Baptismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Síť víry
Zkratka není
Oficiální web sitviry.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Společenství baptistických sborů
Zkratka SBS
Oficiální web baptistickesbory.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Bratrská jednota baptistů
Zkratka BJB
Oficiální web www.bjb.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.
O předchůdcích baptistů pojednává článek Dědicové radikální reformace.

Baptisté jsou křesťané vyznávající víru v Ježíše Krista. Hlásí se k radikálnímu křídlu protestantské reformace.[1] S ostatními protestantskými denominacemi sdílí základní články víry, liší se však svým důrazem na osobní a vědomě vyznanou víru ve křtu (nekřtí nemluvňata) a pojetím církevního sdružování.[2] Mají kongregační strukturu – každý místní sbor je samostatný a každý člen sboru se demokraticky podílí na jeho vedení. Jednotlivé sbory jsou většinou sdruženy do národních jednot, do kontinentálních seskupení (např.: Evropská baptistická federace) a Světového svazu baptistů. Název baptisté má svůj původ v řeckém slově baptisein (βαπτίζειν), což znamená “ponoření” neboli křest.

Dějiny[editovat | editovat zdroj]

John Smyth

Počátky baptistického hnutí[editovat | editovat zdroj]

Bezprostřední kořeny baptistů se nacházejí mezi anglickými separatisty[3] vzešlými z širokého proudu puritanismu, jakožto důsledku Anglické reformace. První baptisté se zrodili roku 1609 v holandském Amsterdamu, kam se z Anglie uchýlil John Smyth, který se tři roky předtím rozešel s anglikánskou církví. Skupina separatistů kolem něj původně uprchla do Holandska kvůli pronásledování ze strany státní (anglikánské) církve. John Smyth a jeho spolupracovník Thomas Helwys se v exilu oddělili od jiných souvěrců (separatistů) a vytvořili roku 1609 první baptistický sbor. Skupina už v Holandsku usilovala o náboženskou svobodu a byla ovlivněna reformačním hnutím, zvlášť mennonity, potomky staršího anabaptistického hnutí. První baptistický sbor na anglické půdě, kam se Thomas Helwys z Holandska navrátil, vznikl v roce 1611 v Londýně.[4]

Rozmach hnutí v Evropě[editovat | editovat zdroj]

Sbory baptistů v Evropě (mimo Velkou Británii) byly založeny převážně v 19. století vlivem německého misionáře a průkopníka baptismu Johanna Gerharda Onckena. Za vzdálených dozvuků působení novokřtěnců, především však hnáni vlnou pietismu 19. století, baptisté zakládali nové sbory nejprve v Německu a odtud v celé Evropě. Dnes jsou baptistické denominace v téměř každé evropské zemi.[5]

Počátky baptistů na českém území[editovat | editovat zdroj]

Na českém území začaly vznikat baptistické sbory před více než sto lety díky německým misionářům. Tehdy byla započata misijní práce především mezi německy mluvícím obyvatelstvem a Čechy žijícími na území Polska. Toto období je spjato s misionáři jako byli Gottfried Alf, August Meeries či Magnus Knappe. Snad úplně první čeští baptisté se objevili v roce 1872 v polském Zelově.[6] První český baptistický sbor vznikl v Hleďsebi u Veltrus v roce 1885.[7]

Bratrská Jednota Chelčického (baptistů)[editovat | editovat zdroj]

Misie se rozšiřovala, takže v roce 1919 bylo v Československu ustaveno sdružení baptistických sborů s názvem Bratrská jednota Chelčického. Při svém založení měla jednota 9 sborů se 1300 členy. Chelčického jméno v názvu jednoty mělo zásadní význam. Vytvořil se tak myšlenkový most mezi baptisty a českým předchůdcem reformace, který dříve než sami baptisté kázal myšlenky, na než kladli baptisté velký důraz. Jednou z těchto myšlenek byla radikální odluka církve a státu a požadavek svobodného školství.[6]

Bratrská jednota baptistů v Československu[editovat | editovat zdroj]

Název denominace byl počátkem 50. let zjednodušen na Bratrská jednota baptistů (BJB). Ta až do konce roku 1993 zahrnovala všechny baptistické sbory na území Československa.[8] K 1.1.1994 došlo v důsledku nového státoprávního uspořádání k rozdělení BJB na dvě organizačně samostatné Jednoty - v České republice a ve Slovenské republice.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Baptistický sbor v Jablonci nad Nisou

Na území České republiky působí v současné době několik formálních i neformálních baptistických uskupení.

Bratrská jednota baptistů je církví a náboženskou společností registrovanou podle zákona č. 308/1991 Sb. Členství v Bratrské jednotě baptistů je výlučného charakteru.

Společenství baptistických sborů je církví a náboženskou společností registrovanou podle zákona č. 3/2002 Sb. Členství ve Společenství baptistických sborů není výlučného charakteru. Podobně jako v jiných zemích ve světě sbory mohou být součástí vícero baptistických svazů/jednot.

Síť víry je neformálním baptistickým uskupením zahrnujícím některé sbory obou výše zmíněných denominací a baptistické sbory v žádné z nich (registrované dle spolkového zákona).

Baptisté dnes mají v České republice asi dva a půl tisíce členů ve 45 sborech.

Nauka[editovat | editovat zdroj]

Baptisté věří, že každé společenství křesťanů, každý sbor je místní církví v biblickém slova smyslu. Každý sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech či jiném nadřízeném orgánu. S těmi, kdo sdílejí stejné přesvědčení, se sdružují do národních a mezinárodních svazů.

Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí víry musí učinit každý naprosto dobrovolně. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu – vyznávají, že před Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám za sebe. Vzhledem k tomu, že odmítají jakékoliv násilí ve věcech svědomí, požadují také důslednou odluku církve od státu.[9] Věří, že spojení církve a státní moci bylo v dějinách církve vždy ke škodě.[6]

Nejvyšší autoritou pro víru a život je Ježíš Kristus.[10]

Stane-li se někdo členem baptistického sboru, stává se tím také součástí misijního hnutí – každý baptista je misionářem. Misie znamená šíření radostné zvěsti – evangelia o Boží lásce, o odpuštění hříchů a věčném životě díky oběti Pána Ježíše Krista. Misie však také zahrnuje ochranu slabých a bezmocných, pomoc v nouzi, šíření pokoje. Obojí, sociální pomoc i evangelizace, jsou nedílnou součástí misie. Baptisté chtějí i tímto způsobem vyjádřit, že v Ježíši Kristu mohou všichni nalézt plný život.


Známí baptisté ve světě[editovat | editovat zdroj]

Martin Luther King

Kazatelé, teologové a misionáři[editovat | editovat zdroj]

 • William Carey (1761–1834), misionář známý jako “otec moderní misie”
 • Steve Chalke (* 1955), britský kazatel, zakladatel Oasis Trust, aktivista a spisovatel
 • William R. Estep (1920–2000), americký historik
 • Andrew Fuller (1754–1815)
 • Billy Graham (1918–2018), americký evangelista, poradce řady prezidentů, podle Galupova ústavu je mezi Američany 7 nejobdivovanější postavou 20. století
 • Stanley Grenz (1950–2005), americký teolog
 • Adoniram Adoniram (1788–1850), slavný americký misionář
 • Martin Luther King, Jr. (1929–1968), kazatel, obhájce lidských práv černých američanů, držitel Nobelovy ceny míru
 • Lottie Moon (1840–1912), misionářka v Číně
 • Johann Gerhard Oncken (1800–1884), německý kazatel, průkopník baptismu na evropském kontinentě
 • Walter Rauschenbusch (1861–1918), americký kazatel a teolog, ovlivnil Martina Luthera Kinga
 • John Smyth (1570–1612), kazatel prvního baptistického sboru vůbec
 • Charles H. Spurgeon (1834–1892), londýnský kazatel známý jako „kníže kazatelů“
 • Andrea Strübind (* 1963), německá teoložka a profesorka církevních dějin
 • Rick Warren (* 1954), pastor megasboru v Kalifornii a autor bestselleru “The Purpose Driven Life”, Time ho v roce 2005 jmenoval v seznamu 100 nejvlivnějších osobností světa
 • Roger Williams (1603–1684), teolog a zakladatel státu Rhode Island

Politici[editovat | editovat zdroj]

Baptistický sbor ve Four Oaks v Severní Karolíně

Spisovatelé, umělci a jiní[editovat | editovat zdroj]


Statistika[editovat | editovat zdroj]

Po celém světě je více než 90 milionů baptistů[zdroj?] (jen v USA 47 milionů členů[zdroj?]). Velké svazy baptistů jsou také v Asii, Africe a Jižní Americe, například v Indii (2.4 milionů[zdroj?]), Nigérii (2.3 milionů[zdroj?]) nebo v Brazílii (1.2 milionu[zdroj?]), v Česku (3.000[11]). Spolu s dětmi (baptisté křtí až na základě osobního vyznání víry) jsou baptisté společenstvím, které tvoří až přes 110 milionů lidí. Největším rozvojem prošli baptisté utíkající z Evropy za náboženskou svobodou do USA. Dnes jsou tam po katolících největší církví (17% obyvatelstva).[zdroj?] Silné zastoupení mají zvlášť v jihovýchodních státech.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NOVOTNÝ, Josef (Józa). Kdo jsou baptisté. Královské vinohrady: nákl. Nedělní besídky, 1922. 
 2. Baptist | History, Beliefs, Denominations, & Facts. Encyclopedia Britannica [online]. [cit. 2019-07-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. "Separatisty" se zde myslí různé disidentské skupiny v Anglii 16. století, které se oddělovaly od anglikánské církve.
 4. Králíček, Vznik a zásady baptistů [cit. 2019-08-24]
 5. RANDALL, Ian. Communities of Conviction: Baptist Beginnings in Europe. Schwarzenfeld: Neufeld Verlag, 2009. ISBN 978-3-937896-78-6. (anglicky) 
 6. a b c VYCHOPEŇ, Pavel; KUCOVÁ, Lydie; GONDÁŠ, Jáchym. Baptistické zásady, jejich kořeny a okolnosti vzniku.. Praha: Bratrská jednota baptistů, 2010. 77 s. 
 7. Historie sborů BJB v ČSR. Praha: VV BJB ČR, 1994
 8. Historie Bratrské jednoty baptistů. www.bjb.cz [online]. [cit. 2019-08-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-24. 
 9. Zásady a stanoviska baptistů – Wikizdroje. cs.wikisource.org [online]. [cit. 2019-08-24]. Dostupné online. 
 10. Baptistické zásady. B2 - baptiste v Chebu 2 [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné online. (česky) 
 11. Události ČT 20. 4. 2013 reportáž "Baptisté odmítli výplatu církevních restitucí"

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]