Překlad nového světa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Svaté Písmo – Překlad nového světa – anglická verze

Svaté Písmo – Překlad Nového světa je překlad Bible, který vydala The Watch Tower Bible and Tract Society, zákonná vydavatelská organizace Svědků Jehovových. Překlad vycházel v angličtině po částech v letech 19501960. V roce 1984 byl překlad revidován. Vydání v jiných jazycích jsou založena na tomto anglickém překladu. V roce 1987 vyšel překlad v českém jazyce jako pětidílné samizdatové vydání. V jednom svazku vyšel v roce 1991 pod názvem Překlad nového světa Svatých Písem. V roce 1997 vyšla jeho revidovaná verze s názvem Svaté Písmo - Překlad nového světa a v roce 2000 vyšel v češtině překlad Svaté Písmo – Překlad nového světa se studijními poznámkami. Překlad nového světa používají Svědkové Jehovovi, jiné denominace jej obvykle neuznávají.

Překlad Nového světa byl v angličtině revidován v roce 2013. Z této revize vychází nové české vydání Bible – Překlad Nového světa, které bylo uveřejněno 7. 9. 2019 na mimořádném shromáždění v Ostravě.

Podle údajů vydavatele (v tiráži z roku 2018) činí celkový náklad přes 220 milionů výtisků ve víc než 160 různých jazycích a systémech psaní.[1]

Vydání v jiných jazycích[editovat | editovat zdroj]

Svaté Písmo – Překlad nového světa v různých jazycích
Svaté Písmo – Překlad nového světa – anglická verze z roku 2013

Překládání do jiných jazyků je prováděno z anglické verze 'Svatého Písma – Překladu nového světa'. Po tomto ohledání se v novém jazyce vybere slovo, které co nejpřesněji odpovídá původnímu jazykovému stylu i významu, s ohledem na specifika cílového jazyka.[2]

Kompletní text celé Bible (Starý zákon vydavatelé uvádějí pod názvem Hebrejská písma a Nový zákon pod názvem Křesťanská řecká písma) byl začátkem roku 2014 publikován již do 73 jazyků nebo systémů písma.

Křesťanská řecká písma jsou dostupná v dalších 58 jiných jazycích nebo systémech písma.[3]

Překladatelé mají před začátkem překladu seznam všech slov užívaných běžně v anglickém originálu Překladu nového světa společně s příbuznými slovy, výrazy a skupinami příbuzných slov. (např. 'usmířit', 'smíření', nebo 'usmíření', které jsou v angličtině vyjádřeny jako 'atone', 'atonement' či 'propitiation'); Tento postup je určen proto, aby překladatele upozornil na různé významové odstíny slov. Poté je koncipován seznam ekvivalentů v tom konkrétním národním jazyce. Pokud má překladatel obtíž verš renderovat, počítačový vyhledávací systém nabídne informace o řeckém a hebrejském termínu a nabídne přístup k doplňkovým publikacím. Použitím počítačového nástroje jsou národní termíny v cílovém jazyce automaticky vkládány do textu Bible. Následují finální korekce a kontrola a překlad je vytvořen v konečné verzi.[4]

Kompletní Svaté Písmo - Překlad nového světa je publikováno v 63 jazycích. (stav k počátku roku 2013): afrikánština, albánština, arabština, arménština, bulharština, cebuánština , čevština , čínština (zjednodušená čínština , mandarínština, pchin-jin), bembština , chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, efikština , angličtina (včetně Braillova písma), finština, francouzština, gruzínština, němčina, řečtina, maďarština, igboština, ilokánština , indonéština, italština, japonština, rwandština, kyrgyzština, kirundi, korejština, ngalština, makedonština, malgaština, maltština, norština, osetština, polština, portugalština (včetně Braillova písma), rumunština, ruština, samojština,[5] sepedština, srbština (cyrilice i latinka), sesothština, śónština , sinhálština, slovenština, slovinština, španělština (včetně Braillova písma), sranan tongo, svahilština, švédština, tagalog, tsongština , tswnaština , turečtina, akanština (Twi jazyk, dialekt Akuapem, dialekt Asante), xhoština , jorubština , zulština.

