Síran hořečnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Síran hořečnatý
Síran hořečnatý.JPG
Obecné
Systematický název Síran hořečnatý
Triviální název epsomská sůl
Ostatní názvy hořká sůl
Anglický název Magnesium sulfate
Německý název Magnesiumsulfat
Sumární vzorec MgSO4
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
10034-99-8 (heptahydrát)
Vlastnosti
Molární hmotnost 120,369 g/mol
Teplota tání 1 185 °C
Hustota 2,66 g/cm³ (15 °C)
2,63 g/cm³ (23,5 °C)
Rozpustnost ve vodě 25,5 g/100 ml (0 °C)
37,4 g/100 ml (25 °C)
44,4 g/100 ml (40 °C)
54,8 g/100 ml (60 °C)
54,8 g/100 ml (80 °C)
50,2 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Methanol
3,5 g/100 ml (20 °C)
Ethanol
0,002 5 g/100 ml (15 °C)
0,016 g/100 ml (55 °C)
Diethylether
1,16 g/100 ml (18 °C)
Relativní permitivita εr 8,2
Měrná magnetická susceptibilita -4,4×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura Kosočtverečná
Hrana krystalové mřížky a= 482 pm
b= 672 pm
c= 835 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -1 286 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 121 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp -733 J/g (18 °C)
Standardní molární entropie S° 91,7 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -1 171 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,801 9 JK-1g-1
Bezpečnost
R-věty žádné nejsou
S-věty žádné nejsou
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Síran hořečnatý (MgSO4) je síran hořčíku. Je silně hygroskopický, po doplnění krystalové vody má formu heptahydrátu (MgSO4·7H2O – epsomská sůl nebo hořká sůl).

Je významnou součástí mořské vody i některých minerálních vod (Šaratica, Zaječická hořká voda). Tradičně je užíván jako součást solí do koupele a jako součást projímadel.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.