Seznam mostů přes Jizeru

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam silničních a železničních mostů či pěších lávek, které překonávají tok řeky Jizery. Pro stanovení říčních kilometrů bylo použito vodácké kilometráže od společnosti SHOCart.[1]

Seznam mostů přes řeku Jizeru
foto říční kilometr kde název označení GPS překonávané cesty a další popis
Karlovský most (02).jpg 153,2 Jizerka pěší lávka 50°48′57″ s. š., 15°22′14″ v. d. zelená turistická značka + žlutá turistická značka
Lávka se nachází na státní hranici Česka a Polska, těsně nad ústím pravobřežního přítoku Jizerka pod horou Bukovec (1005 m n. m.), a spojuje osady Jizerka a Mořina na české straně s osadou Orle na polské straně. V roce 1901 zde byl postaven štíhlý klenutý železobetonový most sloužící davům pěších poutníků, ale uzavření hranice po II. světové válce pro turisty znamenalo ztrátu významu a smyslu pro chátrající most, který byl roku 1982 nakonec zdemolován. V roce 2005 jej nahradila dřevěná lávka.[2]
Zubačka - železniční most přes Jizeru od J (2).jpg 146,6 Kořenov železniční most Jizerský most 50°46′49″ s. š., 15°22′8″ v. d. Trať 035 Tanvald – Harrachov (– Szklarska Poręba)
Most z roku 1902 je dlouhý 116 m a tvoří ho kamenné pylony o výšce až 25 m, mezi kterými jsou zavěšeny relativně krátké ocelové konstrukce (1 příhradová, 3 plnostěnné) s horní mostovkou tak, aby trať mohla vykonat oblouk o poměrně krátkém poloměru 202 m. Krátce za východním zhlavím se trať noří do posledního z celkem pěti tunelů.[3][4]
Kořenov, most v Martinském údolí.jpg Kořenov pěší lávka 50°46′19″ s. š., 15°22′55″ v. d. červená turistická značka + cyklomodrá turistická značka 3020
Jeden z vůbec prvních železobetonových monolitních klenutých mostů na území ČR se nachází v místní části Hoftík. Původně byl určen i pro vozidla, vzhledem k havarijnímu stavu (včetně sesunuté části mostu na levobřežní straně) už řadu let slouží pouze chodcům a cyklistům.

Původní lávka byla odstraněna v roce 2019 a nahrazena novostavbou.

Kořenov-most-hlavni-silnice 7476.JPG 144,5 Kořenov silniční most 10-076 50°45'57.098"N, 15°23'7.123"E CZ traffic sign IS17 - E65.svg + SilniceI10.svg + SilniceI14.svg
Železobetonový most z předpjatého betonu, se svažující se klopenou mostovkou o rozpětí 84 m a postavenou v zatáčce o poloměru pouhých 80 m, byl postaven v letech 1963 až 1966 jako součást tehdejší evropské hlavní silnice E14.[5]
Podrobnější informace naleznete v článku Kořenovský silniční most.
Kořenov-most-Dolní-Kořenov 7490.JPG 143,5 Kořenov silniční most 50°45'39.769"N, 15°23'19.538"E zelená turistická značka
Ocelový most s dřevěnou mostovkou v oblasti pod bývalým závodem Cutisin spojuje Dolní Kořenov s hlavní silnicí I/14.
Harrachov-starý-most-Mýto-01.jpg 142,8 Harrachov – Mýto silniční most 50°45'41.704"N, 15°23'50.639"E Mohutný kamenný most se třemi klenebními poli se nachází těsně pod soutokem Jizery s Mumlavou, tj. bývalou státní hranicí (v soutoku řeky býval hraniční kámen, označující rozhraní českého/rakouského/československého a pruského/německého/polského území do roku 1958, než došlo k posunu hranice severním směrem).[6] Most zhruba do roku 1966 sloužil i dálkové silniční dopravě, později byl využíván jen pro místní dopravu (např. pro podnik Cutisin) a postupně chátral, koncem 80. let již chyběly i některé bloky kamenného zábradlí (dodnes jsou k nalezení pod mostem, kam je zřejmě shodili vandalové). Po smrtelném pádu mladé turistky byl most v roce 2011 dokonce uzavřen i pro pěší[7] – v roce 2015 však o takovém zákazu není na místě žádná zmínka.
Vilémov-most-01.JPG Vilémov silniční most 50°44′ s. š., 15°25′9″ v. d. Spojuje levobřežní ves Vilémov s pravobřežní osadou Havírna a řadou dalších obytných enkláv.