Část Překladu nového světa obsahující pouze Nový zákon je dostupný v dalších 52 jazycích. (stav k počátku roku 2013): amharština, ázerbájdžánština (cyrilice i latinka), khmerština, tongština, estonština, eveština, fidžijština, fonština , haitská kreolština, illonggoština , hindština, hiri motu, italské Braillovo písmo, kannadština, kazaština, kaondština , kiribatština , lotyština, litevština, gandština, luvalština , malajálamština, barmština, nepálština, pangsínština , Papiamento, paňdžábština, sánghština , lozijština , pidžijština , tamilština, thajština, Tok Pisin, tongánština, tumbukčtina , tuvalština, ukrajinština, uzbečtina, vietnamština.

V některých jazycích je to jediný překlad Bible nebo Nového zákona do těchto jazyků v historii.[6]

'Křesťanská řecká písma' jsou dále dostupná na DVD v 7 znakových jazycích (stav k počátku roku 2012): americký znakový jazyk, brazilský znakový jazyk, kolumbijský znakový jazyk, italský znakový jazyk, mexický znakový jazyk, a ruský znakový jazyk.[6]

Když se 'Redakční výbor' chystá začít překlad Bible do dalšího jazyka, jmenuje skupinu pokřtěných svědků Jehovových, kteří budou dobrovolně sloužit v překladatelském týmu. Členové týmu mají obvykle hojné zkušenosti s překládáním jiných publikací 'Biblické a traktátní společnosti Strážná věž' a před začátkem překladu absolvují doplňující školení a trénink v principech překládání Bible a v používání speciálního softwaru společnosti k tomu určeného. Tento počítačový systém nedělá překladatelskou činnost jako takovou, ale pomáhá překladatelům kontrolovat průběžné výsledky a dohlížet na kvalitu překladu.[2]

Autoři překladu[editovat | editovat zdroj]

Na překladu Nového světa pracovala skupina překladatelů New World Bible Translation Committee. Při předávání autorských práv The Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania požádala skupina, aby zůstala v anonymitě. Překladatelé uvedli, že neusilují o vlastní vyniknutí. (Podobně se zachovaly i jiné skupiny překladatelů. Například na obálce New American Standard Bible, vydání s odkazy, 1971, je uvedeno: „Neodvoláváme se na žádného jiného učence ani na žádné doporučení, protože věříme, že by se Boží slovo mělo doporučovat samo.“) Autoři tvrdí, že se nechali vést Svatým Duchem a věří, že přesnost je nejvyšší do té míry, kterou Božský tvůrce umožnil. Kritici namítají, že neuvedení jmen může být jistou snahou vzdát se odpovědnosti za možné chyby. Svědkové Jehovovi naopak odpovídají, že podepisovat lidi, jak to dělají některé jiné překlady, je vrcholně nevhodné a je na tom pak vidět snaha o vlastní vyvýšení, namísto úcty k svrchovanému autorovi Bible.

Překlad je prací pětičlenné skupiny N. H. Knorr, F. F. Franz, A. D.Shroeder, G. D. Gangas a M. D. Heschel. [zdroj?] Protože žádný z uvedených autorů nemá odpovídající vzdělání v biblických jazycích, biblických vědách nebo teologii, bývá anonymita tvůrců překladu kritiky považováno za záměrnou.[zdroj?] F. W. Franz je náboženskou společností svědkové Jehovovi přesto považován za znalce biblických jazyků.[zdroj?] Při soudním řízení ve Skotsku v roce 1954 však byl usvědčen ze lži, když soudu tvrdil, že zná hebrejštinu, ačkoli následně nedovedl soudci přeložit z hebrejštiny biblický verš 1. Mojžíšova 2,4 "To jsou dějiny nebes a země v době, kdy byly tvořeny, v den, kdy Jehova Bůh udělal zemi a nebe." - citace PNS.[7]

Charakteristika překladu[editovat | editovat zdroj]

Při překladu byla ale ke srovnání textu použita řada jiných kritických vydání původního textu. Překlady do dalších jazyků byly ovšem pořízeny podle anglického překladu a ne na základě původních jazyků, což může být z hlediska translatologie kritizováno jako postup, vedoucí k menší přesnosti výsledného textu.

