Seznam světového dědictví v arabských státech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tato část seznamu památek světového dědictví UNESCO obsahuje památky arabských států na území severní Afriky, ve Středomoří a Blízkém východu. Zvláštní položkou je Jeruzalém, jehož zařazení navrhlo Jordánsko a v mírném rozporu s pravidly byl do Seznamu zařazen. Je proto uveden pod hlavičkou Jordánsko, i když na jeho území neleží.

U každé položky je uveden český název, oficiální anglický název dle seznamu UNESCO, stručná charakteristika a odkaz na základní zdůvodnění zápisu dle UNESCO. Číslo v odkazu je současně číslo, pod kterým je lokalita vedena v Seznamu světového dědictví.

Položky seznamu u jednotlivých zemí jsou řazeny podle roku zápisu do Seznamu. Následující přehled památek je aktuální k datu 7. 3. 2023.

Alžírsko[editovat | editovat zdroj]

Al Qal'a v Beni Hammadu
Tassili n'Ajjer
Timgad
 1. Al Qal'a v Beni Hammadu
  Al Qal'a of Beni Hammad
  Zbytky opevnění muslimského města z 11.-12. století.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/102
 2. Djémila
  Djémila
  Ruiny starého římského města.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/191
 3. Údolí M'Zab
  M'Zab Valley
  Údolí, v němž se dochovala řada opevněných měst z 11. století.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/188
 4. Tassili n'Ajjer
  Tassili n'Ajjer
  Prehistorické skalní malby na náhorní planině Sahary.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/179
 5. Timgad
  Timgad
  Ruiny římského města.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/194
 6. Tipasa
  Tipasa
  Archeologická lokalita s památkami na fénickou, římskou, raně křesťanskou i byzantskou kulturu.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/193
 7. Kašbach
  Kasbah of Algiers
  Kašbach je unikátní islámské město – medina. Kdysi střežilo obchodní cesty Kartága. Dnes převažují mešity a paláce v Osmanském stylu.
  1992
  http://whc.unesco.org/en/list/565

Bahrajn[editovat | editovat zdroj]

Kal'a al-Bahrajn
 1. Qal'at al-Bahrain
  Qal’at al-Bahrain – Ancient Harbour and Capital of Dilmun
  Umělý kopec vytvořený mnoha kulturními vrstvami, dokumentující osídlení od r. 2300 př. n. l. Město bylo hlavním městem Dilmunu – důležité starověké civilizace.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/192
 2. Lov perel, svědectví o ostrovním hospodářství
  Pearling, testimony of an island economy
  Skupina budov (pevnost, mešita, sklady, obchody, domy obchodníků) je svědkem důmyslného způsobu lovu perel a obchodu s nimi.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1364
 3. Dilmunské pohřební mohyly
  Dilmun Burial Mounds
  Pole starověkých pohřebních mohyl, které tvoří skoro 5 procent povrchu Bahrajnu.
  2019
  https://whc.unesco.org/en/list/1542

Egypt[editovat | editovat zdroj]

Historická Káhira
Núbijské památky
Klášter svaté Kateřiny
 1. Abú Mena
  Abu Mena
  Zbytky raně křesťanského města a poutního místa.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/90
 2. Théby s přilehlou nekropolí
  Ancient Thebes with its Necropolis
  Chrámy a pohřebiště města starého 5 000 let (Karnak a Luxor, Údolí králů).
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/87
 3. Historická Káhira
  Historic Cairo
  Islámská část Káhiry patří mezi nejstarší islámská města, ve 14. století se stala centrem islámského světa.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/89
 4. Mennofer a její nekropole - pole pyramid od Gízy po Dahšúr
  Memphis and its Necropolis - the Pyramid Fields from Giza to Dahshur
  Zříceniny města Memfis a jeho pohřebiště - pyramidy (Gíza, Abúsír, Sakkára). Ve starověku jeden ze sedmi divů světa.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/86
 5. Núbijské památky od Abú Simbelu po Philae
  Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae
  Památky od Abú Simbel až po Philae (Pilak) zahrnují pět skupin chrámů, které byly zachráněny před zaplavením vodami Asuánské přehrady.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/88
 6. Klášter svaté Kateřiny
  Saint Catherine Area
  Ortodoxní klášter sv. Kateřiny stojí na úpatí hory Jabal Musa, která bývá považována za biblickou horu Sinaj, kde Mojžíš obdržel desky s Desaterem.
  2002
  http://whc.unesco.org/en/list/954
 7. Vádí Al-Hitan (Údolí velryb)
  Wadi Al-Hitan (Whale Valley)
  Naleziště fosilních pozůstatků mořských savců.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1186

