Seznam kulturních památek na Starém Městě – Jakubský obvod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Staré Město v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Staré Město je od roku 1971 součástí Pražské památkové rezervace.[1]

Jakubský obvod[editovat | editovat zdroj]

Základní sídelní jednotka Jakubský obvod zaujímá území severovýchodně od ulic Na můstku a Melantrichova (prodloužená osa Václavského náměstí) a od Malého náměstí, jižně od Dlouhé třídy.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Prašná brána (Q1488700)


Prague 07-2016 Powder Tower from Republic Square.jpg
 
Kategorie „Prašná brána “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11729/1-13
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná, Na příkopě, pp. 1081, 587
50°5′14,1″ s. š., 14°25′39,92″ v. d.
Městské opevnění - Prašná brána. Pozdně gotická brána, součást městského opevnění, byla vybudována Matějem Rejskem. Neogotické úpravy od Josefa Mockera se dočkala v 80. letech 19. století. Nad Celetnou ulicí je propojena se sousedním Obecním domem. Věž byla původně vysunuta do městského příkopu a měla předsazený zděný mostek. Původně gotická brána byla součástí opevnění Starého Města z doby krále Václava II. V pramenech uváděna poprvé v roce 1310, nazývala se Horská podle navazující dálkové cesty ke Kutné Hoře. V roce 1431 uváděna jako Odraná. Dnešní brána byla koncipována převážně jako objekt především representativní, sloužící jako místo pro výběr cla. Základní kámen byl položen v roce 1457, stavitelem byl snad mistr Václav za spoluúčasti bakaláře Týnské školy M. Rejska. Snad z ekonomických důvodů a také v souvislosti s přenesením královského sídla zpět na Pražský hrad nebyla stavba dokončena. Od roku 1715 umístěn v bráně střelný prach, po němž získala dnešní název. V roce 1818 bylo navrženo bránu vzhledem k jejímu havarijnímu stavu zbořit. V roce 1878 vzniká záměr obnovy, jejímž projektantem byl od roku 1886 J. Mocker, obnova dokončena roku 1909.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Komerční banka (Q33519321)


Banka (Staré Město), Praha 1, Na Příkopě, Celetná 33, Staré Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40906/1-1759
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 969/33, Celetná 969/40
50°5′13,55″ s. š., 14°25′38,24″ v. d.
Bývalá budova České eskomptní banky a úvěrového ústavu byla postavena v letech 1930–1937 podle plánů architektů Karla Jaraye a Josefa Sakaře na místě dvoupatrového klasicistního domu s nejkomfortnější pražskou kavárnou „Café francais“. Rohová budova je šestipatrová, s ustupujícím 5. a 6. patrem. Fasáda je zcela obložena travertinem. Nárožní objekt rasantně ukončuje Příkopy, otevírá se do Celetné ul. a zaobleným nárožím směřuje k Prašné bráně.

Památkově chráněno od roku 1975. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dům s kinem Sevastopol (Q38137150)


Praha, Na Příkopě 31.JPG
 
Kategorie „Palác Příkopy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12803/1-2200
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 988/31, Celetná 988/38
50°5′13,32″ s. š., 14°25′35,98″ v. d.
Městský dům s kinem Sevastopol. Funkcionalistické dílo architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z let 1936–1938. Dům se skládá ze tří křídel spojených suterény, do nichž je vložen prostor kina, a pasáží se dvěma velkými sklobetonovými báněmi v místě dvorů. Komplex se skládá ze tří šestipatrových křídel, všechna jsou spojena do jednoho celku dvoupodlažními suterény, do nichž je pod oběma dvory a pod středním křídlem vložen veliký prostor kina s kuloáry a třemi schodišti. Všechna křídla mají železobetonovou skeletovou konstrukci dělící je uvnitř do tří traktu, členěných dále příčkami. Křídlo do třídy Na Příkopě má pětipatrovou devítiosou fasádu s dalším ustupujícím patrem.

Památkově chráněno od 13. ledna 1994.

Na příkopě 27 (Q33519328)


Praha, Na Příkopě 27.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41458/1-2115
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 959/27
50°5′11″ s. š., 14°25′35,29″ v. d.
Městský dům. Řadový klasicistní dům byl postaven podle projektu J. Kaury st. kolem roku 1832. Do 30. let 20. století došlo k propojení se sousedním čp. 958, dům byl navýšen o 3. a 4. patro a byl mu zasklen dvůr. Úprava přízemí je z 20. let 20. století od J. Zasche. Řadový čtyřpatrový dům na obdélné parcele, střední osou prochází průjezd s postranními vchody do krámu.

Památkově chráněno od roku 1988. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Na příkopě 25 (Q38137156)


Praha, Na Příkopě 25.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41453/1-2112
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 958/25
50°5′10,45″ s. š., 14°25′34,05″ v. d.
Činžovní dům. Řadový klasicistní činžovní dům byl postaven podle projektu J. Kaury st. kolem roku 1832. Do 30. let 20. století došlo k propojení se sousedním čp. 959, dům byl navýšen o 3. a 4. patro a byl mu zasklen dvůr. Dům vystavěn na místě bývalých staroměstských hradeb. Později byla přistavěna další dvě křídla, která uzavřela dvůr. Roku 1872 bylo zvýšeno průčelí spolu s levým křídlem o 3. patro a dům byl částečně využit Všeobecnou bankou českou. Od roku 1892, kdy dům užívala česká Unionbanka, došlo v patrech k propojení se sousedním čp. 959. Při adaptacích ve 20. století pozměněno přízemí. Ve 30. letech 20. století došlo ke zvýšení o 4. patro a patrně též k zazdění pavlačí. V roce 1937 zasklen dvůr pro potřeby banky (Tomáš Pražák, Pavel Moravec). Uliční průčelí o třinácti osách se takřka shoduje se sousedním čp. 959.

Památkově chráněno od roku 1988. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Na příkopě 23 (Q38137163)


Praha, Na Příkopě 23.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41433/1-2100
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 957/23
50°5′9,8″ s. š., 14°25′33,18″ v. d.
Činžovní dům. Řadový klasicistní dům na místě dříve zrušených staroměstských hradeb byl ve 40. letech 19. století postaven jako dvoupatrový. V roce 1872 bylo podle plánů Josefa Kanderta nadstavěno 3. patro. Domem prochází první pražská pasáž, tzv. Velký bazar. Řadový dům je třítraktový, na protáhlé parcele, doplněný třemi dvorními křídly. Středem přízemí probíhá průjezd (dnes zazděný a ukončený schodištěm do suterénu). V průjezdu se vpravo dochovaly po celé šířce původní výkladce v dřevěných rámech. Patra byla probouráním příček spojena s čp. 958.

Památkově chráněno od roku 1987. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

U Čížků (Q31827620)


Praha, dům U Čížků.JPG
 
Kategorie „Dům U Čížků “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41431/1-2099
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 394/13, Havířská 394/6, Provaznická 394/12
50°5′6,46″ s. š., 14°25′27,16″ v. d.
Městský dům U Čížků. Nárožní dvoupatrový dům byl postaven jako klasicistní v roce 1839 podle plánů stavitele Johanna Nowotného. V roce 1859 došlo ke spojení se sousedním domem čp. 395. Přízemí bylo upraveno novodobě v 60. letech 20. století. Průčelí Na Příkopě osmiosé, na nároží zvalbené, se zachovaným středověkým dělení na dva domy (3+5 os). Průčelí do Havířské ulice jedenáctiosé. Průčelí do Provaznické má v šířce původního čp. 395 čtyři osy, na polovině čp. 394 se dochoval stejný počet os i s původním segmentově zaklenutým vstupem.

Památkově chráněno od roku 1987. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Vídeňská bankovní jednota (Q33519335)


125 Edifici ČKD i Ministeri de Desenvolupament Regional, Na Příkopě.jpg
 
Kategorie „Vídeňská bankovní jednota (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38461/1-192
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 390/3+5, Provaznická 390/4
50°5′5,28″ s. š., 14°25′25,72″ v. d.
Banka, dvojice sousoší na atice. Pozdně secesní bankovní a obytný dům Vídeňské bankovní jednoty (1906–1908). Později zde sídlilo též ministerstvo pro místní rozvoj. S pěti podlažími se zděnou konstrukcí a železobetonovými deskovými stropy. Střechy jsou ploché, částečně zkosené. Na atikách jsou umístěny čtyři figury od sochaře Franze Metznera. Hlavní žulová fasáda do této třídy Na Příkopě je čtyřpatrová, třináctiosá. Fasáda do Provaznické ul. je rozdělena do levé dvoupatrové šestiosé části a do vyšší věžovité čtyřpatrové a čtyřosé části na pravé straně.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Železného mostku (Q33519343)


Praha, dům U Železného mostku.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38459/1-191
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 386/7, Provaznická 386/1
50°5′4,34″ s. š., 14°25′22,66″ v. d.
Městský dům U Železného mostku, U modrého koníka, Sklenářovský dům. Nárožní renesanční dům s klasicistní fasádou postavený na gotických základech. Původní vzhled parteru byl obnoven při rekonstrukci v roce 1982. Dvoupatrová nárožní budova. Průčelí do ul. Na Můstku: dvě sdružené osy, trojúhelný štít s trojicí oken, jedno z nich oválné, sedlová střecha s hřeben kolmo k ulici. Fasáda do Provaznické ul. sedmiosá, dvě osy patří sešikmení.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Fentnarů (Q33519350)


Na můstku 5.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41507/1-2147
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 385/5, Provaznická 385/3
50°5′4,87″ s. š., 14°25′23,11″ v. d.
Městský dům U Fentnarů. Původně gotický dům se nachází na nepravidelné parcele a má průčelí do ulic Na Můstku a Provaznická. Objekt byl pozdně klasicistně přestavený v době kolem roku 1840 a poté ve 20. století několikrát upravován. Třípatrová budova. Průčelí do Provaznické ulice klasicizující šestiosé se zkoseným nárožím. Kovová lucerna na zkoseném nároží. Průčelí do ul. Na Můstku: klasicizující, v přízemí a 1. patře dvouosé s výlohami a okny.

Památkově chráněno od 8. dubna 1991.

Wimmerův palác (Q10856746)


Praha-Staré Město, Rytířská 18, Wimmerův palác, U zlatého kola.jpg
 
Kategorie „Wimmerův palác “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38470/1-197
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 402/18, Provaznická 402/5
50°5′5,74″ s. š., 14°25′24,14″ v. d.
Městský palác Wimmerův, U zlatého kola. Dnešní vzhled paláce je raně klasicistní, někdy je autorství připisováno Ignáci Janu Nep. Palliardimu. Zadní budova byla upravena roku 1826 Karlem Pollakem. Městiště prochází celým blokem, je zastavěno dvojicí raně klasicistních domů (před rokem 1787) vzájemně propojených bočními jednotraktovými křídly. Hlavní průčelí do Rytířské ul. má monumentálně pojatou fasádu o osmi osách. Zadní průčelí do Provaznické ul. je klasicistní (1826), desetiosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Palác Hrobčických (Q12043584)


157 Rytířská Ulice (carrer dels Cavallers).jpg
 
Kategorie „Palác Hrobčických “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38468/1-196
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 401/20, Provaznická 401/7
50°5′6,26″ s. š., 14°25′24,79″ v. d.
Městský palác Hrobčických, U tobolky. Raně barokní novostavba z doby po roce 1680. V první polovině 20. století byl zcela nově upraven parter hlavní budovy. Rozlehlá obdélná parcela je zastavěna dvěma podélně dvoutraktovými budovami, propojenými dvojicí bočních jednotraktových křídel. Neobyčejně kvalitní dvoupatrová fasáda do Rytířské ul. má charakteristické raně barokní členění vysokým řádem, který dělí průčelí do pěti shodných os. Fasáda do Provaznické ul. je sedmiosá, členěná lisenami, které zdvojením zdůrazňují střední osu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého okouna (Q33519357)


Praha, Rytířská 22.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38466/1-195
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 400/22, Provaznická 400/9
50°5′6,99″ s. š., 14°25′24,94″ v. d.
Městský dům U Černého orla, U Zlatého okouna. Barokní dům byl postaven ve 40. letech 18. století. Byl zásadně přestavěn v letech 1937–1938 F. Lehmannem, profesorem pražské německé techniky. Křídlo do Provaznické ul. nahradila čtyřpatrová novostavba, na místě dvora je obchodní dvorana s pasáží do Rytířské ulice. Čtyřpatrová budova. Fasáda do Rytířské ul. šestiosá. Křídlo do Provaznické ul. nahrazeno třítraktovou čtyřpatrovou novostavbou se 2 suterény a podkrovím v sedlové střeše. Fasáda pětiosá keramicky obložená s vysokými plastickými rámy. Francouzská okna ve střední ose a vchod do domu kryty kovovými mřížemi (art deco). Do prostoru mezi novostavbou a křídlem do Rytířské vložil Lehmann patrovou obchodní dvoranu s ochozem a skleněnou střechou a vyvedl z ní pasáž do Rytířské. Železobetonová skeletová konstrukce, užitá v nových částech objektu, byla přitom vestavěna i do jeho barokního křídla.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Stříbrné růže (Q33519364)


Praha, Rytířská 24.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38464/1-194
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 399/24, Provaznická 399/11
50°5′7,69″ s. š., 14°25′25,14″ v. d.
Městský dům U Stříbrné růže. Dům je v jádru gotický, za třicetileté války byl silně poškozen. Dnešní vzhled dostal roku 1864 podle projektu E. Gundery, kdy byl zvýšen o třetí patro a byla upravena průčelní fasáda. Zadní objekt byl zásadně přestavěn roku 1930. Třípatrový dům. Fasáda pětiosá (2+1+2).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Obchodní dům U Sedláků (Q33059847)


Praha, obchodní dům U Sedláků.JPG
 
Kategorie „Obchodní dům U Sedláků “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41362/1-2059
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havířská 397/4, Provaznická 397/13
50°5′7,65″ s. š., 14°25′26,78″ v. d.
Obchodní dům U Sedláků. Obchodní dům byl vystavěn v letech 1929–1932 ve funkcionalistickém stylu podle plánů pražského německého architekta Adolfa Foehra na místě klasicistních domů čp. 396 a 397. Na fasádě do Provaznické ul. je vsazen kamenný klasicistní reliéf tří sedláků, údajně z roku 1794. Nárožní dům. Fasáda do Provaznické ul. třípatrová s dvěma dalšími ustupujícími patry, na V straně půlkruhový arkýř. Fasáda do Havířské ul. čtyř- až pětipatrová s ustupujícím posledním patrem. Funkcionalistická okna průběžná a obdélná okna sestavená do souvislých pásů.