Překlad nového světa je konkordantní při překládání některých klíčových výrazů - to znamená, že totéž slovo překládá na všech místech překladu stejně. Patří mezi ně například řecké slovo psyché, které je vždy přeloženo jako duše, dále hebrejské slova še´ól´ a jeho řecký ekvivalent haides, které nemají ve většině jazyků přesný ekvivalent, nejsou přeložena, ale pouze přepsána do češtiny jako „šeol“ a „hádes“. V jiných překladech (např. Český ekumenický překlad, ČEP) bývají tato slova překládána podle konotace různými slovy, např. „hrob“, „peklo“ nebo „jáma“. To však není specifikem Překladu nového světa, o podobnou konkordantnost usilují i jiné překlady, např. Český studijní překlad.

Na rozdíl od většiny českých překladů Bible (např. ČEP) používá překlad nového světa Boží jméno (viz článek JHVH) vždy ve formě Jehova, v Žalmech také Jah, a to v případech, kdy v originálních textech byl Tetragrammaton (v hebrejských písmech 6 828krát - u českých překladů tradičně nahrazován nejčastěji titulem Hospodin,[8] v anglickém, například King James Bible Version nejčastěji nahrazován titulem LORD), a nebo v případech, kdy překladatelé dospěli na základě studií pramenů k závěru, že bylo toto jméno v původním zdroji nahrazeno za tituly „Pán“, „Adonaj“ nebo „Bůh“. Tyto se nejčastěji opírají o poznámky pod čarou Kittelova a Elliger a Rudolphova překladu a dále o studie změn židovských opisovačů (soferim), a další. [9][10][11][12] Jedná se o 145 případů. Tato změna je některými filology považována za nevhodnou (viz níže), protože je oproti SJ, kteří v těchto termínech vidí pouhé tituly, pokládají za ucelenější systém Božích jmen, který s sebou nese významové rozdíly, které se sjednocením ztrácí (viz níže - kritika).

Původní hebrejskou variantu Jahve/Jehova zachovávají i jiné české překlady, např. Jeruzalémská bible[13] a ani v ostatních (i cizojazyčných) překladech v tomto neexistuje jednota.

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Překlad nového světa je pro některé své znaky velmi často kritizován. Hlavním důvodem kritiky je anonymita překladatelů, u nichž tak nemůže být zaručena patřičná odborná úroveň, a fakt, že překlady do různých národních jazyků (včetně češtiny) jsou pořízeny z anglického překladu a ne z originálního textu, což může být z překladatelského hlediska kritizováno jako nevhodný přístup.

Překlad je kritizován pro záměrné úpravy biblického textu, aby odpovídal naukovému systému svědků Jehovových. Zejména pak v učení o pravém božství Krista, kde měli autoři překladu upravit biblické texty tak, aby nepodporovaly trojiční víru.[14]

Dalším kritizovaným znakem je fakt, že překlad je těsně spjat s jedinou náboženskou společností a v některých rysech je proto možné obviňovat překladatele z tendenčnosti tak, aby odpovídal věrouce SJ (např. známé přesunutí čárky v Lukáš 23,43, na kterém je založena eschatologie SJ).[15]