Irák[editovat | editovat zdroj]

Hatra
Citadela v Irbílu
 1. Hatra
  Hatra
  Opevněné město je svědectvím o moci Parthské říše.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/277
 2. Aššúr
  Ashur (Qal'at Sherqat)
  Mezi 14. až 9. stoletím př. n. l. hlavní město a náboženské centrum Asyrské říše.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1130
 3. Archeologická oblast Samary
  Samarra Archaeological City
  Vykopávky mocné islámské metropole z období Abbásovské říše podél řeky Tigris v délce 41 km a šířce 4–8 km. 80% lokality není dosud prozkoumáno. Zařazeno rovněž na Seznam památek v ohrožení.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/276
 4. Citadela v Irbílu
  Erbil Citadel
  Opevněné sídlo na vrcholu tellu ve tvaru olivy. Nacházející se v Iráckém Kurdistánu, v guvernorátu Irbíl.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1437
 5. Ahwar v jižním Iráku - útočiště divočiny a pozůstatky mezopotámských měst
  The Ahwar of Southern Iraq: Refuge of Biodiversity and the Relict Landscape of the Mesopotamian Cities
  Čtyři jihoirácké mokřady a pozůstatky měst Uruk, Ur a Eridu.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1481
 6. Babylón
  Babylone
  Pozůstatky starobylého města, které bylo v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.
  2019
  http://whc.unesco.org/en/list/278

Jemen[editovat | editovat zdroj]

„Manhattan pouště“ Šibám
 1. Staré opevněné město Šibám
  Old Walled City of Shibam
  Opevněné město z 16. století je typické svými věžovými stavbami.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/192
 2. Staré město Saná
  Old City of Sana'a
  Město staré 2 500 let, v 7. století hlavní centrum šíření islámu.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/385
 3. Historické město Zabid
  Historic Town of Zabid
  Historické město, kdysi hlavní město Jemenu, sídlo islámské univerzity.
  1993
  http://whc.unesco.org/en/list/611
 4. Souostroví Sokotra
  Socotra Archipelago
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1263/
 5. Památky starověkého Sabejského království v Maribu
  Landmarks of the Ancient Kingdom of Saba, Marib
  2023
  https://whc.unesco.org/en/list/1700

Jordánsko[editovat | editovat zdroj]

Quseir Amra
Um er-Rasas
Vádí Rum
 1. Jeruzalém (navrženo Jordánskem)
  Jerusalem (Site proposed by Jordan) - Old City of Jerusalem and its Walls
  Staré město a jeho hradby.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/148
 2. Petra
  Petra
  Archeologické naleziště a město karavan bylo vytesáno do skal.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/326
 3. Kusejr Amra
  Quseir Amra
  Palác v poušti z 8. století
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/327
 4. Um er-Rasas
  Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a)
  Původně římský vojenský tábor. Jsou zde pozůstatky z období římského, byzantského i raně muslimského (3. až 9. stol.).
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1093
 5. Chráněné území vádí Rum
  Wadi Rum Protected Area
  Skalnaté útesy, rokle, soutěsky, písečné duny, ale i archeologické naleziště.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1377
 6. Betánie v Zajordání
  Baptism Site “Bethany Beyond the Jordan” (Al-Maghtas)
  Území na východním břehu řeky Jordán, kde působil Jan Křtitel.
  2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1446
 7. Al-Salt - místo tolerance a městské pohostinnosti
  As-Salt - The Place of Tolerance and Urban Hospitality
  Synergie západního a arabského způsobu výstavby z období 1860 - 1920.
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/689

