Palivo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o látce ke spalování. O části obce Radětice pojednává článek Palivo (Radětice).
Briketa

Palivo je všeobecné označení pro chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování. Při spalování se uvolňuje chemická energie obsažená v palivu a přeměňuje se hlavně na tepelnou energii, kterou je možné dál využít. Specifickou skupinou paliv jsou pohonné hmoty.

K palivům jsou zařazovány i výbušniny. Zvláštní kategorii paliva tvoří jaderné palivo, které energii neuvolňuje chemicky.

Požadavky[editovat | editovat zdroj]

 • vytvořit se vzduchem takovou zápalnou směs, která zanechá po shoření co nejméně mechanicky nebo chemicky škodlivých látek.
 • maximální obsah aktivních látek, které uvolňují teplo
 • minimální obsah pasívních látek nebo látek, které spalovaní stěžují

Fyzikální vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

 • dobrá výhřevnost
 • dobrá zápalnost
 • dostatečná rychlost spalovaní
 • vyhovující rozpětí směšovacího poměru
 • dobrá odpařivost
 • vhodná teplota bodu zápalu resp. samovznícení
 • výhodné chemické složení a jiné

Podmínky pro praktické použití[editovat | editovat zdroj]

Skupenství paliv[editovat | editovat zdroj]

Uhlovodíková paliva[editovat | editovat zdroj]

Výrazně největší podíl z paliv využívaných v současnosti pokrývají uhlovodíková paliva. Vyrábějí se z ropy, zemního plynu, případně olejnatých břidlic. Protože tyto zdroje vznikly v minulosti z fosílií živých organismů, nazývají se též fosilní paliva. Celosvětové zásoby zdrojů fosilních paliv jsou omezeny, proto je potřebné hledat jiné, alternativní zdroje energie.

Vlastnosti uhlovodíkových paliv[editovat | editovat zdroj]

Uhlovodíková paliva jsou tvořeny uhlovodíky a tedy složená převážně z uhlíku a vodíku. Mají proto velmi výhodné energetické vlastnosti:

 • spálením jednoho kilogramu vodíku se získá až 120,8 MJ tepelné energie
 • spálením jednoho kilogramu uhlíku se získá 32,8 MJ tepelné energie

Tyto paliva jsou zpravidla směsí různých uhlovodíků. Od jejich poměrného složení závisí jejich vlastnosti. Pokud jsou v palivu zastoupeny i molekuly s vázaným kyslíkem, dosahuje se kvalitnějšího spalovaní, protože takto uvolněný kyslík je reaktivnější, a reakce probíhají i v méně příznivých podmínkách.

Mendělejevův vztah[editovat | editovat zdroj]

Pokud je známé základní složení paliva, jeho dolní výhřevnost je možné určit pomocí Mendělejevova vztahu:

Hu = 33,913.mC + 102,995.mH - 10,885.(mO - mS) - 2,51mH2O

 • Hu - dolní výhřevnost (kJ.kg−1)
 • mC - hmotnostní podíl uhlíku v palivu (%)
 • mH - hmotnostní podíl vodíku v palivu (%)
 • mO - hmotnostní podíl kyslíku v palivu (%)
 • mS - hmotnostní podíl síry v palivu (%)
 • mH2O - hmotnostní podíl vody v palivu (%)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]