Paseky-nad-Jizerou-mostEMBA-03.JPG 135,8 Paseky nad Jizerou silniční most 29056-2 50°43′24″ s. š., 15°24′56″ v. d. III/29056 + cykločervená turistická značka 20
Spojuje ves Paseky nad Jizerou se silnicí I/14. Hned vedle mostu se nachází areál významného výrobce obalových kartonů EMBA Paseky (dříve jeden ze závodů n.p. Krkonošské papírny).
Rokytnice-nad-Jizerou-lávkaBlansko-01.JPG 135,0 Rokytnice nad Jizerou pěší lávka 50°43′5″ s. š., 15°25′19″ v. d. žlutá turistická značka
Spojuje osadu Zadní Blansko s dolním koncem města Rokytnice nad Jizerou. Je unikátní tím, že na rokytnické straně na ni namísto klasické pěšiny navazuje dlouhá zavěšená ocelová galerie nad Huťským potokem, která zároveň podchází dva železobetonové mosty (silnice I/14 a spojka k benzinové pumpě), a pak teprve vede na krajnici II/294 vedoucí do centra Rokytnice1.
Jablonec-nad-Jizerou-mostBlansko-03.JPG Jablonec nad Jizerou silniční most 50°43′5″ s. š., 15°25′19″ v. d. zelená turistická značka
Ocelový most z roku 1883 spojuje hlavní část města Jablonec nad Jizerou s pravobřežní místní částí Blansko. Přímo na jeho východním zhlaví se nachází přejezd tratě 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.
Jablonec-nad-Jizerou-mostMěsto-02.JPG 132,9 Jablonec nad Jizerou silniční most 29058-3 50°42′6″ s. š., 15°25′38″ v. d. III/29058 + červená turistická značka + žlutá turistická značka + cyklomodrá turistická značka 4174
Spojuje město Jablonec nad Jizerou s obcí Sklenařice a městem Vysoké nad Jizerou.
Jablonec-nad-Jizerou-mostČOV-žel-03.JPG 131,8 Jablonec nad Jizerou železniční most 50°41′43″ s. š., 15°26′17″ v. d. Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
Čtvrtý a poslední říční most na této trati. Protože trať svírá s řekou úhel cca 60°, je most asymetrický – obě klenby jsou proti sobě o jedno příhradové pole posunuty.
Jablonec-nad-Jizerou-mostČOV-02.JPG Jablonec nad Jizerou silniční most 50°41′42″ s. š., 15°26′17″ v. d. Slouží pouze místní dopravě pro zdejší čistírnu odpadních vod.
Hradsko-most-žel-03.JPG 129,9 Hradsko železniční most Hradský most 50°40′59″ s. š., 15°27′3″ v. d. Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
Jde o třetí říční most na této trati. Několik desítek metrů od jeho jižního zhlaví dříve končilo kolejové větvení tehdejší dopravny a výhybny Hradsko. Zajímavostí tohoto mostu je rozdělení na dvě pole: delší s příhradovou konstrukcí přemosťuje říční tok, kratší traverzová konstrukce přemosťuje souběžnou silnici I/14.
Hradsko-most-01.JPG 128,6 Hradsko silniční most 50°40′39″ s. š., 15°27′5″ v. d. Spojuje jabloneckou místní část Hradsko, s bývalým významným závodem n.p. Vertex Litomyšl, a silnici I/14.
Hradsko-mostNístějka-01.JPG Hradsko silniční most 29064-1 50°40′28″ s. š., 15°26′58″ v. d. Nachází se pod zříceninou hradu užNístějka. První dřevěný most zde byl postaven roku 1901 díky daru Jana hraběte Harracha, v roce 1909 byl nahrazen kamenným a v roce 2013 zde byl postaven nový, 44 m dlouhý a 8 m široký železobetonový most, který však postrádá valného oficiálního smyslu poté, co místní zchátralou silničku III/29064 nechal Krajský úřad Libereckého kraje v roce 2006 vyškrtnout ze seznamu silnic III. tříd.[8][9]
Maříkov-most-01.JPG 128,1 Hradsko – Maříkov železniční most Maříkovský most 50°40'33.694"N, 15°27'22.029"E Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
Jde o druhý říční most na této trati. Obdobně jako most na Hradsku přemosťuje delší částí řeku, kratší částí silnici. Krátce nad jeho východním zhlavím se navíc železniční trať noří do jediného tunelu na této trati.