Katar[editovat | editovat zdroj]

Al Zubarah
 1. Az-Zubára
  Al Zubarah Archaeological Site
  Opevněný obchodní přístav, který vzkvétal především v 17. století.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1402

Libanon[editovat | editovat zdroj]

Anjar
Ouadi Qadisha
 1. Andžár
  Anjar
  Ruiny města Omájovců z 8. století.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/293
 2. Baalbek
  Baalbek
  Zříceniny fénického města, poutního místa známého jako Heliopolis a jeho římské památky.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/294
 3. Byblos
  Byblos
  Zbytky fénického města. Vykopávky odhalily osídlení již za neolitu.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/295
 4. Týros
  Tyre
  Fénické město, existující památky jsou převážně z římské doby.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/299
 5. Svaté údolí Kadíša a Posvátný cedrový les
  Ouadi Qadisha (the Holy Valley) and the Forest of the Cedars of God (Horsh Arz el-Rab)
  Raně křesťanské klášterní sídliště a zbytky velkého lesa Cedars of Lebanon, jehož dřevo se používalo na stavby náboženských budov v Antiquity.
  1998
  http://whc.unesco.org/en/list/850
 6. Mezinárodní výstaviště Rašida Karami v Tripolisu
  Rachid Karami International Fair-Tripoli
  Nedokončený výstavní areál navržený architektem Oscarem Niemeyerem
  2023
  https://whc.unesco.org/en/list/1702

Libye[editovat | editovat zdroj]

Kyréna
Sabrata
Tadrart Acacus
 1. Archeologické naleziště Kyréna
  Archaeological Site of Cyrene
  Antické město, řecké a římské památky.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/190
 2. Archeologické naleziště Leptis Magna
  Archaeological Site of Leptis Magna
  Kdysi významné římské město.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/183
 3. Archeologické naleziště Sabráta
  Archaeological Site of Sabratha
  Dávné obchodní středisko Féničanů přestavěné Římany.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/184
 4. Skalní malby v Tadrart Acacus
  Rock-Art Sites of Tadrart Acacus
  Prehistorické osídlení a tisíce skalních maleb.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/287
 5. Staré město Ghadames
  Old Town of Ghadames
  „Perla pouště“ - jedno z nejstarších obchodních center, příklad tradičního osídlení.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/362

Maroko[editovat | editovat zdroj]

Fèská Medina
Volubilis
Essaouira
 1. Medína ve Fesu
  Medina of Fez
  Medina - opevněné staré město, dnes část Fesu. Dodnes významné kulturní centrum.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/170
 2. Medína v Marrákeši
  Medina of Marrakesh
  Medina, město založené v 11. století, významné středověké architektonické památky.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/331
 3. Ksar Ait Ben Haddou
  Ksar of Ait-Ben-Haddou
  Opevněná obytná sídla z hlíny představují tradiční bydlení v pouštních oblastech.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/444
 4. Historické město Meknes
  Historic City of Meknes
  Město z 11. století je příkladem míšení islámských a evropských vlivů.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/793
 5. Archeologická lokalita Volubilis
  Archaeological Site of Volubilis
  Kdysi hlavní město Mauritánie, založené ve 3. století před n. l. se stalo významnou římskou provincií.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/836
 6. Medína v Tetuánu
  Medina of Tétouan (formerly known as Titawin)
  Od 8. století hlavní kontaktní místo mezi Marokem a Andalusií.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/837
 7. Medína v Essaouira (dříve Mogador)
  Medina of Essaouira (formerly Mogador)
  Opevněné město z konce 18. stol. postavené podle soudobé evropské vojenské architektury.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/753
 8. Portugalské město Mazagan (Al-Džadída)
  Portuguese City of Mazagan (El Jadida)
  Opevněná kolonie na atlantském pobřeží z počátku 16. stol. Jedna z prvních osad, kterou založili Portugalci v západní Africe na trase do Indie.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1058
 9. Rabat, moderní metropole a historické město
  Rabat, modern capital and historic city: a shared heritage
  Město na pobřeží Atlantiku s prvky západní architektury a tradiční islámské.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1401

