Sofer

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Davidova hvězda
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství
Sofer Šlomo Wašadi kolem roku 1937

Sofer (hebrejsky סוֹפֵר‎, množné číslo sofrim, „písař“; česky uváděno i jako „písmař“, v druhotném významu překládáno v Novém zákoně jako „zákoník“) je v judaismu označení písaře, který se věnuje psaní svitků tóry a dalších textů tradičním způsobem a v souladu s židovskými náboženskými předpisy.

V dobách prvního Jeruzalémského chrámu bylo slovo sofer obecným označením písaře. V době druhého chrámu již pojem označoval židovského znalce písmazákoníka. Je možné, že v té době působily také písařky/zákonice ženského pohlaví (soferet), srov. Est 2, 55 (Kral, ČEP) a Neh 7, 57 (Kral, ČEP).

Od dob talmudistů znovu označuje písaře hebrejských textů. Sofer ručně přepisuje svitky Tóry, sváteční svitky, mezuzot, tfilin. Sepisuje také rozvodové listy a pro zájemce i další dokumenty, jako například manželské smlouvy nebo rabínské ordinace, jejichž forma není tak přísně upravena náboženskými předpisy, ale které požívají velké vážnosti. Profese sofera vyžaduje důkladné vzdělání a v judaismu je vysoce hodnocena.

Texty psané soferem, které byly mechanicky nebo stářím poškozeny či opotřebeny, a jsou tudíž nepoužitelné, nejsou likvidovány obvyklým způsobem, nýbrž jsou uchovávány v genize nebo „pohřbeny“ na židovském hřbitově.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sofer na německé Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Eric Ray: Sofer: The Story of a Torah Scroll. Torah Aura Publications, Los Angeles 1999. ISBN 0-933873-98-0.
  • Helge Stadelmann: Ben Sira als Schriftgelehrter. Eine Untersuchung zum Berufsbild des vor-makkabäischen Sofer unter Berücksichtigung seines Verhältnisses zu Priester-, Propheten- und Weisheitslehrertum. Mohr Siebeck, Tübingen 1980, ISBN 978-3-16-143511-9.
  • David Stern: The Jewish Bible: A Material History. University of Washington Press, Seattle / London 2017. ISBN 978-0-2957-4148-2.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]