 • Argumentace Svědků Jehovových: v raných řeckých rukopisech se interpunkce vůbec nepoužívala, rozdělovací znaménka se začala objevovat až v 9. století n.l. Překladatelé tedy museli při interpretaci této věty vycházet ze svého pochopení kontextu. Ačkoli tedy mnozí vycházeli z církevní tradice (která ale vznikla až po slučovacích procesech s římskými filozofickými myšlenkami, například o nesmrtelnosti duše, a ustanovení upravovaného křesťanství jako státního náboženství) a vsunuli čárku před slovo dnes, v některých překladech se objevuje podobná formulace jako v Překladu nového světa („Bible Svědků Jehovových“). Tuto interpretaci používají např. Reinhard a W. Michaelis (německé překlady), Lamsa a Rotherham (anglické překlady – viz poznámku pod čarou k Lukášovi 23,43 v Rotherhamově The Emphasized Bible) a také je v Curetonijském syrském překladu z 5. století n.l.
 • V mnoha překladech tento verš zní: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ Tím vzniká dojem, že zločinec vstoupí do ráje tentýž den, ačkoli v ostatních částech Písma není nic, co by tuto myšlenku podporovalo. Ježíš byl mrtvý a ležel v hrobě do té doby, než byl třetího dne vzkříšen jako „první ovoce“ ze vzkříšených. (Sk 10:40; 1Ko 15:20; Kol 1:18) Po 40 dnech vystoupil do nebe. (Jan 20:17; Sk 1:1–3, 9)
 • Izraelský historik Benjamin Kedar v roce 1989 prohlásil: "V mém lingvistickém výzkumu v souvislosti s hebrejskou Biblí a překlady se často odkazuji na anglické vydání toho, co je známé jako „Překlad nového světa“. Přitom se mi opětovně potvrzuje, že se v tomto díle zračí poctivé úsilí dospět k co nejpřesnějšímu porozumění textu. Svědčí o rozsáhlé znalosti původního jazyka a převádění slov originálu do druhé řeči srozumitelně, aniž by se zbytečně odchylovalo od zvláštní stavby hebrejštiny... Každé vyjádření jazyka umožňuje určitou šíři při jeho výkladu či překladu. Proto lze o lingvistickém řešení v každém daném případě diskutovat. Nikdy jsem však v „Překladu nového světa“ nenašel žádný tendenční úmysl vložit do textu něco, co neobsahuje."[16][17]
 • V poznámce pod čarou k Lukášovi 23,43 říká německý překladatel L. Reinhardt (The Emphasized Bible): „Interpunkce nyní používaná [většinou překladatelů] v tomto verši je bezpochyby nesprávná a odporuje celému způsobu uvažování Krista a zločince... [Kristus] rozhodně nechápal ráj jako nějakou část říše mrtvých, ale spíše jako obnovení ráje na Zemi.“
 • Nic nenasvědčuje tomu, že v minulosti takové znění bylo. Pokud ano, mohlo se jednat o chybu, nikoliv záměr.
 • Zmíněný verš Lukáš 23,43 v Překladu nového světa zní "A on mu řekl: „Vpravdě ti říkám dnes: Budeš se mnou v ráji.". Jistě to nikdo nemůže chápat jinak, než jak to je řečeno. Smysl potvrzuje i zmíněná poznámka pod čarou z The Emphasized Bible výše. Naopak podtrhuje nesprávné přeložení v jiných vydáních.
 • Překlad není spjat vůbec těsně. Je k dispozici online nebo lze ho dostat na požádání. Není prokázána ani jediná změna, která by ovlivnila nedotknutelnost a svatost Písma svatého.
 • Znalec hebrejštiny a řečtiny, britský teologický spisovatel Alexander Thomson se vyjádřil o jedné části takto: „Mohu jej doporučit jako čestnou a poctivou snahu přeložit Svaté písmo do moderní angličtiny. Nezdá se, že by zde byla snaha prosazovat nějaké zvláštní nauky nebo teorie.“[18]

Kritizován je i jeden z charakteristických rysů překladu, používání jediného Božího jména, totiž "Jehova", a to i na těch místech, kde je v jiných překladech použit jiný výraz[19]. Kritika rozhodnutí používání Božího jména "Jehova" naráží na takzvaný Systém Božích jmen, který může být poměrně složitý a jednotlivá jména s sebou mají nést určité konotace a teologicky podstatné významové odstíny. Jejich "sjednocení" přirozeně má na tento systém vliv.

