Přeskočit na obsah

Rusismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rusismus je označení pro výraz vypůjčený z ruského jazyka používaný v jiných jazycích.

Rusismy jsou zvláštním případem slavismů. Zahrnují širokou škálu výpůjček od jednotlivých lexémů až po celé fráze a věty v jazycích různých národů po celém světě. Většina rusismů je pozorována v jazycích těch národů, které žijí v bezprostřední blízkosti hlavní oblasti osídlení Rusů. V některých případech ruština také ovlivňuje fonetické procesy v přijímajícím jazyce.

Typologie lexikálních rusismů

[editovat | editovat zdroj]

Existuje několik typů lexikálních „rusismů“:

 • I. Výrazy ruského původu, která si zachovala silné formální sémantické spojení s odpovídajícími ruskými výrazy.
 • II. Výrazy ruského původu, která částečně či téměř úplně ztratila formální sémantické spojení s odpovídajícími ruskými slovy v důsledku fonetické a lexikální adaptace ruských výpůjček a jejich získávání jiných významů.
 • III. Výrazy neruského původu, vypůjčená ruským jazykem (tzn., že ruština je zprostředkujícím / tranzitním jazykem) a poté přejatá do jiného jazyka prostřednictvím ruštiny s různým stupněm fonetické a lexikální úpravy. [1] [2]

Rusismy v některých jazycích

[editovat | editovat zdroj]

Rusismy v češtině

[editovat | editovat zdroj]
 • agitka – agitační činnost
 • agitprop – zkratka Správy agitace a propagandy
 • azbuka – typ písma
 • aparátčík – politický činitel
 • balalajka – strunný hudební nástroj
 • bábuška (matrjoška)
 • bělogvardějec – příslušník bílé gardy
 • bělorus – typ sovětských traktorů
 • běženec – uprchlík
 • blahočiní – okres v pravoslavné církvi
 • blahorodí – neoficiální titul, oslovení
 • bliny – ruské lívanečky
 • bohatýr – hrdina ruských bylin
 • bojar – vysoký šlechtický titul
 • bolševik – příslušník komunistické strany
 • borec – v ruštině „bojovník”
 • boršč – druh polévky
 • bumážka – dokument, lejstro
 • burlak – nevolníci tahající lodě proti proudu řeky
 • bylina – ruská pověst
 • car – ruský panovnický titul, vládce, odvozený výraz od titulu caesar
 • carevič – syn cara
 • černozem – druh zeminy
 • dača – chata, chalupa
 • Děda Mráz – vánoční postava
 • duma – vládní orgán, sněm, parlament
 • durak – ruský expresivní výraz, nadávka
 • eseři – členové politické strany Socialistů-revolucionářů (ze zkratky S.R.)
 • gensek – zkratka pro generální sekretariát
 • geroj – hrdina (v češtině spíše v ironickém významu)
 • glasnosť – období politické otevřenosti v SSSR
 • gosudar – titul ruských vládců a panovníků
 • gulag – odbor vedení sovětských pracovních táborů (zkratka slov Glavnoje upravlenije lagerej)
 • GUM – obchodní dům v Moskvě
 • horda – z tureckého výrazu pro „vojsko”
 • jantar – fosilizovaná pryskyřice
 • jolka – vánoční stromek, „jedlička”
 • kalašnikov – výraz pro samopal
 • klikva – druh rostli
 • kolchoz – společné hospodářské družstvo (zkratka slov kollektivnoje chozjajstvo)
 • kominterna – politická organizace
 • kompromat – zkratka slov kompromitující materiál
 • komsomolkomunistický svaz mládeže v SSSR (zkratka slov Komunističeskij sojuz moloďoži)
 • krasnoarmějec – příslušník rudé armády
 • kulak – označení pro majitele půdy
 • kvas – fermentovaný nealkoholický nápoj
 • Lajka – jméno prvního psa ve vesmíru
 • leninismus – politická teorie
 • lesopark – typ kulturní krajiny
 • mamut (původně zřejmě z něnečtiny – jako mamont)
 • mužik – historický výraz pro ruského venkovana (obvykle v historickém významu ve vztahu k carskému Rusku)
 • načalnik – vedoucí pracovník
 • nomenklatura
 • opričnina / opričnik – vojenský oddíl cara Ivana IV.
 • papacha – typ čepice
 • pelmeně – pokrm
 • perestrojka – politická a hospodářská přestavba v SSSR
 • piroh – druh zákusků
 • pogrom – násilí vůči etnické skupině
 • politbyro – nejvyšší řídící orgán
 • politruk – politický komisař (zkratka slov političeskij rukovoditeľ)
 • pravoslaví – východní křesťanství
 • prověrka – prověření (důvěryhodnosti osoby – zejména v politickém smyslu)
 • putinismus – politický systém v Rusku
 • rab – starší výraz pro otroka
 • rasputica – období bahna a nesjízdnosti polních cest
 • rozborka a sborka – proces rozebrání a opětného sestavení (např. zbraně)
 • rozkol – shizma (od výrazu „rozeklát”)
 • rubl – měnová jednotka
 • samizdat – svépomocný způsob šíření informací (zkratka slov samostojatěľnoje izdateľstvo)
 • samoděržaví – forma vlády
 • samovar – přístroj k ohřevu vody
 • smršť – vichřice, bouře, i v přeneseném smyslu
 • sobor – ruský výraz pro shromáždění, sněm, či chrám
 • soljanka – druh polévky
 • sovět – rusky „rada”, poradní orgán
 • sovchoz – státní zemědělský podnik v SSSR (zkratka slov sovětskoje chozjajstvo)
 • specnaz – ruské speciální jednotky (zkr. speciaľnoje naznačenije)
 • sputnik – rusky „družice”, sovětský kosmický program
 • stalinismus – politická teorie
 • step – typ biomu
 • strastotěrpěc – mučedník v pravoslaví
 • svoloč – pejorativní označení skupiny lidí, sebranka
 • šči – druh polévky
 • tajga – typ biomu
 • tokamak – technologické zařízení
 • tundra – typ biomu
 • úderník – v socialismu výkonný pracovník
 • ucha – typ rybí polévky
 • ujezd – správní oblast
 • ušanka – druh čepice
 • věrchuška – označení nadřízené skupiny, přeneseně neoblíbená vláda či vedení
 • versta – stará ruská délková míra
 • vkus – smysl pro krásno, z ruského výrazu вкус – „chuť”
 • vodka – lihovina z obilí
 • vor v zakoně – hlava mafie
 • vostok – rusky „východ”, sovětský kosmický program
 • zemljanka – zemnice
 • zemskij sobor – ruský zemský sněm
 • zkazka – „povídačka”, z ruského výrazu ска́зка – pohádka

Rusismy v angličtině

[editovat | editovat zdroj]

Související články

[editovat | editovat zdroj]
 1. [www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/russlin/01.php Dostupné online]. 
 2. Мы говорим по-криевиски
 3. Dostupné online. 
 4. Dostupné online. 
 5. Dostupné online. 
 6. Dostupné online. 
 7. Dostupné online.