Přeskočit na obsah

Dexamethason

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
dexamethason
Schéma chemické struktury
Název (INN)dexamethasone (angličtina)
Název podle IUPAC9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion
Kódy
Číslo CAS50-02-2
ChEMBL IDCHEMBL384467
ChemSpider ID5541
PubChem5743
Chemie
Sumární vzorecC₂₂H₂₉FO₅
SMILESCC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)CO)O)C)O)F)C
InChIInChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Molární hmotnost392,199 902 248 Da
Farmakologie
Indikacerakovina, zvracení, Addisonova choroba, autoimunitní onemocnění, cerebral edema, zánět, hematologické onemocnění, septický šok, hypersenzitivita, amyloidóza, lymfom z plášťových buněk, cystoid macular edema, venózní okluze sítnice, chronická lymfocytární leukémie, precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia, makulární edém, uveitida, Non-Hodgkinův lymfom, lymfom, diffuse large B-cell lymphoma a covid-19
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Dexametazon je glukokortikoid[1] používaný k léčbě těchto nemocí: revma, řada kožních onemocnění, těžké alergií, astma, chronická obstrukční plicní nemoc, krup, otok mozku, pooperační bolest očí, syndrom horní duté žíly (komplikace některých druhů rakoviny)[2] a v kombinaci s antibiotiky také tuberkulóza. Při nedostatku nadledvinové kůry je lékem volby v kombinaci s mineralokortikoidy, jako je fludrokortison. Při předčasném porodu zvyšuje šance plodu na přežití. Může být podáván ústy, jako injekce do svalu nebo do žíly, jako topický krém nebo mast na kůži nebo jako topický oční roztok. Účinky dexametazonu se často dostaví během jednoho dne a trvají přibližně tři dny.[1]

Dlouhodobé užívání dexametazonu může mít za následek kandidózu, ztrátu kostní hmoty, šedý zákal, snadnou tvorbu modřin nebo svalovou slabost.[1] Ve Spojených státech je zařazen do kategorie C pro těhotenství, což znamená, že by se měl používat pouze v případě, kdy předpokládaný přínos převáží nad rizikem.[3] V Austrálii je v ústním podání řazen do kategorie A, což znamená, že se často používá v těhotenství a že nebylo zjištěno, že by způsoboval problémy u dětí.[4] Během kojení by se užívat neměl. Má protizánětlivé a imunosupresivní účinky.[1]

Dexametazon byl uměle vyroben Philipem Showalterem Henchem v roce 1957 a schválen pro lékařské použití byl v roce 1961.[5][6][6] Je na Listině základních léků Světové zdravotnické organizace. V roce 2017 to byl 321. nejčastěji předepisovaný lék ve Spojených státech, s více než milionem receptů.[7]

Lékařské použití

[editovat | editovat zdroj]
Dexametazon fosfát v injekčních ampulích

Protizánětlivé

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon se používá k léčbě mnoha zánětlivých a autoimunitních poruch, jako je revmatoidní artritida a bronchospasmus.[8] Pro léčbu idiopatické trombocytopenické purpury, tj. snížení počtu krevních destiček v důsledku selhání imunity, se užívá 40 mg denně po dobu čtyř dnů; může být podáván ve 14denních cyklech. Není jasné, zda je dexametazon za těchto podmínek významně účinnější než jiné glukokortikoidy.[9]

Podává se také v malých množstvích[10] před některými stomatologickými úkony a/nebo po nich; jsou to úkony jako extrakce zubů moudrosti, která často vede k otokům tváří.

Dexametazon se běžně podává jako léčba krupu u dětí, protože jedna dávka může snížit otok dýchacích cest, zlepšit dýchání a celkově ulevit.[11]

Při léčbě plantární fasciitidy se podává injekčně do paty, někdy ve spojení s triamcinolon acetonidem.

Pomáhá při alergickém anafylaktickém šoku, pokud je podáván ve vysokých dávkách.

