Seznam světového dědictví v Africe

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam památek světového dědictví UNESCO v Africe. U každé položky je uveden český název, oficiální anglický název dle seznamu UNESCO, stručná charakteristika a odkaz na základní zdůvodnění zápisu dle UNESCO. Číslo v odkazu je současně číslo, pod kterým je lokalita vedena v Seznamu světového dědictví. Nejsou zde uvedeny arabské státy severní Afriky, které jsou zahrnuty v hesle Seznam světového dědictví v arabských státech.

Položky seznamu u jednotlivých zemí jsou řazeny podle roku zápisu do Seznamu. Následující přehled památek je aktuální k datu 31. 7. 2021.

Angola[editovat | editovat zdroj]

 1. Mbanza Kongo, pozůstatky hlavního města bývalého Konžského království
  Mbanza Kongo, Vestiges of the Capital of the former Kingdom of Kongo
  Původní africké stavby královského paláce, soudu v průběhu času doplňovány o stavby portugalských kolonistů.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1511

Benin[editovat | editovat zdroj]

Královské paláce v Abomey
 1. Královské paláce v Abomey
  Royal Palaces of Abomey
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/323
 2. Chráněná území W-Arly-Pendjari
  W-Arly-Pendjari Complex
  Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/749

Botswana[editovat | editovat zdroj]

Tsodilo
 1. Tsodilo
  Tsodilo
  Na 10 km čtverečných v poušti Kalahari je přes 4500 skalních kreseb, které vypovídají o obyvatelstvu a změnách podnebí za posledních nejméně 100 000 let.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1021
 2. Delta Okavanga
  Okavango Delta
  Jedinečný ekosystém pravidelně zaplavovaného území vnitrozemské delty řeky Okavango.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1432

Burkina Faso[editovat | editovat zdroj]

 1. Zříceniny v Loropéni
  The Ruins of Loropéni
  Kamenné zdi pevností, které byly vybudovány pro bezpečnost obchodních cest. Stáří přibližně 1000 let.
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1225
 2. Chráněná území W-Arly-Pendjari
  W-Arly-Pendjari Complex
  Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/749
 3. Starobylé železářské lokality Burkiny Faso
  Ancient ferrous metallurgy sites of Burkina Faso
  Zbytky pecích na tavení železa.
  2019
  https://whc.unesco.org/en/list/1602

Čad[editovat | editovat zdroj]

Jezera Ounianga
 1. Jezera Ounianga
  Lakes of Ounianga
  Osmnáct mezi sebou propojených jezer se slanou vodou uprostřed saharské pouště.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1400
 2. oblast Ennedi
  Ennedi Massif: Natural and Cultural Landscape
  Rozlehlé skalnaté území s unikátními skalními malbami a rytinami a specifickými podmínkami pro život fauny a flory.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1475

Eritrea[editovat | editovat zdroj]

Asmara
 1. Asmara: modernistické město v Africe
  Asmara: a Modernist City of Africa
  Unikátní příklad raného modernismu v architektuře a urbanismu na africkém kontinentu.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1550

Etiopie[editovat | editovat zdroj]

Fasil Ghebbi
Aksum
Tiya
Harar Jugol
 1. Lalibela
  Rock-hewn Churches, Lalibela
  Skalní chrámy ze 13. století.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/18
 2. Národní park Simienské hory
  Simien National Park
  Národní park na náhorní plošině, vzácná fauna.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/9
 3. Fasil Ghebbi
  Fasil Ghebbi, Gondar Region
  Opevněné město – rezidence etiopských panovníků v 16.–17. století.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/19
 4. Aksúm
  Aksum
  Rozvaliny bývalého hlavního města království Aksúm.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/15
 5. Dolní údolí řeky Awaš
  Lower Valley of the Awash
  Paleontologická naleziště v údolí Awaš.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/10
 6. Omo
  Lower Valley of the Omo
  Údolí nálezů kosterních pozůstatků předků člověka.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/17
 7. Tiya
  Tiya
  Archeologické naleziště s vykopávkami staré etiopské kultury.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/12
 8. Opevněné historické město Harar Jugol
  Harar Jugol, the Fortified Historic Town
  Čtvrté nejsvětější město islámu. Uvnitř opevnění pocházejícího ze 13. až 16. stol. se nachází 82 mešit a řada dalších staveb, z nichž některé pocházejí již z 10. stol.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1189
 9. Kulturní krajina Konso
  Konso Cultural Landscape
  Člověkem vybudované zemní terasy v regionu Etiopské vysočiny.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1333

