Hrby (přírodní rezervace)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Hrby
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Přírodní rezervace Hrby u Vráže
Přírodní rezervace Hrby u Vráže
Základní informace
Vyhlášení14. září 1973[1]
Nadm. výška450–498[1] m n. m.
Rozloha27,15 ha[2]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresPísek
UmístěníVráž
Souřadnice
Hrby
Hrby
Další informace
Kód572
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku

Hrby jsou přírodní rezervace ležící západně od obce Vráž v okrese Písek a chráněná pro výskyt zbytků přirozených smíšených listnatých porostů s doprovodnou květenou.[1] Rezervace se nachází v okolí stejnojmenného kopce Hrby vysokého 498 metrů nad mořem. Jihovýchodně od rezervace přibližně 500 metrů se nachází další přírodní rezervace zvaná Čertova hora u Vráže.

Lesy jsou tvořeny přirozeným porostem lipových bučin a suchomilných habrových doubrav. Vyskytuje se zde buk lesní (Fagus sylvatica), lípa malolistá (Tilia cordata) a z menší části i dub zimní (Quercus petraea) a habr obecný (Carpinus betulus). Odhaduje se, že stromy na lokalitě jsou až přes 210 let staré. V bylinném patře roste dvojice ohrožených rostlin v podobě lilie zlatohlavé (Lilium martagon) a vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia). Ze zvířat se zde hojně vyskytuje převážně ptactvo, které využívá staré stromové patro, kde hnízdí. Vyskytují se zde lejsek malý (Ficedula parva), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), holub doupňák (Columba oenas) a čáp černý (Ciconia nigra).[3]

Rezervace je dostupná lesními cestami a taktéž značenou červenou turistickou stezkou tvořící okruh kolem Vráže.

Lokalita[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace Hrby se nachází v Jižních Čechách, okres Písek. Najdeme ji přibližně 3 km severozápadně od obce Vráž.

Hrby přírodní rezervace, snosy

Lokalita je přístupná jak z obce Vráž, tak i z obce Malčice.[4]

Výměra přírodní rezervace je 26,77 ha a s ochranným pásmem 50 m, je obklopena lesními pozemky a patří do ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy.[5] Rezervace se pohybuje v nadmořské výšce od 450 do 498 m n. m.. Nejvyšší bod rezervace jsou Hrby.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1973.[6] Ochrana vede k udržení bukodobuvého až dubobukového stupně.[7]

Do konce 18. století tvořil lesní komplex především původní listnaté porosty v revíru Čížová. Porosty v tomto revíru byly poskládány především směsi buku a lípy. Později byly vytěženy kvalitnější dřeviny a postupně dosazovány jehličnany, pouze na pasekách se nechávali stát kvalitní výstavky z půdních porostů.[5]

Na některých částech rezervace jsou patrné snosy (tj. hromady kamení).[5]

Ve 20. století byla snaha o přeměně smíšeného lesa na les jehličnatý a koncem 30. let se začaly listnaté lesy chránit.[4] V letech 2001 – 2010 bylo o lokalitu pečováno střediskem v Českých Budějovicích pod záštitou Agentury Ochrany přírody a krajiny ČR.[5]

Památný strom

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Hrby můžeme zařadit do lesního komplexu severvě od Písku, přibližně 2,5 km od obce Vráž. Vráž spadá na katastrální území Zlivice. Rezervace se nachází v Horažďovické pahorkatině.[4]

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Struktura terénu se značí dvěma hřeby oddělenými mělkým sedlem. Základ horninové části přírodní rezervace je biotitický granodiorit zvíkovského typu, taktéž sem zasahuje amfibol-biotitický středně zrnitý, červenského typu. Na plochých hřbetech a na východním svahu vystupují žíly biotitické a dvojslídné žilné žuly. Půda je zde bohatá na humózní hnědozem mezotrofního (eutrofního) typu. Z hlavního plochého hřbetu vybíhají k západu dva nízké nevýrazné hřbety, jeho východní svahy jsou členěny několika vodními toky, které se objevují periodicky.[6]

Hydrologie[editovat | editovat zdroj]

Na území přírodní rezervace Hrby se nachází dva bezejmenné potoky. Jeden z potoků vtéká do rybníka Koželuh, který leží necelých 200 m od rezervace Hrby. Potok následně pokračuje do Jesenického potoka, kde se vlévá do řeky Lomnice, ta následně pokračuje do Otavy, Vltavy a Labe. Tyto řeky ústí do Severního moře.[8]

