Anatomické směry

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Anatomické směry a roviny na trupu člověka v základní anatomické poloze. Převzato z[1].

Anatomické směry se používají pro přesnou orientaci na tělech živočichů a rostlin a mají mezinárodní vědeckou platnost. Názvy vycházejí především z latinského jazyka.

Směry na lidském těle[editovat | editovat zdroj]

Směry na trupu[editovat | editovat zdroj]

Směry kolmé na transverzální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • superior = horní, nahoře (proti směru gravitace)
 • inferior = dolní, dole (ve směru gravitace)
 • cranialis = nahoru směrem k hlavě
 • caudalis = dolů směrem od hlavy (směrem k ocasu – latinsky cauda = ocas)

Pojmy superior a cranialis jsou u člověka stejně jako pojmy inferior a caudalis synonymní. Obecně však synonymní nejsou: např. u čtyřnohých zvířat superior splývá s pojmem dorsalis a inferior s pojmem ventralis.

Směry kolmé na frontální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • anterior = přední, vpředu
 • posterior = zadní, vzadu
 • ventralis = přední, směrem k břišní straně
 • dorsalis = zadní, směrem k hřbetu (k zádům)

Pojmy anterior a posterior jsou chápány ve smyslu pohybu organismu. U člověka tedy anterior splývá s ventralis a posterior s dorsalis, obecně však synonymní nejsou (např. u ryb jsou tyto směry na sebe kolmé).

Směry kolmé na mediánní rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině
 • lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny
 • dexter = pravý
 • sinister = levý

Směry na končetinách[editovat | editovat zdroj]

Anatomické směry na horních končetinách člověka. Převzato z[1].
Anatomické směry na horní a dolní končetině člověka. Převzato z[1].

Směry kolmé na transverzální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • superior = horní, nahoře
 • inferior = dolní, dole
 • proximalis = blíže k napojení končetiny na trup, směrem k trupu
 • distalis = dále od napojení končetiny na trup, směrem od trupu

Směry kolmé na frontální rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • anterior = přední, vpředu
 • posterior = zadní, vzadu

Směry kolmé na mediánní rovinu[editovat | editovat zdroj]

 • medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině
 • lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny
 • ulnaris = vnitřní, na malíkové straně horní končetiny (bližší ulně)
 • radialis = vnější, na palcové straně horní končetiny (bližší radiu)
 • tibialis = vnitřní, na palcové straně dolní končetiny (bližší k tibii)
 • fibularis = vnější, na malíkové straně dolní končetiny (bližší k fibule)

Pojmy medialis a lateralis se užívají na paži nebo stehnu. Na předloktí a ruce se místo nich užívají ulnaris a radialis. Na bérci a noze se místo nich užívají tibialis a fibularis.

Další směry na končetinách[editovat | editovat zdroj]

 • palmaris = směrem k dlani, dlaňový
 • plantaris = chodidlový, směrem k plosce nohy
 • dorsalis = směrem k hřbetu ruky i nohy, hřbetní

Směry u zubů[editovat | editovat zdroj]

Anatomické směry týkající se zubů (platné pro člověka i zvířata). Převzato z[1].
 • lingualis = směrem k jazyku, dovnitř dutiny ústní
 • buccalis = ke tvářím, ke rtům, směrem ven (u zadních zubů)
 • labialis = ke tvářím, ke rtům, směrem ven (u předních zubů)
 • mesialis = směrem do středu zubního oblouku
 • distalis = směrem ke koncům zubního oblouku

Další směry[editovat | editovat zdroj]

 • internus = vnitřní
 • externus = vnější, zevní
 • superficialis = povrchový, na povrchu
 • profundus = hluboký, v hloubce
 • basalis = ležící na spodině
 • ascendens = vzestupný
 • descendens = sestupný
 • apicalis = vrcholový, směrem k hrotu (např. na nosu, srdci, prstu, zubu, …)
 • oralis = směrem k ústům (při popisu trávicí soustavy)
 • aboralis = směrem od úst (při popisu trávicí soustavy)
 • aj.

Směry v mozku[editovat | editovat zdroj]

Z hlediska anatomických směrů je důležité vědět, že v mozku jsou všechny směry posunuty o 90° ventrálním směrem, tj. dopředu. Je to dáno vývojem CNS, kdy se mozkový váček ohýbá vůči nervové trubici dopředu dolů. Tudíž pro vyjádření směru "dopředu" se zavádí termín "rostrální směr" (rostrum – prvoústa, dáno embryologickým zakládáním CNS).

Směry na těle zvířat[editovat | editovat zdroj]

Rozdíly jsou vysvětleny v předchozím textu a také v následujících obrázcích.

Směry na těle rostlin[editovat | editovat zdroj]

Základní anatomické směry ve stonku (v tomto případě ve dřevě). Převzato z[1].

Základní anatomické směry na těle rostlin definuje následující obrázek.

Související informace naleznete také v článku Anatomie rostlin.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic,: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461. s. ISBN 978-80-248-4263-9. 
 2. a b FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic,: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461. s. ISBN 978-80-248-4263-9.