Hospodin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hospodin je nepřesný český výraz, který překladatelé používají jako náhradu za osobní jméno křesťanského monoteistického (tedy jediného) Boha. V původních rukopisech a pozdějších opisech Bible je ale důsledně používáno jméno Boha v podobě 4 hebrejských písmen JHVH (YHVH), tzv. tetragrammatonu, který se do češtiny překládá obvykle právě jako "Hospodin".

Z obavy před magickým zneužitím jména Božího dochází k zapomnění původního znění, a to obzvláště po prvním zničení chrámu (587 př. n. l.). JHVH se tak začíná vždy číst s úctou jako adonaj, tj. "Můj Pán" (tomuto jevu, kdy se čte něco jiného, než je zapsáno, se říká qere k'tív). Se vznikem řeckého překladu pro alexandrijské Židy Septuaginta tento jev přebírá a překládá řeckým Kyrios, "Pán". Podobně v 5. století činí Jeroným, když překládá z Origenem revidované Septuaginty latinskou Vulgatu a jméno JHVH překládá jako Dominus.

Ve snaze zachovat jasné čtení textů hebrejských (které se původně skládají jen ze souhlásek) vyvinula škola masoretů v 8.–12. století typ zvokalizování textu. Obecně přijímaný (textus receptus) je dnes tzv. leningradský kodex, v němž je zaznamenána tiberiadská punktace. Masoreti pak opunktovali i tetragrammaton JHVH, ale jelikož nevěděli, jak zní původní tvar, doplnili zde samohlásky pro slovo adonaj. Čteme-li poté JHVH spolu s těmito značkami, které odkazují ke čtení adonaj namísto čehokoli jiného, vzniká patvar Božího jména, jež se těší velké oblibě zejména mezi Svědky Jehovovými — Jehova.

Titul Hospodin pochází ze staroslověnského běžného slova gospodъ a ruského господин, česky „pán“. Výraz "Hospodin" je nepřesný, protože v doslovným překladu to je pouhý titul někoho, kdo se stará o hospodářství nebo spravuje nějaký úřad na statku, či oblast s hospodářstvím a podobně, ale ne vlastní jméno. Tento výraz však nemůže ani přesně nahradit význam Božího jména, které totiž znamená „Jsem, který jsem“, s důrazem na specifičnost hebrejského imperfekta "Budu, který budu" (2. Mojžíšova 3:14). "Hospodin" je také pouhá přezdívka, která ale jak je psané výše, nemůže přesně vysvětlit význam Božího jména. Touto přezdívkou neboli titulem bychom pak, ale akceptovali pouze to, že někdo má nárok hospodařit na něčem, či s něčím. Ale nemohli bychom pod touto přezdívkou, či titulem zjistit přesně zda má daný "hospodář" schopnosti a sílu na vykonání dané práci.

Pán[editovat | editovat zdroj]

Titul Pán se rovněž často užívá jako náhrada za jméno Jahve či Jehova. Obdobně se ekvivalenty tohoto pojmu užívají i v jiných jazycích, také s verzálkou na začátku, např. řecky Kýrios nebo angl. Lord. Tyto náhradní tituly vznikaly zejména kvůli tradiční úctě Židů vůči Božímu jménu, kterému se vyhýbaly i křesťanské církve. Proto v Novém zákoně se v citátech starozákonních textů JHVH nahrazuje slovem Kýrios (v češtině Pán).

Hospodin[editovat | editovat zdroj]

Stejně tak nahrazují až podnes některé překlady tertragrammaton jménem Hospodin, například.

Jahve[editovat | editovat zdroj]

Některé další překlady se však vrátily k překladu tetragrammatonu podle vokalizace Masoretů, tedy Jahve nebo nesprávně Jehova, např.

Znovu Pán[editovat | editovat zdroj]

V reakci na tento trend roku 2008 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Francis Arinze zakázal užívat toto hebrejské Boží jméno v liturgii a nařídil pokračovat v tradici jeho nahrazování slovem Pán.[1] To se ovšem dotýká jen katolické církve.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ARINZE, Francis. Letter to the Bishops Conferences on The Name of God [online]. 2008-06-29 [cit. 2010-09-08]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo Hospodin ve Wikislovníku