Flora[editovat | editovat zdroj]

Většina plochy je tvořena přirozenými porosty submontánních (podhorských) lipových bučin. Převládá zde lípa malolistá (Tilia cordata) a buk lesní (Fagus sylvatica) s hojnou příměsí smrku ztepilého (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a habru obecného (Carpinus betulus). Vzácně se objevuje lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).[6] Na kamenitých hřbetech je vytvořeno společenstvo dubohabřin (sv. Carpinion). Jádrem rezervace je starý porost lípy a buku s příměsí smrku, borovice a dubu zimního (Quercus petraea) ve věku od 180–250 let, místy již ve stádiu rozpadu. V severní části území se vyskytují skupinky mladších porostů 50–80 let s převahou smrku. Mimo jiné se zde vyskytují i kostřava různolistá (Festuca heterophylla), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a vemeník doulistý(Platanrheta bifolia).[6]

Přírodní rezervace Hrby
Smíšené listnaté stromy v přírodní rezervaci Hrby

Fauna[editovat | editovat zdroj]

V přírodní rezervaci se hojně vyskytují brouci, kteří žijí na odumírajících stromech a stromových houbách jako např. drabík (Rugilus mixtur), pestrokrovečník (Filous elongatus), červotoč (Dorcatoma robusta) a tesařík (Grammoptera abdominalis). Věnujme pozornost i fauně dvoukřídlích, která je taktéž velmi bohatá. Na jediné české lokalitě tu byly zjištěny bedlobytky (Trichonta venosa a Platurocrypta punctum) nebo například vrtalka (Phytomyza abdominalis). Jediný teplomilný druh žijící v jihočeském kraji je stlačenka (Platypeza consobrina).Výskyt pestřenky (Temnostoma apiforme) je v Čechách omezen jen na několik lokalit. Žije zde také martináček bukový (Aglia tau) – motýl charakteristický pro bučinu.[6]

Přírodní rezervace se nachází v ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy.[9] Z pohledu zoologie je tato lokalita velmi bohatá ornitocenóza. V přírodní rezervaci je ke spatření mnoho druhů datlovitých ptáků jako např. strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud malý (D. minor), strakapoud velký (D. major), datel černý (Dryocopus martius) a žluna šedá (Picus canus). Můžeme zde zahlédnout i čápa černého (Ciconia nigra), holuba doupňák (Columba oenas), lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) anebo lejska malého (Ficedula parva).[6]

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

Není zde vyhlášené ochráněné pásmo, výměru ZCHÚ tvoří tedy pás do vzdálenosti 50 m od hranice zvláště chráněného území.[10] Záměr přírodní rezervace je zachování přirozených lesních společenstev a jejich ochrana. Prvotní listnaté, smíšené porosty jsou zde ponechány bez zásahu. Z velké části smrkové porosty jsou káceny ve prospěch listnatých dřevin.[11]

Turismus[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace a její flora

K přírodní rezervaci se může vyrazit z obce Vráž, kde se orientujete po turistických značkách červené barvy, která vede po lázeňské stezce.[12] Poblíž přírodní rezervace se nachází i dřevěný altan,který je na jihovýchodní straně přírodní rezervace.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c PR Hrby [online]. [cit. 2010-11-07]. Dostupné online. 
 2. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 3. Informační cedule v oblasti přírodní rezervace, vydal Okresní úřad Písek, referát životního prostředí
 4. a b c Plán péče o přírodní rezervaci Hrby [online]. Lesní projekty České Budějovice, 2012. S. 6. Dále jen Plán péče. Dostupné online. 
 5. a b c d Plán péče, s. 10.
 6. a b c d e f ALBRECHT, Josef, kolektiv. Chráněná území ČR. Svazek VIII. Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. Kapitola Hrby, s. 280. 
 7. Plán péče, s. 4.
 8. Plán péče, s. 8.
 9. Plán péče, s. 5.
 10. Plán péče, s. 2.
 11. Plán péče, s. 14.
 12. Plán péče, s. 11.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ALBRECHT, Josef, kolektiv. Chráněná území ČR. Svazek VIII. Českobudějovicko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2003. 807 s. ISBN 80-86064-65-4. Kapitola Hrby, s. 280. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]