Štýrské vévodství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Štýrské vévodství na mapě moderního Rakouska a Slovinska

Štýrské vévodství zvané také Vévodství štýrské či Vévodství Štýrsko (německy Herzogtum Steiermark, slovinsky Vojvodina Štajerska, maďarsky Stájerország) bylo vévodství o rozloze 22 425 km²[1], zahrnující území moderní rakouské spolkové země Štýrska a území slovinského regionu Dolní Štýrsko. Do roku 1806 bylo součástí Svaté říše římské a v jejím rámci náleželo již od roku 1278 k Habsburské monarchii v níž tvořilo autonomní korunní zemi až do rozpadu Rakouska-Uherska roku 1918. Vytvořil je Fridrich I. Barbarossa 18. září 1180[2], když po porážce Jindřicha Lva povýšil na vévodu Otakara IV., vládnoucího ve Štýrské marce. Otakar byl zároveň první a posledním vévodou ze starobylého rodu Otakarů ze Štýru. Do roku 1254 náleželo k vévodství i nyní dolnorakouské Pittensko a hornorakouské Travensko (viz mapa) včetně města Štýru. Od Štýru je také odvozen název Štýrska, zatímco německý název Štýrska stále znamená Štýrská marka.

Znak štýrského vévodství

Po smrti Otakara IV. roku 1192, získali území na základě Georgenbergských úmluv Babenberkové, vládci sousedních Rakous. Po jejich vymření zůstalo vévodství bez vévody a později si je nárokovali český král Přemysl Otakar II. a uherský král Béla IV.. Na základě Budínského míru ze 3. dubna 1254 došlo k rozdělení území původního vévodství, přičemž Pittensko a Travensko získal Přemysl Otakar II., zatímco zbytek území získal Béla IV. Pro Štýrsko to zároveň znamenalo trvalou ztrátu Travenska a Pittenska. Béla IV. vládl Štýrsku do roku 1258, následován synem Štěpánem V. Uherským (1258-1260). Po bitvě u Kressenbrunnu roku 1260 Štýrsko opětovně získal Přemysl Otakar II., jenž mu pak vládl do roku 1276, kdy byl Vídeňským mírem donucen se ho vzdát. Od roku 1278 zde vládli Habsburkové, přičemž v letech 13791439 a 15641619 zde vládly samostatné habsburské větve.

Ve 12. a 13. století dochází k zesilování přistěhovalectví německojazyčného obyvatelstva. V 16. a 17. století se Štýrsko v důsledku řady tureckých vpádů v podstatě vylidnilo, Turkové zde ničili a rabovali, obyvatele buď vraždili nebo odváděli do otroctví.

Po skončení první světové války dochází k rozdělení území Štýrského vévodství mezi Rakousko, jemuž zůstala severní a střední část vévodství, a Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů (později Království Srbů, Chorvatů a Slovinců), který získal jižní, převážně Slovinci obývanou část. Rakouská část, zabírající asi 73 % bývalého vévodství, se stala spolkovou zemí Štýrsko, zatímco slovinská jižní část se stala v rámci Státu SHS a pozdějšího Království SHS součástí krátkodobé autonomní země Slovinska, od roku 1922 součástí Mariborské oblasti, od roku 1929 součástí Drávské bánoviny a nakonec od roku 1945 opět součástí Slovinska.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference a externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_steiermark.htm
  2. http://www.worldstatesmen.org/Austria_crownlands.html#Styria