Poniklá-lávkaZastávka-02.JPG Poniklá pěší lávka 50°40′0″ s. š., 15°27′5″ v. d. Slouží jako přístupová trasa pro železniční zastávku na trati 042. Kromě řeky překračuje také vodní náhon pro malou vodní elektrárnu v bývalé továrně.
Poniklá-lávkaSeba-01.JPG Poniklá pěší lávka 50°39′14″ s. š., 15°26′51″ v. d. cyklomodrá turistická značka 4295
Spojuje centrální část vsi Poniklá s místní částí Přívlaka.
Poniklá-lávkaPřívlaka-02.JPG Poniklá pěší lávka 50°39′3″ s. š., 15°27′22″ v. d. Spojuje centrální část vsi Poniklá s místní částí Přívlaka a zkracuje cestu na ponikelské nádraží na trati 042.
Poniklá-most-01.JPG 123,5 Poniklá silniční most 290-023 50°38′44″ s. š., 15°27′37″ v. d. SilniceII290.svg + žlutá turistická značka
Mohutný kamenný silniční most z roku 1856, se třemi klenebními poli, prochází od července 2021 demolicí. Přímo na jeho západním zhlaví se nalézá železniční přejezd tratě 042 a navazující T-křižovatka s odbočkou silnice III/29065, na východním zhlaví se nachází T-křižovatka silnice II/290 se silnicí I/14. Novostavba nového železobetonového mostu má trvat do října 2023 (28 měsíců).
Most-HorniSytova-01.JPG 121,8 Horní Sytová silniční most 292-021 50°37'55.143"N, 15°27'49"E SilniceII292.svg
Nový železobetonový most v Horní Sytové byl postaven na místě původního ocelového trámového mostu, který byl v havarijním stavu. Původní most byl uzavřen a zbourán v květnu 1999, zůstaly z něj dva opukové pilíře v korytu řeky. Obě úpatí mostu byla přebetonována, s pilíři pak byla spojena novou monolitní mostovkou v červenci 1999, hotový most byl znovu otevřen v půli září 1999 (tzn. po necelých čtyřech měsících).[10]
Most-zel-HorniSytova-08.JPG 121,6 Horní Sytová železniční most Sytovský most 50°37'50.393"N, 15°27'46.713"E Trať 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
Jde o první říční most na této trati. Kvůli stísněným podmínkám nad soutokem Jizery s Jizerkou je postaven do lomeného oblouku.
Most-Perimov-02.JPG 119,8 Peřimov silniční most 28618-3 50°37'27.676"N, 15°26'29.079"E III/28613 + cyklomodrá turistická značka 4173
Jednoobloukový železobetonový most nahradil lávku umístěnou o několik set metrů po proudu. V době svého vzniku (1912) se stal unikátem díky odvážnému rozpětí i estetickému řešení šedého betonu s bílými patníky a ocelovými výplněmi zábradlí. V letech 1998 až 1999 prošel důkladnou rekonstrukcí.[11]
Podrobnější informace naleznete v článku Peřimovský most.
Most-HajenJ-05.JPG 117,5 Háje nad Jizerou silniční most 50°36'54.343"N, 15°25'6.487"E Ocelový most s horní klenbou spojuje centrum vsi Háje nad Jizerou s levobřežní částí Pekelsko a slouží jako přístupová cesta významné místní textilní továrny Gerl.
Most-Loukov-04.JPG 116,0 Loukov silniční most 2924-1 50°36'47.331"N, 15°24'16.814"E III/2924 + cyklomodrá turistická značka 4174
Silnice vede do Bystré nad Jizerou.
Most-BystranJ-01.JPG 114,2 Bystrá nad Jizerou silniční most 50°36'27.094"N, 15°23'30.038"E Unikátní dřevěný krytý most o délce 24 m, šířce 3 m a konstrukční výšce 5 m, se zastřešenou mostovkou zavřenou na trojúhelníkových a lichoběžníkových věšadlech. Pochází z konce 19. století, pro zchátralost na něm byla koncem 20. století výrazně snížena nosnost a později i zakázán vjezd motorových vozidel. Do té doby sloužil jako druhá přístupová cesta pro vesnici Bystrá nad Jizerou a také pro někdejší státní okresní archiv, sídlící v bývalém mlýně hned u mostu.[12]
Benešov-u-Semil visutá-lávka 8077.JPG Benešov u Semil pěší lávka 50°35′43″ s. š., 15°21′43″ v. d. Zavěšená dřevěná lávka jedním polem překonává říční jez v Benešově a slouží jako přístupová trasa pro levobřežní osadu Kopaniny. V roce 1999 nahradila původní lávku, která byla postavena jako nástavba jezu a byla v roce 1997 silně poškozena při povodni.