Památkově chráněno od roku 1984. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

U Havířů (Q33060417)


Praha, Rytířská 26, celek.jpg
 
Kategorie „Dům U Havíře “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38463/1-193
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 398/26, Havířská 398/2
50°5′8,24″ s. š., 14°25′25,38″ v. d.
Městský dům U Havíře, U Klobouků. Původně gotický objekt, raně barokně přestavěný. Dnešní vzhled byl navržen Karlem Schmidtem roku 1790 a je inspirován vídeňským barokem. V letech 1932–1933 proběhla adaptace interiérů dle plánů A. Foehra a E. Weisse. Nárožní budova. Fasáda do Rytířské ulice tříosá, pozdně barokní s detaily raně klasicistními, raně barokní portál. Průčelí do Havířské ulice sedmiosé. Ve střeše štít s pozdně barokními volutovými štíty s reliéfní výzdobou, uprostřed štítu andílek s vahami. V nárožní nice je pískovcová socha havíře.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kožný dům (Q33519314)


Měšťanský_dům_Kožný_dům,_U_černé_zahrádky_(Staré_Město),_Praha_1,_Havelská,_Kožná_27,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Kožná 8 (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38581/1-264
Pam. katalog
MIS
Staré Město Havelská 499/27, Kožná 499/8
50°5′9,81″ s. š., 14°25′18,1″ v. d.
Měšťanský dům Kožný dům, U černé zahrádky. Dům s třemi vnitřními dvory vznikl přestavbou a sjednocením pěti gotických domů v polovině 17. století. Dnešního vzhledu dosáhl objekt v letech 1847 a 1860. Čtyřkřídlá budova, v průčelí čtyřtraktová, v křídlech jednotraktová, zadní stavení třítraktové. Fasáda do Havelské ulice čtyřpatrová, sedmiosá, střední tříosý risalit. Fasáda do Kožné ulice dvoupatrová se čtyřmi stranami lomené uliční fasády, jedna s průjezdem, ostatní vstupy vedou do klasicistních krámů s dvoukřídlými dveřnicemi.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Stavovské divadlo (Q521155)


Stavovské divadlo večer 1.jpg
 
Kategorie „Stavovské divadlo “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11735/1-287
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 540/1, Železná 540/11
50°5′9,76″ s. š., 14°25′25,36″ v. d.
Divadlo Nosticovo, Tylovo, Stavovské, sloupové průčelí divadla s tympanonem. Budova divadla je barokně klasicistním dílem Antonína Haffeneckera z let 1781–1783. V průběhu 19. století byl dům dvakrát přestavován Karlem Brustem a Achillem Wolfem. Objekt tvoří samostatný blok mezi Ovocným trhem, Železnou a Rytířskou ulicí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Karolinum (Q920703)


Praha Karolinum ext 1.jpg
 
Kategorie „Karolinum “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11736/1-288
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh, Celetná, Kamzíková, Železná
50°5′10,12″ s. š., 14°25′23,44″ v. d.
Reprezentativní budova středověké Karlovy univerzity s ústředním dvorem a samostatným vstupním křídlem. Karolinum tvoří několik domů scelených již ve 14. století. Areál Karlovy univerzity vznikl postupně připojováním dalších středověkých domů k čp. 541, dnes se jedná o soustavu řady budov a dvorů mezi Celetnou ulicí a Ovocným trhem. Areál byl několikrát upravován, dnešní vzhled vznikal v letech 1715–1718 podle projektu F. M. Kaňky. Sjednocující úprava proběhla v letech 1947–1958 dle plánu J. Fragnera.
 • Karolinum, Ovocný trh 541/3, Železná 541/9, Kamzíková 541/2, Hafenekrovo křídlo, rektorské křídlo, jihovýchodní dům. (Národní kulturní památka). Budova vznikla ze sloučení několika středověkých domů na rohu ulice Železné ve 13. století včetně obranné věže při tržišti. Do objektů byla přeložena mistrovská kolej univerzity, založená Karlem IV. roku 1366. Do roku 1386 byl komplex domů stavebně sjednocen a zvětšen, obranná věž byla odstraněna a o její prostor rozšířena Velká aula. Roku 1768 byla ve východním příčném a Kaňkově křídle zřízena knihovna. Čtyřkřídlý uzavřený objekt kolem vnitřního dvora, původně páté křídlo dnes nahrazeno novostavbou rektorského křídla. Fasáda hlavního průčelí je převážně barokní s analyticky odhalenými gotickými fragmenty. Jižní průčelí má rovněž barokní vzhled, doplněný gotickým arkýřem kaple na polygonální panelované noze.
 • fontána Pramen vědy, parc. 568
 • socha Mistra Jana Husa, parc. 568
 • oplocení, parc. 568
 • 2 stožáry, parc. 568
 • Bubnovský dům, Celetná 559/14, s dvorním křídlem, ohradní zeď. Vystavěn před polovinou 14. století. V letech 1602–1610 proběhla významná renesanční přestavba za vlastnictví rodu Bubnů. Hlavní fasáda je z 80. let 17. století s korekcemi z počátku 18. století. Roku 1823 bylo F. Hegerem přistavěno 2. patro dvorního křídla. Původně tři samostatné celky na hloubkově situovaném městišti. Hlavní budova hloubkový dvoutrakt, dvorní křídlo jednotraktové a zadní stavení obdélné. Dvorní objekty mají novodobý historizující vzhled z přestavby J. Fragnera, částečně bylo změněno i hmotové seskupení.
 • dům U Nožičků, Celetná 560/16, Ovocný trh 560/5, včetně jižního dvorního objektu, Rektorská věž. Domy U Nožičků, Stockhaus, U Císaře Karla. Původně dva středověké objekty na sebe kolmé ze 14. století, několikrát přestavované. Roku 1753 povolila Marie Terezie prodej Karlově univerzitě. Roku 1773 došlo k přestavbě, jejíž autorem byl zřejmě Antonín Prachner. Jedná se o soubor budov na zalomeném městišti.
 • dům U sv. Jana, Celetná 561/18, dvorní objekt. Dva středověké domy U Vrše a U Zlatého noha. Ke spojení obou domů došlo až roku 1788 osobou majitele.
 • Buquoyský dům, Celetná 562/20, Ovocný trh 562/7. Původně středověký (1359). Roku 1599 byl renesančně přestavěn. 1773 následovala další přestavba, jejíž autorem byl A. Prachner. Dům byl zvýšen o 1. patro a byla změněna fasáda do Celetné ulice. Komplex budov se čtyřmi křídly kolem nádvoří v bloku mezi Celetnou ul. a Ovocným trhem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého hroznu (Q31827608)


Praha, dům U Zlatého hroznu.JPG
 
Kategorie „Dům U zlatého hroznu “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38624/1-291
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 544/7, Kamzíková 544/1
50°5′10,72″ s. š., 14°25′21,65″ v. d.
Městský dům U zlatého hroznu. Dům je původem středověký, byl renesančně i barokně upravovaný. Dnešní klasicistní podobu získal v letech 1807–1809, kdy byl zrušen arkýř ke Karolinu. Fasády byly upraveny roku 1827. Nárožní budova. Vstupní průčelí do Kamzíkové ulice: 1+3+1 osy, třípatrové, klasicistní. Fasáda do Železné ulice čtyřosá. Fasáda do Kamzíkové ulice (zalomená část): tříosá. Domovní znamení zlatého hroznu v konkávně projmutém nároží Kamzíkové a Železné ulice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého vlka (Q33519386)


Praha, dům U Bílého vlka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38625/1-292
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 545/5, Kamzíková 545/3
50°5′11,4″ s. š., 14°25′21,63″ v. d.
Městský dům U bílého vlka. Dům je ze 14. století, před rokem 1584 byl renesančně přestavěn a zvýšen o 3. patro. V roce 1847 proběhla klasicistní přestavba, která dala domu dnešní vzhled. Budova bez dvora. Fasáda do Kamzíkové ulice třípatrová, pětiosá, zalomení v první levé ose. Fasáda do Železné ulice: obdobné členění.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Domy U Kamenného ptáka a U Uherské koruny (Q33519391)


Praha, dům U Kamenného ptáka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38627/1-293
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 547/3, 824/3a
50°5′11,66″ s. š., 14°25′20,96″ v. d.
Domy U Kamenného ptáka a U Uherské koruny (U Zlaté koruny). Jde o dva domy spojené v letech 1921–1936. Dům pův. čp. 546 je barokní novostavbou na gotických základech. Vystavěn byl C. Luragem po roce 1665 a přestavěn klasicistně v roce 1865. Druhý (původně čp. 547) je stavbou z roku 1870 s gotickým, barokně upraveným jádrem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého jednorožce (Q33519397)


Praha Stare Mesto Staromestske nam 20.jpg
 
Kategorie „Dům U Zlatého jednorožce “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38628/1-294
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 548/1, Staroměstské náměstí 548/20, Kamzíková 1094/5
50°5′12,67″ s. š., 14°25′18,93″ v. d.
Městský dům U Zlatého jednorožce, U Bílého koníčka. Původně románský dvorec, který byl četně přestavován v gotice a baroku. Dnešní vzhled je vrcholně barokní podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky z let 1712–1717 a 1731. Hlavní budova + budova v Železné + křídla + zadní budova v Kamzíkové. Fasáda do Staroměstského náměstí třípatrová, čtyřosá, trojúhelný štít. Fasáda do Železné ulice dle vzoru průčelí, od 2. osy dvoupatrová, zjednodušená, 19osá. Fasáda do Kamzíkové ulice: goticko-renesanční ostění pod omítkou v patře. Dvorní fasády: jednoduché, stuhové šambrány, křídlo Žel. ul. s cihelnými pozdně gotickými oblouky arkád, pod omítkou stopy arkýře. Světlíkový přední dvorek: pavlače, nesené pozdně barokními kamennými krakorci, nové bednění, vikýřové štíty.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého velblouda (Q33519403)


Měšťanský_dům_U_zlatého_velblouda,_U_zlatého_jednorožce_(Staré_Město),_Praha_1,_Staroměstské_nám.,_Železná_21,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38569/1-257
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 483/2, Staroměstské náměstí 483/21
50°5′13,08″ s. š., 14°25′16,97″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého velblouda, U zlatého jednorožce. Trojpatrová klasicistní novostavba podle plánu Jana Bělského vznikla roku 1858 na místě dvou starších, původně středověkých domů, ze kterých se dochoval gotický sklep. Průčelí do Staroměstského náměstí má novodobý parter z roku 1939.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého koně (Q33519280)


Železná 4.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38571/1-258
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 485/4
50°5′12,65″ s. š., 14°25′17,5″ v. d.
Měšťanský dům U bílého koně, U deseti panen. Pozdně klasicistní třípatrová novostavba z doby kolem roku 1850. Má původní půloválné visuté schodiště. Dům do L. Fasáda do Železné ulice pětiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zelené boty (Q33519410)


Železná 6.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38573/1-259
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 486/6, Kožná 486/13
50°5′12,39″ s. š., 14°25′17,74″ v. d.
Měšťanský dům U zelené boty. Třípatrový nárožní dům je raně klasicistní, postavený na gotických základech. Zadní část domu byla přestavena roku 1840 dle plánu Jana Maxmiliána Hegera. Podkroví a krov mají novodobou úpravu po požáru v roce 1945. Nárožní budova, bez dvorku. Fasáda do Železné ulice třípatrová (resp. čtyřpatrová), dvouosá. Fasáda do Kožné ulice dvoupatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří lvů (Q33519417)


Praha, dům U Tří lvů.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38575/1-260
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 487/8, Kožná 487/16
50°5′12,24″ s. š., 14°25′18,25″ v. d.
Měšťanský dům U tří lvů, U zlatého medvěda. Nárožní dům je v jádru gotický, byl přestavěn a doplněn v renesanci, dnešní vzhled je ale klasicistní z doby kolem roku 1810. Nárožní dům. Nad Kožnou ulicí nižší prampouch. Fasáda do Železné ulice šestiosá, třípatrová. Fasáda do Kožné ulice: shodně řešená jedna osa a patrový prampouch, ukončen renesančním štítkem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého pštrosa (Q33519606)


Praha, dům U Červené růže.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38577/1-261
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 488/10, Kožná 488/14
50°5′11,51″ s. š., 14°25′18,07″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého pštrosa, U červené růže. Dům původem ze 14. století stojí na úzké parcele, ke které je připojena hloubková a podélná část při Kožné ulici. Dnešní podoba domu je klasicistní z roku 1839. Hlavní průčelí do Kožné ulice je trojpatrové, osmiosé, fasáda do Železné ulice má dvě osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U červeného jelena (Q33519371)


Praha, dům U Červeného jelena.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38579/1-262
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 491/16
50°5′10,84″ s. š., 14°25′19,16″ v. d.
Měšťanský dům U červeného jelena. Dům vznikl ze dvou objektů, spojeny byly asi v roce 1426. Dům byl přestavěn v renesančním slohu na začátku 17. století, dnešní fasády jsou pozdně barokní. Jižní a zadní křídla byla zvýšena a klasicistně upravena po roce 1814. Hlavní budova + severní dvorní křídlo + jižní dvorní křídlo + zadní budova. Fasáda do Železné ulice dvoupatrová, tříosá, osy sdružené, štít s trojicí lisenových rámců, trojúhelným frontonem a volutovými křídly. Fasáda hlavní budovy do předního dvora: renesanční etážový štít, pavlač se zábradlím z 18. století. Jižní boční křídlo: pozdně klasicistní dostavba fragmenty pozdně gotických sedlových portálků z 1550. Severní boční křídlo: pozdně barokní úprava, šambrány oken s čabraky.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U červeného medvěda (Q33519540)


Praha, dům U Červeného medvěda.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44523/1-263
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 492/18
50°5′10,72″ s. š., 14°25′19,97″ v. d.
Měšťanský dům U červeného medvěda, U černého medvěda. Řadový dům má stavební historii sahající do gotiky. Přestavován byl v renesanci a v baroku. Kolem roku 1780 byl dům třípatrový a měl nově upravenou fasádu. Poslední, čtvrté, patro bylo postaveno v době klasicismu, kolem roku 1830. Dvě hloubkové parcely. Fasáda do Železné ulice čtyřpatrová, šestiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U ruky (Q33519659)


Praha, dům U Ruky.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40898/1-1754
Pam. katalog
MIS
Staré Město Železná 493/20
50°5′10,56″ s. š., 14°25′20,65″ v. d.
Měšťanský dům U ruky, U černého anděla. Dům stojí na hloubkové, středověké parcele, která zachovává původní uliční čáru před rozšířením Železné ulice. Dům je původem gotický, prodělal četné přestavby. Dnešní vzhled je z roku 1875. Parter domu je novodobý. Hlavní budova + zadní novodobé stavení. Nárožní dům. Fasáda do Železné ulice: třípatrová, tříosá (všechny sdružené, jedna osa za nárožím).

