Nadace ERSTE

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Nadace ERSTE
Vznik 2003
Typ soukromá rakouská nadace
Účel sociální rozvoj, kultura, evropská integrace
Sídlo Vídeň, Rakousko
Působnost střední, východní a jihovýchodní Evropa
Zaměstnanců přes 30
Oficiální web www.erstestiftung.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Nadace ERSTE (německy DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, krátce: ERSTE Stiftung) je jednou z největších korporátních nadací v Rakousku. Nadace ERSTE vznikla v roce 2003 z Erste Oesterreichische Spar-Casse, první rakouské spořitelny založené v roce 1819. Jako významný akcionář Erste Group investuje své dividendy do rozvoje společnosti v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Poslání nadace[editovat | editovat zdroj]

Nadace ERSTE působí ve střední a jihovýchodní Evropě a její poslání vychází z ideje otevření první spořitelny na začátku devatenáctého století – lidé dostali možnost zajistit si budoucnost, a tím mít svůj osud pevně v rukou. Nadace podporuje společenské zapojení i rozvoj občanské společnosti. Jejím cílem je sbližovat a šířit povědomí o nedávné historii regionu, který prošel od roku 1989 dramatickými změnami. Nadace rozvíjí své vlastní projekty v rámci tří programů: Sociální rozvoj, Kultura a Evropa.

Programy[editovat | editovat zdroj]

Sociální rozvoj[editovat | editovat zdroj]

Nadace podporuje rozvoj spravedlivější a silnější společnosti, ve které není nikdo opomenut. Nadace ERSTE vytvořila dvě doplňující se strategie sociální intervence: integraci jedinců a skupin žijících na okraji společnosti a výzkum sociálních změn. Aktivity nadace vytvářejí spravedlivé vyhlídky v oblasti vzdělání a občanské participace pro lidi žijící v náročných sociálních podmínkách a nacházejících se v extrémních životních situacích.

Kultura[editovat | editovat zdroj]

Kulturní program zahrnuje především mezinárodní projekty týkající se výzkumu, který se zabývá výtvarným uměním od šedesátých let až do současnosti. Kultura je díky své schopnosti propojovat jazykově i zeměpisně odlišné regiony hnací sílou pro budování demokratické společnosti. Práce s uměleckými strategiemi vytváří experimentální „hřiště“ nejen pro utopie a pro návrhy, které jsou daleko za uskutečnitelností každodenní politiky, ale stejně tak i pro zkoumání možností různých uměleckých přístupů. Proto kulturní program podporuje nezávislé projekty a osobnosti kulturního života. Poskytuje jim prostředky a mezinárodní kontakty a snaží se tak zabránit tzv. odlivu mozků.

Evropa[editovat | editovat zdroj]

Nadace podporuje proces evropské integrace tím, že poskytuje platformu pro výměnu nápadů, znalostí a iniciativ. Evropané jsou povzbuzování k tomu, aby žili podle tradičních hodnot, svobodně sdíleli nápady, spolupracovali a aby se učili jeden od druhého. Projekty se orientují na vytvoření živé kultury dialogů. V prostředí založeném na různorodosti by lidem mělo být umožněno zažívat pocity spolupráce, solidarity a spojení. Projekty předvídají realitu spojené Evropy a demonstrují její potenciál především v zemích, v nichž v současné době nemohou být realizovány projekty Evropské unie. V popředí zájmu je především práce s mladými lidmi, programy pro žurnalisty a debaty o budoucnosti Evropy.


Projekty (příklady)[editovat | editovat zdroj]

