Seznam židovských modliteb a požehnání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Davidova hvězda
Židé a judaismus
ŽidéJudaismusKdo je Žid
OrtodoxníKonzervativní (Masorti)
Progresivní (Reformní - Liberální)Ultraortodoxní
SamaritániFalašovéKaraité
Etnické skupiny a jazyky
AškenázovéSefardovéMizrachim
HebrejštinaJidišLadinoGe'ezBuchori
Populace (vývoj)
EvropaAmerikaAsieAfrikaAustrálie
Náboženství
BůhPrincipy víryBoží jména
613 micvotHalachaNoachidské zákony
MesiášEschatologie
Židovské myšlení, filosofie a etika
Židovská filosofie
CdakaMusarVyvolenost
ChasidismusKabalaHaskala
Náboženské texty
TóraTanachMišnaTalmudMidraš
ToseftaMišne ToraŠulchan aruch
SidurMachzorPijutZohar
Životní cyklus, tradice a zvyky
ObřízkaPidjon ha-benSimchat batBar micva
ŠiduchSvatbaKetubaRozvod (Get)Pohřeb
KašrutŽidovský kalendářŽidovské svátky
TalitTfilinCicitKipa
MezuzaMenoraŠofarSefer Tora
Významné postavy židovství
AbrahámIzákJákobMojžíš
ŠalomounDavidElijášÁron
MaimonidesNachmanidesRaši
Ba'al Šem TovGa'on z VilnaMaharal
Náboženské budovy a instituce
ChrámSynagogaJešivaBejt midraš
RabínChazanDajanGa'on
Kohen (kněz)MašgiachGabajŠochet
MohelBejt dinRoš ješiva
Židovská liturgie
ŠemaAmidaKadiš
MinhagMinjanNosach
ŠacharitMinchaMa'arivMusaf
Dějiny Židů
starověkstředověknovověk
Blízká témata
AntisemitismusGójHolocaustIzrael
FilosemitismusSionismus
Abrahámovská náboženství

Toto je seznam některých židovských požehnání. Většina požehnání začíná úvodní formulí

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם...‏

‎‎

Transliterace: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam...

Překlad: „Buď požehnán, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra...“

Modlitby a požehnání, které mají svůj vlastní článek[editovat | editovat zdroj]

  • Amida - עמידה - Hlavní modlitba židovské liturgie sestávající z devatenácti požehnání.
  • Halel - הלל - Žalmy 113–118, recitované jako výraz chvály během židovských svátků. vyskytuje se ve dvou podobách - poloviční a celý Halel.
  • Šehechejanu - שהחינו- Požehnání pro zvláštní příležitosti.

Požehnání nad pokrmy, nápoji a vůněmi[editovat | editovat zdroj]

Požehnání před jídlem a nápoji[editovat | editovat zdroj]

Před umytím rukou[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu al netilat jadajim.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám umývání rukou.“

Nad chlebem[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ha-moci lechem min ha-arec.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž dáváš chlebu vyrůst ze země.“

Nad pokrmy z pšenice, ječmene, žita, ovsa, špaldy nebo rýže[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, bore minej mezonot.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli různých pokrmů.“

Nad vínem[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, bore pri ha-gafen.

Překlad: Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodu vinné révy.

Nad plody stromů[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, bore pri ha-ec.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodu stromu.“

Nad plody, které rostou pouze ze země (zelenina atd.)[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, bore pri ha-adama.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodu země.“

Nad jinými pokrmy nebo nápoji[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-ha-kol nihje bi-dvaro.
Překlad: Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, skrze jehož slovo se vše stává.

Požehnání nad micvot[editovat | editovat zdroj]

Požehnání během svátků[editovat | editovat zdroj]

Pro zapalování světel na šabat[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu le-hadlik ner šel šabat.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám zapalovat šabatové světlo.“

Pro zapalování světel na svátky[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של (שבת ושל) יום טוב .‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu le-hadlik ner šel (šabat ve-šel) jom tov.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám zapálit světlo (šabatové a) sváteční.“

Pro zapalování světel na Jom kipur[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של (שבת ושל) יום הכיפורים.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu le-hadlik ner šel (šabat ve-šel) Jom ha-kipurim.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám zapálit světlo (na šabat a) na Jom kipur.“

Požehnání při konci šabatu[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Havdala.
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, bore me'orej ha-eš.
Překlad: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž tvoříš plameny ohně.“

Po vyslovení požehnání nad vínem, vonným kořením a ohněm se říká následující:

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה ה', המבדיל בין קודש לחול.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ha-mavdil bejn kodeš le-chol, bejn or le-chošech, bejn Jisra'el la-amim, bejn jom ha-švi'i le-šešet jemej ha-ma'ase. Baruch ata Adonaj, ha-mavdil bejn kodeš le-chol.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž odděluješ svaté od všedního, světlo od tmy, Izrael a pronárody, sedmý den a šest dní práce. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž odděluješ svaté od všedního.“

Před zapalováním světel na Chanuku[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Chanuka.

Při zapalování chanukových svící jsou pronášena dvě požehnání. První noc se navíc pronáší i požehnání Šehechejanu.