Semily golfová-lávka 8031.JPG Benešov u Semil pěší lávka 50°35'58.907"N, 15°21'25.482"E Slouží výhradně pro potřeby klientů místního golfového klubu, jehož hřiště se nachází na levém břehu.
Most-Semily-Nadrazni b.JPG 106,2 Semily silniční most 289-002 50°36'7.788"N, 15°19'54.389"E SilniceII289.svg +žlutá turistická značka + zelená turistická značka + modrá turistická značka, Nádražní ulice
Železobetonový most spojuje levobřežní místní část Podmoklice s centrem Semil.
Semily Lávka-Ostrov-Řeky 8062.JPG 105,7 Semily cykloturistická lávka 50°36'21.039"N, 15°19'51.023"E Zavěšená lávka s dvojitou zatáčkou slouží k pohodlnému a bezpečnému pěšímu a cyklistickému spojení centra města s největším semilským sídlištěm v místní části Řeky.[13]
Semily most-Klapák 8049.JPG 105,6 Semily silniční most 50°36'28.038"N, 15°19'49.037"E červená turistická značka, Jatecká ulice
Silniční most slouží k motoristickému spojení centra města s největším semilským sídlištěm v místní části Řeky. Místní označení Klapák připomíná, že je tvořen ocelovými pláty uloženými na příhradové nosné konstrukci – tyto pláty byly desítky let přímo pojížděné a při průjezdu aut vytvářely „zvonkohru“. Ta utichla až poté, co byl na pláty položen asfaltový koberec.
Semily lávka-Kolonka-Bítouchov 8059.JPG 104,6 Semily pěší lávka 50°36'49.403"N, 15°19'26.798"E červená turistická značka
Spojuje semilskou místní část Řeky a pravobřežní ves Bítouchov.
Spalov railway bridge 5543.jpg 101,1 Spálov železniční most 50°38'0.538"N, 15°17'59.681"E Trať 035 Železný Brod – Tanvald
Nalézá se těsně před soutokem Jizery s Kamenicí, na jeho východním zhlaví je železniční zastávka Spálov.
Železný Brod - lávka přes Jizeru mezi nábřežím Obránců míru a Jiráskovým nábřežím.jpg 98,9 Železný Brod pěší lávka 50°38'28.063"N, 15°15'43.003"E Spojuje dvě části města Železný Brod, například jako výhodná pěší spojnice levobřežního sídliště s pravobřežním sportovním areálem.
Železný Brod - silniční most č. 282-017 přes řeku Jizeru (Masarykova ul.).jpg 97,6 Železný Brod silniční most 282-017 50°38'29.706"N, 15°15'17.351"E SilniceII282.svg + cyklomodrá turistická značka č. 4170, Masarykova ulice
Spojuje obě části města Železný Brod.
96,5 Železný Brod železniční most 50°38′24″ s. š., 15°14′30″ v. d. Bývalá vlečka do továrny Liebieg, odbočující z trati 030 Pardubice – Jaroměř – Liberec. Přibližně 70 m dlouhý ocelový příhradový most je ve špatném technickém stavu: nosná konstrukce je zatím zachovalá, ale výdřeva mostovky a konzolově zavěšeného chodníku je značně ztrouchnivělá, i když vykazuje stopy občasného používání pěšími osobami.[14]
Líšný-silniční-most CIMG2350.jpg 93,0 Líšný silniční most 28215-1 50°38'55.827"N, 15°12'38.212"E III/28215 + cyklomodrá turistická značka 4170
Ocelový most s jedním horním obloukem spojuje dvě části obce Líšný s centrálním líšenským ostrovem a navazující levobřežní vsi.
Malá-Skála-lávka-pod-Pantheonem CIMG2334.jpg 91,4 Malá Skála cykloturistická lávka 50°38'32.714"N, 15°11'40.78"E červená turistická značka + zelená turistická značka + cyklomodrá turistická značka 4007
Spojuje obec Malá Skála s místní částí Vranové.
Malá Skála, most přes Jizeru.jpg 90,8 Malá Skála silniční most 28216-1 50°38'12.213"N, 15°11'25.728"E III/28216 + modrá turistická značka
Spojuje obec Malá Skála s místní částí Vranové.