Gabon[editovat | editovat zdroj]

Lopé-Okanda
 1. Lopé-Okanda, ekosystém a kulturní krajina
  Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda
  Rozhraní mezi hustým tropickým pralesem a savanou, skalní kresby z období od neolitu až po dobu železnou.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1147
 2. Národní park Ivindo
  Ivindo National Park
  Téměř 3000 km² tropických lesů, mokřadů a bažin.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1653

Gambie[editovat | editovat zdroj]

Kunta Kinteho ostrov
 1. Kunta Kinteho ostrov
  James Island and Related Sites
  James Island na řece Gambie poskytuje svědectví o různých stránkách setkávání africké a evropské kultury od 15. do 20. století.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/761
 2. Kamenné kruhy v Senegambii
  Stone Circles of Senegambia
  Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př. n. l. do 16. stol. n. l.
  Částečně také v Senegalu, památka č.5.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1226

Ghana[editovat | editovat zdroj]

Pevnosti a hrady Ghany
 1. Pevnosti a hrady Ghany
  Forts and Castles, Volta Greater Accra, Central and Western Regions
  Opevněné hrady z 15.–18. století podél ghanského pobřeží jsou zbytky portugalských obchodních center.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/34
 2. Tradiční obydlí Ašantů
  Asante Traditional Buildings
  Zbytky 13 vesnic s tradičními stavbami.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/35

Guinea[editovat | editovat zdroj]

Mount Nimba
 1. Přírodní rezervace Mount Nimba
  Mount Nimba Strict Nature Reserve
  Přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu.
  1981, 1982
  http://whc.unesco.org/en/list/155

Jihoafrická republika[editovat | editovat zdroj]

Národní park iSimangaliso
Park Ukhahlamba – Drakensberg
Kapská květinová oblast
 1. Naleziště hominidů v Jižní Africe
  Fossil Hominid Sites of South Africa
  Početné krasové jeskyně a dutiny s bohatými nálezy ostatků pliocenních a pleistocenních homininů, svědčících o vývoji člověka za posledních 3,5 milionu let.
  1999, 2005
  http://whc.unesco.org/en/list/915
 2. Národní park iSimangaliso
  iSimangaliso Wetland Park
  Říční a mořské procesy vytvořily korálové útesy, písčité pláže, pobřežní duny, jezera a bažiny, rákosové a papyrusové mokřiny.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/914
 3. Ostrov Robben Island
  Robben Island
  Ostrov Robben byl v různých dobách od 17. po 20. století využíván jako vězení, nemocnice pro společensky nepřijatelné skupiny lidí a jako vojenská základna.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/916
 4. Maloti Drakensberg
  Maloti-Drakensberg Park
  Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
  2000, rozšíření 2013
  http://whc.unesco.org/en/list/985
 5. Kulturní krajina Mapungubwe
  Mapungubwe Cultural Landscape
  Rozlehlá otevřená savana na soutoku řek Limpopo a Shashe, kde v letech 900 až 1300 vzkvétalo největší království v celé jižní Africe.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1099
 6. Chráněná území kapské květenné říše
  Cape Floral Region Protected Areas
  Jedno z nejbohatších území na výskyt rostlin na světě: jeho rozloha činí pouze 0,5 % rozlohy Afriky, ale nachází se zde 20 % její flóry.
  2004, rozšíření 2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1007
 7. Kráter Vredefort
  Vredefort Dome
  Největší známý meteoritický kráter cca 120 km jihovýchodně od Johannesburgu
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1162
 8. Richtersveld – kulturní krajina s botanickými unikáty
  Richtersveld Cultural and Botanical Landscape
  Horská a pouštní krajina na severozápadu země obývaná po 2000 let nomádským kmenem Nama.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1265
 9. Kulturní krajina ǂKhomani
  ǂKhomani Cultural Landscape
  Ve zdejší písečné krajině lze nalézt důkazy o lidském osídlení oblasti již v době kamenné.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1545
 10. Pohoří Barberton Makhonjwa
  Barberton Makhonjwa Mountains
  Pohoří představuje nejlépe zachovaný pozůstatek vulkanických a sedimentárních materiálů vzniklých před 3,6 až 3,25 biliony let.
  2018
  https://whc.unesco.org/en/list/1575

Kamerun[editovat | editovat zdroj]

