Ostravská univerzita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ostravská univerzita
Ostravská univerzita v Ostravě
latinsky Universitas Ostraviensis
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Zkratka OU[1]
Rok založení 1991
Typ školy veřejná[2]
Vedení
Rektor prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Kvestor Ing. Iveta Nevludová
Kancléř Mgr. Monika Šumberová
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Prorektor pro mezinárodní vztahy Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Prorektor pro strategii a rozvoj prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Počty akademiků (k roku 2016[3])
Počet bakalářských studentů 5326
Počet magisterských studentů 2793
Počet doktorandů 424
Počet akademických pracovníků 833
Další informace
Počet fakult 6
Sídlo Ostrava
Zeměpisné souřadnice
http://www.osu.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola sídlící v Ostravě, založena byla roku 1991. Skládá se z šesti fakult, dvou institutů a jednoho ústavu. Poskytuje kompletní vysokoškolské vzdělání studentům v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Univerzita nabízí vzdělání ve všech formách, tedy v prezenční, distanční i kombinované formě studia.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V roce 1953 byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola, která vzdělávala učitele pro 2. stupeň základních škol. Její činnost převzal v roce 1959 zřízený Pedagogický institut, jehož sídlem se stala Ostrava. Roku 1964 získal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě, která během čtyřletého studia vyučovala budoucí učitele pro 1. i 2. stupeň základních škol. O něco později fakulta zavedla také pětileté studium učitelů pro školy tzv. 3. stupně. Samostatná univerzita byla z této fakulty založena 28. září 1991 pod názvem „Ostravská univerzita“,[4] pak se ale začal uvádět i dodatek „v Ostravě“.[5] Prvním rektorem byl prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. (1991–1995).[6]

V lednu 2012 začala připravovat sloučení s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se záměrem stát se třetí největší univerzitou v zemi a dosáhnout statutu „výzkumné univerzity“. Sloučení mělo být dokončeno do roku 2015, název nové vysoké školy měl být určen později.[7] VŠB-TUO ale nakonec sloučení odmítla a podpořila pouze užší vzájemnou spolupráci.[8]

Vysokoškolský zákon byl v roce 2016 novelizován tak, že název školy od září téhož roku zní pouze „Ostravská univerzita“, bez dodatku označující její sídlo.[9]

Fakulty a ústavy[editovat | editovat zdroj]

Fakulta sociálních studií[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity.

Fakulta byla založena 1. dubna 2008. Umožňuje zájemcům studium společenskovědních (zejména sociálních) věd.

Fakulta umění[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta umění Ostravské univerzity.

Fakulta byla založena 1. srpna 2007. Uskutečňuje studijní programy hudebního a výtvarného umění a v souvislosti s tím uměleckou, vědeckou a jinou tvůrčí činnost. Vedoucím Katedry grafiky a kresby byl profesor Eduard Ovčáček, akademický malíř. Tento pedagog stál za založením serigrafických workshopů, které se na půdě Ostravské univerzity konají již od roku 1997.

Lékařská fakulta[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Lékařská fakulta Ostravské univerzity.

Původní Fakulta zdravotnických studií (FZS) vznikla jako nástupce Zdravotně-sociální fakulty. FZS byla přejmenována na Lékařskou fakultu 1. září 2010.[10][11]

Filozofická fakulta[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

Fakulta byla založena roku 1991, po většinu doby její existence byla děkankou Eva Mrhačová. V březnu 2010 byl novým děkanem zvolen Aleš Zářický, jeho funkční období začalo 1. července 2010. Fakulta sídlí od svého založení na Reální ulici v Moravské Ostravě.

Pedagogická fakulta[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Fakulta vznikla na základě zákona číslo 314/1991 Sb. sloučením Pedagogické fakulty v Ostravě s Ostravskou univerzitou. Její budova B je secesní dvouposchoďová stavba s půdorysem ve tvaru podkovy postavená v letech 18981901. Postavena byla na návrh vídeňského architekta Artura Streita. Pozornost upoutá její asymetrický vchod, bohatě zdobená fasáda a střešní kupole. Původně v ní sídlilo německé gymnázium.

Přírodovědecká fakulta[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Fakulta byla založena 1. října 1991.

Evropský výzkumný institut sociální práce[editovat | editovat zdroj]

Evropský výzkumný institut sociální práce (EVIS) vznikl v roce 2007 spoluprací Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt, Univerzity Hertfordshire, Katolické univerzity Lille, Univerzity Kuopio, Univerzity v Trnavě a Katolické vysoké odborné školy Kolín nad Rýnem. Účelem EVIS je realizovat v partnerských zemích i mimo ně výzkumné projekty a vytvářet vzdělávací materiály pro studijní programy sociální práce.

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování[editovat | editovat zdroj]

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování zkoumá teoretické základy pokročilých metod zpracování informací zatížených neurčitostí a vyvíjí nástroje pro modelování systémů, pro jejichž popis jsou k dispozici informace zatížené neurčitostí.

Institut zahraničních studií[editovat | editovat zdroj]

Funkcí Institutu zahraničních studií je převážně připravovat, koordinovat a organizačně zabezpečovat činnost zahraničních detašovaných pracovišť OU, podílejících se na výuce akreditovaných studijních programů OU v cizích jazycích pro zahraniční studenty.

Univerzitní knihovna[editovat | editovat zdroj]

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity (UK OU) je veřejnou knihovnou se specializovanými fondy a informačními zdroji tematicky odpovídající základní profilaci fakult. Knihovna se skládá z hlavní budovy na Bráfově ulici a z 5 fakultních studoven (filozofická, přírodovědecká, pedagogická + sociálních studii, lékařská a fakulta umění).

Rektoři školy[editovat | editovat zdroj]

jméno rektora volební období jmenoval
prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 1991 – 1995 Václav Havel[12]
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 1995 – 2001 Václav Havel[12]
doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 2001 – 2004 Václav Havel[12]
doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 2004 – 2007 Václav Klaus[13]
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 2007 – 2015 Václav Klaus[13]
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 2015 – dosud Miloš Zeman[14]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 
 2. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 
 3. Fakta a čísla o Ostravské univerzitě za rok 2016 [online]. Ostravská univerzita [cit. 2017-11-25]. S. 6, 12. Dostupné online. 
 4. § 1 písm. e) a § 6 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.
 5. Příloha č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Dostupné online.
 6. Galerie rektorů Ostravské univerzity v Ostravě [online]. Ostravská univerzita v Ostravě. Dostupné online. 
 7. Ostravská univerzita se sloučí s báňskou, Lidovky.cz, 12. ledna 2012
 8. Slučování ostravských univerzit je ohroženo, VŠB-TUO ho nechce, ČTK, 21. 3. 2013
 9. Čl. I bod 292 a čl. II bod 18 zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dostupné online.
 10. Historický úspěch: Ostrava má svou lékařskou fakultu
 11. V Ostravě budou studovat medici, první nastoupí na podzim
 12. a b c http://old.hrad.cz/president/Havel/politika/rektori.html
 13. a b {title}. www.hrad.cz [online]. [cit. 2008-11-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-16. 
 14. http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/8595.shtml

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]