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר (של) חנוכה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu le-hadlik ner (šel) chanuka.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám zapalovat chanuková světla.“

Požehnání nad zázraky Chanuky[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-asa nisim la-avotejnu ba-jamim ha-hem ba-zman ha-ze.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi učinil v oněch dnech zázraky našim otcům v tomto čase.“

Další požehnání nad micvot[editovat | editovat zdroj]

Při připevňování mezuzy na zárubně dveří[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Mezuza.
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu likbo'a mezuza.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám upevnit mezuzu.“

Před postavením zábradlí na střeše příbytku[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות מעקה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu la-asot ma'ake.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám postavit zábradlí.“

Před ponořením kovového nebo skleněného nádobí, které bylo získáno od pohana, do mikve[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלי (כלים).‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu al tvilat kli (kelim).
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám ponořit nádobu (nádoby).“

Oddělování chaly[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Chala.
ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש חלה מן העסה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu le-hafriš chala min ha-isa.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám oddělit chalu z těsta.“

Oddělení trumy a desátku z pokrmů z Erec Jisra'el[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומות ומעשרות.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu le-hafriš trumot u-ma'asrot.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám oddělit trumu a desátky.“

Jestliže druhý desátek nebyl oddělen, musí být vykoupen a říká se před prohlášením o vykoupení následující požehnání. Jestliže není jisté, zda byl druhý desátek vykoupen, požehnání se vynechává.

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וצונו לפדות מעשר שני.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ašer kidšanu be-micvotav ve-civanu li-fdot ma'aser šeni.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám vykoupit druhý desátek.“

Děkovná požehnání a požehnání nad přírodními jevy[editovat | editovat zdroj]

Požehnání týkající se meteorologických jevů[editovat | editovat zdroj]

Požehnání týkající se meteorologických jevů se recitují jen jednou za den, pouze pokud by se obloha úplně vyčistila od mraků a ty se pak vrátily, je možné požehnání recitovat znovu. Zbylá požehnání (pokud není uvedeno jinak) se říkají pouze po uplynutí třiceti dnů.

Při spatření blesku nebo při spatření neobvyklých přírodních jevů nebo útvarů[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ose ma’ase berešit.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, činící dílo stvoření.“

Při spatření oceánu nebo moře[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-asa et ha-jam ha-gadol.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi učinil veliké moře.“

Při spatření duhy[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, זוכר הברית ונאמן בריתו וקים במאמרו.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, zocher ha-brit ve-ne’eman brito ve-kajam ba-ma’amaro.
Překlad: Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž si pamatuje smlouvu, je věrný Své smlouvě a plní Své slovo.

Při spatření krásných lidí, zvířat, rostlin nebo věcí[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שככה לו העולמו.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-kacha lo be-olamo.
Překlad: Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž má toto ve Svém světě.

Při spatření kvetoucích stromů na jaře (toto požehnání se říká jenom jednou za rok)[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו דבר וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-lo chiser ba-olamo davaru-vara vo brijot tovot ve-ilanot tovim le-hanot ba-hem bnej adam.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, v jehož světě není nedostatku a stvořil jsi krásné tvory a stromy, aby se jimi lidé potěšili.“

Při spatření učence znalého v Tóře[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שחלק מחכמתו ליראיו.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-chalak me-chochmato li-re’av.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi udělil podíl ze Své moudrosti těm, kteří se Tě bojí.“

Při spatření světského učence[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שנתן מחכמתו לבשר ודם.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-lo chiser ba-olamo davaru-vara vo brijot tovot ve-ilanot tovim le-hanot ba-hem bnej adam.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi daroval Svou moudrost lidem.“

Při setkáním s přítelem, který přežil vážnou nemoc (říká se jenom při prvním setkání)[editovat | editovat zdroj]

בריך רחמנא מלכא דעלמא די יהבך לן ולא יהבך לעפרא

‎‎

Transkripce: Brich rachmana Malka de-alma di jahabach lan ve-la jahabach le-afra.
Překlad: „Požehnaný je milosrdný Král světa, který nám tě dal a nedal tě prachu.“

Při spatření zničené synagogy nebo při zaslechnutí špatných zpráv[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, דיין האמת.‏

‎‎

Transkripce: Baruch (ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam), dajan ha-emet.
Překlad: „Požehnaný (jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra), spravedlivý soudce.“

Při spatření zničené synagogy, která byla znovuvybudována do své dřívější velikosti[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, מציב גבול לאלמנה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, maciv gvul le-almana.
Překlad: „Požehnaný (jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra), který jsi určil hranici vdově.“

Při spatření místa, kde někdo unikl velkému nebezpečí[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-asa li nes ba-makom ha-ze.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi učinil pro mě zázrak na tomto místě.“

Při zaslechnutí hromu[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, še-kocho u-gvurato male olam.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jehož Síla a Moc naplňuje svět.“

Při zaslechnutí dobrých zpráv[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, הטוב והמטיב.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, ha-tov ve-ha-metiv.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi dobrý a činí dobré.“

Různá požehnání[editovat | editovat zdroj]

Při prvním oblékání nového oblečení[editovat | editovat zdroj]

ברוך אתה ה' א‑לוהינו מלך העולם, מלביש ערמים.‏

‎‎

Transkripce: Baruch ata Adonaj Elohejnu melech ha-olam, malbiš arumim.
Překlad: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž odíváš nahé.“

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of Jewish prayers and blessings na anglické Wikipedii.

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

  • BLAŽEK, Jiří; HOLUBOVÁ, Markéta. Sidur Adir ba-marom - modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky. Praha: Bergman, 2009. 774 s. ISBN 978-80-904207-1-7. 
  • KUČERA, Tomáš; REITSCHLÄGER, Jan David. Sidur: Uspořádání modliteb progresivního směru pro šabat, svátky a všední dny. Praha: Bejt Simcha, 2008. 108 s. ISBN 978-80-254-2103-1.