Mauritánie[editovat | editovat zdroj]

Národní park Banc d'Arguin
 1. Národní park Banc d'Arguin
  Banc d'Arguin National Park
  Národní park na atlantském pobřeží zahrnuje písečné duny, pobřežní bažiny a pobřežní vody.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/506
 2. Starodávné ksary Ouadane, Chinguetti, Tichitt a Oualata
  Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata
  Města z 11. a 12. stol. byla obchodními a náboženskými středisky pro karavany.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/750

Omán[editovat | editovat zdroj]

Zavlažovací systémy Aflaj
 1. Pevnost Bahla
  Bahla Fort
  Oáza a zbytky pevnosti z 12.15. století.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/433
 2. Archeologická naleziště Batu, al-Chutmu a al-Ajnu
  Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn
  Osady, věže a nekropole z 3. tisíciletí př. n. l.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/434
 3. Útočiště přímorožce arabského
  Arabian Oryx Sanctuary
  Rezervace, kde žije jediné známé stádo přímorožce arabského a několika dalších ohrožených zvířat.
  1994
  Internetové stránky UNESCO - Útočiště přímorožce arabského
  Vymazáno ze seznamu v roce 2007
 4. Země kadidla
  The Land of Frankincense
  Kadidlovníky u Vádí Dauká, zbytky karavanové oázy Šisr a přístavy Chor Rori a al-Balid.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/1010
 5. Zavlažovací systémy Aflaj
  Aflaj Irrigation Systems of Oman
  Zavlažovací systémy v této oblasti existovaly již 2 500 let př. n. l. Chráněno je pět typických zavlažovacích systémů. V Ománu je dosud v provozu na 3 000 obdobných zařízení.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1207
 6. Starověké město Kalhat
  Ancient City of Qalhat
  Zbytky obchodního města, které kvetlo především v období mezi 11. a 15. století.
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1537

Palestina[editovat | editovat zdroj]

Betlém
 1. Betlém - místo narození Ježíše Krista - chrám narození páně a poutnická cesta
  Birthplace of Jesus: Church of the Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem
  Lokalita, která je tradičně označována jako místo narození Ježíše Krista.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1433
 2. Země olivovníků a vinné révy - Kulturní krajina jižního Jeruzaléma, Battir
  Land of Olives and Vines – Cultural Landscape of Southern Jerusalem, Battir
  Systém zavlažování terasovitých políček v hospodářsky využívaných údolích.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1487
 3. Staré město Hebronu
  Hebron/Al-Khalil Old Town
  Historické město s bohatou historií a architekturou.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1565
 4. Starověké Jericho/Tell es-Sultan
  Ancient Jericho/Tell es-Sultan
  Naleziště nejstaršího města na světě, jehož historie sahá až do doby 10 000 let před naším letopočtem.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1687

Saúdská Arábie[editovat | editovat zdroj]

Historické centrum Džiddy
 1. Archeologické vykopávky Al-Hijr
  Al-Hijr Archaeological Site (Madâin Sâlih)
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1293/
 2. Oblast At-Turaif
  At-Turaif District in ad-Dir'iyah
  Městský soubor a pozůstatky mnoha paláců okraji ad-Dir'iyah oázy
  2010
  http://whc.unesco.org/en/list/1329
 3. Historické centrum Džiddy, brány Mekky
  Historic Jeddah, the Gate to Makkah
  Vznikla v 7. století př. n. l. jako důležitý obchodní přístav směřující zboží do Mekky.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1361/
 4. Skalní malby v regionu Hail
  Rock Art in the Hail Region of Saudi Arabia
  Skalní malby s 10 000 let starou historií.
  2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1472
 5. Kulturní krajina oázy al-Hasa
  Al-Ahsa Oasis, an evolving Cultural Landscape
  Zavlažovací systém a další stavby uprostřed oázy al-Hasa
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1563
 6. Kulturní lokalita Ḥimā
  Ḥimā Cultural Area
  Skalní malby a petroglyfy
  2021
  http://whc.unesco.org/en/list/1619
 7. Uruq Bani Ma’arid
  ‘Uruq Bani Ma’arid
  Největší souvislé písečné moře a jediná velká tropická písečná poušť v Asii.
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1699