Je obsažen v některých očních kapkách, používaných zejména po operacích oka; obsahují ho také některé nosní spreje a jisté ušní kapky (lze kombinovat s antibiotiky a antimykotiky). Dexametazonové intravitreální steroidní implantáty byly schváleny FDA k léčbě potíží s očima, jako je diabetický makulární edém, okluze centrální retinální žíly a uveitida.[12] Dexametazon byl také používán v kombinaci s antibiotiky k léčbě akutní endoftalmitidy.[13]

Dexametazon se používá při zavedení kardiostimulátoru k minimalizaci zánětlivé reakce myokardu. Uvolňuje se do myokardu při vysunutí elektrody a snižuje tak zánětlivou odpověď a v důsledku toho rovněž práh akutní stimulace. Typické množství přítomné ve špičce elektrody je menší než 1,0 mg.

V případě bakteriální meningitidy lze dexametazon podávat před antibiotiky. Snižuje zánětlivou reakci těla (antibiotika usmrcují bakterie a přitom se uvolňují prozánětlivé mediátory, které mohou způsobit škodlivou reakci) a zabraňuje ztrátě sluchu a jiným neurologickým poškozením.[14]

Ampule dexametazon fosfátu pro injekci

Nádorová onemocnění

[editovat | editovat zdroj]

Lidem s rakovinou, kteří podstupují chemoterapii, se dexametazon často podává jako prevence některých vedlejších účinků protinádorové léčby. Může posílit antiemetické účinky antagonistů receptoru 5-HT3, jako je například ondansetron.[15] Přesný mechanismus této interakce není úplně znám, ale usuzuje se, že může být mimo jiné zapříčiněn inhibicí syntézy prostaglandinů, protizánětlivými a imunosupresivními účinky, sníženým uvolňováním endogenních opioidů, popř. kombinací výše uvedeného.[16]

Dexametazon se také používá jako přímé chemoterapeutikum u určitých hematologických malignit, zejména při léčbě mnohočetného myelomu, kdy se podává samostatně nebo v kombinaci s jinými chemoterapeutiky, nejčastěji s thalidomidem (Thal-dex), lenalidomidem a bortezomibem (Velcade, Vel-dex).[17]

Národní zdravotnická služba ve Spojeném království a Národní ústav zdraví v USA doporučují dexametazon pro pacienty s covidem-19, kteří potřebují buď mechanickou ventilaci, nebo doplňkový kyslík (bez ventilace).[17][18]

Panel pokynů společnosti Infectious Diseases Society of America (IDSA) navrhuje použití glukokortikoidů u pacientů se závažným onemocněním covid-19; léčba je vhodná pro pacienty se SpO2 ≤ 94 % na vzduchu v místnosti a pro ty, kteří vyžadují doplňkový kyslík, mechanickou ventilaci nebo mimotělní membránovou oxygenaci. IDSA nedoporučuje používání glukokortikoidů u pacientů s covidem-19, kteří nepotřebují doplňkový kyslík z důvodu hypoxemie.[19]

Světová zdravotnická organizace (SZO) doporučuje pro léčbu lidí s covidem-19 spíše systémové kortikosteroidy než žádné (důrazné doporučení založené na přiměřených důkazech). SZO doporučuje nepoužívat kortikosteroidy při léčbě lidí s mírným průběhem onemocnění (podmíněné doporučení založené na málo průkazných datech).[20]

Metaanalýza sedmi klinických studií s pacienty se závažným průběhem onemocnění covid-19, z nichž každá používala k léčbě jeden ze tří různých kortikosteroidů, vykazuje statisticky průkazné snížení pravděpodobnosti úmrtí.[21] Největšího snížení bylo docíleno s použitím dexametazonu (36 % ve srovnání s placebem).[21][22]

Evropská léková agentura (EMA) schválila v září 2020 použití dexametazonu u dospělých a dospívajících (od dvanácti let s váhou alespoň 40 kg), kteří vyžadují doplňkovou kyslíkovou terapii. Dexametazon je podáván ústy, injekčně nebo formou infuze (kapání) do žíly.[23]

Mechanismus účinku dexametazonu zahrnuje potlačení pozdní reakce interferonu typu I u pacientů s těžkým průběhem covidu-19.[24]

Endokrinní

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon se používá při léčbě velmi vzácné poruchy rezistence na glukokortikoidy.[25][26]

U adrenální insuficience a Addisonovy choroby je předepisován v případě, že pacient špatně reaguje na prednison nebo methylprednisolon.