Dja Fauna
 1. Rezervace Dja
  Dja Faunal Reserve
  Jeden z největších, nejlépe chráněných a zachovalých deštných lesů v Africe.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/407
 2. Sangha Trinational
  Sangha Trinational
  Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více než 750 000 ha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1380

Kapverdy[editovat | editovat zdroj]

Cidade Velha
 1. Cidade Velha
  Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande
  Historické centrum pocházející z 15. století, ukázka evropské koloniální architektury
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1310

Keňa[editovat | editovat zdroj]

Lamu
Pevnost Fort Jesus
 1. Národní parky v okolí jezera Turkana
  Lake Turkana National Parks
  Nejslanější z velkých jezer Afriky. Tři národní parky jsou místem odpočinku pro tažné vodní ptáky, páří se zde nilští krokodýlové, hroši a mnoho druhů jedovatých hadů.
  1997, 2001
  http://whc.unesco.org/en/list/801
 2. Národní park Mount Kenya
  Mount Kenya National Park / Natural Forest
  Vysokohorská rezervace okolo druhé nejvyšší hory Afriky Mount Kenya (5199 m).
  1997, rozšíření 2013
  http://whc.unesco.org/en/list/800
 3. Lamu
  Lamu Old Town
  Nejstarší a nejlépe zachovaná svahilská osada ve východní Africe, která si dosud zachovává svůj tradiční styl života.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1055
 4. Mijikenda Kaya Forests
  Sacred Mijikenda Kaya Forests
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1231/
 5. Pevnost Fort Jesus
  Fort Jesus, Mombasa
  Pevnost vystavěná Portugalci na konci 16. století.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1295
 6. Keňský jezerní systém ve Velké příkopové propadlině
  Kenya Lake System in the Great Rift Valle
  Oblast obývají rozsáhlé populace savců včetně černého nosorožce, žirafy Rothschildovy a kudu většího
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1060
 7. Archeologické naleziště Thimlich Ohinga
  Thimlich Ohinga Archaeological Site
  Pozůstatky lidského osídlení patrně pocházející z 16. století sestávají především ze suchých kamenných zdí.
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1450

Konžská demokratická republika[editovat | editovat zdroj]

Garamba
Okapi
 1. Národní park Virunga
  Virunga National Park
  Národní park, který zahrnuje bažiny, savany i lávová pole na svazích vulkánů.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/63
 2. Garamba
  Garamba National Park
  Národní park zahrnuje savany a bažiny a chrání především velké savce.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/136
 3. Kahuzi-Biega
  Kahuzi-Biega National Park
  V národnímu parku v oblasti tropického deštného lesa okolo dvou vyhaslých sopek žijí horské gorily.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/137
 4. Salonga
  Salonga National Park
  Největší rezervace v tropických deštných lesích je přístupná pouze po vodě. Žije zde mnoho endemitických druhů fauny.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/280
 5. Přírodní rezervace Okapi
  Okapi Wildlife Reserve
  Rezervace chránící faunu, zvláště ohrožené druhy primátů a ptáků. Žijí v ní Pygmejové.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/718

Konžská republika[editovat | editovat zdroj]

Sangha Trinational
 1. Sangha Trinational
  Sangha Trinational
  Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více než 750 000 ha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1380

Lesotho[editovat | editovat zdroj]

 1. Maloti Drakensberg
  Maloti Drakensberg Tranboundary World Heritage Site
  Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
  2000, rozšíření 2013
  http://whc.unesco.org/en/list/985

Madagaskar[editovat | editovat zdroj]

Tsingy de Bemaraha
 1. Tsingy de Bemaraha
  Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve
  Přísná přírodní rezervace obsahuje krasovou oblast a mangrovníkové bažiny.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/494
 2. Královská hora Ambohimanga
  Royal Hill of Ambohimanga
  500 let staré královské město, pohřebiště a komplex posvátných míst.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/950
 3. Deštné lesy Atsinanana
  Rainforests of the Atsinanana
  Šest národních parků, které chrání pralesy důležité pro uchování endemitických druhů madagaskarské fauny a flory.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1257

Malawi[editovat | editovat zdroj]

Jezero Malawi
 1. Národní park Jezero Malawi
  Lake Malawi National Park
  Jezerní národní park chrání stovky druhů ryb.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/289
 2. Skalní malby v Chongoni
  Chongoni Rock Art Area
  Největší koncentrace skalních maleb z pozdní doby kamenné ve střední Africe. Na náhorní plošině o rozloze 126,4 km² se nachází 127 nalezišť.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/476

