Orientace na lidském těle

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Základní anatomická poloha těla ženy a muže.
Anatomické roviny u člověka.

Pro orientaci na lidském těle se v medicíně užívá latinských označení rovin, směrů a částí lidského těla.

Základní anatomická poloha těla při určování směrů je vzpřímený postoj s horními končetinami visícími volně podél těla a s dlaněmi obrácenými dopředu (palec je tedy na vnější straně, směrem od těla), dolní končetiny jsou nataženy a stojí těsně vedle sebe ve stoji spojném.

Základní roviny[editovat | editovat zdroj]

 • rovina mediánní - rovina zrcadlové souměrnosti. Svislá rovina, která prochází předozadně (zpředu dozadu) středem těla od hlavy k pánvi a dělí stojící tělo ve dvě zrcadlové poloviny (pravou a levou). Mediánní rovina je vlastně jednou z rovin sagitálních (viz dále).
 • roviny sagitální - sagitální neboli šípová rovina (latinsky sagitta = šíp) je každá rovina rovnoběžná s rovinou mediánní
 • roviny frontální - svislé roviny probíhající pravolevě tělem, rovnoběžně s obličejem, tedy kolmo na roviny sagitální.
 • roviny transverzální - procházejí vždy (při jakékoliv poloze těla) kolmo k podélné ose dané části těla. V základní anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně, kolmo na roviny sagitální i frontální.

Základní směry[editovat | editovat zdroj]

Následující neúplný přehled směrů se vztahuje k člověku v základní anatomické poloze. Termíny jsou relativní, popisují vztahy mezi anatomickými strukturami.

Směry na trupu[editovat | editovat zdroj]

Směry kolmé na transverzální rovinu:

 • superior = horní, nahoře (proti směru gravitace)
 • inferior = dolní, dole (ve směru gravitace)
 • cranialis = nahoru směrem k hlavě
 • caudalis = dolů směrem od hlavy (směrem k ocasu - latinsky cauda = ocas)

Pojmy superior a cranialis jsou u člověka stejně jako pojmy inferior a caudalis synonymní. Obecně však synonymní nejsou: např. u čtyřnohých zvířat superior splývá s pojmem dorsalis a inferior s pojmem ventralis.

Směry kolmé na frontální rovinu:

 • anterior = přední, vpředu
 • posterior = zadní, vzadu
 • ventralis = přední, směrem k břišní straně
 • dorsalis = zadní, směrem k hřbetu (k zádům)

Pojmy anterior a posterior jsou chápány ve smyslu pohybu organismu. U člověka tedy anterior splývá s ventralis a posterior s dorsalis, obecně však synonymní nejsou (např. u ryb jsou tyto směry na sebe kolmé).

Směry kolmé na mediánní rovinu:

 • medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině
 • lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny
 • dexter = pravý
 • sinister = levý

Směry na končetinách[editovat | editovat zdroj]

Směry kolmé na transverzální rovinu:

 • superior = horní, nahoře
 • inferior = dolní, dole
 • proximalis = blíže k napojení končetiny na trup, směrem k trupu
 • distalis = dále od napojení končetiny na trup, směrem od trupu

Směry kolmé na frontální rovinu:

 • anterior = přední, vpředu
 • posterior = zadní, vzadu

Směry kolmé na mediánní rovinu:

 • medialis = vnitřní, směrem do středu, blíže mediánní rovině
 • lateralis = vnější, směrem od středu, dále od mediánní roviny
 • ulnaris = vnitřní, na malíkové straně horní končetiny (bližší ulně)
 • radialis = vnější, na palcové straně horní končetiny (bližší radiu)
 • tibialis = vnitřní, na palcové straně dolní končetiny (bližší k tibii)
 • fibularis = vnější, na malíkové straně dolní končetiny (bližší k fibule)

Pojmy medialis a lateralis se užívají na paži nebo stehnu. Na předloktí a ruce se místo nich užívají ulnaris a radialis. Na bérci a noze se místo nich užívají tibialis a fibularis.

Figure 12: Směry na lidské dlani.

Další směry na končetinách:

 • palmaris = směrem k dlani, dlaňový
 • plantaris = chodidlový, směrem k plosce nohy
 • dorsalis = směrem k hřbetu ruky i nohy, hřbetní

Směry u zubů[editovat | editovat zdroj]

 • lingualis = směrem k jazyku, dovnitř dutiny ústní
 • buccalis = ke tvářím, ke rtům, směrem ven (u zadních zubů)
 • labialis = ke tvářím, ke rtům, směrem ven (u předních zubů)
 • mesialis = směrem do středu zubního oblouku
 • distalis = směrem ke koncům zubního oblouku

Další směry[editovat | editovat zdroj]

 • internus = vnitřní
 • externus = vnější, zevní
 • superficialis = povrchový, na povrchu
 • profundus = hluboký, v hloubce
 • basalis = ležící na spodině
 • ascendens = vzestupný
 • descendens = sestupný
 • apicalis = vrcholový, směrem k hrotu (např. na nosu, srdci, prstu, zubu, ...)
 • oralis = směrem k ústům (při popisu trávicí soustavy)
 • aboralis = směrem od úst (při popisu trávicí soustavy)
 • aj.

Směry v mozku[editovat | editovat zdroj]

Z hlediska anatomických směrů je důležité vědět, že v mozku jsou všechny směry posunuty o 90o ventrálním směrem, tj. dopředu. Je to dáno vývojem CNS, kdy se mozkový váček ohýbá vůči nervové trubici dopředu dolů. Tudíž pro vyjádření směru "dopředu" se zavádí termín "rostrální směr" (rostrum - prvoústa, dáno embryologickým zakládáním CNS).

Hlavní části těla[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]