Používá se při vrozené adrenální hyperplazii u starších dospívajících a dospělých k potlačení produkce ACTH. Obvykle se podává v noci.[27]

Těhotenství

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon může být předepisován ženám s rizikem předčasného porodu, aby se podpořilo zrání plic plodu. Podání léku jeden den až jeden týden před porodem bylo spojeno s nízkou porodní hmotností, nikoli však se zvýšenou pravděpodobností neonatálního úmrtí.[28]

Dexametazon byl také podáván během těhotenství jako prenatální léčba symptomů kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) u plodů ženského pohlaví (není však pro tento účel dosud schválen). CAH se projevuje různými fyzickými abnormalitami, zejména nevyhraněným pohlavím. Ukázalo se, že časná prenatální léčba CAH potlačuje některé příznaky, ale neléčí základní vrozenou poruchu. Použití léku pro tuto indikaci je sporné: není dostatečně prověřeno, protože CAH postihuje zhruba jeden z deseti plodů léčených žen a byly zdokumentovány závažné nežádoucí účinky.[29] Experimentální používání dexametazonu v těhotenství pro léčbu fetální CAH bylo ve Švédsku přerušeno poté, co jeden z pěti případů trpěl nežádoucími účinky.[30]

Jedna klinická studie zjistila dlouhodobé účinky na slovní pracovní paměť u malé skupiny dětí léčených prenatálně. Závěry studie však nejsou objektivní z důvodu malého počtu testovaných.[31][32]

Výškové nemoci

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon se používá při léčbě vysokohorského cerebrálního edému (HACE) a také vysokohorského plicního edému (HAPE).[33] Běžně se podává při horolezeckých expedicích, aby ulevil horolezcům od komplikací spojených s výškovou nemocí.[34][35]

Nevolnost a zvracení

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon se podává nitrožilně jako prevence nevolnosti a zvracení u lidí, kteří podstoupili operaci a dostávali na pooperační bolesti neuroaxiální opioidy s dlouhodobým účinkem.[36]

Kombinace dexametazonu a antagonistů 5-HT3 receptoru, jako je ondansetron, je v prevenci pooperační nevolnosti účinnější než samotný antagonista 5-HT3 receptoru.[37]

Bolest v krku

[editovat | editovat zdroj]

Jedna dávka dexametazonu nebo jiného steroidu zmírňuje bolesti v krku.[38]

Kontraindikace

[editovat | editovat zdroj]

Kontraindikace dexametazonu zahrnují:[39][40]

Nežádoucí účinky

[editovat | editovat zdroj]

Přesné údaje o četnosti nežádoucích účinků dexametazonu nejsou k dispozici. Z tohoto důvodu byly provedeny odhady na základě nežádoucích účinků příbuzných kortikosteroidů a dostupné dokumentace o dexametazonu.[40][41][41][42][43]

 • akné
 • nespavost
 • závrať
 • zvýšená chuť k jídlu
 • přírůstek hmotnosti
 • ztenčená jemná pokožka, špatné hojení kožních ran
 • deprese
 • povznesená nálada
 • vysoký krevní tlak
 • vyšší náchylnost k infekcím
 • zvýšený nitrooční tlak
 • zvracení
 • trávicí obtíže
 • zmatenost
 • ztráta paměti
 • podrážděnost
 • žaludeční nevolnost
 • malátnost
 • bolesti hlavy
 • šedý zákal (při dlouhodobém užívání se vyskytuje u 10 % pacientů)

Další nežádoucí účinky (četnost není známa)

[editovat | editovat zdroj]

Přerušení léčby

[editovat | editovat zdroj]

Náhlé vysazení kortikosteroidů po dlouhodobém užívání může vést k:[40]

 • akutní nedostatečnosti nadledvin
 • nízkému tlaku
 • horečce
 • svalové slabosti
 • bolesti kloubů
 • rýmě
 • zánětu spojivek
 • vzniku bolestivých a svědivých kožních bulek
 • ztrátě hmotnosti
 • smrti

Vzájemné působení

[editovat | editovat zdroj]

Mezi známé lékové interakce patří toto:[40]

 • Induktory jaterních mikrosomálních enzymů, jako jsou barbituráty, fenytoin a rifampicin, mohou vést ke snížení plazmatických koncentrací dexametazonu.
 • Současná léčba perorálními kontraceptivy může zvýšit distribuční objem dexametazonu.