Spojené arabské emiráty[editovat | editovat zdroj]

Al-Ajn
 1. Kulturní památky Al-Ajnu
  Cultural Sites of Al Ain (Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud and Oases Areas)
  Společenské a kulturní stavby města demonstrují dlouhotrvající osídlení regionu.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1343

Súdán[editovat | editovat zdroj]

Džebel Barkal
 1. Džebel Barkal a vykopávky v regionu Napatan
  Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region
  Archeologická naleziště v oblasti Nilu kultur Napatan (900-270 př. n. l.) a Meroitic (270 př. n. l. až 350 n. l.).
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1073
 2. Archeologické lokality na ostrově Meroe
  Archaeological Sites of the Island of Meroe
  Archeologická naleziště v oblasti Nilu z období království Kuš (8. století před naším letopočtem až 4. století našeho letopočtu).
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1336
 3. mořské národní parky Sanganeb a Dungonab Bay – Mukkawar Island
  Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay – Mukkawar Island Marine National Park
  Dvě oddělené lokality zahrnující korálové útesy s pestrou vodní faunou a florou.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/262

Sýrie[editovat | editovat zdroj]

Bosra
Saláhuddínova citadela
Starobylé vesnice v severní Sýrii
 1. Starověká část Damašku
  Ancient City of Damascus
  Jedno z nejstarších měst na Středním východě.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/20
 2. Starověká část Bosra
  Ancient City of Bosra
  Město bývalo zastávkou karavan na cestě do Mekky. Dochovalo se římské divadlo, raně křesťanské ruiny a několik mešit.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/22
 3. Palmýra
  Site of Palmyra
  Oáza v poušti a zbytky starověkého velkoměsta.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/23
 4. Starověké město Aleppo
  Ancient City of Aleppo
  Křižovatka obchodních cest. Převažují islámské památky.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/21
 5. Krak des Chevaliers a Saláhuddínova citadela
  Crac des Chevaliers and Qal’at Salah El-Din
  Dva hrady z období křižáckých válek.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1229
 6. Starobylé vesnice v severní Sýrii
  Ancient Villages of Northern Syria
  Vesnice byly opuštěny mezi 8. a 10. století, zachovalý příklad venkovských obydlí za pozdního starověku a období Byzantské říše.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1348

Tunisko[editovat | editovat zdroj]

Amfiteátr v El-Djem
Národní park Ichkeul
Kajruván
 1. Medína v Tunisu
  Medina of Tunis
  Arabské středověké město, které patří k nejzachovalejším na světě.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/36
 2. Kartágo
  Archaeological Site of Carthage
  Vykopávky fénického města, které nechali vypálit Římané.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/37
 3. Amfiteátr v El-Džemu
  Amphitheatre of El Jem
  Největší římský amfiteátr na území afrického kontinentu.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/38
 4. Národní park Ichkeul
  Ichkeul National Park
  Národní park se stejnojmenným jezerem a mnoha mokřady je domovem rozmanité fauny a flóry.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/8
 5. Punské město Kerkouane a jeho nekropole
  Punic Town of Kerkuane and its Necropolis
  Archeologické vykopávky jednoho z nejvýznamnějších kartaginských měst.
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/332
 6. Medína v Súse
  Medina of Sousse
  Arabské historické město v Sousse s kasbou.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/498
 7. Kajruván
  Kairouan
  Čtvrté nejposvátnější místo islámu a centrum vzdělanosti tohoto náboženství.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/499
 8. Dougga
  Dougga / Thugga
  Ruiny antického města na ploše 65 hektarů.
  1997
  http://whc.unesco.org/en/list/794
 9. Džerba: svědectví o vzoru osídlení na ostrovním území
  Djerba: Testimony to a settlement pattern in an island territory
  Ostrov svědčí o vzoru osídlení, který se vyvíjel kolem 9. století v polosuchém prostředí s nedostatkem vody
  2023
  http://whc.unesco.org/en/list/1640