Malá Skála cykloturistická lávka 50°37'46.905"N, 15°11'19.721"E Cyklotrasy 17 a Greenway Jizera.
Křížky, most přes Jizeru (2).jpg Malá Skála cykloturistická lávka 50°37'35.002"N, 15°10'52.698"E Cyklotrasy 17 a Greenway Jizera.
85,9 Rakousy železniční most 50°37'2.209"N, 15°11'10.892"E Trať 030 Pardubice – Jaroměř – Liberec + cyklotrasy 17 a Greenway Jizera.
82,1 Dolánky u Turnova pěší lávka 50°36'8.081"N, 15°10'5.258"E modrá turistická značka + naučná turistická značka
Spojuje Turnov s místní částí Dolánky.
Turnov, most Palackého ulice.jpg 79,7 Turnov silniční most 28314-2 50°35'14.818"N, 15°8'58.245"E III/28314 + žlutá turistická značka, Palackého ulice
Ocelový obloukový most s dolní mostovkou spojuje starou levobřežní část Turnova s novou částí na pravém břehu. Jeho železobetonový předchůdce byl do roku 1989 součástí hlavní silnice I/35, v roce 1999 pro havarijní stav rozebrán a nahrazen novým.
Turnov 2021-05 32.jpg 79,4 Turnov silniční most 35-052 50°35'6.309"N, 15°8'53.693"E CZ traffic sign IS17 - E442.svg + SilniceI35.svg
Tento moderní silniční most se čtyřproudou vozovkou je od roku 1989 součástí hlavní silnice I/35 včetně evropské silnice E442, když nahradil dopravní „úzké hrdlo“ v centru města.
Turnov 2017-05-11 03.jpg 79,2 Turnov železniční most „Jičíňák“ 50°34'57.215"N, 15°8'50.817"E Trať 041 Hradec Králové – Turnov + červená turistická značka + cykločervená turistická značka č. 14 + cyklostezka TC.
Tento 205,3 m dlouhý přímý most byl zprovozněn roku 1903. Jeho konstrukce je ocelová nýtovaná s horním klenutím hlavního pole a příhradovou konstrukcí ostatních čtyř polí. Chodník pro pěší se nachází na straně po proudu, na hlavní konstrukci byl zavěšen dodatečně na vynesené konzoly. V letech 2000–2001 byla u mostu zrekonstruována spodní stavba, od 4. července do 15. září 2005 pak při nepřetržité výluce tratě pardubická firma Chládek&Tintěra provedla důkladnou opravu horní stavby: výměna podélníků, vyztužení příčníků a vyztužení nadmostovkového ztužení. Celkem byl most vyztužen cca 100 tunami nových ocelových prvků a došlo k výměně více než 16.000 nýtů. Rekonstrukcí mostu byla jeho životnost prodloužena cca o 30 let a most získal nový světlemodrý nátěr.[15][16]
Přepeře 2017-05-11 01.jpg 76,3 Přepeře silniční most 27915-3 50°34'52.694"N, 15°6'44.343"E III/27915 + cyklotrasa 223.
Ploukonický most.jpg Ploukonice silniční most 50°33'48.172"N, 15°5'5.938"E místní komunikace + žlutá turistická značka + cyklotrasy 223, 3048. Vjezd motorových vozidel jen s povolením obecního úřadu.
Svijany 2011-06 02.jpg 70,7 Svijany silniční most 610-035 50°34'16.469"N, 15°3'48.615"E SilniceII610.svg + zelená turistická značka
Bývalá trasa hlavní silnice I/10 Praha – Liberec.
Při rekonstrukci mostu bezprostředně souvisejícího kamenného mostu 610-034 v roce 2014 došlo zborcení části tohoto kamenného mostu, který byl urychleně odstraněn (z důvodu možného ohrožení okolí v případě povodní) a silnice 610 mezi obcemi Svijany a Příšovice je od té doby neprůjezdná, resp. je zde průchod pouze pro pěší a cyklisty. Betonový most 610-035 přes vlastní koryto řeky Jizery nebyl havárií dotčen.[17]
Svijany 8.jpg 70,6 Svijany železniční most 50°34'16.633"N, 15°3'44.141"E Trať 070 Praha – Turnov.
Svijany 7.jpg 70,5 Svijany dálniční most D10-039 50°34'16.184"N, 15°3'36.617"E CZ traffic sign IS17 - E65.svg + CZ traffic sign IS16a - D10.svg (Dálnice D10).