Mali[editovat | editovat zdroj]

Djenné
Útes Bandiagara
 1. Djenné
  Old Towns of Djenné
  Město staré přes 2 000 let, středisko obchodu a jedno z duchovních center islámu.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/116
 2. Timbuktu
  Timbuktu
  Duchovní centrum šíření islámu, má řadu islámských památek.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/119
 3. Země Dogonů a Útes Bandiagara
  Cliff of Bandiagara – Land of the Dogons
  Útesy a stavební památky na nich postavené.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/516
 4. Hrobka Askíja
  Tomb of Askia
  17 metrů vysokou pyramidovou stavbu vystavěl r. 1495 Askia Mohamed, vládce říše Songhaj, v jejím hlavním městě Gao.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1139

Mauricius[editovat | editovat zdroj]

Aapravasi Ghat
 1. Aapravasi Ghat
  Aapravasi Ghat
  Ubytovny indických sezónních dělníků, kterými britská vláda nahradila otrockou práci. V letech 1834 až 1920 jimi prošlo téměř půl milionu lidí.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1227
 2. Le Morne
  Le Morne Cultural Landscape
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1259/

Mosambik[editovat | editovat zdroj]

Ostrov Mosambik
 1. Ostrov Mosambik
  Island of Mozambique
  Opevněné město na stejnojmenném ostrově bývalo obchodním střediskem Portugalců.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/599

Namibie[editovat | editovat zdroj]

Twyfelfontein
 1. Twyfelfontein
  Twyfelfontein or /Ui-//aes
  Oblast se skalními kresbami vzniklými kolem roku 1000 n. l.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1255
 2. Namibijské písečné moře
  Namib Sand Sea
  Písečné duny na pobřeží Atlantiku.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1430

Niger[editovat | editovat zdroj]

Národní park W
 1. Přírodní rezervace Aïr a Ténéré
  Air and Ténéré Natural Reserves
  Dvě přírodní rezervace, které jsou největším chráněným územím v Africe.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/573
 2. Chráněná území W-Arly-Pendjari
  W-Arly-Pendjari Complex
  Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/749
 3. Historické centrum města Agadez
  Historic Centre of Agadez
  Vstupní brána do saharské pouště, historické město z 15. a 16. století.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1268

Nigérie[editovat | editovat zdroj]

Posvátný háj Osun-Osogbo
 1. Sukur
  Sukur Cultural Landscape
  V krajině Sukur se kromě paláce Hidi nacházejí terasovitá pole, jejich posvátné symboly a četné pozůstatky kdysi vzkvétajícího železářského průmyslu.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/938
 2. Posvátný háj Osun-Osogbo
  Osun-Osogbo Sacred Grove
  Posvátný háj s patheonem kmene Yuruba.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1118

Pobřeží slonoviny[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace Mount Nimba
Grand-Bassam
 1. Přírodní rezervace Mount Nimba
  Mount Nimba Strict Nature Reserve
  Přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu.
  1981, 1982
  http://whc.unesco.org/en/list/155
 2. Národní park Taï
  Taï National Park
  Národní park se zbytky původního tropického lesa, chrání ohrožené druhy savců.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/195
 3. Národní park Comoé
  Comoé National Park
  Národní park zahrnující savany a deštné lesy.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/227
 4. Historické město Grand Bassam
  Historic town of Grand-Bassam
  První hlavní město Pobřeží slonoviny s koloniální architekturou z přelomu 19. a 20. století.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1322
 5. Mešity súdánského stylu na severu Pobřeží slonoviny
  Sudanese style mosques in northern Côte d’Ivoire
  8 mešit ze 17. až 19. století
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/227

Senegal[editovat | editovat zdroj]

Ostrov Gorée
Národní park Niokolo-Koba
Kamenné kruhy v Senegambii
 1. Gorée
  Island of Gorée
  Ostrov, který byl v 15.–19. století největším trhem s otroky na africkém pobřeží.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/26
 2. Djoudj
  Djoudj National Bird Sanctuary
  Ptačí rezervace v deltě řeky Senegal.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/25
 3. Národní park Niokolo-Koba
  Niokolo-Koba National Park
  Národní park kolem břehů řeky Gambia chrání bohatou faunu.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/153
 4. Saint-Louis
  Island of Saint-Louis
  Ostrov na kterém se nachází město, které v letech 1872–1957 bývalo hlavním městem Senegalu. Významné je pro svůj pravidelný územní plán, systém nábřeží a charakteristické koloniální architektury.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/956
 5. Kamenné kruhy v Senegambii
  Stone Circles of Senegambia
  Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př. n. l. do 16. stol. n. l.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1226
 6. Delta řeky Saloum
  Saloum Delta
  Zdejší krajina a příroda je ovlivňována člověkem již více než 2000 let.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1226
 7. Kraj Bassari, kulturní krajina Bassari, Bedik a Fula
  Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes
  Zdejší kulturní krajina vznikala působením člověka od 11. století, ukazuje symbiotické sžití člověka s okolní krajinou.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1407