Překlad nového světa tuto změnu provádí i v řeckém textu Nového zákona (celkem 237x)[20]. Poznamenejme, že v dochovaných řeckých rukopisech Nového zákona, se slovo Jehova nevyskytuje[21]. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi je přesvědčena, že Nový zákon tetragramatton obsahoval, ale autoři dochovaných rukopisů je přepisovali slovy Ky′ri·os (Pán) nebo The·os′ (Bůh). Autoři překladu PNS je proto dle svého uvážení na některých místech přepisují na Jehovu.[22][20]

Argumentace svědků Jehovových:

 • Stojí za povšimnutí, že hlavní české překlady (Bible21, Ekumenický překlad, Bible Kralická, také překlad O. Petrů) překládají v řeckých písmech (Novém Zákoně) slovo Ky′ri·os (Pán) slovem Hospodin, aby odlišily Otce ("Hospodin") od syna Ježíše Krista ("Pán"). Takže se, podobně jako Překlad nového světa, snaží rekonstruovat, na kterých místech byl z řeckého textu tetragrammaton (JHVH – Jehova) odstraněn. Například (nejde o úplný výčet)
  • u Matouše 1:20; 2:15 je slovo "Hospodin" použito v překladu Bible21
  • u Matouše 1:22, 24; 2:13, 19 je slovo "Hospodin" použito v překladech: Český ekumenický překlad, Bible21
  • u Matouše 22:44 je slovo "Hospodin" použito v překladech: Katolický liturgický překlad, Český ekumenický překlad, Bible21, Ondřej Petrů, Dr. Rudolf Col
  • u Marka 12:29 je slovo "Hospodin" použito v překladech: Katolický liturgický překlad, Český ekumenický překlad, Bible21, Ondřej Petrů, Dr. Rudolf Col, Dr. Jan Ladislav Sýkora
  • u Lukáše 1:46 je slovo "Hospodin" použito v překladech: Bible Kralická, Katolický liturgický překlad, Bible21, Dr. Jan Ladislav Sýkora
 • Struktura vícero Božích jmen je pravděpodobně teologické dogma a hledá se tím důvod, proč Boží osobní jméno skrývat před čtenáři.
 • Z novozákonních textů (Jan 17:6, Matouš 6:9, Skutky apoštolů 15:14) je však naprosto zřejmé, že křesťané toto Boží jméno znali a používali.
 • Podobně používá výraz Jehova v řeckých písmech i jiní překladatelé. Například „Emphatic Diaglott“, meziřádkový překlad křesťanských řeckých písem který jej používá v citacích z hebrejských písem. Dále George Howard poznamenává, že když byl odstraněn tetragrammaton ze Septuaginty, byl odstraněn také z řeckých písem. A toto odstranění mělo za následek zmatek v chápání kdo je kdo.[23]
 • Několik překladů, které v Novém Zákoně používají Boží jméno: Nowy Testament (polsky, přeložil Szymon Budny, 1574); Die heilige Schrift des neuen Testaments (německy, přeložil Dominikus von Brentano, 1791); A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript (anglicky, přeložil Herman Heinfetter, 1863); The Emphatic Diaglott (anglicky, přeložil Benjamin Wilson, 1864); The Christian’s Bible—New Testament (anglicky, přeložil George N. LeFevre, 1928); Neues Testament mit Anmerkungen (německy, přeložil Heinz Schumacher, 2002); Biblia Peshitta en Español (španělsky, vydal Instituto Cultural Álef y Tau, 2006).[22]

Argumentace kritiků:

Při pokusu odstranit důraz z Ježíše Krista jakožto Boha vložili autoři překladu PNS odvozeninu „Jehova“ (vytvořenou z původního hebrejského „JHVH“, což značí Boží jméno), na místa, kde je v řeckém textu Nového zákona Theos (Bůh) a Kurios (Pán). Tím vytvořili mezi Bohem Jehovou a Ježíšem Kristem rozdíl, ke kterému však text neopravňuje, aby nebyla patrná biblická podpora božství Ježíše Krista.[24] Některé příklady:

Řecké slovo „Kurios” znamenající „Pán“ je chybně přeloženo jako „Jehova” nebo „Jehovův.”