Památkově chráněno od roku 1975. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

U dvou zlatých medvědů (Q11863267)


Staré Město, Kožná 1, portál.jpg
 
Kategorie „Dům U dvou zlatých medvědů “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38555/1-249
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kožná 475/1, Melantrichova 475/16
50°5′10,39″ s. š., 14°25′15,59″ v. d.
Měšťanský dům U dvou zlatých medvědů. Rozhlehlá renesanční stavba, která vznikla ze dvou středověkých objektů. Východní část objektu byla raně barokně přestavěna. Ve dvoře se nacházejí třípodlažní renesanční loggie. Dům na nepravidelné parcele, arkádový dvorek, hlavní budova + zadní budova (sleduje ul. Koženou), Fasáda do Kožné ulice: 2 odlišné díly. V nároží renesanční pětiosá fasáda, v přízemí torzo gotického portálu a renesanční krámcový vchod s nápisem na klenáku, nad vchodem pamětní deska E.E.Kische (bronzový medailon), vedle domovní kamenný edikulový portál s iónskými hlavicemi, bohatými florálními výjevy ve cviklech a na dřících, s figurami dvou heraldických medvědů a dvou mužských postav nad římsou. Druhá část fasády vystupujícího bloku šestiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U stříbrné konvice (Q33519667)


Melantrichova 18, U Stříbrné konvice.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38557/1-250
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kožná 476/3, Melantrichova 476/18
50°5′10,45″ s. š., 14°25′15,67″ v. d.
Měšťanský dům U stříbrné konvice, U Konvic. Úzký řadový gotický renesančně upravený dům prochází hloubkou bloku. Průčelí do Melantrichovy ulice je tříosé a dvoupatrové z konce 18. století, průčelí do Kožné ulice je jednopatrové. Dnešní vzhled domu je barokní. Hlavní budova + boční křídlo + zadní křídlo na hloubkové parcele. Střechu převyšující zděný oktogon.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté konvice (Q33519676)


Melantrichova 20, U Zlaté konvice.jpg
 
Kategorie „Dům U zlaté konvice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38559/1-251
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kožná 477/5, Melantrichova 477/20
50°5′10,83″ s. š., 14°25′15,18″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté konvice. Dům na hloubkové parcele je v jádru gotický, v renesanci byl výrazně přestavěn. Koncem 18. století byl klasicistně upraven Z. Fiegerthem. Hlavní průčelí domu je v Melantrichově ulici, nad vstupem je klasicistní reliéfně zobrazená zlatá konvice. Hlavní budova + boční křídla + zadní stavení. Fasáda do Melantrichovy ulice pětiosá. Fasáda do Kožné ulice čtyřosá historizující.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Na kamenci (Q33519685)


Městský_dům_Na_kamenci,_Štěpánovský_dům_(Staré_Město),_Praha_1,_Staroměstské_nám._26,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Na kamenci “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38561/1-252
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 478/26, Kožná 478/7, Melantrichova 478/22
50°5′11,58″ s. š., 14°25′15,8″ v. d.
Městský dům Na kamenci, Štěpánovský dům. Dům má románské jádro ze 12. století, byl několikrát přestavěn v gotice i renesanci. Dnešní vzhled fasád je raně barokní. Hlavní průčelí domu je obráceno na Staroměstské náměstí. Nárožní dům na hloubkové parcele. Hlavní budova + boční dvorní křídlo + zadní budova. Fasáda do Staroměstského náměstí: 2+1 osy (pravá sdružená) a 2 okna do Melantrichovy ulice. Přízemí lomené kamenné loubí, opěrné sešikmené pilíře. Průčelí do Kožné ulice: dvě sdružená okna.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U červené lišky (Q33519691)


Měšťanský dům U červené lišky (Staré Město), Praha 1, Kožná, Staroměstské nám. 9, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Červené lišky “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38565/1-254
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 480/24, Kožná 480/9
50°5′12,27″ s. š., 14°25′16,1″ v. d.
Měšťanský dům U červené lišky. Dům je původně románský, goticky několikrát přestavěný. Dnešní podoba dvoupatrového domu se střešním altánem je raně barokní a je připisována Jeanu Baptistu Matheymu. Stavba se nachází v pohledově exponované poloze na Staroměstském náměstí. Hlavní budova + boční spojovací křídlo + zadní budova. Fasáda do Staroměstského náměstí: čtyřosá, přízemí s 2 oblouky loubí. Průčelí do Kožné ulice: barokní vjezd s novodobými vraty.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Dům Zelený les (Q33519699)


Staré Město, Kožná 10, Zelený les.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38836/1-431
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kožná 972/10
50°5′10,36″ s. š., 14°25′17,52″ v. d.
Měšťanský dům Zelený les. Řadový, dvoupatrový dům je klasicistní novostavbou z doby kolem roku 1835. Na místě dříve stával středověký objekt, který je částečně dochován v suterénu domu. Dům z roku 1835 na hloubkové nepravidelné parcele s miniaturním dvorkem se obrací pozdně klasicistním průčelím do Kožné ulice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého rumpálu (Q33519708)


Praha, dům U Zlatého rumpálu.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38553/1-248
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kožná 473/2, Melantrichova 473/14
50°5′9,27″ s. š., 14°25′15,21″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého rumpálu. Dům vznikl na parcele dvou středověkých objektů, obsahuje prvky gotické, renesanční i barokní. Dnešní vzhled je klasicistní z roku 1848 dle návrhu Jana Jindřicha Frenzela, který mimo jiné přeložil hlavní vstup do Kožné ulice a přistavěl domu dvě patra. Průčelí do Kožné ulice: 2+1+2 osy, fasáda do Melantrichovy ulice: 1+2 osy. Ve světlíkovém dvorku toskánský polosloupek, možná renesanční.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého kamzíka (Q33519715)


Praha, dům U Bílého kamzíka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38620/1-289
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kamzíková 542/4
50°5′11,63″ s. š., 14°25′23,1″ v. d.
Měšťanský dům U bílého kamzíka, U tří panen. Dům je v jádru středověký, prodělal renesanční i barokní přestavby. Dnešní vzhled je klasicistní. V letech 1840–1842 proběhly další úpravy, na kterých se podíleli V. Nademlejnský, M. Hausknecht a A. Hellmich st. Později byl J. Lieblem upraven hlavní vchod. Nárožní dům. Obě průčelí shodně řešená, pozdně klasicistní šambrány oken, v 1. patře přímá římsa. Západní průčelí (kratší): 2+1+2 osy, kvadraticky rustikované nárožní pilastry. Jižní průčelí (delší): 2+2+2+1 osy oddělené taktéž kvadraticky rustikovanými pilastry. Parter řešen zcela nově.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U červeného páva (Q33519723)


Praha, dům U Červeného páva.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38622/1-290
Pam. katalog
MIS
Staré Město Kamzíková 543/6
50°5′11,98″ s. š., 14°25′23,15″ v. d.
Měšťanský dům U červeného páva. Dům je klasicistní novostavbou postavenou podle plánu Jana Maxmiliána Hegera z roku 1836 na místě dvou malých středověkých domků, které byly renesančně i barokně upravovány. Dnešní vzhled domu je z roku 1920. Budova se světlíkovým dvorkem. Fasáda do Kamzíkové ulice pětiosá, třípatrová, kordonová římsa, průběžná parapetní římsa, korunní římsa. Parter nový, s umělým kamenem, 1920. Dvorní fasády bezvýznamné.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bílého věnce (Q33519781)


Praha, Ovocný trh 11.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38665/1-316
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 572/11
50°5′12,75″ s. š., 14°25′29,49″ v. d.
Městský dům U Bílého věnce. Dům je původně gotický. Byl renesančně, barokně i klasicistně přestavován, dnešní podoba je novorenesanční z roku 1890. Autorem úpravy je Josef Blecha. Hlavní budova + malé křídlo + novodobý přízemní přístavek. Fasáda do Ovocného trhu: třípatrová, šestiosá, v přízemí 3 otvory.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bodů (Q33519738)


Dům-U-Štichů2011.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38663/1-315
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 571/13
50°5′12,9″ s. š., 14°25′30,03″ v. d.
Měšťanský dům U Bodů, U Černého krkavce, U Štichů. Dvoupatrový dům je v jádru gotický. Byl výrazně renesančně přestavěn, následovaly úpravy barokní a klasicistní. Dnešní podoba fasády je z roku 1920, kdy byl odstraněn barokní štít. Dům tvaru L. Fasáda do Ovocného trhu tříosá, dvoupatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U České orlice (Q22639262)


Bubnovský-dům2011a.jpg
 
Kategorie „Bubnovský dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40900/1-1755
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 567/15, Celetná 567/30
50°5′13,32″ s. š., 14°25′30,41″ v. d.
Městský dům U České orlice, Bubnovský dům. Novostavba Friedricha Ohmanna z roku 1896 na místě středověkého objektu. Historizující čtyřpatrové průčelí nese sgrafita podle Mikoláše Alše. Fasáda do Ovocného trhu je převážně novogotická. Mobiliář domu je památkově chráněn. Fasáda do Celetné ulice čtyřpatrová, tříosá, pozdní neogotika, malebná bosáž po stranách, pozdně gotický typ oken 3. patra a krakorců nesoucích balkón, sgrafitová výzdoba domu. Fasáda do Ovocného trhu: inspirace gotikou, tříosá, arkýř ve střední ose 2. a 3. patra, vizuálně vrcholící v atikovém obloučkovém štítu, na kamenné konzole s motivem anděla držícího štít, zdobený kamennými reliéfy dole v parapetech.

Památkově chráněno od roku 1975. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

U Zlatého lva (Q33519751)


Praha, Ovocný trh, dům U Zlatého lva.JPG
 
Kategorie „Dům U zlatého lva (Celetná, Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38659/1-313
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 568/17, Celetná 568/32
50°5′13,62″ s. š., 14°25′31,2″ v. d.
Městský dům U Zlatého lva. Dům je tvořen dvěma původně gotickými objekty, které byly spojeny již počátkem 15. století. Budova byla přestavována renesančně i barokně. V roce 1868 bylo do dnešní podoby uvedeno průčelí, o rok později byl Janem Bělským dům nastavěn o třetí patro. Čtyřkřídlý řadový dům. Fasáda do Celetné ulice třípatrová, čtyřosá (sdružené osy). Fasáda do Ovocného trhu třípatrová, pětiosá, levé tři osy hustší.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Černé Matky Boží (Q2717859)


Dům U černé Matky Boží 03.JPG
 
Kategorie „House of the Black Madonna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38661/1-314
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 569/19, Celetná 569/34
50°5′13,37″ s. š., 14°25′31,7″ v. d.
Obchodní dům U Černé Matky Boží, U Zlaté mříže. Kubistická novostavba Josefa Gočára z roku 1912 na místě dvou empírových domů. Budova byla postavena stavební firmou Matěje Blechy. Dům v pohledově exponované poloze ukončuje blok a uplatňuje se třemi fasádami do veřejného prostranství. Má jedinečné kubistické architektonické řešení (průčelí), dochované původní kubistické umělecko-řemeslné prvky v exteriéru a interiéru domu. První monumentální realizace kubistické architektury v Praze. Třípatrový dům (2 patra v podkroví), na půdorysu nepravidelného pentagonu. 1. a 2. nadzemní podlaží jednotraktové, další patra dělena příčkami do tří traktů s vnitřní komunikační chodbou. Konstrukce domu železobetonový skelet.

Poznámka: národní kulturní památka
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Pachtův palác (Q12043603)


Palác Pachtů z Rájova (Nová mincovna) 02.JPG
 
Kategorie „Palác Pachtů z Rájova (Celetná 36) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38672/1-320
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 587/14, Celetná 587/36
50°5′12,47″ s. š., 14°25′32,64″ v. d.
Soud Pachtův palác. Budova mincovny byla vystavěna na základech několika středověkých domů A. Kuntzem po roce 1755. Upravena byla v roce 1784 F. Hegerem a v letech 1857–1858 J. Maličkým. Plastiky pocházejí z dílny I. F. Platzera. Loubí bylo proraženo až roku 1938. Historická budova + novostavba.
 • Historická budova: pětikřídlý komplex s ubouraným jižním křídlem. Fasáda do Celetné ulice 2+2+3+2 osy, trojice v risalitu. V přízemí monumentální portál s postavami vojáků-atlantů, v ukončení trojosé části pak s horníky-hermovkami, nad nimi balkon s kovovým rokokovým zábradlím. Fasáda do Ovocného trhu: šestiosá + pětiosá.
 • Novostavba: fasáda do Ovocného trhu sedmnáctiosá, trojice tříosých risalitů, štít nad středním risalitem.