Tato část dálnice D10 byla stavěna jako poslední, a to v letech 1987 až 1992 (přičemž první úsek dálnice D10 Stará Boleslav – Tuřice byl zprovozněn už v roce 1972). Stavbu realizovaly Silnice Hradec Králové, samotný most je dlouhý 343 metrů.[18]
Loukov 2017-04 04.jpg 67,7 Loukov silniční most 27922-2 50°33'27.948"N, 15°2'11.173"E zelená turistická značka + cyklotrasa 223
Mohelnice nad Jizerou - most přes Jizeru.JPG 61,4 Mohelnice nad Jizerou silniční most 277-001 50°33'26.019"N, 14°58'46.765"E SilniceII277.svg + zelená turistická značka
Železobetonový segmentový most.[19]
56,8 Mnichovo Hradiště silniční most 26815-3 50°31'32.302"N, 14°57'49.424"E III/26815 + cyklotrasa 223 + červená turistická značka + modrá turistická značka + naučná turistická značka, Klášterská ulice
Železobetonový most se čtyřmi poli má zdobné vjezdové sokly s betonovými koulemi. Dříve míval i zdobný betonový parapet včetně betonového zábradlí, to bylo později nahrazeno ocelovým. Do doby, než byla postavena silnice R10 a jižní obchvat města, sloužil tento most k veškeré dopravě směrem na Českou Lípu.[20]
55,2 Mnichovo Hradiště silniční most 268-007 50°31'9.298"N, 14°57'1.351"E SilniceII268.svg
Moderní železobetonový most je součástí jižního obchvatu Mnichova Hradiště a slouží jako západní přivaděč pro silnici R10.
53,6 Mnichovo Hradiště pěší lávka 50°30'31.758"N, 14°57'42.616"E Lávka do obce Ptýrovec.
Bakov nad Jizerou - železobetonový most přes Jizeru.JPG 49,0 Bakov nad Jizerou silniční most 276-006 50°29'0.66"N, 14°55'41.515"E SilniceII276.svg + červená turistická značka + cyklotrasa 8155, Linkova ulice.
Bakov nad Jizerou - železniční viadukt přes Jizeru (1).JPG 48,0 Bakov nad Jizerou železniční most 50°28'31.813"N, 14°55'41.863"E Trať 070 Praha – Turnov + modrá turistická značka
Debr 02.jpg 41,8 Debř silniční most 50°26'42.824"N, 14°53'22.952"E červená turistická značka + cyklotrasa 8153, ulice U Přejezdu
Postaven roku 1923 jako první státní silniční most, který měl mostovku zavěšenou na železobetonových obloucích.[21]
41,3 Debř silniční most 38-017 50°26'30.451"N, 14°53'17.556"E SilniceI38.svg
39,8 Mladá Boleslav silniční most 259-001 50°25'51.141"N, 14°53'46.996"E SilniceII259.svg + žlutá turistická značka
Mladá Boleslav, most.jpg Mladá Boleslav silniční most 50°25'21.168"N, 14°53'55.474"E Přístupová cesta do „Česany“ – vývojového centra automobilky Škoda
38,3 Mladá Boleslav železniční most 50°25'7.334"N, 14°53'44.913"E Trať 064 Mladá Boleslav – Stará Paka
37,7 Mladá Boleslav silniční most 50°24'52.03"N, 14°53'56.347"E Přístupová cesta do obchodní zóny.
37,5 Mladá Boleslav silniční most 50°24'45.974"N, 14°53'54.08"E Cyklotrasa 241 + červená turistická značka, Koněvova ulice.
36,9 Mladá Boleslav železniční most 50°24'29.259"N, 14°53'44.237"E Železniční vlečka do starého závodu továrny Akuma.
Čejetičky, potrubní a silniční most přes Jizerou.jpg Mladá Boleslav silniční most 2591-3 50°24'18.367"N, 14°53'28.759"E Cyklotrasy 143 + 241 + 8148 + červená turistická značka, Nádražní ulice
35,8 Mladá Boleslav železniční most 50°24'13.529"N, 14°52'42.773"E
Most přes Jizeru, Vinec, okr. Mladá Boleslav, Středočeský kraj.jpg 34,6 Vinec silniční most 27229-4 50°23'47.943"N, 14°52'34.633"E Elegantní železobetonový most se středovou klenbou a dlouhými nájezdovými panely byl od počátku vyveden v barvách, konkrétně ve světlomodré a tmavomodré barevné kombinaci.[22]
Stránov castle and railway bridge.jpg 30,8 Krnsko silniční most 15-026 50°22'16.157"N, 14°52'5.814"E SilniceI46.svg + cyklotrasa 8160 + červená turistická značka
Prefabrikovaný železobetonový most, půdorysně zakřivený.[23]
27,0 Hrušov pěší lávka 50°20'25.927"N, 14°51'21.902"E červená turistická značka
Most místního významu.