Farmakologie

[editovat | editovat zdroj]

Jako glukokortikoid je dexametazon agonistou glukokortikoidního receptoru (GR). Má minimální mineralokortikoidní aktivitu.[44][45][46]

Dexametazon je syntetický pregnanový kortikosteroid a derivát kortizolu (hydrokortison) a je také známý jako 1-dehydro-9α-fluor-16α-methylhydrokortison nebo jako 9α-fluor-11β, 17α, 21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion.[47][48] Molekulární a krystalová struktura dexametazonu byla stanovena rentgenovou krystalografií.[49] Jedná se o stereoizomer betamethasonu; obě sloučeniny se liší pouze prostorovou konfigurací metylové skupiny na pozici 16 (viz steroidní nomenklaturu).[50]

K syntéze dexametazonu je potřeba dehydratovat 16β-methylprednisolon-acetát na 9, 11-dehydro derivát.[51][52] Ten pak reaguje se zdrojem hypobromitu, například bazickým N-bromsukcinimidem, za vzniku 9α-bromo-11β-hydrinového derivátu, který pak vytvoří vazbu s epoxidem. Reakcí s fluorovodíkem v tetrahydrofuranu vzniká dexametazon.

Syntéza dexametazonu

Dexametazon poprvé syntetizoval Philip Showalter Hench v roce 1957.[5][6] Pro lékařské použití byl dexametazon představen v roce 1958.[45]

Společnost RECOVERY Trial oznámila dne 16. června 2020 předběžné výsledky, z nichž vyplývá, že dexametazon zvyšuje úroveň přežití u hospitalizovaných pacientů s covidem-19, kteří dostávají kyslík nebo jsou na ventilátoru. Přínos byl pozorován jen u pacientů vyžadujících podporu dýchání; ti, kteří ji nepotřebovali, prospívali hůř než kontrolní skupina, i když nelze vyloučit, že k tomu došlo náhodou.[53] Předtisk obsahující úplný soubor údajů byl zveřejněn 22. června 2020 a poptávka po dexametazonu po jeho zveřejnění prudce vzrostla.[54] Předběžná zpráva byla zveřejněna v The New England Journal of Medicine dne 18. července 2020.[55]

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že dexametazon by měl být vyhrazen pro vážně nemocné a kriticky ohrožené pacienty, kteří jsou na covid-19 léčeni v nemocničním prostředí.[56] Generální ředitel WHO uvedl, že „WHO zdůrazňuje, že dexametazon by měl být používán pouze u pacientů se závažným nebo kritickým průběhem onemocnění, a to pod přísným klinickým dohledem. Neexistuje žádný důkaz, že by tento lék fungoval u pacientů s mírnými příznaky nebo jako preventivní opatření; naopak by v těchto případech mohl ublížit na zdraví.“[57] V červenci 2020 WHO uvedla, že pracuje na aktualizaci pokynů pro léčbu a chystá se do nich zahrnout i dexametazon nebo jiné steroidy.[58] V září 2020 vydala aktualizované pokyny k používání kortikosteroidů u COVID-19.[59]

V červenci 2020 začala Evropská léková agentura (EMA) přezkoumávat výsledky léčebného ramene studie RECOVERY, které zahrnovalo použití dexametazonu u pacientů s covidem-19 přijatých do nemocnice. Důvodem přezkoumání byla nutnost zaujmout stanovisko k výsledkům a zejména k potenciálnímu využití dexametazonu v léčbě dospělých s covidem-19.[60][61] V září 2020 obdržela EMA žádost o registraci dexametazonu pro covid-19.[62]

Společnost a kultura

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon je levný.[63] Ve Spojených státech stojí měsíční léčba obvykle méně než 25 amerických dolarů.[1] V Indii stojí léčba předčasného porodu asi 0,50 amerického dolaru.[63] Látka je dostupná ve většině oblastí světa.[63]

