Správní rada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Správní rada bývá statutárním orgánem u některých právnických osob, příp. na statutární orgán dané korporace dohlíží. Určuje pak např. základní zaměření instituce (společnosti) a její vedení a dohlíží na jeho řádný výkon. Správní rada se v českém právu vytváří např. u akciové společnosti, nadace, ústavu nebo veřejné vysoké školy.

Akciová společnost[editovat | editovat zdroj]

Je-li u akciové společnosti vytvářena správní rada a statutární ředitel, jedná se o monistický systém (v dualistickém systému se vytváří představenstvo a dozorčí rada).[1] Správní rada akciové společnosti určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se této akciové společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady (resp. vlastníků). Jedná se o kontrolně-řídící orgán. Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada zpravidla 3 členy.[2]

Správní rada volí a odvolává svého předsedu, který pak stojí v jejím čele, organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. Předsedou může být jen fyzická osoba. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu (resp. vlastníky). Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 396 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dostupné online.
  2. § 457–460 zákona o obchodních korporacích.
  3. § 461–462 zákona o obchodních korporacích.

Související články[editovat | editovat zdroj]