 • Matouš 22:44; 23:39; 27:10
 • Marek 5:19; 12:29; 12:30; 12:36; 13:20
 • Lukáš 1:25; 1:28; 1:32; 1:58; 1:68; 2:15; 20:42
 • Skutky 2:34; 2:39; 2:47; 3:22; 7:33; 7:49; 12:11; 12:17; 13:47
 • Římanům 4:8; 9:28; 9:29; 12:19; 14:11;
 • 1 Korintským 1:31; 3:20; 4:4; 4:19; 7:17; 14:21; 16:7
 • 2 Korintským 6:17; 6:18; 10:18
 • Kolosanům 3:16
 • 1 Tesaloničanům 4:6
 • 2 Timoteovi 1:18; 2:19 (dvakrát); 4:14
 • Hebrejcům 7:21; 8:2; 8:8; 8:9; 8:10; 10:16; 10:30; 12:6; 13:6
 • Jakub 4:15; 5:15
 • 2 Petra 2:9; 3:9
 • Juda 5, 9, 14
 • Zjevení 1:8; 4:11; 18:8; 19:6; 21:22; 22:5; 22:6

Řecké slovo „Kurie” znamenající „Pane“ je chybně přeloženo jako „Jehovo.”

 • Jan 12:38
 • Skutky 1:24; 4:29; 7:60
 • Římanům 10:16; 11:3; 14:6 (třikrát); 14:8 (třikrát)
 • Zjevení 15:4; 16:7

Řecké slovo „Kuriou” znamenající „Pána“ nebo „Pánův“ je chybně přeloženo jako „Jehovy“ nebo „Jehovův.”

 • Matouš 1:20; 1:22; 1:24; 2:13, 2:15; 2:19; 3:3; 28:2
 • Marek 1:3; 11:9; 12:11
 • Lukáš 1:6; 1:9; 1:15; 1:45; 1:66; 1:76; 2:9 (dvakrát); 2:23; 2:24; 2:26; 2:39; 3:4; 4:18; 4:19; 5:17; 13:35; 19:38
 • Jan 1:23; 12:13; 12:38
 • Skutky 2:20; 2:21; 3:19; 4:26; 5:9; 5:19; 7:31; 8:22; 8:25; 8:26; 8:39; 9:31; 10:33; 11:21; 12:7; 12:23; 12:24; 13:10; 13:11; 13:12; 13:49; 15:35; 15:36; 15:40; 18:25; 19:20
 • Římanům 10:13; 11:34
 • 1 Korintským 10:21; 10:26; 11:32; 16:10
 • 2 Korintským 3:17 (dvakrát) 3:18 (dvakrát); 8:21
 • Efezanům 5:17; 6:4; 6:8
 • Kolosanům 1:10; 3:24
 • 1 Tesaloničanům 1:8; 4:15; 5:2
 • 2 Tesaloničanům 2:2; 2:13; 3:1
 • Hebrejcům 12:5
 • Jakub 1:7; 4:10; 5:4; 5:10; 5:11 (dvakrát); 5:14
 • 1 Petra 1:25; 3:12
 • 2 Petra 3:10

Řecké slovo „Kurion” znamenající „Pán” je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Matouš 4:7; 4:10; 22:37
 • Lukáš 1:16; 1:46; 4:8; 4:12; 10:27
 • Skutky 2:25; 8:24; 15:17
 • Římanům 15:11
 • 1 Korintským 10:9; 10:22
 • 2 Korintským 3:16
 • Kolosanům 3:23
 • Hebrejcům 8:11
 • Jakub 3:9

Řecké slovo „Kurio” znamenající „Pán“ je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Matouš 5:33
 • Lukáš 1:17; 2:22; 2:23
 • Skutky 13:2; 14:3; 14:23; 16:15
 • Římanům 12:11; 14:4
 • 1 Korintským 2:16
 • 2 Korintským 10:17
 • Efezanům 2:21; 5:19; 6:7
 • Kolosanům 3:22
 • Hebrejcům 8:11
 • Jakub 3:9

Řecké slovo „Theos” znamenající „Bůh“ je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Hebrejcům 2:13
 • Zjevení 4:8

Řecké slovo „Theou” znamenající „Boha“ nebo „Boží” je chybně přeloženo jako „Jehovův.”

 • Matouš 4:4
 • Jan 6:45
 • Skutky 13:44; 13:48; 16:32; 18:21
 • Jakub 2:23
 • 2 Petra 3:12

Řecké slovo „Theon” znamenající „Bůh“ je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Skutky 16:14

Řecké slovo „Theo” znamenající „Bůh“ je chybně přeloženo jako „Jehova”.