Nelékařské použití

[editovat | editovat zdroj]

Dexametazon je podáván v legálních bangladéšských nevěstincích prostitutkám, které ještě nedosáhly zákonného věku, kvůli tomu, aby přibíraly na váze a zákazníkům a policii se jevily starší a zdravější.[64]

Dexametazon a většina glukokortikoidů je zakázána sportovními orgány včetně Světové antidopingové agentury.[65]

Veterinární použití

[editovat | editovat zdroj]

V kombinaci s marbofloxacinem a klotrimazolem je dexametazon dostupný pod názvem Aurizon, číslo CAS 115550-35-1, a používá se k léčbě těžkých ušních infekcí zejména u psů. Lze jej také kombinovat s trichlormethiazidem k léčbě koní s otoky distálních končetin a celkovými podlitinami.[66]

Vizte také

[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Dexamethasone na anglické Wikipedii.

 1. a b c d e Dexamethasone [online]. The American Society of Health-System Pharmacists [cit. 2015-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 August 2017. 
 2. WILKINSON, Ian B. Oxford Handbook of Clinical Medicine. [s.l.]: OUP Oxford, 13 July 2017. ISBN 9780199689903. S. 176. 
 3. Dexamethasone Use During Pregnancy [online]. [cit. 2016-06-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 May 2016. 
 4. Prescribing medicines in pregnancy database [online]. 3 March 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 April 2014. 
 5. a b Dexamethasone [online]. 17 June 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-10-01. 
 6. a b c Rankovic Z, Hargreaves R, Bingham M. Drug discovery and medicinal chemistry for psychiatric disorders. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2012. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 March 2016. ISBN 9781849733656. S. 286. 
 7. Dexamethasone – Drug Usage Statistics [online]. [cit. 2020-04-11]. Dostupné online. 
 8. Till J. Paramedic Clinical Training Aid [online]. [cit. 2021-12-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 31 March 2012. 
 9. Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB, Chong BH, Cines DB, Gernsheimer TB, Godeau B, Grainger J, Greer I, Hunt BJ, Imbach PA, Lyons G, McMillan R, Rodeghiero F, Sanz MA, Tarantino M, Watson S, Young J, Kuter DJ. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood. January 2010, s. 168–86. DOI 10.1182/blood-2009-06-225565. PMID 19846889. 
 10. Schmelzeisen R, Frölich JC. Prevention of postoperative swelling and pain by dexamethasone after operative removal of impacted third molar teeth. European Journal of Clinical Pharmacology. 1993, s. 275–77. DOI 10.1007/BF00271371. PMID 8491244. S2CID 12528750. 
 11. Croup – Diagnosis & Treatment [online]. [cit. 2017-10-13]. Dostupné online. 
 12. Brady CJ, Villanti AC, Law HA, Rahimy E, Reddy R, Sieving PC, Garg SJ, Tang J. Corticosteroid implants for chronic non-infectious uveitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. February 2016, s. CD010469. DOI 10.1002/14651858.CD010469.pub2. PMID 26866343. 
 13. Kim CH, Chen MF, Coleman AL. Adjunctive steroid therapy versus antibiotics alone for acute endophthalmitis after intraocular procedure. Cochrane Database of Systematic Reviews. February 2017, s. CD012131. DOI 10.1002/14651858.CD012131.pub2. PMID 28225198. 
 14. Brouwer MC, McIntyre P, Prasad K, van de Beek D. Corticosteroids for acute bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews. September 2015, s. CD004405. DOI 10.1002/14651858.CD004405.pub5. PMID 26362566. 
 15. Roila F, Ballatori E, Ruggeri B, DeAngelis V. Dexamethasone alone or in combination with ondansetron for the prevention of delayed nausea and vomiting induced by chemotherapy. The New England Journal of Medicine. May 2000, s. 1554–59. DOI 10.1056/NEJM200005253422102. PMID 10824073. 
 16. Holte K, Kehlet H. Perioperative single-dose glucocorticoid administration: pathophysiologic effects and clinical implications. Journal of the American College of Surgeons. November 2002, s. 694–712. DOI 10.1016/s1072-7515(02)01491-6. PMID 12437261. 
