Orientace na lidském těle

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Základní anatomická poloha těla ženy a muže
Anatomické roviny u člověka

Pro orientaci na lidském těle se v anatomii a medicíně užívá latinských označení rovin, řezů, směrů a částí lidského těla.

Základní anatomická poloha[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Základní anatomická poloha těla.

Základní anatomická poloha těla je vztažná poloha těla při určování anatomických směrů a rovin. Je to vzpřímený postoj s horními končetinami visícími volně podél těla, s dlaněmi obrácenými dopředu a dolní končetiny jsou natažené a stojí vedle sebe. U zvířat pohybujících se po čtyřech končetinách aj. může být definována jinak.

Základní roviny[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Anatomické roviny.

Základní anatomické roviny jsou:

  • rovina mediánní (mediální) – rovina zrcadlové souměrnosti (symetrie) těla. Je vlastně jednou z rovin sagitálních (viz dále)
  • roviny sagitální – je každá rovina rovnoběžná s rovinou mediánní
  • roviny frontální – svislé roviny probíhající pravolevě tělem, rovnoběžně s obličejem, tedy kolmo na roviny sagitální a transverzální.
  • roviny transverzální – procházejí vždy (při jakékoliv poloze těla) kolmo k podélné ose dané části těla. V základní anatomické poloze jsou u člověka orientovány horizontálně, kolmo na roviny sagitální i frontální.
Směry na ruce

Základní směry[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Anatomické směry.

Následující neúplný přehled směrů se vztahuje k člověku v základní anatomické poloze. Termíny jsou relativní, popisují vztahy mezi anatomickými strukturami.

Základní anatomické směry na trupu člověka[1]
Skupina směrů Český název Latinský název Vysvětlení/upřesnění
Směry kolmé na transversální rovinu (tj. rovnoběžné s vertikální osou) Horní/nahoře superior Proti směru vlastní tíhy
Dolní/dole inferior Ve směru vlastní tíhy
Kraniální cranialis Hlavový, směrem k hlavě. U člověka je to nahoru.
Kaudální caudalis Ocasní, směrem od hlavy ke kostrči. U člověka je to dolů.
Směry kolmé na frontální rovinu (tj. rovnoběžné se sagitální osou) přední, vpředu anterior
zadní, vzadu posterior
Ventrální ventralis Břišní, přední, směrem k břišní straně. U člověka je to dopředu.
Dorsální dorsalis Hřbetní/zádový, směrem ke hřbetu (k zádům). U člověka je to dozadu.
Směry kolmé na mediální rovinu (tj. rovnoběžné s frontální osou) Mediální medialis Vnitřní směrem do středu, blíže mediální rovině
Laterální lateralis Zevní/postranní, ke straně, směrem od středu, dále od mediánní roviny
Pravý dexter
Levý sinister
Základní anatomické směry na končetinách člověka[1]
Skupina směrů Český název Latinský název Vysvětlení/upřesnění
Směry kolmé na transversální rovinu (tj. rovnoběžné s vertikální osou) Horní/nahoře superior Proti směru vlastní tíhy
Dolní/dole inferior Ve směru vlastní tíhy
Proximální proximalis Blíže k připojení končetiny k trupu
Distální distalis Dále od připojení končetiny k trupu. U zubů je definován jinak.
Směry kolmé na frontální rovinu (tj. rovnoběžné se sagitální osou) přední, vpředu anterior
zadní, vzadu posterior
Směry kolmé na mediální rovinu (tj. rovnoběžné s frontální osou) Mediální medialis Vnitřní směrem do středu, blíže mediální rovině. Použití jen pro paži nebo stehno.
Laterální lateralis Zevní/postranní, ke straně, směrem od středu, dále od mediánní roviny. Použití jen pro paži nebo stehno.
Ulnární ulnaris Vnitřní, směr na malíkovou stranu horní končetiny (bližší ulně). Použití jen pro předloktí a ruce.
Radiální radialis Vnější, směr na palcovou stranu horní končetiny (bližší radiu). Použití jen pro předloktí a ruce.
Tibiální tibialis Vnitřní, směr na palcovou stranu dolní končetiny (bližší tibii). Použití jen na bérci a noze.
Fibulární fibularis Vnější, směr na malíkovou stranu dolní končetiny (bližší tibii). Použití jen na bérci a noze.
Další směry Plantární plantaris Směrem k plosce nohy. Použití jen na noze.
Palmární/volární palmaris/volaris Směrem k dlani. Použití jen na ruce.
Dorsální dorsalis Směrem k hřebu nohy, resp. ruky. Použití jen na noze nebo ruce.

Hlavní části těla[editovat | editovat zdroj]

Na lidské lebce jsou termíny rostrální a kaudální přizpůsobeny zakřivené ose centrálního nervového systému

Anatomické roviny zvířat a rostlin[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Anatomické roviny.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic,: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461. s. ISBN 978-80-248-4263-9. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VANČATA, V.: Anatomické názvosloví. PedF UK. Dostupné online ve webovém archivu.
  • ČIHÁK, R.: Anatomie 1. díl. Praha : Grada, 2001, s. 53-57. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
  • STINGL, J. a kol.: Základy anatomie pro bakalářské studium. Praha : Anatomický ústav 3. LF UK, 2001.
  • VALLEY, J.: Body Planes, Directions, and Cavities. North Dakora Department of Career and Technical Education. Dostupné online.
  • DROZDOVÁ, E.: Základy osteometrie. Edice MALINA, J. a kol.: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů, sv. 18. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3181-6

Související články[editovat | editovat zdroj]