Obvodní soudy pro Prahu 1 a 7, Soudcovská unie ČR, pražské sdružení Jednoty českých právníků.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kolej krále Václava (Q33519758)


Městský_dům_Kolej_krále_Václava,_Bazar_(Staré_Město),_Praha_1,_Ovocný_trh_12,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38666/1-317
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 573/12
50°5′11,55″ s. š., 14°25′31,16″ v. d.
Městský dům Kolej krále Václava, Bazar. Dům je původně gotický, v 80. letech 14. století zde byla zřízena kolej pro Univerzitu Karlovu. V 16. století byla kolej renesančně přestavěna, do dnešního stavu byla barokně upravena v roce 1740. Hlavní budova + malé křídlo. Fasáda do Ovocného trhu dvoupatrová, šestiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kolovratský palác (Q12029867)


Kolowrat - průčelí (3).JPG
 
Kategorie „Kolowratský palác (Ovocný trh) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38668/1-318
Pam. katalog
MIS
Staré Město Ovocný trh 579/6, 1087/4
50°5′9,8″ s. š., 14°25′27,65″ v. d.
Palác Kolovratský. Palác vznikl na místě dvou středověkých budov někdy po roce 1672. Jeho autorství se připisuje G. D. Orsimu. K již hotové stavbě byl doplněn dům čp. 1087, který byl paláci vzhledově zcela přizpůsoben. Palác byl razantně přestavěn v letech 1927 a 1951. Hlavní budova + připojený přístavek vpravo. Fasáda do Ovocného trhu: jedenáctiosá, dvoupatrová, přístavek vpravo tříosý.

Poznámka: V MonumNetu je budova čp. 579 označena jako palác a budova čp. 1087 jako budova.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého jednorožce (Q22662600)


Praha, Celetná 1.jpg
 
Kategorie „Trčkovský dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38691/1-332
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 603/15, Celetná 603/1
50°5′15,08″ s. š., 14°25′20,23″ v. d.
Měšťanský dům U bílého jednorožce, Trčkovský dům. Dva původně románské, goticky upravené domy byly v renesanci spojeny a přestavěny v jeden trojpatrový objekt. Fasády tohoto mimořádně pohledově exponovaného domu jsou pozdně barokní z roku 1770. Hlavní budova + dvě dvorní křídla. Fasáda do Staroměstského náměstí: 3+4+2 osy, kde u dvou vpravo chybí loubí a jsou uskočeny o 1 okenní osu dozadu. V přízemí loubí se 4 zahrocenými oblouky. Fasáda do Celetné ulice 4 osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří králů (Q13402914)


Měšťanský dům U Tří králů, Pikhartovský dům (Staré Město), Praha 1, Celetná 3, Staré Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38689/1-331
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 602/3
50°5′14,94″ s. š., 14°25′21,27″ v. d.
Měšťanský dům U Tří králů, Pikhartovský dům. Gotický dům z konce 14. století. Zachoval se v plné hmotě, což dokazuje původní krov a boční štíty. Dům prošel renesančními a barokními úpravami, dnešní vzhled fasád je z let 1710–1711 a 1760. Začátkem 19. století byly postaveny klasicistní dvorní pavlače. Hlavní objekt + dvorní křídla + uzavřeno zdí Týnského chrámu. Hlavní fasáda 3+3+3 osá, dvoupatrová. Součást bloku Týnského kostela. V letech 1896–1907 bydliště spisovatele Franze Kafky.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Týnská fara (Q33519767)


Týnská fara (Staré Město), Praha 1, Celetná 5, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Týnská fara “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38196/1-330
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 601/5
50°5′15,11″ s. š., 14°25′22,36″ v. d.
Týnská fara. Nárožní, původem gotický dům. Dvakrát byl přestaven v době barokní – na konci 17. a na počátku 18. století. Interiéry jsou částečně rokokově upraveny. Budova fary je spojena s působením Jana Rokycany a Jana Floriana Hammerschmida. Nárožní budova, uzavírající obdélný dvůr spolu se stěnou Týnského chrámu. Hlavní fasáda dvoupatrová, nepravidelně čtyřosá, třetí osa sdružená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U českého lva (Q33519773)


Dům U Zlatého jelena598-Praha2010a.jpg
 
Kategorie „Dům U Zlatého jelena (Celetná, Štupartská) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38686/1-329
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 598/11, Štupartská 598/6
50°5′15″ s. š., 14°25′25,78″ v. d.
Městský dům U českého lva, U zlatého jelena. Poprvé zmiňován v polovině 14. století, kdy byl jeho majitelem Ruffus Jelen. Čtyřkřídlý dům s dvorem na hloubku bloku mezi ulicemi Celetná a Štupartská. V jádru románský, goticky a renesančně rozšířený a přestavěný. Dnešní barokní vzhled pochází z 1. poloviny 18. století. Vyniká především fasáda do Štupartské ulice.
 • Hlavní budova při Celetné je dvoupatrová, s dvoudílnou valbovou střechou se dvěma příčnými hřebeny a třemi štíty (do ulice 2, do dvora 1 štít). Směrem do Celetné jsou střechy otevřeny vikýřem a do úžlabí obou hřebenů je osazen dekorativní slepý štít, který evokuje další vikýř. Objekt má dispozici gotického hloubkového dvoutraktu s později vestavěným průjezdem. Pětiosá fasáda je slohově nejednotná.
 • Dům při Štupartské je dvoupatrový, s podélně položenou sedlovou střechou a příčným trojúhelným štítovým nástavcem nad třemi střední osou. Průčelí je slohově jednotné, o sedmi osách. Tři střední osy nepatrně předstupují (avant-corp). Osmá ustupující osa náleží dvornímu křídlu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Millesimovský palác (Q12037427)


Millesimovský palác 1.JPG
 
Kategorie „Millesimovský palác, Celetná “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38684/1-328
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 597/13, Štupartská 597/8
50°5′15,01″ s. š., 14°25′26,64″ v. d.
Palác Millesimovský. Čtyřkřídlý barokní palác vznikl kolem roku 1756 na základech dvou románských, goticky rozšířených domů. Stavba paláce se přisuzuje Anselmu Luragovi či Františku Ignáci Préemu. Budova byla v 70. letech 20. století upravena pro potřeby Univerzity Karlovy. Dvoupatrová budova prochází celým blokem mezi ulicemi Celetnou a Štupartskou. Je čtyřkřídlá, uzavírá obdélné, novodobě zastropené nádvoří.
 • Křídlo při Celetné je zastřešeno sedlovou střechou, osm okenních os průčelí je rozčleněno lisénami do polí o jedné, třech, a dvakrát dvou osách. Pojetí fasády je inverzní sousednímu domu čp. 598, od kterého byl dům oddělen úzkou soutkou, zastavěnou v 18. století.
 • Průčelí do Štupartské ulice je velmi jednoduché, bezozdobné, pozdně barokní či raně klasicistní, pročleněné pouze lisenovými rámci a kordonovými plochými římsami. Sedm okenních os je rozděleno do 3 polí, okna střední osy jsou sdružená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Menhartovský palác (Q12036386)


Menhartovský palác.JPG
 
Kategorie „Menhartovský palác “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44529/1-327
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 595/17, Štupartská 595/12
50°5′14,56″ s. š., 14°25′29,35″ v. d.
Palác Menhartovský, Hartmannovský, zahrada u Štupartské ulice. Barokní palác postavený kolem roku 1700 na místě několika středověkých, renesančně přestavěných domů, prochází celou hloubkou bloku mezi Štupartskou a Celetnou ulicí. Průčelí jsou barokní a klasicistní, v Celetné ulici nejspíše od arch. Františka Hegera.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého Václava (Q33519746)


Městský dům U Zlatého Václava (Staré Město), Praha 1, Celetná 594, Staré Město - část souboru zadní budova ve Štupartské ulici.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38682/1-326
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 594/19, Štupartská 594/14
50°5′14,7″ s. š., 14°25′30,67″ v. d.
Městský dům U Zlatého Václava, U svatého Václava. V základu gotický, renesančně i barokně přestavovaný dům s velmi cennými sklepy a dochovanými malovanými renesančními stropy. Dnešní podoba je klasicistní z doby kolem roku 1830. Stavba byla poškozena novodobou úpravou 1958 a 2004. Pod čp. 594 spadají dva samostatné objekty a mezilehlý dvůr. Dvoupatrový dům při Celetné ulici má jednoduché klasicistní průčelí i dispozice, přestože je v jádru gotický. Zadní objekt pochází z konce 18. století a do Štupartské ulice se takřka slepým průčelím, přepásaným stříškou, s dvojicí nově proražených vstupů a malým okénkem. Oba objekty mají půdorys písmene L.

Poznámka: Včetně zadní budovy na parcele 610/2 (v ÚIR-ADR i mapy.cz je uvedena jako Štupartská 592/14, ačkoliv s domem čp. 592 nesouvisí, fyzicky je označena jako 594/14).
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Červeného orla (Q33519731)


Městský dům U Červeného orla (Staré Město), Praha 1, Celetná 21, Staré Město.jpg
 
Kategorie „Dům U Červeného orla (Celetná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38680/1-325
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 593/21
50°5′14,72″ s. š., 14°25′31,2″ v. d.
Městský dům U Červeného orla, podle ÚIR-ADR U Černého orla. Dům má středověké jádro, před rokem 1725 byl barokně přestavěn. Z té doby domovní znamení - říšský dvojhlavý orel. Dnešní podoba je klasicistní, z velké přestavby podle plánů Jana Ripoty z roku 1838. V roce 1882 došlo k provoznímu spojení s domem čp. 594. Fasáda do Celetné ulice: 2+2 okenní osy, třípatrová, klasicistní, trojúhelný štít, v tympanonu typický paprskovitý motiv v půlkruhovém poli. V domě byla v 19. století známá kavárna U Suchých, kde se scházeli čeští vlastenci.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Šalamouna (Q33519554)


Městský_dům_U_Šalamouna,_U_Schönfluků_(Staré_Město),_Praha_1,_Celetná_23,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Šalamouna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38678/1-324
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 592/23, Štupartská 592/14
50°5′14,5″ s. š., 14°25′31,75″ v. d.
Městský dům U Šalamouna, U Schönfluků. Dům je původně středověký, dnešní podoba je barokní z doby kolem roku 1725. Autorství se připisuje J. Santinimu-Aichelovi. Na domě je v průčelí plastika Madony s dítětem z dílny M. B. Brauna. Hlavní budova + zadní křídlo + blok schodiště. Fasáda do Celetné ulice třípatrová, čtyřosá, risalit u dvou středních ukončený trojúhelným štítem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Čtyř sloupů (Q33519560)


Městský_dům_U_Čtyř_kamenných_sloupů,_U_Maňasů,_U_Juristů_(Staré_Město),_Praha_1,_Celetná_25,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Dům U čtyř sloupů “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38676/1-323
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 590/25, Štupartská 590/16
50°5′15,35″ s. š., 14°25′31,96″ v. d.
Městský dům U Čtyř kamenných sloupů, U Maňasů, U Juristů. Puristická novostavba obchodního domu s pasáží stojící na místě dvou středověkých objektů byla postavena v letech 1928–1930. Průčelí do Celetné ulice má částečně vrcholně barokní fasádu, 3. patro je puristicky dostavěno. Příčné třítraktové křídlo v Celetné + čtvercová a patrová dvorana obklopená obchody uvnitř dispozice + podélné dvoutraktové křídlo do Štupartské. Vše železobeton, podélné křídlo zděné. Fasáda do Celetné ulice třípatrová, pětiosá, mělce vystupující risalit ve třech prostředních osách, v přízemí tři obloukovitě sklenuté otvory podloubí s moderním plochým stropem, prolamovaný štít a atika s barokními bustami dívky a člověka se škraboškou. Fasáda do Štupartské ulice puristická.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

V Templu (Q33519567)


Městský_dům_V_Templu_(Staré_Město),_Praha_1,_Celetná_27,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44528/1-322
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 589/27, Templová 589/1
50°5′14,84″ s. š., 14°25′33,03″ v. d.
Městský dům V Templu. Trojpatrový řadový dům má gotické jádro. Při raně barokní přestavbě zde byl zřízen špitální kostel Obrácení sv. Pavla, který byl kolem roku 1801 adaptován Janem Zelinkou na obytný dům. Dnešní podoba domu je klasicistní. Vychází z půdorysu raně barokního kostela. Fasáda do Celetné ulice zalomená, 1+2+2+2+1 (pravá osa prostřední dvojice slepá), risality vyznačené pásovou rustikou včetně trojúhelného zakončení. Fasáda do Templové ulice: lisenové rámce a pilastry, hlavice oblomeny z korunní římsy, v polích okna, přízemí zcela novodobé, zjednodušené vikýře.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého anděla (Q33519574)


Městský dům U Zlatého anděla (Staré Město), Praha 1, Celetná 29, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Zlatého Anděla “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38674/1-321
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 588/29, Templová 588/2+4, Králodvorská 588/1
50°5′15,24″ s. š., 14°25′34,19″ v. d.
Městský dům U Zlatého anděla. Dům stojí na místě asi pěti středověkých objektů, které v polovině 17. století zničil požár. Barokní novostavba vznikla někdy kolem roku 1725, dnešní vzhled je z pozdně klasicistní přestavby J. Šímy z roku 1860. Čtyřkřídlý objekt. Hlavní budova + křídla. Fasáda do Celetné ulice šestiosá, třípatrová, střední dvojice s risalitem. Fasáda do Královodvorské ulice dvanáctiosá, obdobná, za zlomem 7 nepravidelně rozmístěných oken. Fasáda do Templové ulice: základní členění bez rustiky, zřetelné zalomení oddělující hlavní budovu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Seebergrovský palác (Q12043601)


Palác_Seebergrovský_(Staré_Město),_Praha_1,_Celetná,_Králodvorská_33,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Palác Pachtů z Rájova (Langerův) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38670/1-319
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 585/31, Králodvorská 585/2
50°5′14,98″ s. š., 14°25′36,02″ v. d.
Palác Pachtů z Rájova, či Pachtovský palác, zvaný též Seebergovský palác nebo Langerovský dům. Dům je barokní novostavbou postavenou na místě čtyř gotických domů. Dnešní podoba paláce je daná přestavbou připisovanou K. I. Dientzenhoferovi z doby po roce 1737. Fasáda do Celetné ulice čtrnáctiosá. Nad profilovanou korunní římsou štítový vikýř s volutově stočenými křídly. Okna 1. patra s vystupujícími parapety s čabrakami a se suprafenestrami se štukovou výzdobou, ve dvou středních osách medailony Marie Terezie a Františka, římsy různě tvarované. Fasáda do Králodvorské ulice: 2+2+1+2+2 osy.

