Česle

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Česle před elektrárnou

Česle jsou technologické zařízení sloužící k zachycení plovoucích hrubě rozptýlených nečistot. Zachycené předměty se nazývají shrabky.

Stavba česlí[editovat | editovat zdroj]

Česle je vlastně mřížoví ve vodě, zejména u hladiny. Skládá se z česlic (pruty) a z průlin (mezery mezi nimi). Umisťují se pod úhlem asi 60°, aby proud shrabky vyzvedával z vody.

Etymologie a jazyk[editovat | editovat zdroj]

Slovo je odvozeno od česání proudu vody.

Česle na vodních tocích[editovat | editovat zdroj]

Česle na řekách a zejména na náhonech slouží k zachycení plovoucích větví, kmenů, trámů a různých odpadků, v zimě ledových ker. Známe je z jezů, vodních mlýnů a elektráren, kde zabraňují vniknutí těchto předmětů do turbín (jsou typické především pro derivační vodní díla, tj. díla stavěná na náhonech).

Česle na čistírnách odpadních vod[editovat | editovat zdroj]

Zvláštní kategorií jsou česle, využívané ve vodárnách a na čistírnách odpadních vod (ČOV).

Česle na ČOV jsou důležitou součástí mechanického stupně čištění odpadních vod. Kvůli zápachu jsou zpravidla umístěna v budově zvané česlovna.

Dělení česlí[editovat | editovat zdroj]

Česle se podle šířky průlin dělí na:

  • hrubé česle – šířka průlin je 80–100 mm
  • střední česle – šířka průlin je 20–25 mm
  • jemné česle – šířka průlin je do 10 mm

Hrubé a střední česle zachycují největší nečistoty a chrání jemné česle. Jemné česle ochraňují čerpadla před ucpáním a usazovací nádrže před přetížením. Jeden občan za rok vyprodukuje asi 2–3 l shrabků z hrubých česlí a 5–12 l shrabků z jemných česlí.

Vyklízení česlí[editovat | editovat zdroj]

Vyklízení česlí

Česle se vyklízí buď ručně (ručně stírané česle) (čímsi co vypadá trochu jako hrábě), nebo strojně (strojně stírané česle, spouštěné obsluhou) anebo automaticky. Automatické vyklízení je sepnuto na základě vzestupu hladiny před česlemi při ucpání průlin a zvýšení tlakové ztráty na česlích (používá se hladinový spínač). Automatických česlí je několik typů, ty nejběžnější fungují na principu nekonečného pásu, který se čas od času o kus posune (krokové česle nebo řetězové česle), případně jako automatický shrabovák. Dalšími variantami jsou rotační česle, příp. bubnové česle, šnekové česle atd.

Shrabky[editovat | editovat zdroj]

Shrabky obsahují hadry, plasty, větve, kuchyňský odpad, papíry, mrtvá zvířata, zbytky fekálií, atd.

Shrabky jsou hygienicky závadné, obsahují velké množství patogenů. Odvodňují se v pístovém lisu a pak se spalují, skládkují, nebo ve výjimečných případech kompostují (mají-li dostatečně vysoký organický podíl) .

Alternativy k česlím[editovat | editovat zdroj]

Na stejném principu jako česle pracují síta. Na malých ČOV je zpracování a odklízení shrabků neekonomické, lepší je shrabky rozmělnit a nechat projít celou ČOV a aerobní stabilizací. Pro tyto účely se používají mělnicí česle a dezintegrátory.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Česle na vodních tocích[editovat | editovat zdroj]

Česle v čistírnách odpadních vod[editovat | editovat zdroj]