Česká republika (1990–1992)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Česká republika
 Česká socialistická republika 1990–1993 Česko 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
obyvatelstvo
národnostní složení:
čeština
státní útvar
vznik:
1. ledna 1969[1] jako Česká socialistická republika, název změněn na Česká republika dne 6. března 1990[2]
zánik:
státní útvary a území
předcházející:
Česká socialistická republika Česká socialistická republika
následující:
Česko Česko

Česká republika byl členský stát České a Slovenské Federativní Republiky. Oficiální název Česká republika[4] byl používán od 6. března 1990, předchozí oficiální název byl Česká socialistická republika. Druhým státem federace byla Slovenská republika. Hlavním městem České republiky byla Praha.[5]

Politický systém[editovat | editovat zdroj]

Postavení a orgány České republiky vymezoval ústavní zákon o československé federaci v hlavě sedmé.[6] Po sametové revoluci byla Česká republika demokratickým státem.

Česká národní rada[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Česká národní rada.

Zákonodárným sborem republiky byla Česká národní rada.[7]

Vláda České republiky[editovat | editovat zdroj]

Vláda České republiky měla výkonnou moc.[8]

Státní symboly[editovat | editovat zdroj]

Česká republika používala v letech 1990–1992 zemské bílo-červené vlajky Čech, znaku Čech (červený štít, na kterém je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou) jako malého znaku a velkého státního znaku (čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Ve druhém modrém poli je stříbrno červeně šachovaná orlice vpravo hledící se zlatým zobákem, zlatými pařáty a zlatou heraldickou korunou. Ve třetím zlatém poli je černá orlice vpravo hledící s červeným zobákem, červenými pařáty, zlatou heraldickou korunou a stříbrnou pružinou na prsou zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem)[9].

Zánik Československa[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zánik Československa.

Zánikem České a Slovenské Federativní republiky se Česká republika stala plně svrchovaným a nezávislým státem. Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní republiky jsou Česká republika a Slovenská republika.[10]

Ústava České republiky[editovat | editovat zdroj]

Dne 16. prosince 1992 přijala Česká národní rada Ústavu České republiky, která nabyla účinnosti 1. ledna 1993. Její zákonodárný sbor, Česká národní rada, se tak stala Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.[11]

Předsedové vlád a vlády[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. čl. 1 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci
 2. ústavní zákon č. 53/1990 Sb. o změně názvu České socialistické republiky
 3. srovnej čl. 1 odst. 2 ústavního zákona o zániku České a Slovenské Federativní republiky a čl. 1 Ústavy České republiky
 4. ústavní zákon č. 53/1990 Sb., o změně názvu České socialistické republiky
 5. čl. 141 odstavec 2 ústavního zákona o československé federaci
 6. hlava sedmá (čl. 102 až 139) ústavního zákona o československé federaci
 7. čl. 102 odst. 1 a 3 ústavního zákona o československé federaci
 8. čl. 124 ústavního zákona o československé federaci
 9. Ústavní zákon ČNR č. 67/1990 sb., o státních symbolech České republiky. Dostupné online
 10. čl. 1 ústavního zákona o zániku České a Slovenské federativní republiky
 11. čl. 106 odst. 1 Ústavy České republiky