Fluorid měďnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Fluorid měďnatý
Krystalická mřížka
Krystalická mřížka
Krystalky  (pevný) CuF2
Krystalky (pevný) CuF2
Obecné
Systematický název Fluorid měďnatý
Anglický název Copper(II) fluoride
Německý název Kupfer(II)-fluorid
Sumární vzorec CuF2
Vzhled bílý prášek (bezvodý)
světlemodré krystalky (dihydrát)
Identifikace
Registrační číslo CAS
13454-88-1 (dihydrát)
PubChem
Vlastnosti
Molární hmotnost 101,542 g/mol
137,573 g/mol (dihydrát)
Teplota tání 950 °C (rozklad)
Hustota 4,23 g/cm3
2,934 g/cm3 (dihydrát)
Rozpustnost ve vodě 4,7 g/100 ml (20 °C)
4,9 g/100 ml (20 °C, dihydrát)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
dihydrát
kyseliny
ethanol
methanol
Měrná magnetická susceptibilita 125,664×10−6 cm3g-1
142,63×10−6 cm3g-1 (dihydrát)
Struktura
Krystalová struktura krychlová
jednoklonná (dihydrát)
Hrana krystalové mřížky a= 540,6 pm (krychlová)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -551,8 kJ/mol
-1 145,8 kJ/mol (dihydrát)
Entalpie tání ΔHt 384 J/g
Standardní molární entropie S° 68,6 J K-1 mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -491,9 kJ/mol
-981,3 kJ/mol (dihydrát)
Izobarické měrné teplo cp 0,692 J K-1 g-1
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Fluorid měďnatý (chemický vzorec CuF2) je v bezvodém stavu bílý prášek a v podobě dihydrátu tvoří světlemodré krystalky. Je nerozpustný v roztoku amoniaku, poměrně málo ve vodě, lépe však v roztocích kyselin, kde dochází ke vzniku komplexních sloučenin, dihydrát je navíc rozpustný v methanolu a ethanolu.

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Fluorid měďnatý lze připravit přímou syntézou z prvků, tedy mědi a fluoru, při teplotě 400 °C.

Cu + F2 → CuF2

Při roztavení dochází k rozkladu, uvolňuje se fluor a vzniká fluorid měďný. Je na to potřeba teplotu 950 °C a vyšší.

2CuF2 → 2CuF + F2

Komplexní anionty CuF3, CuF42− a CuF64− se vytváří, pokud je CuF2 vystaven jiné látce obsahující fluoridové anionty F.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Aromatické uhlovodíky reagují s fluoridem měďnatým v kyslíkaté atmosféře při teplotách nad 450 °C za vzniku fluorovaných uhlovodíků. Tato reakce je jednodušší než Sandmeyerova reakce, ale je možná pouze pro sloučeniny, které jsou dostatečně stabilní, aby nedošlo k rozkladu při vysokých teplotách.

Syntéza fluorbenzenu

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Copper(II) fluoride na anglické Wikipedii.


Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.