Seychely[editovat | editovat zdroj]

Atol Aldabra
 1. Aldabra
  Aldabra Atoll
  Atol tvořený čtyřmi velkými korálovými ostrovy, v němž žije želva obrovská.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/185
 2. Vallée de Mai
  Vallée de Mai Nature Reserve
  Přírodní rezervace na ostrově Praslin chrání původní přirozený palmový háj.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/261

Středoafrická republika[editovat | editovat zdroj]

Sangha Trinational
 1. Národní park Manovo-Gounda Saint Floris
  Manovo-Gounda St Floris National Park
  Národní park v oblasti savan a bažin.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/475
 2. Sangha Trinational
  Sangha Trinational
  Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více než 750 000 ha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1380

Tanzanie[editovat | editovat zdroj]

Ngorongoro
Selous
 1. Ngorongoro
  Ngorongoro Conservation Area
  Zde byly nalezeny pozůstatky předchůdce dnešního člověka, homo habilis.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/39
 2. Kilwa Kisiwani a Songo Mnara
  Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara
  Na ostrovech se nacházejí zbytky starých východoafrických přístavů z 13.až16. století.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/144
 3. Serengeti
  Serengeti National Park
  Národní park na savanách.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/156
 4. Selousova rezervace
  Selous Game Reserve
  Rezervace zvěře, území téměř nedotčené člověkem.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/199
 5. Národní park Kilimandžáro
  Kilimanjaro National Park
  Národní park v okolí hory Kilimandžáro.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/403
 6. Zanzibar
  Stone Town of Zanzibar
  Svahilský obchodní přístav ve východní Africe. Řada zachovalých budov nese prvky africké, arabské, indické i evropské kultury.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/173
 7. Skalní malby v Kondoa
  Kondoa Rock Art Sites
  Skalní malby v této oblasti vznikaly v průběhu dvou tisíciletí.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1183

Togo[editovat | editovat zdroj]

Koutammakou
 1. Koutammakou
  Koutammakou, the Land of the Batammariba
  V oblasti žije kmen Batammariba, jehož pozoruhodné hliněné věžové domy se staly symbolem Toga.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1140

Uganda[editovat | editovat zdroj]

Bwindi
 1. Národní park Bwindi
  Bwindi Impenetrable National Park
  Národní park na hranici savan a lesů.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/682
 2. Národní park Ruwenzori
  Rwenzori Mountains National Park
  Vysokohorský národní park s ledovci a jezery.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/684
 3. Hrobky bugandských králů v Kasubi
  Tombs of Buganda Kings at Kasubi
  Palác z roku 1882, ze kterého se v roce 1884 stalo pohřebiště. V hlavní budově Muzibu Azaala Mpanga se dnes nachází čtyři královské hrobky. Vše je vyrobeno z přírodních materiálů jako je dřevo, rákos či spletené větve pomazané hlínou.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1022

Zambie[editovat | editovat zdroj]

Viktoriiny vodopády
 1. Viktoriiny vodopády
  Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls
  Viktoriiny vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/509

Zimbabwe[editovat | editovat zdroj]

Mana Pools
Khami
 1. Mana Pools, Sapi, Chewore
  Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas
  Národní parky a přírodní rezervace na březích řeky Zambezi.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/302
 2. Great Zimbabwe
  Great Zimbabwe National Monument
  Národní památník, ruiny města z 11.–15. století,
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/364
 3. Khami
  Khami Ruins National Monument
  Národní památník, ruiny starého města, pozůstatky kultury, která kvetla v 16. století.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/365
 4. Viktoriiny vodopády
  Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls
  Viktoriiny vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/509
 5. Pahorky Matobo
  Matobo Hills
  Bohaté archeologické nálezy a skalní malby poskytují obraz o životě pravěkých komunit.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/306

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]