Poznámka: MonumNet uvádí též čo. 33, popisné ani parcelní číslo tomu však neodpovídá.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bílého krocana (Q33519581)


Praha, dům U Bílého krocana.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38657/1-312
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 566/28
50°5′13,53″ s. š., 14°25′29,9″ v. d.
Měšťanský dům U Bílého krocana, U Bílého indiána. Trojpatrový gotický dům, přestavěný na konci 18. století Zachariem Fiegerthem. Druhá přestavba proběhla dle plánů Václava Dudy z roku 1851, průčelí domu bylo upraveno roku 1869. Hlavní budova + zadní křídlo. Fasáda do Celetné ulice třípatrová, tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Elsnicovský dům (Q33519587)


Praha, Elsnicovský dům.JPG
 
Kategorie „Elsnicovský dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38655/1-311
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 565/26
50°5′13,49″ s. š., 14°25′29,49″ v. d.
Městský dům Elsnicovský. Původně raně gotický dům, který byl přestavěn v polovině 17. století. Dnešní vzhled je z vrcholně barokní úpravy, z doby kolem roku 1730. Její autorství je připisováno F. M. Kaňkovi. Hlavní budova + část čp. 564 + zadní stavení + spojovací pavlač. Fasáda do Celetné ulice třípatrová, tříosá (2+ 1), okna sdružená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Forbergrovský dům (Q33519593)


Městský_dům_Forbergrovský,_U_Funků_(Staré_Město),_Praha_1,_Celetná_24,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38653/1-310
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 564/24
50°5′13,17″ s. š., 14°25′28,64″ v. d.
Městský dům Forbergrovský, U Funků. Dvoupatrový řadový dům je původem gotický, byl renesančně i barokně přestavován. V roce 1965 byl interiér adaptován J. Fragnerem pro potřeby Univerzity Karlovy. Fasáda do Celetné ulice dvoupatrová, čtyřosá, novodobý parter.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého supa (Q33519600)


Praha, dům U Zlatého supa.JPG
 
Kategorie „Dům U zlatého supa “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38651/1-309
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 563/22, Ovocný trh 563/9
50°5′13,26″ s. š., 14°25′27,86″ v. d.
Městský dům U zlatého supa, U Kaplířů. Dva domy, velký při Celetné a malý při Ovocném trhu. Dům je součástí areálu Univerzity Karlovy.
 • Dům při Celetné ulici: dnešní podoba v jádru gotického (z konce 13. století, ve 2. polovině 14. století přestavěn a rozšířen do dnešní rozlohy), barokně upravovaného domu je z roku 1804, autorem je K. Schmidt. Čtyřpatrový na obdélném půdorysu, hloubkově dvoutraktový, osy 1+1+2+2.
 • Dům při Ovocném trhu: původní dům zanikl (vyhořel) v roce 1945, místo něj novostavba, kterou navrhl v roce 1963 J. Fragner – není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Palác Hrzánů z Harasova (Q12043583)


PrahaHrzanskyPalac02.jpg
 
Kategorie „Palác Hrzánů z Harasova “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38645/1-304
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 558/12, Kamzíková 558/8
50°5′13,61″ s. š., 14°25′24,39″ v. d.
Palác Hrzánů z Harasova. Rozsáhlý palác vznikl na základech románského, goticky přestavěného a rozšířeného domu v letech 1702–1723 patrně podle projektu G. B. Alliprandiho. V roce 1911 byla hlavní budova zvýšena a byla nově postavena dvorní křídla. Hlavní budova + dvorní křídla + příčné křídlo + budova bývalých stájí (2 dvorky). Fasáda do Celetné ulice pětiosá. Fasáda do Kamzíkové ulice: historická podoba pouze dvou nižších podlaží.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bílého páva (Q11863262)


Dům U Bílého páva557-Praha2010.jpg
 
Kategorie „Dům U Bílého páva “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38643/1-303
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 557/10, Kamzíková 557/10
50°5′13,72″ s. š., 14°25′23,5″ v. d.
Městský dům U Bílého páva. Na místě objektu vyhořelého v roce 1945, z kterého zbyla pozdně barokní průčelní zeď, byla v roce 1949 vybudována novostavba P. Moravce. Dvorní křídlo domu je klasicistní, v zadním objektu je dochováno středověké zdivo. Hlavní budova + zadní budova + ulička na pravé straně parcely (od Kamzíkovy oddělená branou s trojúhelným štítem). Fasáda do Celetné ulice čtyřpatrová, tři sdružené osy. Fasáda do Kamzíkovy ulice nečleněná, třípatrová, tříosá (1 sdružená).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Černého slunce (Q11863326)


Dům U Černého slunce556-Praha2010.jpg
 
Kategorie „Dům U Černého slunce “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38641/1-302
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 556/8, Kamzíková 556/9
50°5′12,9″ s. š., 14°25′22,58″ v. d.
Městský dům U Černého slunce. Řadový dům je původně gotický z 2. poloviny 14. století. V 16. století byl renesančně přestavován, dnešní vzhled je barokní z 2. poloviny 18. století. Čtyřkřídlý dům ve tvaru F se dvěma dvory. Fasáda hlavní budovy do Celetné ulice raně klasicistní, třípatrová, sedmiosá. Boční fasáda do Kamzíkové ulice: jednoduchá, hladká, čtyři nestejné úseky o různé výšce: první třípatrový, jednoosý, zastřešený sedlovou střechou, okna bez šambrán, trojúhelný zděný štít. Druhý dvoupatrový, tříosý, zvalbená střecha. Třetí jednopatrový, tříosý, sedlová střecha. Čtvrtý dvoupatrový, pětiosý, zvalbená střecha. Ohradní zeď: vjezd z jižní strany Kamzíkové ulice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Bílého lva (Q11863259)


Dům U Bílého lva555-Praha2010.jpg
 
Kategorie „Dům U Bílého lva (Celetná) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38639/1-301
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 555/6
50°5′14,11″ s. š., 14°25′21,92″ v. d.
Měšťanský dům U Bílého lva. Řadový dům je pozdně románský, přestavěn byl goticky a renesančně. Tehdy byl zvýšen na třetí patro. Průčelí je raně barokní z 3. čtvrtiny 17. století. Interiéry jsou klasicistní a novodobé z roku 1929. Dvoutraktová hlavní budova + zadní křídlo ve tvaru L + světlíkový dvorek. Fasáda do Celetné ulice čtyřosá, třípatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Tří mečů (Q33519611)


Městský_dům_U_Tří_mečů,_U_Srpů_(Staré_Město),_Praha_1,_Celetná_4,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Tří mečů “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44527/1-300
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 554/4
50°5′14,15″ s. š., 14°25′21,34″ v. d.
Městský dům U Tří mečů, U Srpů. Řadový trojpatrový dům je novostavbou z roku 1867 provedenou podle plánu Alexandra Hellmicha na místě staršího, původně gotického, barokně a klasicistně přestavěného objektu. Hlavní objekt + dvorní křídla. Fasáda do Celetné ulice třípatrová, šestiosá, nepravidelně rozmístěné osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Sixtův dům (Q22662527)


Městský dům Sixtův (Staré Město), Praha 1, Celetná 2, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Sixtův dům “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38637/1-299
Pam. katalog
MIS
Staré Město Celetná 553/2, Kamzíková 553/7
50°5′13,72″ s. š., 14°25′20,26″ v. d.
Městský dům Sixtův. Původně románský a raně gotický objekt, který byl vrcholně goticky a renesančně přestavěn a rozšířen. Dnešní vzhled průčelí je vrcholně barokní z doby kolem roku 1736, na atice jsou plastiky habsburských císařů asi od A. Brauna.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Ungelt (Q11878392)


Prague Týnský Dvůr.jpg
 
Kategorie „Ungelt “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44532/1-349
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týn, Týnská, Týnská ulička, Malá Štupartská, Štupartská
50°5′17,54″ s. š., 14°25′23,44″ v. d.
Celnice Týn neboli Ungelt. Původně opevněný kupecký dvorec, kde se vybíralo clo (ungelt), vznikl pravděpodobně již v 11. století. Hodnotný areál čítá osmnáct budov, které jsou soustředěny kolem vnitřního průchozího dvora. Zanechaly zde stopy všechny významné stavební slohy, které prošly Prahou. Nejvýznamnější stavbou je zde renesanční Granovský palác. V průběhu let 1984–1996 prošel areál rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako kulturní, obchodní a administrativní centrum.
 • Týnská 630/6, dům U Zlatého prstenu, dnešní podoba je pozdně renesanční ze 17. stol., gotický portál.
 • Týnská 631/8
 • Týnská 632/10
 • Týnská 633/12, Malá Štupartská 633/11
 • Malá Štupartská 1028/9
 • Malá Štupartská 634/7, dům U božího oka (U tří obrazů)
 • Malá Štupartská 636/5, Týn 636/9
 • Týn 637/7, dům U bílého vlka
 • Týn 638/5
 • Týn 1049/3
 • Týn, plocha dvora, parc. č. 1065
 • Palác Granovských z Granova, Týn 639/1, Týnská 639/4
 • Týnská ulička, Týn, budova na parcele 625 mezi čp. 639 a 640
 • Týn 640/2, Štupartská 640/1, Týnská ulička
 • Týn 641/4, Štupartská 641/3
 • Týn 642/6, Štupartská 642/5
 • Týn 643/8, dům U modrého orla
 • Týn 644/10
 • Týn 645/12, Malá Štupartská 645/3
 • Malá Štupartská 646/1, Štupartská 646/7

Poznámka: V Památkovém katalogu není seznam objektů rozepsán.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kostel Matky Boží před Týnem (Q1453427)


Prague 07-2016 View from Powder Tower img5.jpg
 
Kategorie „Church of Our Lady in front of Týn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11728/1-28
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská, Štupartská, pp. 623
50°5′16,1″ s. š., 14°25′21,6″ v. d.
Kostel Matky Boží před Týnem. Hlavní kostel Starého Města je gotickým bazilikálním trojlodím s trojchórovým závěrem. Na západním konci stojí dvojice věží. Vzhled interiéru kostela pochází z raně barokní přestavby po požáru v roce 1679. Chrám je dominantou Staroměstského náměstí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Týnská škola (Q27186)


Praha 1, Staroměstské náměstí 604-14 20170809 002.jpg
 
Kategorie „Týnská škola “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38197/1-333
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 604/14, Týnská 604/2
50°5′15,75″ s. š., 14°25′19,97″ v. d.
Městský dům - Týnská škola. Budova vznikla renesanční přestavbou dvou gotických měšťanských domů. Škola byla zrušena v 1. polovině 19. století, před rokem 1850 byla budova upravena na obytný dům. Hlavní budova (severní a jižní část) + zadní (východní) křídlo. Fasáda do Staroměstského náměstí: v přízemí čtyři nestejně hrotité oblouky loubí, opřené do hranolových pilířů, nověji upravených. Patro 3+3 osy s novými pásovými šambránami oken, uprostřed barokní freska z 18. století s motivem Nanebevzetí Panny Marie. Fasáda do Týnské ulice hladká, v patře jedno sdružené okno s novou šambránou, vstup do zadního stavení: neprofilovaný portálek s nadsvětlíkem a provlékanou mříží.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U černého slona (Q33519617)


Praha, Týnská, dům U Černého slona.JPG
 
Kategorie „Dům U černého slona (Týnská) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38719/1-348
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská 629/3, Týnská ulička 629/1
50°5′17,04″ s. š., 14°25′21,42″ v. d.
Městský dům U černého slona, U Duhy. Dům je původně z 13. století, přestavovaný byl barokně, kdy bylo dosaženo téměř dnešního vzhledu fasád, a klasicistně Zachariem Fiegerthem v roce 1801. Krov domu je středověký ze 14. století. Fasáda do Týnské ulice: v přízemí a 1. patře čtyřosá, ve 2. patře pětiosá. Fasáda do Týnské uličky: v detailu shodné, pět oken 1. patro vpravo menších.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Týnská 7 (Q27869519)


Dům Budovců z Budova z rohu.jpg
 
Kategorie „Dům Budovců z Budova “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38717/1-347
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská 627/7, Týnská ulička 627/8
50°5′17,75″ s. š., 14°25′22,64″ v. d.
Měšťanský dům. Dnešní vzhled dvoupatrového domu je raně barokní z konce 17. století, v jádru je ale dům gotický z doby kolem roku 1400. Vícetraktová hlavní budova + jednotraktová dvorní křídla + příčná budova + malé přízemní stavení ve 2. dvoře. Fasáda do Týnské ulice: raně barokní podoba. Na nároží pamětní deska Václava Budovce z Budova, nad deskou v nice socha Budovce od A. Bílka 1927.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Jelínků (Q33519624)


Praha, Týnská 9.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38715/1-346
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská 626/9
50°5′18,52″ s. š., 14°25′23,06″ v. d.
Měšťanský dům U Jelínků, U Zlatého preclíku. Dům je v jádru gotický, před rokem 1769 proběhla barokní úprava, při které bylo nadstavěno druhé patro. Dnešní vzhled je daný klasicistní přestavbou Jana Jindřicha Frenzela a Jana Maxmiliána Hegera z let 1840–1842. 5 jednotraktových křídel a 3 dvory. Fasáda do ulice trojosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří husarů (Q33519631)


Měšťanský dům U tří husarů (Staré Město), Praha 1, Týnská 11, Staré Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38713/1-345
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská 625/11
50°5′18,44″ s. š., 14°25′23,78″ v. d.
Měšťanský dům U tří husarů, U Husara. Dvoupatrový dům je pozdně klasicistní novostavbou z roku. 1832, možným autorem je Jan Kristián Vítek. Parter domu byl upraven v 50. letech 20. století. Vícetraktový objekt. Fasáda třikrát zalomená, klasicistní, 1+3+3+3 osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Nejsvětější Trojice (Q33519638)


Měšťanský_dům_U_Nejsvětější_Trojice_(Staré_Město),_Praha_1,_Týnská_13,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44531/1-344
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská 624/13
50°5′18,84″ s. š., 14°25′23,94″ v. d.
Měšťanský dům U Nejsvětější Trojice. Renesanční dům, postavený na středověkých základech. V době baroka byl dům rozšířen a dostal bohatě členěnou fasádu. Dnešní vzhled domu pochází z eklektické úpravy, která proběhla na konci 19. století. Téměř nárožní dům bez dvorku. Fasáda do Týnské ulice: 2+2 osy, historizující.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U svatého Urbana (Q33519645)


Praha, Týnská 17.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38711/1-343
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská 622/17
50°5′19,88″ s. š., 14°25′23,48″ v. d.
Měšťanský dům, včetně dvora a budovy kolem něj. Dům U Sv. Urbana, U Jandů. Hlavní budova domu na nepravidelné parcele byla nahrazena roku 1927 novostavbou podle plánů A. Möse. Křídla budovy jsou původně renesanční, byla několikrát barokně a klasicistně přestavěna. Hlavní budova + 3 křídla. Fasáda do Týnské ulice čtyřpatrová, dvouosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří per (Q33519652)


Měšťanský_dům_U_tří_per_(Staré_Město),_Praha_1,_Týnská_ulička_10,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38699/1-337
Pam. katalog
MIS
Staré Město Týnská ulička 611/10
50°5′19,82″ s. š., 14°25′21,06″ v. d.
Měšťanský dům U tří per, V Pekle. Včetně tří dvorů a zadní budovy. Dům má rozsáhlé renesanční jádro, barokně byl upraven na palác v 1. polovině 18. století, kdy ho vlastnil rod Kinských. Dnešní podoba domu je raně klasicistní od F. Hegera.