 • Academy of Central European Schools (aces)- akademie středoevropských škol je projekt vytvářející mezinárodní síť škol v 15 zemích střední a jihovýchodní Evropy a jeho cílem je přispět k lepšímu porozumění evropským hodnotám a omezovaní předsudků u mladé generace.
 • Balkan Fellowship for journalistic excellence (Balkánské stipendium za excelentní novinářskou práci) - stipendium pro žurnalisty z devíti balkánských zemí je udělováno ve spolupráci s Balkan Investigative Reporting Network a Robert Bosch Stiftung za účelem posílení demokracie a svobody slova prostřednictvím kvalitní novinářské práce v médiích.
 • ERSTE Foundation Fellowship for Social Research (Stipendium Nadace ERSTE v oblasti sociálního výzkumu) - deset vědců z východní Evropy získá každoročně stipendium na výzkum v oblasti sociologie, demografie a dalších sociopolitických témat v rámci Evropy.
 • Gender Check. Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe - první výstava, která se věnovala tématu genderových rolí a která nabídla přehled uměleckých děl z východní Evropy od šedesátých let po současnost. Na 25 kurátorů z 24 zemí se ve vídeňském Muzeu moderního umění podílelo na výstavě, kde bylo možné zhlédnout více než 400 děl od 200 různých umělců. Stejná výstava se také konala v Národní galerii Zacheta ve Varšavě.
 • Fond Komenský - fond pojmenovaný po českém renesančním pedagogovi Janu Amosu Komenském působí v devíti zemích a ve spolupráci s Nadací ERSTE a organizací Caritas Rakousko se snaží zmírnit chudobu pomocí vzdělávání, především dětí v romských komunitách.
 • Patterns Lectures - tato série přednášek podporuje rozvoj nových univerzitních kurzů ve střední a jihovýchodní Evropě na poli historie umění, kulturní teorie a kulturních studií. Napomáhá realizaci mezinárodních návštěv přednášejících a prostřednictvím hostujících lektorů podporuje mezinárodní akademickou výměnu.
 • Tranzit.org - nezávislá síť tranzit funguje v České republice, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Každá lokální „jednotka“ tranzit má svůj unikátní a samostatný způsob práce, zabývá se několika uměleckými manifesty prostřednictvím lekcí, představení, diskusí, publikací, výstav a výzkumů. V roce 2010 byl tým tranzit jeden ze tří týmů kurátorů, které organizovaly evropské umělecké bienále Manifesta 8 v Murcii ve Španělsku.

Sociální podnikání a rozvojové mikropůjčky[editovat | editovat zdroj]

S ohledem na to, že Nadace ERSTE je nadací spořitelny, vychází z ideje spořitelen devatenáctého století. Z toho důvodu jsou právě sociální podnikání a rozvojové mikropůjčky klíčovými body programu sociálního rozvoje. Nejznámější projekty v této oblasti jsou:

 • Die Zweite Sparkasse (Druhá spořitelna) – banka pro to, co není bankami běžně dostupnégood.bee – institut Nadace ERSTE a Erste Group zabývající se mikrofinancováním a sociálním podnikáním
 • The Social Business Tour 2010 – putovní série seminářů tematicky zaměřených na podporu sociálního podnikání s Muhammadem Yunusem.

Ceny[editovat | editovat zdroj]

Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2007 se tato cena udílí každé dva roky projektům, které úspěšně realizují sociální začleňování osob v rámci jejich komunit. Z více než tisícovky zájemců oslovených veřejnou výzvou ve 12 zemích (v roce 2011) je vybráno 30 vítězů, kteří si mezi sebou rozdělují finanční odměnu 610 000 euro. Tyto veřejně oceněné nestátní neziskové organizace navíc získávají dvouletou PR podporu svých projektů a členství v mezinárodní síti vytvořenou Nadací ERSTE. Slavnostní vyhlašování vítězných projektů se v minulosti konalo v Lublani (2007), v Bukurešti (2009) a v Praze (2011).

Cena Igora Zabela za přínos kultuře a teorii[editovat | editovat zdroj]

Nadace ERSTE poprvé vyhlásila tuto cenu v roce 2008. Jejím prostřednictvím podporuje práci kunsthistoriků a teoretiků v zemích střední a východní Evropy, zvyšuje všeobecné povědomí o umění a kultuře a propojuje kulturní vzdělanost mezi západem a východem. Cena je pojmenována po slovinském autorovi, uměleckému kritikovi Igorovi Zabelovi, vrchním kurátorovi lublaňské Moderní galerie, který se zasadil se o vytvoření kulturního propojení mezi západní a východní Evropou.

Spolupráce s ostatními nadacemi na mezinárodních projektech[editovat | editovat zdroj]

 • Archis SEE Network
 • European Fund for Balkan (EFB)
 • Forum for Roma Inclusion
 • Grant Makers East Forum
 • Roma Education Fund (REF)
 • Networking European Citizenship Education (NECE)

Historie[editovat | editovat zdroj]

