Přeskočit na obsah

Výrobek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Produkty z pohanky

Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu. V běžném jazyce se používá slovo výrobek ve smyslu koupitelného produktu, výrazně odlišného od původních surovin.

Zákonná ustanovení v České republice

[editovat | editovat zdroj]

Z hlediska českého zákona je výrobek "jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená". [1]

Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí", přičemž se sledují následující kritéria:[1]

  • veškeré vlastnosti výrobku (jako životnost, balení a návod na uvedení do provozu) musí být uvedené v češtině
  • výrobce musí uvést potenciální rizika
  • musí být uvedená případná nebezpečí užívání výrobku v kombinaci s jinými výrobky
  1. a b Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]