Horky nad Jizerou 04.jpg 25,1 Horky nad Jizerou železniční most 50°19′31″ s. š., 14°51′30″ v. d. Ocelový příhradový most býval součástí železniční vlečky z Chotětova do cukrovaru v Brodcích, po jejím fyzickém zrušení slouží místní pěší dopravě.[24]
Horky nad Jizerou 03.jpg 25 Horky nad Jizerou silniční most 275-004 50°19'30.472"N, 14°51'26.874"E SilniceII275.svg + cyklotrasa 8151
Mohutný jednoobloukový železobetonový silniční most o délce mostovky 20 m spojuje obec Horky s hlavní silnicí č. 610.[25]
Drazice (Benatky nad Jizerou) 01.jpg 22,4 Dražice silniční most 27214-2 50°18′26″ s. š., 14°50′46″ v. d. III/27214 + cyklotrasa 0038 + modrá turistická značka.
20,2 Benátky nad Jizerou lávka 50°17′38″ s. š., 14°50′5″ v. d. Místní lávka pro pěší a cyklisty.
19,3 Benátky nad Jizerou silniční most 272-11 50°17′19″ s. š., 14°49′29″ v. d. SilniceII272.svg + cyklotrasa 8149, třída Osvobození politických vězňů.
19,0 Benátky nad Jizerou železniční most 50°17′16″ s. š., 14°49′13″ v. d. Ocelový příhradový most s horními oblouky býval součástí železniční vlečky ze Zdětína do místního cukrovaru a továrny Carborundum, ta byla roku 2005 zrušena a po její koupi městem Benátky zde roku 2008 vznikla trasa pro pěší, in-linisty a cyklisty.[26]
15,7 Kochánky silniční most 2729-1 50°16'16.399"N, 14°47'9.564"E III/2729 + cyklotrasa 0041 + naučná turistická značka.
Štíhlý ocelový most s horními oblouky .
R10 expressway by Tuřice.jpg 12,3 Tuřice dálniční most D10-020 50°15'16.177"N, 14°46'2.165"E CZ traffic sign IS17 - E65.svg + CZ traffic sign IS16a - D10.svg (Dálnice D10)
Dva železobetonové mosty z roku 1977 slouží každý pro jeden směr dálnice a mají délku 463 a 465 m. „Pravý“ most byl tehdy postaven jako experimentální výstavba z předepjatých nosníků TAUROS. Stavbu provedly Stavby silnic a železnic Praha.[27][18]
Tuřice, bridge over Jizera river.jpg 11,7 Tuřice silniční most 610-019 50°15'3.408"N, 14°46'28.687"E SilniceII610.svg + zelená turistická značka
Bývalá trasa hlavní silnice I/10 překonávala Jizeru železobetonovým obloukovým mostem s dolní mostovkou, která svou šířkou pouhé 4 m znamenala jedno z mnoha úzkých hrdel na důležité spojnici z Prahy na Mladou Boleslav a Liberec.[28]
Bridge over Jizera river near Podbrahy.jpg 6,7 Sojovice silniční most 331-008 50°13'15.96"N, 14°45'15.112"E SilniceII331.svg + červená turistická značka + žlutá turistická značka + zelená turistická značka
První, mohutně působící železobetonový most byl postaven roku 1909 poblíž bývalého říčního brodu. Tehdy šlo o jeden z největších železobetonových mostů v Království Českém – celková délka i s křídly činila 78 m, samotná délka mostu pak 64 m. Most měl pět pilířů, dva pobřežní a tři návodní. Jeho slavnostního otevření 5. prosince 1909 se účastnil sám arcikníže Karel František Josef, budoucí poslední panovník rakousko-uherské monarchie.[29][30]

Poměrně dlouhý a úzký most o nosnosti pouhých 8 tun se s rozvojem motorismu stal úzkým hrdlem na trase Stará Boleslav - Lysá nad Labem, již od 70. let 20. století se tedy MNV Sojovice snažil o jeho nahrazení. Teprve v létě 2017 se začalo se stavbou nového železobetonového mostu se dvěma jízdními pruhy a širokými krajnicemi pro cyklisty.[31] Tento most, umístěný cca 100 m po proudu od původního, byl otevřen na podzim 2018. Původní most (přestože jej obec pokládala za svou technickou památku)[29] byl pro zchátralost zbořen v říjnu 2018[32] a původní příjezdové cesty rekultivovány.