Poznámka: Bohatá plastická fasáda a domovní znamení.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Minoritský klášter s kostelem svatého Jakuba (Q27097574)


Klaster sv Jakuba.jpg
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Praha, Staré Město) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38198/1-29
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jakubská 635/1, Malá Štupartská 635/6, Malá Štupartská 977/8, Masná 977/14
50°5′19,49″ s. š., 14°25′30,6″ v. d.
Klášter minoritský. Do původem gotického komplexu patří kostel sv. Jakuba, klášter z 13. století, který byl četně přestavován, klasicistní škola s raně gotickými prvky v suterénu a zahrada, která byla v 19. stol. přeměněna na anglický park a zmenšena do dnešních rozměrů.
 • kostel svatého Jakuba Staršího, nároží Jakubská, Malá Štupartská, (parc. 644)
 • minoritský klášter, Jakubská 635/1, Malá Štupartská 635/6, včetně rajské zahrady uvnitř budovy (parc. 648) a klášterní zahrady za budovou (parc. 649)
 • škola, Malá Štupartská 977/8, Masná 977/14, včetně dvora (v mapě označená jako SPŠ elektrotechnická Fr. Křižíka)

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Kapounovský dům (Q12028069)


Kapounovský dům676-Praha2010.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38735/1-368
Pam. katalog
MIS
Staré Město Jakubská 676/3, Rybná 676/7
50°5′18,74″ s. š., 14°25′33,86″ v. d.
Činžovní dům Kapounovský. Původem gotický dům byl po dvou požárech roku 1791 klasicistně přestavěn Zachariem Fiegerthem. Křídlo v Rybné ulici bylo rozšířeno Josefem Lieblem v roce 1878. Oprava průčelí na počátku 20. století dodala fasádě secesní dekor. Hlavní budova + východní křídlo + přízemní západní křídlo (terasa) + severní křídlo. Fasáda do Jakubské ulice desetiosá, dvoupatrová, mansardová střecha + 4 vikýře. Fasáda do Rybné ulice dvanáctiosá, dvě osy slepé, dvoupatrová, sedlová střecha + 4 vikýře.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U kříže (Q38137217)


Měšťanský_dům_U_kříže_(Staré_Město),_Praha_1,_Rybná_17,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38737/1-369
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rybná 683/17
50°5′21,82″ s. š., 14°25′32,99″ v. d.
Měšťanský dům U kříže. Dům je v jádru gotický, přestavěný byl po tzv. francouzském požáru roku 1689. Druhého patra a novorenesančního vzhledu fasády se domu dostalo roku 1876 dle návrhu M. A. Bílka. Dvoupatrový dům, s křídly uzavírajícími dvůr. Fasáda do Rybné ulice má 3 páry sdružených oken.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U černého lva (Q33519286)


Měšťanský_dům_U_černého_lva_(Staré_Město),_Praha_1,_Masná,_Rybná_20,_Staré_Město_-_celkový_pohled.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38739/1-370
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rybná 686/19, Masná 686/20
50°5′22,82″ s. š., 14°25′32,99″ v. d.
Měšťanský dům U černého lva. Jednopatrový nárožní barokní dům z počátku 18. století stojí na gotických základech. Klasicistní úpravy se dotkly jen detailů. Nárožní čtyřkřídlý dům. Průčelí do Masné ulice jednopatrové, hladké, osmiosé. Průčelí do Rybné ulice čtyřosé.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Vusínů (Q33519167)


Masná 8 b.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38709/1-342
Pam. katalog
MIS
Staré Město Masná 620/2+8
50°5′21,25″ s. š., 14°25′25,72″ v. d.
Měšťanský dům U Vusínů, U Zlaté labutě. Dům vznikl spojením dvou nesousedících, původně středověkých, barokně přestavovaných objektů v roce 1770. Jeden z domů byl bálový. Klasicistní úpravy proběhly ve 40. letech 19. století.
 • Východní dům do tvaru U. Fasáda do Masné ulice dvoupatrová, osmiosá.
 • Severní dům: fasáda do Masné ulice třípatrová, čtyřosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté růže (Q33519173)


Masná 6 b.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38707/1-341
Pam. katalog
MIS
Staré Město Masná 619/6
50°5′21,68″ s. š., 14°25′25,26″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté růže, U Červené růže. Nárožní dům je barokní, postavený roku 1720 na základech středověkého objektu, který vyhořel při požáru roku 1689. Koncem 18. století byl klasicistně upravován: změněna byla poloha vchodu a dispozice přízemí. Dnes je dům propojen s domem čp. 620. Nárožní dvoupatrový dům. Východní fasáda do Masné ulice čtyřosá. Severní fasáda do Masné ulice jednodušší, šestiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Obecní dům (Q2334312)


Miejski Dom Reprezentacyjny.JPG
 
Kategorie „Municipal House (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11738/1-449
Pam. katalog
MIS
Staré Město náměstí Republiky 1090/5, U Obecního domu 1090/2, U Prašné brány 1090/2
50°5′16,22″ s. š., 14°25′40,59″ v. d.
Společenský dům - Obecní dům. Výrazná budova v novobarokním a secesním stylu je dílem Antonína Balšánka a Osvalda Polívky z let 1906–1911. Dům byl inspirován pařížskými monumentálními stavbami. Dne 28. října 1918 byla z balkónu před Primátorským sálem vyhlášena Československá republika. Veřejná reprezentativní budova s uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobou, v patře propojená s historickou Prašnou bránou.

Poznámka: MonumNet uvádí orientační čísla 2, 4, 5. Obecní dům tvoří společně s Prašnou bránou národní kulturní památku.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Hotel Paříž (Q12020416)


Hotel Paříž (Staré Město), Praha 1, U Obecního domu, Králodvorská 1, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Hotel Paříž (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44541/1-2062
Pam. katalog
MIS
Staré Město U Obecního domu 1080/1, Králodvorská 1080/8
50°5′17,75″ s. š., 14°25′39,16″ v. d.
Hotel Paříž. Nárožní dům je novostavbou postavenou podle plánů Jana Vejrycha z roku 1904. Budova spojuje styl novogotiky a secese. Ve 20. letech 20. století bylo upraveno průčelí domu a interiér v přízemí.

Památkově chráněno od roku 1984. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

U modré růže (Q33519180)


Praha, dům U Modré růže.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44533/1-366
Pam. katalog
MIS
Staré Město Králodvorská 663/13, Jakubská 663/11
50°5′18,4″ s. š., 14°25′37,25″ v. d.
Měšťanský dům U modré růže. Nárožní dům je původně gotický, stojí na hloubkové parcele. Prodělal renesanční i barokní přestavbu. Dnešní vzhled domu je pozdně klasicistní z roku 1860, kdy bylo mimo jiné nadstavěno 2. patro budovy. Dvoupatrový a dvoukřídlý dům, s dvorkem uzavřeným ohradní zdí. Fasáda do Králodvorské ulice pětiosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého klíče (Q33519188)


Praha, dům U Zlatého klíče.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38734/1-367
Pam. katalog
MIS
Staré Město Králodvorská 664/11, Jakubská 664/16
50°5′17,89″ s. š., 14°25′36,97″ v. d.
Městský dům U Zlatého klíče, Kadeřávkovský dům. Dům je v jádru gotický, přestavován byl barokně a roku 1805 klasicistně podle plánů Ignáce Jana N. Palliardiho. Dnešní vzhled dům získal po úpravách Jana Šípka z let 1869–1870, kdy byla budova o patro zvýšena. Nárožní dům na úzké nepravidelné parcele mezi Králodvorskou a Jakubskou je dvoupatrový dvoutraktový, na místě dvou dvorních křídel dnes dvorek. Hlavní budova se obrací fasádami do Králodvorské ulice a do úzké spojovací uličky k Jakubské. Obě jsou z roku 1870, pětiosé, jednoduše členěné plochými římsami. Do nároží domu v úrovni 1. patra vložena koncha s kamennou sochou sv. Jana Nepomuckého ze 2. čtvrtiny 18. století.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Obchodní dům Kotva (Q11744412)


Praha, Obchodní dům Kotva I.jpg
 
Kategorie „Kotva (shopping centre) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106370
Pam. katalog
MIS
Staré Město Králodvorská 656/15, náměstí Republiky 656/8
50°5′20,28″ s. š., 14°25′37,78″ v. d.
Obchodní dům Kotva byl postaven v letech 1971–1975 podle návrhu Věry a Vladimíra Machoninových vyšlého ze soutěže v roce 1969.

Památkově chráněno od 30. dubna 2019.

Pojišťovna Victoria (Q38137229)


Praha Stare mesto cp1006 8.JPG
 
Kategorie „Victoria Palace (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51991/1-2296
Pam. katalog
MIS
Staré Město Revoluční 1006/5, Benediktská 1006/12
50°5′24,21″ s. š., 14°25′39,33″ v. d.
Pojišťovna Victoria. Sedmipatrový dům v novoklasicistním stylu byl postaven podle projektu pražského německého architekta Fritze Lehmanna v letech 1936–1937. Dům v řadě Revoluční třídy byl vystavěn na místě čtyřkřídlého objektu z 19. století.

Památkově chráněno od 26. června 2002.

U černé lišky (Q33519194)


Měšťanský_dům_U_černé_lišky,_U_černého_vlka_(Staré_Město),_Praha_1,_Nám._Franze_Kafky,_Mikulášská_5,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38233/1-51
Pam. katalog
MIS
Staré Město Náměstí Franze Kafky 19/5, Mikulášská 19/2
50°5′15,33″ s. š., 14°25′10,97″ v. d.
Měšťanský dům U černé lišky, U černého vlka. Městský dům byl původně postaven jako dvoupatrový, gotický. Při renesanční přestavbě byl navýšen o třetí patro. Barokní přestavba přinesla změnu dispozice přízemí. Dnešní vzhled fasád přinesla klasicistní úprava z počátku 19. století. Nárožní třípatrový dům s pětiosým průčelím do Staroměstského náměstí a čtyřosou fasádou s sv. Mikuláši.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U černé kočky (Q33519199)


Měšťanský_dům_U_černé_kočky,_U_zlatého_řetězu_(Staré_Město),_Praha_1,_Mikulášská_4,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38235/1-52
Pam. katalog
MIS
Staré Město Mikulášská 20/4
50°5′15,12″ s. š., 14°25′11,21″ v. d.
Měšťanský dům U černé kočky, U zlatého řetězu. Dům byl postaven v roce 1856 podle plánu Jana Frenzla v místech gotického objektu ze 14. století, z něhož se dochovaly sklepy a masivní zeď do dvora. Nevelký řadový dům z roku 1856 na hloubkové parcele je fasádou obrácen do bývalého Kurného trhu. Třípatrový tříosý.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U červené růže (Q33519206)


Měšťanský_dům_U_červené_růže_(Staré_Město),_Praha_1,_Mikulášská_6,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38237/1-53
Pam. katalog
MIS
Staré Město Mikulášská 21/6
50°5′14,75″ s. š., 14°25′11,14″ v. d.
Měšťanský dům U červené růže. Třípatrový městský dům, původně gotický, byl v roce 1846 klasicistně přestavěn do dnešní podoby. Řadový, třípatrový, čtyřosý dům.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté husy (Q33519213)


Měšťanský_dům_U_zlaté_husy_(Staré_Město),_Praha_1,_Mikulášská_8,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38239/1-54
Pam. katalog
MIS
Staré Město Mikulášská 22/8
50°5′14,68″ s. š., 14°25′11,39″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté husy. Rohový třípatrový dům je pozdně klasicistní novostavbou Josefa Maličkého z roku 1846 na místě dvou gotických domů. Dům je součástí tzv. radničního bloku. Hlavní průčelí je pětiosé s okny v intervalech 2-1-2.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Staroměstské náměstí (Q421678)


Prague 07-2016 View from Old Town Hall Tower img3.jpg
 
Kategorie „Old Town Square (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38169/1-16
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí, parc. 1090
50°5′15,09″ s. š., 14°25′16,9″ v. d.
Veřejná plocha - Staroměstské náměstí. Nejvýznamnější náměstí Starého Města pražského i celé Prahy je obklopeno mnoha cennými historickými domy. Náměstí je velice rozlehlé, čtvercové s jihozápadní protáhlou částí před fasádou Staroměstské radnice a obdélnou plochou při jižní fasádě kostela sv. Mikuláše. Téměř ve středu stojí sousoší mistra Jana Husa. Jeho plocha je dlážděna. V dláždění je před východní fasádou Staroměstské radnice vyznačeno kříži a datem místo popravy českých pánů. Na prostranství před pomníkem je jiným typem dlažby a kovovým páskem s deskou vyznačen poledník, podle kterého býval v minulosti řízen pražský čas.