 17. a b Harousseau JL, Attal M, Leleu X, Troncy J, Pegourie B, Stoppa AM, Hulin C, Benboubker L, Fuzibet JG, Renaud M, Moreau P, Avet-Loiseau H. Bortezomib plus dexamethasone as induction treatment prior to autologous stem cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma: results of an IFM phase II study. Haematologica. November 2006, s. 1498–505. PMID 17043025. 
 18. Corticosteroids [online]. National Institutes of Health [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. 
 19. COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management [online]. [cit. 2020-07-22]. Dostupné online. 
 20. Corticosteroids for COVID-19 [online]. Světová zdravotnická organizace, 2. září 2020 [cit. 2021-12-12]. Dostupné online. 
 21. a b Sterne JA, Murthy S, Diaz JV, Slutsky AS, Villar J, Angus DC, Annane D, Azevedo LC, Berwanger O, Cavalcanti AB, Dequin PF, Du B, Emberson J, Fisher D, Giraudeau B, Gordon AC, Granholm A, Green C, Haynes R, Heming N, Higgins JP, Horby P, Jüni P, Landray MJ, Le Gouge A, Leclerc M, Lim WS, Machado FR, McArthur C, Meziani F, Møller MH, Perner A, Petersen MW, Savovic J, Tomazini V, Veiga VC, Webb S, Marshall JC, The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. JAMA. September 2020, s. 1330–1341. DOI 10.1001/jama.2020.17023. PMID 32876694. S2CID 221467783. 
 22. Prescott HC, Rice TW. Corticosteroids in COVID-19 ARDS: Evidence and Hope During the Pandemic. JAMA. September 2020, s. 1292–1295. Dostupné online. DOI 10.1001/jama.2020.16747. PMID 32876693. S2CID 221468015. 
 23. {{{publisher}}}: EMA endorses use of dexamethasone in COVID-19 patients on oxygen or mechanical ventilation, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line. Text was copied from this source which is © European Medicines Agency. Reproduction is authorized provided the source is acknowledged.
 24. SINHA, Sarthak; ROSIN, Nicole L.; ARORA, Rohit; LABIT, Elodie; JAFFER, Arzina; CAO, Leslie; FARIAS, Raquel. Dexamethasone modulates immature neutrophils and interferon programming in severe COVID-19. Nature Medicine. 2021-11-15, s. 1–11. Dostupné online. ISSN 1546-170X. DOI 10.1038/s41591-021-01576-3. (anglicky) 
 25. Chrousos GP, Detera-Wadleigh SD, Karl M. Syndromes of glucocorticoid resistance. Annals of Internal Medicine. December 1993, s. 1113–24. Dostupné v archivu pořízeném dne 14 August 2017. DOI 10.7326/0003-4819-119-11-199312010-00009. PMID 8239231. S2CID 26040431. 
 26. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Chrousos GP. Generalized glucocorticoid resistance: clinical aspects, molecular mechanisms, and implications of a rare genetic disorder. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. May 2008, s. 1563–72. DOI 10.1210/jc.2008-0040. PMID 18319312. 
 27. Dan L. Longo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, J. Jerry Jameson and Joseph Loscalzo, Harrison's Principles of Internal Medicine, 18th edition, p. 3055
 28. Bloom SL, Sheffield JS, McIntire DD, Leveno KJ. Antenatal dexamethasone and decreased birth weight. Obstetrics and Gynecology. April 2001, s. 485–90. DOI 10.1016/S0029-7844(00)01206-0. PMID 11275014. S2CID 33601749. 
 29. Elton C. content.time.com. A Prenatal Treatment Raises Questions of Medical Ethics [online]. 18 June 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 August 2016. 
 30. Hirvikoski T, Nordenström A, Wedell A, Ritzén M, Lajic S. Prenatal dexamethasone treatment of children at risk for congenital adrenal hyperplasia: the Swedish experience and standpoint. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. June 2012, s. 1881–83. DOI 10.1210/jc.2012-1222. PMID 22466333. 
