Vodní elektrárna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů.

Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, tj. vodního díla, které zadržuje vodu a ze strojovny, ve které jsou postaveny vodní turbíny a alternátory. Turbíny s alternátory tvoří vždy soustrojí, jejichž hřídele jsou spojeny pomocí pevné spojky, nebo jsou spolu spojeny nějakým typem převodu.

Rozdělení vodních elektráren[editovat | editovat zdroj]

Podle instalovaného výkonu[editovat | editovat zdroj]

 • malé (do 10 MW)
 • střední (do 100 MW)
 • velké (nad 100 MW)

Podle využívaného spádu[editovat | editovat zdroj]

 • nízkotlaké (spád do 20 m)
 • středotlaké (spád od 20 do 100 m)
 • vysokotlaké (spád nad 100 m)

Podle využití vodního toku[editovat | editovat zdroj]

 • průtočné
 • akumulační
 • přečerpávací
 • slapové (přílivové)[1]

Teorie[editovat | editovat zdroj]

Množství využitelné energie vodního toku závisí na výškovém rozdílu dvou různých vodních hladin (čili na spádu resp. vzájemném převýšení) a na množství protékající vody(průtoku vody). Pro energetické využití jakéhokoliv vodního toku bývá většinou nutné uměle vytvořit výškový rozdíl hladin. Toho se dosáhne tzv. vzdutím vody, což bývá zajištěno zřízením nižších jezů či vyšších přehrad. U přečerpávacích vodních elektráren bývá obvyklé vzdutí navíc doplněno o zvláštní výše položenou nádrž, tzv. horní nádrž, která může být umístěna někde stranou od původního vodního toku.

Jezy[editovat | editovat zdroj]

U jezu lze dosáhnout spádů jen do 10 až 20 m. Vodním elektrárnám konstruovaným pro tyto malé spády říkáme nízkotlaké průtočné. Kaplanovy turbíny je možné použít i pro velmi malé spády okolo 0,6 metrů i na těch nejmenších jezech.

Přehrady[editovat | editovat zdroj]

Přehradou lze vzdout vodu až do výše 100 m. Takovým elektrárnám říkáme středotlaké. Pokud používají spády ještě vyšší, nazýváme je vysokotlaké. V České republice je dnes většina vodních elektráren postavena právě při přehradách, v minulosti však bývaly malé vodní elektrárny v provozu téměř na každém jezu.

Řez přehradou s elektrárnou[editovat | editovat zdroj]

Průřez vodní elektrárnou

Hráz přehrady bývá většinou tvořena litým betonem, v praxi se vyskytují i menší hráze sypané. Uvnitř hráze se nachází revizní, větrací a drenážní chodby (pro odvod prosakující vody). Ocelovým potrubím je voda vedena k vodním turbínám. Vstup vody do potrubí je opatřen čisticím zařízením zvaným česle a rychlouzávěrem, který při poruše uzavře přívod vody.

Elektrárna se obvykle nachází pod přehradní hrází; někdy je do ní rovnou vestavěna.

Popis obrázku
 • A - hladina přehradní nádrže
 • B - budova elektrárny
 • C - turbína, kolem ní rozváděcí kolo a pod ní odtokový kanál
 • D - generátor na společné ose s turbínou
 • E - česle a uzávěr
 • F - přívodní kanál
 • G - transformátor, napojující elektrárnu do rozvodné sítě
 • H - odtok

Struktura soustrojí turbogenerátoru[editovat | editovat zdroj]

Model turbíny s generátorem

Hlavními částmi typického turbogenerátoru jsou:

 • Turbína, jejíž hřídel je spojena pevnou spojkou s rotorem generátoru. V českých podmínkách se obvykle používají Kaplanovy turbíny s polohovatelnými lopatkami.
 • Oběžné kolo, ve kterém je často umístěn mechanismus pro natáčení lopatek
 • Rozvaděč - lopatkový kruh se stavitelnými (natáčecími) lopatkami
 • Víko turbíny, které odděluje vodní prostor od prostorů elektrárny a ve kterém jsou instalována různá pomocná zařízení
 • Servopohon oběžného kola, který slouží k regulaci výkonu natáčením lopatek oběžného kola.
 • Servopohon rozvaděčového kruhu, který reguluje průtočný průřez a tím i průtok vody oběžným kolem
 • Závěs, který slouží k uchycení celého soustrojí
 • Pomocný generátor, který slouží k výrobě elektrické energie určené pro pomocné pohony turbogenerátoru
 • Rozváděcí hlava, která rozvádí olej pro servopohon oběžného kola

Celé soustrojí bývá osazeno čidly pro snímání teplot, průtoků a tlaku. Jejich výstupy pak mohou být monitorovány na dozorně elektrárny.

Výhody a nevýhody vodních elektráren[editovat | editovat zdroj]

výhody
 1. Energie vodních toků se počítá k obnovitelným zdrojům - nelze ji vyčerpat. Zároveň její provoz minimálně znečišťuje okolí.
 2. Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku.
 3. Malé vodní elektrárny prakticky nevytvářejí zaplavenou plochu a jsou velice levné na provoz.
 4. Mohou startovat během několika sekund a dispečink je tak může používat jako špičkový zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie.
 5. Přehradní hráz dokáže zabránit i menším povodním, velké katastrofální povodně však ovlivňuje velmi málo
 6. Přehradní jezera mohou sloužit i pro jiné další účely, zejména pro rekreační účely nebo jako zdroje pitné či užitkové vody čili pro vodohospodářské účely, často bývají vhodné i pro říční rybolov
nevýhody
 1. U přehradních nádrží značná cena a čas výstavby a nutnost zatopení velkého území
 2. Závislost na stabilním průtoku vody
 3. Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, je nutno vybudovat systém plavebních komor resp. zdymadel
 4. Přehradní hráze a vyšší jezy brání tahu ryb, je nutno vybudovat systém cest pro ryby
 5. Riziko havárie
 6. Přehradní nádrže jsou zdrojem skleníkových plynů[2]
 7. Riziko zemětřesení[3][4]

Přečerpávací vodní elektrárny[editovat | editovat zdroj]

Jelikož se elektrická energie nedá nijak skladovat, používá se potenciální energie vody k její přeměně na energii elektrickou a naopak.

 • Pokud je naopak tzv. energetická špička nebo nastává-li požadavek na maximální odběr (tj. elektrické energie je v napájecí soustavě nedostatek), pracují naopak turbíny a alternátory v normálním režimu. Voda z horní nádrže je v tomto případě řízeně vypouštěna do dolní nádrže přes turbíny elektrárny. Akumulovaná potenciální energie vody je tím vlastně přeměňována zpět na energii elektrickou, která se tak opožděně vrací zpět do elektrorozvodné sítě.

Malé vodní elektrárny (MVE)[editovat | editovat zdroj]

Jako malé vodní elektrárny se označují vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW. MVE se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Jsou ale samozřejmě stavěny a provozovány zcela nové MVE.

Největší vodní elektrárny[editovat | editovat zdroj]

Největší instalovaný výkon má elektrárna na přehradě Tři soutěsky v Číně - 22 500 MW po dokončení v roce 2009. Z hlediska energetiky je česká „nej“ na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně: největší instalovaný výkon 2x325 MW, největší spád 510,7 m a největší reverzní Francisovy turbíny v Evropě (325 MW).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Vodní elektrárny oEnergetice.cz
 2. http://phys.org/news/2016-09-reservoirs-substantial-role-global.html - Reservoirs play substantial role in global warming
 3. http://www.osel.cz/4192-tragicke-zemetreseni-spustila-naplnena-prehrada.html - Tragické zemětřesení spustila naplněná přehrada
 4. http://www.ipe.muni.cz/seismologie_temelin/2010/20100612/20100612.htm - 12.6.2010, čas vzniku 10:39 (SELČ), ČR, vodní nádrž Orlík, ML 1,3

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]