Poznámka: národní kulturní památka
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Pomník Mistra Jana Husa (Q3499497)


M._Jan_Hus_1.JPG
 
Kategorie „Jan Hus Memorial (Old Town Square) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38167/1-11
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí, pp. 1090
50°5′16,06″ s. š., 14°25′16,29″ v. d.
Pomník Mistra Jana Husa. Bronzové dílo sochaře Ladislava Šalouna ve spolupráci s Antonínem Pfeiferem, které bylo odhaleno v roce 1915 při příležitosti pětistého výročí Husovy smrti.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého rohu (Q11863319)


Měšťanský dům U zlatého rohu (Staré Město), Praha 1, Staroměstské nám., Malé nám. 1, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Zlatého rohu “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38211/1-37
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 4/1, Malé náměstí 4/10
50°5′12,37″ s. š., 14°25′11,62″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého rohu. Pozdně renesanční dům postavený na středověkých základech. Fasáda byla barokně sjednocena v 1. polovině 18. století a klasicistně upravena v roce 1801 Filipem a Františkem Hegerem. Objekt vznikl spojením 2 domů po roce 1623. Velký nárožní dům o 8 osách do Rynečku a 5 do Staroměstského náměstí, s polygonálním arkýřem na nároží.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Minuty (Q26957)


Městský dům U Minuty, U Bílého lva (Staré Město), Praha 1, Staroměstské nám. 2, Staré Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Minuty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11732/1-36
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 3/2
50°5′12,31″ s. š., 14°25′11,92″ v. d.
Městský dům U Minuty, U Bílého lva. Dům je pozdně gotickou novostavbou, byl několikrát renesančně přestavován. Do dnešní doby si uchoval renesanční podobu. Loubí je novodobé, proraženo bylo až roce 1938. Dům byl nově přistavěn k čp. 4, asi na místě někdejší uličky, někdy na samém počátku 15. století. Úzká hloubková parcela v nároží je téměř plně zastavěna jednotraktovým domem o třech místnostech.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Staroměstská radnice (Q2332231)


Radnice_Staroměstská_(Staré_Město),_Praha_1,_Staroměstské_nám._3,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Old Town Hall (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11731/1-35
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 1/3+4, U radnice 1/26
50°5′13,45″ s. š., 14°25′13,38″ v. d.
Radnice Staroměstská. Radnice čp. 1 včetně radniční věže, zřícenina východního křídla. Torzo rozsáhlého souboru budov, stavěných zčásti na románských základech a přestavovaných od 13. do pol. 20. století, zabírajících před květnem roku 1945 celou západní stranu náměstí. Radnice byla dějištěm mnoha důležitých historických okamžiků. Skupina raně gotických domů v pohledově vysoce exponované poloze s dominantou Staroměstské radniční věže na východním konci, s cennými historickými a uměleckohistorickými prvky a detaily na fasádách i v interiérech. Památku tvoří Staroměstská radnice včetně Mikšova domu a domu U Kohouta. Prostředí kulturní památky tvoří dvorní objekt, ohradní zeď, zídka. Bloku radničních domů vévodí věž s arkýřovou kaplí na východní straně 1. patra a s přístavkem pro orloj v přízemí jižní strany. K severní straně věže se připojuje torso Sprengerova východního křídla. K západní straně věže se připojuje dům, vzniklý přestavbou původního nárožního věžového domu Volfina od Kamene, který je rovněž torsem někdejší dispozice. Vedlejší dům radniční, projevující se v jižním průčelí vlastní fasádou, vznikl po roce 1338. Další dva domy v jižní radniční frontě mají původ v románském dvorci se sklepy ze 12. a prostory v přízemí ze 13. století.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Pamětní deska maršála Koněva (Q97324878)


Plaque Tour Horloge astronomique Prague 2.jpg
 
Kategorie „Plaque to the 1st Ukrainian Front and Ivan Konev in Prague “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106405
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 1/3
50°5′13,19″ s. š., 14°25′12,98″ v. d.
Bronzová obdélná pamětní deska připomínající pomoc maršála Koněva při osvobozování Prahy v květnu 1945.

Poznámka: Do 16. 9. 2019 chráněno jako součást Staroměstské radnice pod číslem 11731/1-35 (PkMISSezObr). Nově zapsáno v souvislosti s přemístěním. Původně na vnější fasádě radniční věže, nově součást expozice historických prostor Staroměstské radnice, přístupné veřejnosti.
Památkově chráněno od 17. září 2019.

U Zlatého slona (Q38137222)


Činžovní_dům_U_slona,_Cukrovský,_Laschův_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá,_Staroměstské_nám._2,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44530/1-1757
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 609/9, Dlouhá 609/2
50°5′18,45″ s. š., 14°25′18,53″ v. d.
Činžovní dům U slona, Cukrovský, Laschův. Obytný neobarokní dům stojící na parcele ve tvaru trojúhelníku je novostavbou podle plánů Františka Schlaffera z roku 1905. Později bylo V. Romováčkem upraveno přízemí. Třípatrový dům s mezaninem, do náměstí vybíhá nárožní risalit nad podchodem. Fasáda do Dlouhé ulice sedmiosá, třípatrová. Třípatrová věžovitá část s rohovým arkýřem nad podloubím, jedna strana tvoří průčelí do náměstí.

Památkově chráněno od roku 1975. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dům Zlatý kříž (Q11863333)


DůmZlatý-kříž-2010.jpg
 
Kategorie „Dům Zlatý kříž (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40902/1-1756
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 608/10
50°5′18,35″ s. š., 14°25′18,75″ v. d.
Městský dům Zlatý kříž. Obchodní a činžovní dům postavený v novobarokním stylu podle plánů Richarda Klenky a Václava Romováčka z roku 1906. Budova stojí na místě původem středověkých, barokně přestavěných domů.

Památkově chráněno od roku 1975. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Palác Kinských (Q27017)


Prague Palace Kinsky PC.jpg
 
Kategorie „Palác Kinských (Staroměstské náměstí) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38695/1-335
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 606/11+12, Týnská ulička 606/3
50°5′16,57″ s. š., 14°25′17,96″ v. d.
Palác Kinských (Goltz-Kinských). Palác vznikl na místě renesančních domů s raně středověkými základy v letech 1755–1765 asi podle projektu Anselma Luraga. V 1. polovině 19. století byla J. O. Krannerem přestavěna dvorní křídla, sochařská výdoba domu je od I. F. Platzera. Komplex sestává z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ulici a bočních křídel.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Kamenného zvonu (Q27185)


Dum U Kamenneho zvonu.jpg
 
Kategorie „U kamenného zvonu “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38694/1-334
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 605/13, Týnská 605/1
50°5′16,76″ s. š., 14°25′20,24″ v. d.
Palác U Kamenného zvonu. Středověký dům s nárožním věžovým palácem je součást velké residence z 1. poloviny 14. století. V roce 1775 byly postaveny barokní pavlače ve dvoře, na sklonku 19. století byl dům novobarokně upraven. V 80. letech 20. století proběhla regenerace domu. Dvoupatrový čtyřkřídlý nárožní palác s obdélným dvorem a předsunutým věžovým nárožím s dlátovou střechou. V pavlačovém dvoře s valounovou dlažbou se nachází dvě studny.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Štorchův dům (Q27188)


Prague avp 006.jpg
 
Kategorie „Storch House “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38635/1-298
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 552/16
50°5′13,88″ s. š., 14°25′19,85″ v. d.
Městský dům - Štorchův (U kamenného obrazu Panny Marie, U Černých vrat, Maršálkovský dům). Novostavba Friedricha Ohmanna z let 1896–1897 ve stylu vladislavské gotiky. Na fasádě domu se nacházejí cenné fresky Mikoláše Alše. Dům byl poškozen v květnu 1945 při bojích o Staroměstské náměstí. Obnoven byl roku 1948 J. Prskavcem. Dvě dvoutraktová křídla s velkým světlíkem. Fasáda do Staroměstského náměstí dvouosá, čytřpatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Kamenného beránka (Q33519233)


Staroměstské nám U bílého jenorožce - kamenného beránka 3.jpg
 
Kategorie „Dům U Kamenného beránka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38633/1-297
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 551/17
50°5′13,78″ s. š., 14°25′19,39″ v. d.
Městský dům U Kamenného beránka, též u Bílého jednorožce. Gotická novostavba na místě starší románské budovy. Dům byl několikrát přestavován renesančně, na počátku 17. století byl nastavěn o třetí patro. Po požáru v roce 1945 prošly interiéry kompletní modernizací. Hlavní budova + zadní stavení za čp. 522. Fasáda do Staroměstského náměstí čtyřosá, třípatrová, dvouetážní štít. V letech

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U kamenného stolu (Q33519240)


Městský_dům_U_kamenného_stolu_(U_Měny,_Pod_Skřidlicí)_(Staré_Město),_Praha_1,_Staroměstské_nám._18,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Kamenného stolu (Old Town) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38631/1-296
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 550/18
50°5′13,61″ s. š., 14°25′18,92″ v. d.
Městský dům U kamenného stolu (U Měny, Pod Skřidlicí). Dům je gotický, několikrát pozdně goticky přestavovaný. Výrazněji stavbu proměnila a do dnešní podoby uvedla vrcholně barokní přestavba z 1. poloviny 18. století, která objekt mimo jiné navýšila o dvě patra. V letech 1910–1911 zde přednášel Albert Einstein. Hlavní budova + pravé boční křídlo + zadní budova. Fasáda do Staroměstského náměsté třípatrová, 2+2 osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Lazara (Q33519247)


Městský_dům_U_Lazara_(Staré_Město),_Praha_1,_Staroměstské_nám._19,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38630/1-295
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 549/19
50°5′13,43″ s. š., 14°25′18,44″ v. d.
Městský dům U Lazara

Poznámka: V rozpisu parcel v MonumNetu bylo uvedeno chybně čp. 548. Původně gotický dům s románským jádrem, který byl renesančně přestavován. Dnešní vzhled je převážně raně barokní z doby kolem roku 1680. Hlavní budova + zadní stavení. Fasáda do Staroměstského náměstí třípatrová, tříosá.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Čápů (Q33519255)


Praha, Staroměstské náměstí 22.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38566/1-255
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 481/22, Kožná 481/11
50°5′12,43″ s. š., 14°25′16,26″ v. d.
Měšťanský dům. Dům U Čápů. Dům vznikl spojením dvou samostatných objektů. Pravý dům je gotický, kol roku 1580 byl renesančně rozšířen. Prodělal také barokní úpravu – z této doby je dnešní fasáda. Levý dům je také středověký, pozdně barokně přestavěný. Fasády domů nejsou sjednoceny. Hlavní budova + zadní stavení. Fasáda do Staroměstského náměstí (čo. 23): dvoupatrová, ve štítu 3. patra podkroví, tříosá, v přízemí 2 nestejné zalomené oblouky podloubí.

Poznámka: V MonumNetu bylo uvedeno čo. 23, to v současné době neexistuje.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Človíčků (Q33519265)


Praha, dům U Človíčků.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38563/1-253
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staroměstské náměstí 479/25
50°5′11,98″ s. š., 14°25′15,88″ v. d.
Městský dům U Človíčků, U modré hvězdy. Původem gotický dům s románským jádrem, který byl renesančně přestavěn. Dnešní vzhled fasád je pozdně barokní. Dům je na velice exponované pozici na Staroměstském náměstí. Hloubková parcela. Fasáda do náměstí tříosá, třípatrová, barokní, v přízemí dvojice lomených oblouků loubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Černé koule (Q33519273)


Měšťanský_dům_U_Černé_koule_(U_Kuklíků)_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_4,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38697/1-336
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 610/4, Týnská ulička 610/7
50°5′18,74″ s. š., 14°25′19,58″ v. d.
Měšťanský dům U Černé koule (U Kuklíků). Nárožní trojkřídlý dům má dodnes gotické jižní křídlo. Zbytek domu je raně barokní z přestavby po roce 1678 a úpravy F. Hegera roku 1780. Dnešní vzhled fasády je novorenesanční, autorem je F. Kindl. Fasáda do Dlouhé ulice tříosá, střední osa zdvojená. Fasáda do Týnské uličky: nově rozšířená okna s vlnitými mřížemi, originál jen u 1. okna od nároží, střední osa dělí fasádu na 2 částí (trojosá, dvouosá).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Peruckých (Q33519124)


Městský_dům_U_Peruckých_(U_Stříbrné_hvězdy)_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_6,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38701/1-338
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 612/6, Týnská ulička
50°5′19,94″ s. š., 14°25′20,29″ v. d.
Městský dům U Peruckých (U Stříbrné hvězdy). Nárožní dům je původně raně gotický. Při velké renesanční přestavbě, která proběhla na počátku 17. století, byl dům navýšen o 3. patro a pravé dvorní křídlo bylo zcela přestavěno. Dnešní podoba je klasicistní z 90. let 18. století a 30. let 19. století. Hlavní budova (2- a 3-traktová část) Fasáda do Týnské uličky třípatrová, tříosá, pravá osa sdružená v patrech, sedlová zvalbená střecha s dvěma barokními segmentově ukončené vikýře s okulovými okénky. Fasáda do Dlouhé ulice částečně zakrytá sousedním domem, tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté olivy (Q33519228)


Měšťanský_dům_U_zlaté_olivy_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_8,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38703/1-339
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 613/8
50°5′20,32″ s. š., 14°25′19,75″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté olivy. Dvoupatrový dům vystupující z uliční čáry má gotické jádro, jeho charakter je ale renesanční. Fasáda byla klasicistně upravena v 30. letech 19. století. Hlavní fasáda tříosá, pravá osa sdružená. Boční východní fasáda: 1 sdružená osa.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté husy (Q33519220)


