Elijáš

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o prorokovi ze Starého zákona. O nositelích jména Eliáš pojednává článek Eliáš.
Prorok Elijáš.

Elijáš (většinou psáno neetymologicky Eliáš, hebrejsky אֱלִיָּהוּ, ELIJAHU, Bůh můj je Hospodin) je starozákonní prorok 9. století př. n. l. Elijášův život a skutky zaznamenávají 1. a 2. kniha královská.

Život[editovat | editovat zdroj]

Elijáš, na rozdíl od mnoha významných starozákonních proroků, nemá v Bibli po sobě pojmenovanou knihu. Je považován za největšího z proroků, katolická církev jej uctívá jako svatého.[1] Eliášův učeň byl Elíša. Eliáš je známý také tím, že nezemřel, ale byl vzat přímo do nebe.

Elijáš zajistil, že izraelský lid opět uznal Hospodina za svého Boha a hlásal: „Jen Hospodin je Bůh.“ Poté byl Elijáš vzat do nebe a jeho učeň Elíša se stal prorokem.

Judaismus[editovat | editovat zdroj]

V rámci judaismu je postava Elijáše spojena s nejrůznějšími obřady. Například při rituální obřízce (viz brit mila) nesmí chybět tzv. KISE ŠEL ELIJAHU (כִּסֵּא שֶׁל אֵלִיָּהוּ, křeslo Elijáše) [2]. Toto křeslo až na několik okamžiků, kdy se do něj položí nemluvně, zůstává prázdné. Tento zvyk má být připomínkou toho, že se i tak významný prorok, jakým byl Elijáš, mýlil, když si myslel, že z celého Izraele zůstal jako jediný, kdo zůstal věrný smlouvě. Podle jedné židovské legendy Bůh uložil Elijášovi laskavý trest, jenž spočívá v tom, že až do příchodu Mesiáše musí být přítomen při každé obřízce, jíž se smlouva mezi Bohem a Izraelem stvrzuje. Dále součástí sederového večera o svátku Pesach je tzv. KOS ŠEL ELIJAHU (כּוֹס שֶׁל אֵלִיָּהוּ, pohár Elijáše) [3]. Tento pohár má být ze všech používaných pohárů při večeři nejzdobnější a je vyhrazen pro Elijáše, který má ohlásit příchod Mesiáše. Prorok Elijáš je rovněž připomínán bezprostředně po obřadu, jimž se ukončuje Šabat (tzv. havdala), a sice písní ELIJAHU HA-NAVI (אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא, Elijáš ten prorok) [4].

Mormonismus[editovat | editovat zdroj]

Mormoni věří, že se Elijáš zjevil během sabatního večera o svátku Pesach při zasvěcení chrámu v Kirtlandu. Podle Nauky a smluv (mormonského svatého Písma) předal prorokovi Josephu Smithovi klíče kněžství, jež se týkaly obřadů pro zemřelé. On sám popsal tento zážitek slovy: "Když toto vidění skončilo, náhle se nám otevřelo další veliké a slavné vidění; neboť Eliáš, prorok, jenž byl vzat do nebe, aniž okusil smrti, stál před námi a pravil: Vizte, již nadešel čas, o němž bylo promlouváno ústy Malachiáše – který svědčil, že on [Eliáš] bude poslán, dříve než přijde veliký a hrozný den Páně – Aby obrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům, aby celá země nebyla stižena prokletím. Tudíž, klíče této dispensace jsou předány do rukou vašich; a tím můžete věděti, že veliký a hrozný den Páně je blízko, dokonce ve dveřích."[5]

O znovuzřízení této elijášovské moci prorokoval podle mormonismu už anděl Moroni při první návštěva u Josepha Smithe: "VIZTE, zjevím vám Kněžství rukou Eliáše, proroka, před příchodem velikého a hrozného dne Páně. A on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům a srdce dětí se obrátí k otcům jejich. Kdyby tomu tak nebylo, celá země by byla zcela zpustošena při jeho příchodu."[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. catholica.cz
  2. KUSHNER, Lawrence. Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl. Praha : DharmaGaia, 2005. ISBN 80-86685-14-4. S. 91.  
  3. NEWMAN, Ja‘akov; SIVAN, Gavri’el. Judaismus od A do Z. Praha : Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. S. 142.  
  4. CHLOUBA, Petr. Židovské písně. Praha : Rosa, 2003. S. 12.  
  5. Zjevení Eliáše v chrámu [1]
  6. Zjevení eliášova kněžství [2]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]