 • Římanům 4:3
 • Galaťanům 3:6
 • Kolosanům 3:16
 • Jakub 2:23

Dalším významným kritisovaným jevem je jazyková neobratnost textu, stylisticky nevhodné doslovné překlady některých idiomů a podivná volba slov (např. používání spojení „na neurčitý čas“ místo „navěky“).[25]

 • Obhájci překladu zde argumentují použitou metodou tzv. formální ekvivalence, kdy se výrazy v původním jazyce téměř doslova překládají do moderního jazyka (i za cenu určité neobvyklosti pro moderního čtenáře). Cílem je podchytit významový odstín který je možné vidět na uvedeném příkladu: „na neurčitý čas“ v protikladu k „navěky“. Text si tak zachovává moderní ráz i vyjádření té doby. (Podobně se například Český studijní překlad snaží o konkordantnost a zachování hebraismů, kdykoli je to možné.)
 • Překlad nového světa je jediným českým překladem, který rozlišuje, zda jsou v původním hebrejském textu slovesa v perfektu nebo imperfektu.[26]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku New World Translation na anglické Wikipedii.

 1. Bible online, jw.org, [2018-05-09]
 2. a b Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království, 1993, kap. 27, str. 611, nadpis 'Překládání do dalších jazyků'
 3. New World Translation of the Holy Scriptures, Revised 2013, (7.10.2013), s. 4
 4. 'Milníky pro milovníky Božího Slova', Strážná věž, 15.10.1999, str. 30-31
 5. Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Heslo samojština. 
 6. a b Ročenka svědků Jehovových 2012. [s.l.]: [s.n.] S. str. 24-26. (anglicky) 
 7. HODANKO, Robert. Proč nejsem svědkem Jehovovým [online]. vlastním nákladem, 2009 [cit. 2016-10-11]. Dostupné online. 
 8. Český ekumenický překlad, Ekumenická rada církví v ČSR (1984), Druhá Možíšova 3:14č - poznámka pod čarou.
 9. Massoretico-Critical Text of the Hebrew Bible, C. D. Ginsburg, Londýn, 1926
 10. Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, C. D. Ginsburg, Krav Publishing House, New York, reprint 1966
 11. The Massorah, C. D. Ginsburg, Krav Publishing House, New York, reprint 1975
 12. New World Translation of the Holy Scriptures - with References, apendix 1A - 1J
 13. Genesis 2:4, Jeruzalémská bible, Karmelitánské nakladatelství, http://www.ikarmel.cz/akce/jeruzalemskabible/Pages%20from%20gn13.pdf Archivováno 23. 11. 2009 na Wayback Machine
 14. Je Bible svědků Jehovových, překlad nového světa, dobrým překladem? – 4Jehovah (Jehova). www.4jehovah.org [online]. [cit. 2016-10-11]. Dostupné online. 
 15. Metzger, Bruce M, Persistent Problems Confronting Bible Translators, Bibliotheca Sacra / July-September 1993: 279
 16. Interview quotation as cited by: "The Bible in Modern Times", "All Scripture Is Inspired of God and Beneficial", ©1990 Watch Tower, page 326 odstavec 31
 17. http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1101990134#p22 online All Scripture Is Inspired of God and Beneficial viz odstavec 31
 18. Thomson A, The Differentiator, 1952, 55,57 No. 2, 6
 19. http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-jrnl/crj0049a.txt
 20. a b http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1001060076
 21. Archivovaná kopie. sj.rozcesti.org [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-04-11. 
 22. a b http://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/wp20080801/jmeno-jehova-v-novem-zakone/
 23. Archivovaná kopie. www.tetragrammaton.org [online]. [cit. 2010-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-09-29. 
 24. WEBMASTER. Je Bible svědků Jehovových, překlad nového světa, dobrým překladem?. 4Jehovah (Jehova). 2013-03-30. Dostupné online [cit. 2018-10-21]. (česky) 
 25. Rowley, H.H., How Not To Translate the Bible, The Expository Times, 1953; 65; 41
 26. http://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1001060087

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]