 31. Hirvikoski T, Nordenström A, Lindholm T, Lindblad F, Ritzén EM, Wedell A, Lajic S. Cognitive functions in children at risk for congenital adrenal hyperplasia treated prenatally with dexamethasone. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. February 2007, s. 542–48. DOI 10.1210/jc.2006-1340. PMID 17148562. 
 32. Lajic S, Nordenström A, Hirvikoski T. Long-term outcome of prenatal dexamethasone treatment of 21-hydroxylase deficiency. Endocrine Development. 2011, s. 96–105. ISBN 978-3-8055-9643-5. DOI 10.1159/000321228. PMID 21164263. 
 33. Simancas-Racines D, Arevalo-Rodriguez I, Osorio D, Franco JV, Xu Y, Hidalgo R. Interventions for treating acute high altitude illness. Cochrane Database Syst Rev. June 2018, s. CD009567. DOI 10.1002/14651858.CD009567.pub2. PMID 29959871. 
 34. Cymerman A, Rock PB. Medical Problems in High Mountain Environments. A Handbook for Medical Officers. operationalmedicine.org. US Army Research Inst. of Environmental Medicine Thermal and Mountain Medicine Division Technical Report, 1994. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 June 2017. 
 35. Eledrisi MS. First-line therapy for hypertension. Annals of Internal Medicine. April 2007, s. 615. DOI 10.7326/0003-4819-146-8-200704170-00021. PMID 17438328. 
 36. Grape S, Usmanova I, Kirkham KR, Albrecht E. Intravenous dexamethasone for prophylaxis of postoperative nausea and vomiting after administration of long-acting neuraxial opioids: a systematic review and meta-analysis. Anaesthesia. April 2018, s. 480–89. DOI 10.1111/anae.14166. PMID 29226971. 
 37. Kovac AL. Meta-analysis of the use of rescue antiemetics following PONV prophylactic failure with 5-HT3 antagonist/dexamethasone versus single-agent therapies. The Annals of Pharmacotherapy. May 2006, s. 873–87. DOI 10.1345/aph.1G338. PMID 16670361. S2CID 32843029. 
 38. Sadeghirad B, Siemieniuk RA, Brignardello-Petersen R, Papola D, Lytvyn L, Vandvik PO, Merglen A, Guyatt GH, Agoritsas T. Corticosteroids for treatment of sore throat: systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ. September 2017, s. j3887. DOI 10.1136/bmj.j3887. PMID 28931508. 
 39. Decadron, Dexamethasone Intensol (dexamethasone) dosing, indications, interactions, adverse effects, and more [online]. WebMD [cit. 2013-12-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 December 2013. 
 40. a b c d Product Information Dexamethsone (dexamethasone) [online]. Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd, 10 August 2010 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online.  (Accept terms and conditions to open PDF, which doesn't work in archived version)
 41. a b Product Information Dexmethsone Injection [online]. Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd, 2 March 2011 [cit. 2013-12-11]. Dostupné online.  (Accept terms and conditions to open PDF, which doesn't work in archived version)
 42. Dexamethasone Tablet BP 2.0 mg – Summary of Product Characteristics (SPC) [online]. Merck Sharp & Dohme Limited, 26 January 2018 [cit. 2020-06-17]. Dostupné online. 
 43. Dexamethasone 4.0 mg/ml injection – Summary of Product Characteristics (SPC) [online]. Merck Sharp & Dohme Limited, 4 December 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-05-08. 
 44. De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, Koch C, Korbonits M, McLachlan R, New M, Purnell J, Rebar R, Singer F, Vinik A, Nicolaides NC, Pavlaki AN, Maria Alexandra MA, Chrousos GP. Glucocorticoid Therapy and Adrenal Suppression. www.ncbi.nlm.nih.gov. 2000. Dostupné online. PMID 25905379. 
 45. a b Khan MO, Park KK, Lee HJ. Antedrugs: an approach to safer drugs. Current Medicinal Chemistry. 2005, s. 2227–39. DOI 10.2174/0929867054864840. PMID 16178782. 
 46. Liu D, Ahmet A, Ward L, Krishnamoorthy P, Mandelcorn ED, Leigh R, Brown JP, Cohen A, Kim H. A practical guide to the monitoring and management of the complications of systemic corticosteroid therapy. Allergy, Asthma, and Clinical Immunology. August 2013, s. 30. DOI 10.1186/1710-1492-9-30. PMID 23947590. 
