Přeskočit na obsah

Fluorid kryptonatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fluorid kryptonatý
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
Model molekuly
Model molekuly
Obecné
Systematický názevfluorid kryptonatý
Sumární vzorecKrF2
Vzhledbílá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS13773-81-4
PubChem83721
SMILESF[Kr]F
InChIInChI=1S/KrF2/c1-3-2
Vlastnosti
Molární hmotnost121,79 g/mol
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fluorid kryptonatý (KrF2) je anorganická sloučenina složená z kryptonu a fluoru. Jedná se o první popsanou sloučeninu kryptonu.[1] Za standardních podmínek to je bezbarvá těkavá pevná látka. Molekula KrF2 je lineární, délka vazby Kr−F činí 188,9 pm. KrF2 reaguje se silnými Lewisovými kyselinami za vzniku solí kationtů KrF+ a Kr 
2
 F +
3
 .[2]

Atomizační energie KrF2 (KrF2(g) → Kr(g) + 2F(g)) je 91,7 kJ/mol a průměrná energie vazby Kr–F pouze 46 kJ/mol,[3] což je nejmenší známá hodnota u jakéhokoliv izolovatelného fluoridu; v molekule fluoru (F2) je energie vazby přibližně 150 kJ/mol. KrF2 je tak dobrým zdrojem vysoce reaktivního a oxidujícího atomárního fluoru. Je tepelně nestabilní, při pokojové teplotě se za hodinu rozloží asi z 10 %.[4]

Fluorid kryptonatý je endotermní sloučenina, jeho slučovací teplo má při 93 °C hodnotu 60±3 kJ/mol.[4]

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Fluorid kryptonatý lze připravit mnoha způsoby, mezi ně patří elektrický výboj, fotoionizace, použití horkého drátu a bombardování protony. Produkt lze skladovat při −78 °C aniž by se rozkládal.[5]

Elektrický výboj[editovat | editovat zdroj]

Využití elektrického výboje bylo první metodou použitou k přípravě fluoridu kryptonatého a též při jediném experimentu, při kterém byl oznámen vznik fluoridu kryptoničitého, jehož identifikace však byla později zpochybněna. Při této metodě se používá směs F2 a Kr v poměru 1:1 až 2:1 za tlaku 5 až 8 kPa, kdy je mezi elektrodami dostatek energie. Lze dosáhnout rychlosti tvorby KrF2 až okolo 0,25 g/h. Nevýhodou tohoto postupu je nízká výtěžnost.[2][6]

Bombardování protony[editovat | editovat zdroj]

Příprava KrF2 pomocí protonového bombardování může probíhat rychlostí až přibližně 1 g/h. Provádí se bombardováním směsi Kr a F2 svazkem protonů s energiemi 10 MeV při teplotě okolo 133 K. Jedná se o rychlý způsob získání poměrně velkých množství KrF2, ovšem je při něm nutný zdroj částic α, obvykle cyklotron.[2][7]

Fotochemická reakce[editovat | editovat zdroj]

Fotochemickou syntézu fluoridu kryptonatého popsala Lucia V. Streng v roce 1963 a poté v roce 1975 J. Slivnik.[8][9][2] Fotochemický proces přípravy KrF2 využívá ultrafialové záření a za dobrých podmínek lze pomocí něj dosáhnout rychlosti 1,22 g/h. Nejvhodnější vlnové délky jsou od 303 do 313 nm. Tvrdší ultrafialové záření podukci snižuje. Reakce probíhá nejlépe za podmínek, kdy je krypton pevná látka a fluor kapalina, čemuž odpovídá 77 K. Tento postup má nevýhodu v podobě nutnosti skladování kapalného F2 a jeho možného úniku při příliš vysokých tlacích.[2][6]

Horký drát[editovat | editovat zdroj]

Příprava fluoridu kryptonatého pomocí horkého drátu využívá pevný krypton a horký drát umístěný několik centimetrů od něj; plynný fluor proudí kolem drátu. Tímto drátem probíhá velký elektrický proud, který jej zahřívá na přibližně 680 °C, což způsobuje tvorbu fluorových radikálů, které poté reagují s kryptonem. Za vhodných podmínek lze takto získat až 6 g/h. K dosažení co nejvyšší výtěžnosti by vzdálenost drátu od pevného kryptonu měla být 1 cm, kdy se vytvoří teplotní gradient o hodnotě okolo 900 °C/cm. Hlavní nevýhodou tohoto postupu je velké množství elektrického proudu, které musí projít drátem. Při nedostatečném zajištění může být tento postup nebezpečný.[2][6]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

β-KrF2

Fluorid kryptonatý má dvě krystalické podoby: fázi α a fázi β. β-KrF2 se vyskytuje při teplotách nad −80 °C a α-KrF2 je stabilnější pod touto mezí.[2] Elementární buňka α-KrF2 je tetragonální.

Chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Fluorid kryptonatý je silné oxidační a fluorační činidlo, například oxiduje zlato do nejvyššího u tohoto prvku známého oxidačního čísla +5. Je dokonce silnější než elementární fluor, protože vazba Kr–F má menší energii než F–F; redoxní potenciál reakce reakce KrF2/Kr je +3,5 V, díky čemuž je fluorid kryptonatý nejsilnějším známým fluoračním činidlem, i když se předpokládá že KrF4 by měl být silnější:[10]

7 KrF2 (g) + 2 Au (s) → 2 KrF+AuF 
6
  (s) + 5 Kr (g)

KrF+AuF 
6
  se při teplotě 60 °C rozkládá na fluorid zlatičný, krypton a fluor:[11]

KrF+AuF 
6
  → AuF5 (s) + Kr (g) + F2 (g)

KrF2 může také oxidovat xenon na fluorid xenonový:[10]

3 KrF2 + Xe → XeF6 + 3 Kr

KrF2 lze použít na přípravu kationtu BrF +
6
 .[5] KrF2 reaguje s SbF5 za tvorby soli KrF+SbF 
6
 ; kation KrF+ dokáže zoxidovat BrF5 na BrF +
6
  a ClF5 na ClF +
6
 .[12]

KrF2 oxiduje stříbro do oxidačního stavu +3, reakcí s elementárním stříbrem nebo s fluoridem stříbrným (AgF) vzniká AgF3.[13][14]

Působením záření gama na krystalický fluorid kryptonatý při 77 K se tvoří fialově zbarvený radikál KrF•, jenž byl identifikován pomocí spektroskopie elektronové spinové rezonance. Radikál zachycený v krystalové mřížce má při 77 K, ovšem při 120 K se rozkládá.[15]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Krypton difluoride na anglické Wikipedii.

 1. A. V. Grosse; A. D. Kirshenbaum; A. G. Streng; L. V. Streng. Krypton Tetrafluoride: Preparation and Some Properties. Science. 1963, s. 1047–1048. DOI 10.1126/science.139.3559.1047. PMID 17812982. Bibcode 1963Sci...139.1047G. 
 2. a b c d e f g J. Lehmann. The chemistry of krypton. Coordination Chemistry Reviews. 2002-11-01, s. 233–234. DOI 10.1016/S0010-8545(02)00202-3. 
 3. Hodnoty De(F–KrF) a De(F–Kr•) by měly být podobné, přibližně 42 až 50 kJ/mol, přičemž hodnota ΔH(KrF+ → Kr+ + F•) se odhaduje na 176 kJ/mol.
 4. a b A. H. Cockett; K. C. Smith; Neil Bartlett. The Chemistry of the Monatomic Gases: Pergamon Texts in Inorganic Chemistry. [s.l.]: Pergamon Press, 1973. ISBN 978-0-08-018782-2. 
 5. a b Šablona:Holleman&Wiberg
 6. a b c S. A. Kinkead; J. R. Fitzpatrick; J. Foropoulos; R. J. Kissane; D. Purson. Inorganic Fluorine Chemistry: Toward the 21st Century. [s.l.]: American Chemical Society, 1994. ISBN 978-0-8412-2869-6. DOI 10.1021/bk-1994-0555.ch003. Kapitola 3. Photochemical and thermal Dissociation Synthesis of Krypton Difluoride, s. 40–54. 
 7. D. R. MacKenzie; J. Fajer. Synthesis of Noble Gas Compounds by Proton Bombardment. Inorganic Chemistry. 1966, s. 699–700. DOI 10.1021/ic50038a048. 
 8. Ruren Xu; Wenqin Pang; Qisheng Huo. Modern Inorganic Synthetic Chemistry. Burlington: Elsevier Science, 2010. ISBN 9780444536006. DOI 10.1021/bk-1994-0555.ch003. S. 54. 
 9. JAFFE, Mark. Lucia V. Streng, 85; Innovative Chemist At Temple University. The Philadelphia Inquirer. April 30, 1995. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 March 2016. 
 10. a b W. Henderson. Main group chemistry. Great Britain: Royal Society of Chemistry, 2000. Dostupné online. ISBN 0-85404-617-8. S. 149. 
 11. Charlie Harding; David Arthur Johnson; Rob Janes. Elements of the p block. Great Britain: Royal Society of Chemistry, 2002. Dostupné online. ISBN 0-85404-690-9. S. 94. 
 12. John H. Holloway; Eric G. Hope. Advances in Inorganic Chemistry. [s.l.]: Academic Press, 1998. Dostupné online. ISBN 0-12-023646-X. S. 60–61. 
 13. A. Earnshaw; Norman Greenwood. Chemistry of the Elements. [s.l.]: Elsevier, 1997. ISBN 9780080501093. S. 903. 
 14. Roland Bougon. Synthesis and properties of silver trifluoride AgF3. Inorganic Chemistry. 1984, s. 3667–3668. DOI 10.1021/ic00190a049. 
 15. Falconer; J. R. Morton; A. G. Streng. Electron Spin Resonance Spectrum of KrF. The Journal of Chemical Physics. 1964-08-01, s. 902–903. ISSN 0021-9606. DOI 10.1063/1.1725990. Bibcode 1964JChPh..41..902F. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]