Uhličitan hořečnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Uhličitan hořečnatý
Uhličitan hořečnatý.PNG
Obecné
Systematický název Uhličitan hořečnatý
Triviální název Magnezit
Anglický název Magnesium carbonate
Německý název Magnesiumcarbonat
Sumární vzorec MgCO3
Vzhled Bílá práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Číslo RTECS OM2470000
Vlastnosti
Molární hmotnost 84,314 g/mol
Teplota rozkladu 350 °C
900 °C (odštěpení oxidu uhličitého)
Hustota 2,9583 g/cm3 (20 °C)
Index lomu 1,515 (řádný paprsek)
1,717 (mimořádný paprsek)
Tvrdost 3,5–4
Rozpustnost ve vodě 0,0106 % (koncentrace v nasyceném roztoku)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpustný v methanolu, glycerolu a málo ethanolu; reaguje s kyselinami
Součin rozpustnosti 2,34×10−9
Struktura
Krystalová struktura klencová
šesterečná
Hrana krystalové mřížky a= 463,3 pm (šesterečná)
c= 1 501,6 pm (šesterečná)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −1 112,9 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 65,7 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −1 029 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,895 7 JK−1g−1
Bezpečnost
R-věty Žádné nebezpečí
S-věty S24/25
Teplota vznícení nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Uhličitan hořečnatý (MgCO3) je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě a v hydroxidech, a rozpustná v kyselinách. Při rozpouštění uhličitanu hořečnatého v kyselinách vznikají hořečnaté soli, oxid uhličitý a voda.

Výskyt v přírodě[editovat | editovat zdroj]

V přírodě se uhličitan hořečnatý vyskytuje jako nerost magnezit (MgCO3), který vzniká na hydrotermálních žilách, v přeměněných horninách a usazeninách. Nebo jako podvojný uhličitan – uhličitan hořečnato-vápenatý neboli dolomit (CaMg(CO3)2).

Využití[editovat | editovat zdroj]

Přidává se do průmyslových hnojiv jako složka dodávající rostlinám potřebný hořčík pro růst a zdárný vývoj.

Zásaditý uhličitan hořečnatý (4 MgCO3·Mg(OH)2·4 H2O) se také používá ve sportu pod názvem magnesium. Například gymnastika, vzpírání, atletika a horolezectví jsou sporty, kde si jemným práškem uhličitanu hořečnatého pokrývají sportovci ruce pro lepší uchopení některých nářadí. Funguje jako dobrý pohlcovač vlhkosti.

Uhličitan hořečnatý se také používá jako přísada do potravin pod označením E504. Používá se především jako stabilizátor nebo jako plnidlo do žvýkaček a cukrovinek.[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. E504. www.ferpotravina.cz [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]