM-1976/77-23, kterým se vydávají Směrnice o předcházení škodám a vypořádání škod způsobených bojovou technikou ozbrojených sil na pozemních komunikacích (registrován v částce 24/1977 Sb.), včetně změny vydané dne 10. 4. 1986 pod č. j. 80/86.
  • výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 23 462/83-25 o používání pozemních komunikací při přesunech bojové techniky ve zvláštním režimu (registrován v částce 32/1983 Sb.).
  • výnos Federálního ministerstva dopravy č. j. 22 130/1984-025 o kontrolním odznaku státního odborného dozoru nad pozemními komunikacemi (registrován v částce 16/1985 Sb.)

Zákon z roku 2000 a prováděcí předpisy[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Účinnost od 1. dubna 1997. Byl novelizován zákony č. 281/1997 Sb., 259/1998 Sb., 146/1999 Sb., 102/2000 Sb., 132/2000 Sb., 489/2001 Sb., 256/2002 Sb., 259/2002 Sb., 320/2002 Sb., 358/2003 Sb., 186/2004 Sb., 80/2006 Sb., 311/2006 Sb., 342/2006 Sb.
  • Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášek č. 300/1999 Sb., 355/2000 Sb., 367/2001 Sb., 555/2002 Sb. a 490/2005 Sb.
  • Nařízení vlády č. 527/2004 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
  • Vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence, ve znění vyhlášky č. 457/2005 Sb.

Další související zákony:

 • Zákon č. 168/2001 Sb. o dálničním obchvatu Plzně
 • Zákon č. 46/2002 Sb. o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic
 • Zákon č. 274/2002 Sb. o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]