Kořeny nadace sahají do počátku 19. století, kdy byla v roce 1819 založena rakouská spořitelna Erste (Erste österreichische Spar-Casse). V důsledku nového dodatku k Austrian Saving Bank Act byla spořitelna v roce 1993 rozdělena na banku (Erste Bank AG) a na holding (DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Anteilsverwaltungssparkasse, krátce AVS). V roce 1997 se banka Erste, která se předtím spojila s GiroCredit Bank AG der Sparkassen, rozhodla pro veřejnou emisi svých akcií, čímž z AVS vytvořila hlavního podílníka společnosti, a od té doby je zalistována na vídeňské burze. V roce 2003 byla AVS formálně transformována na ERSTE Stiftung (Nadaci ERSTE), která začala působit o dva roky později. Prvními významnými projekty byly Zweite Wiener Vereins – Sparkasse (krátce Zweite Sparkasse), který byl založený v roce 2006, a vzdělávací síť Academy of Central European Schools (aces) založená v témže roce. V roce 2007 byly v Lublani poprvé vyhlášeny Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci a byl spuštěn projekt Balkan Fellowship for Journalistic Excellence. Rok poté bylo zahájeno udílení Cen Igora Zabela za přínos kultuře a teorii a vznikl institut good.bee. V roce 2009 byla poprvé vysílána dokumentární série Balkánský expres (Návrat do Evropy) na stanicích ORF a 3sat. Podruhé byly vyhlášeny Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci, tentokrát v Bukurešti. Doposud největší kulturní projekt, výstava Gender Check, byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2010. Social Business Tour s Muhammadem Yunusem ve stejném roce projela šest hlavních měst zemí východní Evropy (Vídeň, Bratislava, Budapešť, Praha, Bukurešť a Bělehrad), kde představila koncept sociálního podnikání jako formu udržitelné ekonomické aktivity. V Barceloně byla udělena Cena Igora Zabela polskému kunsthistorikovi Piotrovi Piotrowskému. Třetí ročník udílení Cen Nadace ERSTE za přínos sociální integraci se konal v roce 2011 v Praze – oceněno bylo 34 projektů z 12 zemí .

Právní forma[editovat | editovat zdroj]

Nadace ERSTE je soukromou nadací spořitelny, která je definována zákonem o rakouských spořitelnách (Austrian Saving Bank Act).

Rady[editovat | editovat zdroj]

Orgány nadace tvoří správní rada, dozorčí rada a Asociace. Asociace soukromých spořitelen, založená v roce 1819 a čítající více než 100 členů, volí členy dozorčí rady a jmenuje předsedu. Dozorčí rada jmenuje členy správní rady a dohlíží na správu nadace. Správní rada řídí činnost nadace a rozhoduje spolu s poradním sborem mezinárodních expertů o rozdělování finančních prostředků jednotlivým projektům.

Členové dozorčí rady[editovat | editovat zdroj]

 • Georg Winckler (předseda)
 • Dietrich Blahut
 • Maximilian Hardegg
 • Bernhard Kainz
 • Heinz Kessler
 • Friedrich Lackner
 • Peter Mitterbauer
 • Johanna Rachinger

Členové správní rady[editovat | editovat zdroj]

 • Doraja Eberle (předseda)
 • Richard Wolf (zástupce předsedy)
 • Franz Karl Prüller
 • Bernhard Spalt

Členové poradního sboru[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnanci, rozpočet a projekty[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012 pracovalo v Nadaci ERSTE kolem 35 zaměstnanců. Od svého založení v roce 2003 do konce roku 2010 nadace věnovala 40 milionů eur na nejrůznější projekty; během této doby celkem podpořila a/nebo realizovala na 548 projektů, 110 z nich se ucházelo ve veřejných výzvách. 80 % ročního rozpočtu je použito na financování tří hlavních programů – Sociální rozvoj, Kultura a Evropa. Zbývajících 20 % je formou grantů věnováno nevýdělečným organizacím na podporu jejich projektů.

Členství v zastřešujících organizacích[editovat | editovat zdroj]

 • Evropské nadační centrum (EFC)
 • Síť evropských nadací (NEF)
 • Verband österreichischer Privatstiftungen (VÖP)

Knihovna Nadace ERSTE[editovat | editovat zdroj]

Knihovna Nadace ERSTE, která byla založena v roce 2007, shromažďuje knihy převážně v angličtině a němčině. Obsahuje 5000 svazků a 35 předplacených periodik (2012). Témata se týkají umění, mediálních studií, historie, menšin a genderové tematiky, kulturní teorie, ekonomického a politického rozvoje, sociálního bankovnictví, inovací v nadacích, filantropie, demografie, migrace, vzdělání. Ze zeměpisného hlediska se zaměřuje na střední a východní Evropu. Knihovna je otevřena veřejnosti, volně přístupná sbírka je k dispozici po domluvě.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. C. Rapp, N. Rapp-Wimberger: Arbeite, Sammle, Vermehre. Von der ersten Oesterreichischen Spar-Casse zur Erste Bank. Christian Brandstätter Verlag, Vienna 2005, str. 7
 2. Výroční zpráva a faktické údaje jsou dostupné na webových stránkách www.erstestiftung.org
 3. Všechna data k nalezení ve výroční zprávě nadace

Odkazy[editovat | editovat zdroj]