 47. Elks J. The Dictionary of Drugs: Chemical Data: Chemical Data, Structures and Bibliographies. [s.l.]: Springer, 14 November 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 February 2017. ISBN 978-1-4757-2085-3. S. 366–. 
 48. Index Nominum 2000: International Drug Directory. [s.l.]: Taylor & Francis, January 2000. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 August 2017. ISBN 978-3-88763-075-1. S. 310–. 
 49. Raynor JW, Minor W, Chruszcz M. Dexamethasone at 119 K. Acta Crystallographica Section E. 2007, s. o2791–93. DOI 10.1107/S1600536807020806. 
 50. Antignac JP, Le Bizec B, Monteau F, Andre F. Differentiation of betamethasone and dexamethasone using liquid chromatography/positive electrospray tandem mass spectrometry and multivariate statistical analysis. Journal of Mass Spectrometry. January 2002, s. 69–75. DOI 10.1002/jms.260. PMID 11813313. Bibcode 2002JMSp...37...69A. 
 51. Arth GE, Fried J, ((Johnston DBR)), Hoff DR, Sarett HL, Silber RH, Stoerk HC, Winter CA. 16-Methylated steroids. II. 16α-Methyl analogs of cortisone, a new group of anti-inflammatory steroids. 9α-Halo derivatives. Journal of the American Chemical Society. 1958, s. 3161–63. DOI 10.1021/ja01545a063. 
 52. Taub D, Hoffsommer RD, Slates HL, lWendler NL. 16β-Methyl cortical steroids. Journal of the American Chemical Society. 1958, s. 4435. DOI 10.1021/ja01549a095. 
 53. Dexamethasone in COVID-19 [online]. 16 June 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné online. 
 54. Mahase E. Covid-19: Demand for dexamethasone surges as RECOVERY trial publishes preprint. BMJ. June 2020, s. m2512. DOI 10.1136/bmj.m2512. PMID 32576548. 
 55. Horby P, Lim WS, Emberson JR, Mafham M, Bell JL, Linsell L, Staplin N, Brightling C, Ustianowski A, Elmahi E, Prudon B, Green C, Felton T, Chadwick D, Rege K, Fegan C, Chappell LC, Faust SN, Jaki T, Jeffery K, Montgomery A, Rowan K, Juszczak E, Baillie JK, Haynes R, Landray MJ. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 – Preliminary Report. New England Journal of Medicine. July 2020, s. 693–704. DOI 10.1056/NEJMoa2021436. PMID 32678530. 
 56. Important to use dexamethasone only for serious COVID cases – WHO. www.reuters.com. 17 June 2020. Dostupné online [cit. 18 June 2020]. 
 57. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 [online]. 22 June 2020 [cit. 2020-06-26]. Dostupné online. 
 58. Q&A: Dexamethasone and COVID-19 [online]. [cit. 2020-07-12]. Dostupné online. 
 59. Šablona:Cite report
 60. {{{publisher}}}: EMA starts review of dexamethasone for treating adults with COVID-19 requiring respiratory support, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line. Text was copied from this source which is © European Medicines Agency. Reproduction is authorized provided the source is acknowledged.
 61. EMA to review results from study testing common steroid drug against COVID-19. Reuters. 24 July 2020. Dostupné online [cit. 27 July 2020]. 
 62. EMA receives application for marketing authorisation of Dexamethasone Taw COVID-19 [online]. 2 September 2020 [cit. 2020-09-02]. Dostupné online. 
 63. a b c Dexamethasone for Accelerating Lung Maturation in Preterm Babies [online]. [cit. 2015-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 December 2015. 
 64. Dummett M. Bangladesh's dark brothel steroid secret [online]. BBC News Online, 30 May 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 February 2012. 
 65. Prohibited In-Competition: Glucocorticoids [online]. World Anti-Doping Agency [cit. 2021-12-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-16. 
 66. Trichlormethiazide and Dexamethasone for veterinary use [online]. Wedgewood Pharmacy [cit. 2008-01-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 December 2007. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]