Státní znak Německa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Německý státní znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znakNěmeckoNěmecko Německo
Přijato23. května 1949
3. října 1990

Státní znak Německa tvoří černá orlice s červenou zbrojí na žlutém štítu. Jako znak byl přijat 20. ledna 1950 ovšem pouze Spolkovou republikou Německou (Západním Německem), pro Německou demokratickou republiku (Východní Německo) byl v té době nepřijatelný, ale jako státní znak znovusjednoceného Německa se používá od 3. září 1990. Orlici z tohoto znaku se lidově také říká Reichsadler.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Symbol černé orlice na zlatém podkladu se vyskytuje již na mincích z 12. století a patří tak k nejstarším znakům na světě. Jako znak používali nejdříve jednohlavou orlici později dvouhlavého orla císaři Svaté říše římské a jako znak této říše zůstal orel až do jejího zániku v roce 1806. Stejné symboly použili pro svůj znak Habsburkové, jelikož dlouhou dobu byli císaři Svaté říše římské a po nich tento znak převzali (či podědili) s drobnými úpravami Lotrinkové resp. Habsbursko-Lotrinská dynastie a tento dvouhlavý orel se stal v roce 1804 znakem rakouského císařství. Když v roce 1806 zanikla Svatá říše římská národa německého a jejím nástupcem se v roce 1815 stal Německý spolek, tak se jeho znakem stala právě orel podobný tomu, jejž používala Svatá říše římská národa německého.

Svata říše římská[editovat | editovat zdroj]

Když došlo v roce 1871 ke sjednocení Německa a vytvoření Německého císařství, stala se jednohlavá orlice oficiálním znakem Německa a je od té doby ve znaku neustále. Orlice však od té doby již nikdy neměla v pařátech panovnické insignie moci jako je meč, žezlo nebo říšské jablko. Od roku 1889 se státním znakem Německého císařství resp. Německé říše stala pouze orlice, jež nebyla součástí štítu a jež nesla na prsou znak Pruska na němž byl erb vládnoucí dynastie Hohenzollernů a kolem orlice byl obtočen Řád černé orlice a nad hlavou orlice byla císařská koruna (existující jen jako heraldický model), ale orlice jí neměla na hlavě ale nad ní. Německé císařství mělo ještě velký znak i když ten byl používán zřídka nebo spíše jako znak císaře. Od malého znaku se lišil tím, že orlice byla součástí klasického žlutého štítu nad kterým byla císařská koruna (heraldický model) a kolem tohoto štítu byl obtočen Řád černé orlice a na boku stáli dva štítonoši, tzv. bájní Heráklové neboli divý mužové kteří drželi korouhve, jenž jedna byla se znakem pruska (černá orlice) a se znakem Braniborska (červená orlice). Toto celé byl součástí (císař.) stanu, jenž byl (neobvykle) žlutý či zlatý s tinkturou černých orlic na jehož vrcholu byla další císařská koruna a korouhev s vlajkou Německého císařství.

Revoluce 1848, Německý a Severoněmecký spolek[editovat | editovat zdroj]

Po vyhlášení Výmarské republiky v roce 1918 byly všechny části znaku připomínající monarchii odstraněny (císařská koruna, řád černé orlice a štít se znakem Pruska a Hohenzollernů) a orlice se jako státní znak opět vrátila na žlutý či zlatý štít. Po nástupu nacismu v roce 1933 se znakem stala opět orlice ovšem jednoduchá černá orlice, jež nesla hákový kříž. Na tradici znaku s orlicí navázalo v roce 1959 tzv. Západní Německo jenž přijal za svůj znak (graficky) jednoduchou orlici, ale pro Východní Německo byl v té době nepřijatelný, ale jako státní znak znovusjednoceného Německa se stejný znak s orlicí jaký používalo Západní Německo používá od 3. září 1990.

Znaky sjednoceného německa[editovat | editovat zdroj]

Znaky spolkových zemí[editovat | editovat zdroj]

Znaky spolkových zemí Německého císařství[editovat | editovat zdroj]

Znaky zemí Spolkové republiky Německo[editovat | editovat zdroj]

Státní znak Německé demokratické republiky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Státní znak Německé demokratické republiky.

Státní znak NDR byl tvořen kruhovým červeným polem se žlutým kladivem a kružítkem. Kolem kruhu byl věnec zlatých pšeničných klasů, obtočených stuhou v německých národních barvách (černá, červená, žlutá). Kladivo symbolizuje dělníky, kružítko inteligenci, pšeničné klasy rolníky.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]