5,1 Otradovice železniční most 50°12'20.648"N, 14°45'9.695"E Trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem
Otradovice pěší lávka 50°12'7.269"N, 14°45'6.435"E
1,9 Káraný silniční most 2451-2 50°11'1.279"N, 14°43'51.695"E červená turistická značka + Cyklistická trasa 2 2Labská stezka + cyklotrasa č. 241
Poslední most před vtokem Jizery do Labe je železobetonový klenutý a byl postaven roku 1935.[33]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. NEJEDLO, Radek. Kilometráž Jizery [online]. LoděKoza.cz (podle SHOCart spol. s r.o.) [cit. 2014-07-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-14. 
 2. “Most na Jizeře a turistický hraniční přechod Orle – Jizerka“ – informační tabule u lávky
 3. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: TANVALD- HARRACHOV (Jičín) - železniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 4. VLČEK, Pavel. Horská ozubnicová dráha: Jizerský most [online]. Železniční společnost Tanvald – Zubacka.cz, 2012-01-24 [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 5. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: KOŘENOV (Jablonec nad Nisou) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 6. Krkonoše - Planýrkou do Harrachova [online]. Krkonošsko.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 7. DRAHNÝ, Radek. Starý most na Mýtě je uzavřen [online]. Krkonošský národní park, 2011-08-18 [cit. 2014-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-14. 
 8. Facebook.com: Hrad Nístějka – fotogalerie
 9. PECHAROVÁ, Jitka. Jak se vyhazují peníze v Libereckém kraji: Most za 15 milionů nikam nevede. Blesk.cz [online]. 2013-10-19 [cit. 2014-07-05]. Dostupné online. 
 10. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: HORNÍ SYTOVÁ (Semily) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 11. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: PEŘIMOV (Semily) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 12. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: BYSTRÁ NAD JIZEROU (Semily) - dřevěný silniční krytý most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 13. Město Semily. Semilská lávka získala prvenství v soutěži Cesty městy. NašePojizeří.cz [online]. 2014´3-09-20 [cit. 2014-07-01]. Dostupné online. 
 14. Vlečka do továrny Liebieg (Železný Brod) [online]. Vlakregion Jičín – soukromé stránky o železnici [cit. 2014-07-24]. Dostupné online. 
 15. (041) - Turnov - Turnovský most „Jičíňák“ [online]. Vlakregion Jičín – soukromé stránky o železnici, rev. 2011-09-13 [cit. 2014-07-24]. Dostupné online. 
 16. ŠIŠKA, Václav. O rekonstrukci mostu na trati 041 [online]. týdeník Českých drah - ŽELEZNIČÁŘ č. 7 / 2006 [cit. 2014-07-24]. Dostupné online. 
 17. MALÁ, Eva. Ve Svijanech na Liberecku se bourá most poškozený při opravách. Český rozhlas - Sever - Liberec [online]. 2014-10-09 [cit. 2015-07-28]. Dostupné online. 
 18. a b Rychlostní silnice R10 Praha - Mladá Boleslav - Turnov [online]. Rev. 2010-01-25 [cit. 2014-07-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-10. 
 19. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: MOHELNICE NAD JIZEROU (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 20. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: MNICHOVO HRADIŠTĚ (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 21. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: MLADÁ BOLESLAV-DEBŘ (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 22. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: VINEC (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 23. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: KRNSKO (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 24. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: HORKY NAD JIZEROU (Mladá Boleslav) - železniční viadukt [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 25. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: HORKY NAD JIZEROU (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 26. Bruslení v Benátkách [online]. 2013-05-11 [cit. 2017-12-27]. Dostupné online. 
 27. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: TUŘICE (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 28. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: TUŘICE (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 29. a b Obec Sojovice: Památky v obci – Most přes Jizeru
 30. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: SOJOVICE (Mladá Boleslav) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 
 31. KREJSOVÁ, Milena. Stoletý most v Sojovicích nahradí nový [online]. BoleslavskýDeník.cz, 2017-07-06 [cit. 2022-04-12]. Dostupné online. 
 32. Obec Sojovice: Poslední rozloučení se starým mostem 8. 10. 2018
 33. JOSEF, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: KÁRANÝ (Praha-východ) - silniční most [online]. LIBRI.cz [cit. 2014-07-04]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]