Měšťanský_dům_U_zlaté_husy_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_12,_Staré_Město_-_jiný_pohled.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38705/1-340
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 616/12
50°5′20,94″ s. š., 14°25′21,24″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté husy. Dvoupatrový dům je původem gotický, renesančně přestavěný. V roce 1689 byl při tzv. francouzském požáru poškozen a na počátku 18. století byl barokně opraven. Dnešní podoba je klasicistní z roku 1829. Dvoupatrový řadový dům. Fasáda šestiosá, dvoupatrová, uprostřed zalomená.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté kotvy (Q33519069)


Měšťanský_dům_U_zlaté_kotvy_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_22,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38741/1-371
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 707/22
50°5′23,27″ s. š., 14°25′26,48″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté kotvy. Radikální pozdně klasicistní přestavba z roku 1857 od Josefa Šímy nedochovala krom klenby průjezdu a části gotické sklepní místnosti v podstatě nic ze starších fází stavby. Roku 1872 bylo domu přistavěno třetí patro. Dvoupatrová trojkřídlá budova, čtvrtá stěna je spojovací pavlač. Průčelí do Dlouhé ulice tříosé, vertikálně členěné.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Aronů (Q33519075)


Měšťanský_dům_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_24,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38743/1-372
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 708/24
50°5′23,44″ s. š., 14°25′27,36″ v. d.
Měšťanský dům U Aronů. Barokní dům byl vystavěn po požárech let 1689 a 1708 na gotických základech. V 2. polovině 18. století proběhla přestavba, která uvedla dům do dnešní podoby. Dvorní křídla byla dostavěna na začátku 20. století. Jednopatrový dům s obytnou mansardou ve štítě, tři dvorní křídla. Fasáda do Dlouhé ulice: 2+3+2 osy.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U kamenného orla (Q33519082)


Měšťanský_dům_U_kamenného_orla,_U_Celestýnů_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_26,_Staré_Město_-_jiný_pohled.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38745/1-373
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 709/26
50°5′23,6″ s. š., 14°25′27,68″ v. d.
Měšťanský dům U kamenného orla, U Celestýnů. Jednopatrový řadový dům je v jádru gotický, radikálně byl přestavěn v 1. čtvrtině 18. století do barokního stylu. Upravován byl jak pozdně barokně, tak klasicistně. Dnešní řešení fasády a vikýře je novobarokní z roku 1905 dle plánů Josefa Jánského.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Dům Zlatá skála (Q33519090)


Měšťanský_dům_Zlatá_skála_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_28,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38747/1-374
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 710/28
50°5′23,85″ s. š., 14°25′28,6″ v. d.
Měšťanský dům Zlatá skála. Radikální klasicistní přestavba staršího, původně středověkého domu z roku 1851, která proběhla, když byl dům spojen s čp. 711 osobou nového majitele. Funkčně spojen pavlačovým křídlem s čp. 711. Fasáda do Dlouhé ulice tříosá, dvoupatrová.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Panny Marie na zlaté skále (Q33519097)


Měšťanský_dům_U_P._Marie_na_zlaté_skále_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_30,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38749/1-375
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 711/30
50°5′24,02″ s. š., 14°25′29,42″ v. d.
Měšťanský dům U Panny Marie na zlaté skále. Dvoupatrový řadový dům je v jádru pozdně gotický. Po požárech v letech 1689 a 1708 a znovu před rokem 1773 byl barokně upravovaný. Poslední významnější zásahy jsou pozdně klasicistní z roku 1851. Průčelí čp. 711 je dvoupatrové, s deseti okenními osami a třemi portály. V prvním patře se na střední ose mezi dvěma okny nachází štukem zdobená nika se sochou Panny Marie s Ježíškem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Černý dům (Q33519103)


Měšťanský_dům_-_Černý_dům_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_32,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38750/1-376
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 712/32
50°5′24,38″ s. š., 14°25′30,61″ v. d.
Měšťanský dům - Černý dům. Dům vznikl spojením dvou středověkých objektů. Už spojený byl renesančně přestavěn. Po požárech v letech 1689 a 1708 byla uskutečněna barokní přestavba, která dala domu dnešní vzhled. Mansardové patro bylo vestavěno Františkem Buldrou v roce 1926. Rozlehlý dům sestává ze čtyř křídel, obklopujících malý dvůr obehnaný pavlačemi. Boční křídla jsou dvoupatrová, dvorek uzavírá zadní křídlo objektu. Čtvrté patro do ulice má třípatrovou fasádu o devíti osách v rozvrhu 2+2+3+2.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Borovanských (Q33519109)


Měšťanský_dům_U_Borovanských_(Staré_Město),_Praha_1,_Dlouhá_34,_Staré_Město.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38752/1-377
Pam. katalog
MIS
Staré Město Dlouhá 713/34
50°5′24,68″ s. š., 14°25′31,31″ v. d.
Měšťanský dům U Borovanských. Řadový dům byl postaven v raném středověku, byl goticky a barokně přestavován. Klasicistní úprava J. Liebla je datována k roku 1857. Nástavba druhého a třetího patra je z 90. let 20. století. Průčelí do Dlouhé ulice: prostý měšťanský klasicismus. V přízemí segmentem sklenuté otvory, kordonová římsa, v 1. patře 4× dvojice sdružených oken.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U Zlatého jelena (Q11863314)


Dům-U-Zlatého-jelena-Na-Můstku383-I2013.jpg
 
Kategorie „Dům U Zlatého jelena (Rytířská) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38456/1-189
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 383/1, Rytířská 383/14
50°5′5,23″ s. š., 14°25′21,25″ v. d.
Městský dům U Zlatého jelena. Nárožní čtyřpatrová budova má gotické jádro. Středověké zdivo se dochovalo do 3. patra. Dům byl přestavěn v pozdní renesanci, kdy bylo také přistavěno 4. patro. V 19. století byl dům upraven, odstraněn byl renesanční portál. Průčelí do ulice Na Můstku pětiosé se sdruženými okny v prvních 3 osách zleva. Jednoosá fasáda do Rytířské ulice.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté lopaty (Q33519117)


Praha, dům U Zlaté lopaty.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38458/1-190
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na můstku 384/3
50°5′4,91″ s. š., 14°25′22,08″ v. d.
Městský dům U zlaté lopaty. Dům vznikl ze dvou gotických, barokně přestavěných objektů. Domy byl spojeny na konci 18. století. Dnešní podoba je ze stejné doby. Řadový dům složený ze dvou. Levý šestiosý třípatrový. Pravý tříosý dvoupatrový dům s podkrovím.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Budova ČKD na Můstku (Q38137186)


Na příkopě 1, Na můstku 9, budova ČKD (01).jpg
 
Kategorie „Budova ČKD na Můstku “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41533/1-2166
Pam. katalog
MIS
Staré Město Na příkopě 388/1, Na můstku 388/9, Provaznická 388/2
50°5′4,38″ s. š., 14°25′23,82″ v. d.
Jiná správní stavba. Administrativní budova ČKD. Budova Aleny a Jana Šrámkových vznikla v souvislosti s výstavbou trasy A pražského metra v letech 1976–1983. Na interiérech se podíleli L. Lábus, J. Rybák a G. Szabóková. Jde o první českou budovu významně ovlivněnou postmodernismem. Půdorys tvaru L s centrálním prostorem probíhajícím všechna patra, kolem kterého probíhají chodby, ze které se vstupuje do obchodů, kanceláří a restaurací při jižní, severní a západní fasádě budovy. Budova není podsklepena, vyrůstá ze skeletu stanice metra Můstek. Všechny fasády obloženy kamennými deskami. Nahoře kolejnice pro čisticí zařízení. Hlavní fasáda (ul. Na Příkopě) čtyřpatrová, sedmiosá. poslední patro je na krakorcích vysunuto do ulice Na Můstku. Asymetricky umístěný střešní nástavec s restaurací, vzduchotechnikou a hodinami. V přízemí 3 obdélné otvory vstupní haly, snížené, prostřední nad sebou s nápisem ČKD Praha. Část přízemí a 1. patra obsahuje tři velké čtvercové otvory s kovovými zasklenými mřížemi ve tvaru komolých jehlanů. Levé nároží do výšky 3. patra vertikální okenní pás kryjící abstraktní skleněnou plastiku Vladimíra Kopeckého. Fasáda do ul. Na Můstku osmiosá, tři nestejně velké otvory v přízemí, v 1. patře čtyři velká obdélná a čtvercová okna. Lomená fasáda do Provaznické ulice desetiosá, levá část čtyřpatrová, pravá třípatrová. Levá část s velikým otvorem espressa s markýzou z nerezu a skla.

Památkově chráněno od 3. února 1992.

U Modrého sloupu (Q11863292)


Rytířská - Na Můstku (01).jpg
 
Kategorie „Dům U Modré růže (Rytířská) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38472/1-198
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 403/16
50°5′5,9″ s. š., 14°25′22,23″ v. d.
Městský dům U Modrého sloupu (U Modré růže). Nejstarší částí domu je věž, která pochází z období rané gotiky. Dům prodělal renesanční a raně barokní přestavby, dnešní vzhled je vrcholně barokní z 2. desetiletí 18. století. Pozdější klasicistní a novodobé zásahy se týkaly dvorních křídel a interiérů. Třítraktová hlavní budova, vpravo věž, levé dvorní křídlo o dvou traktech a zadní jednotraktové stavení. Hlavní průčelí do Rytířské ulice.: zdvojená střední tříosá část, na každé straně boční dvouosá. Věž má nad korunní římsou ještě 3 patra s dvojicemi sdružených oken.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Městská spořitelna pražská (Q21490734)


Praha, Staré Město, Rytířská 536.jpg
 
Kategorie „Česká spořitelna (Rytířská) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44526/1-285
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 536/29, Havelská 536/22, Havelská ulička 536/2, Melantrichova 536/2
50°5′6,59″ s. š., 14°25′19,64″ v. d.
Městská spořitelna a spojovací přemostění přes Havelskou uličku. Výstavní dům městské spořitelny je novostavbou podle plánů Antonína Wiehla z roku 1891, přestavba proběhla podle projektu Osvalda Polívky z roku 1931. Budova je postavena na místě původních středověkých kotců, které byly v barokní době přestavěny na divadlo. Samostatně stojící třípatrová stavba. Středový prostor + jednotraktový ochoz okolo. Všechna 4 průčelí až na detaily stejná, sedmiosá. U oken 2. patra plastická dekorace znaky pražských měst v kartuších. Fasáda v Rytířské ulici: v patře po stranách plastiky alegorií národohospodářských ctností (Spořivost, Pilnost, Průmysl, Zámožnost) a medailony. Fasáda do Havelské ulice: v patře po stranách oken alegorie (Opatrnost, Umírněnost, Hospodářství, Orba).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Klášter karmelitánů s kostelem svatého Havla (Q30101334)


Praha SM Karmelitánský klášter 1.jpg
 
Kategorie „Carmelite monastery in Old Town (Prague) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38199/1-286
Pam. katalog
MIS
Staré Město Rytířská 539/31, Železná 539/24, Havelská 539/24, Havelská ulička 539/1
50°5′8,2″ s. š., 14°25′22,13″ v. d.
Klášter karmelitánů. Raně barokní komplex kláštera karmelitánů byl postaven dle plánů G. D. Orsiho a v interiérech upraven ve 30. letech 20. století. Ke klášteru patří také gotický, barokně přestavený farní kostel sv. Havla. Samostatný prostorový a stavební celek vznikl na místě románského farního kostela, fary, školy, hřbitova, obecní kuchyně a chlebného kotce.
 • Kostel svatého Havla s kaplí, parc. 502. Nelze vyloučit že zde stával románský kostelík. Na počátku husitských bouří přešel do majetku podobojí až do roku 1627, kdy byl věnován obutým karmelitánům. Při výstavbě karmelu došlo k přestavbě kostela, alespoň jeho věží a interiéru. V roce 1704 je ještě v gotické podobě, jako trojlodí se sedmibokým závěrem a pravoúhlými kaplemi po stranách chóru. Přestavba od P. I. Bayera. ke konci 2. desetiletí 18. století. Věže si zachovaly úpravu ze 17. století.
 • bývalý klášter obutých karmelitánů čp. 539, parc. 501. Obutí karmelitáni získali kostel sv. Havla s farou a školou roku 1627, k nim přikoupili chlebné kotce a obecní kuchyní. Na místě těchto budov byl roku 1671 položen základní kámen kláštera. Stavba trvala do roku 1704. Po zrušení řádu byly v přízemí umístěny krámce, v 1. patře krajkářská manufaktura a ve 2. patře byty. K radikální proměně došlo ve 30. letech 20. století, kdy byly vnitřní konstrukce z větší části nahrazeny železobetonovými a z původní dispozice se zachovala jen východní část s refektářem a část vnějších obvodových zdí. Dnešní objekt je trojkřídlý, přiléhající severním křídlem ke kostelu sv. Havla. Až na novou úpravu parteru a střešních nadstaveb byla ponechána nebo obnovena raně barokní kompozice vnějších dvoupatrových fasád. V západním průčelí byla fasáda porušena novým spojovacím můstkem.

Poznámka: Kostel svatého Havla (ani jeho parcelní číslo 502) nebyl v záznamu MonumNetu uveden, někdy v roce 2015 či nedlouho předtím byl doplněn.
Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zelené lípy (Q33519131)


Praha, dům U Zelené lípy.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38551/1-247
Pam. katalog
MIS
Staré Město Melantrichova 472/12
50°5′8,75″ s. š., 14°25′14,96″ v. d.
Měšťanský dům U zelené lípy, U zlaté svině. Nárožní dům je gotický, kolem roku 1610 byl významně renesančně přestavěn. Fasády byly upraveny v pozdním baroku. Roku 1860 bylo upraveno střešní polopatro na obytné podkroví, v 1. polovině 20. století byl přeložen hlavní vstup do jižní části průčelí. Dům s malým dvorkem. Fasáda do Melantrichovy ulice: dvojice sdružených oken v rytmu 1+2. Boční fasáda do Melantrichovy ulice: novodobá úprava, novobarokní portál a vstup do domu.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří kominíčků (Q11863300)


Dům U Tří kominíčků9-Praha2010.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38219/1-42
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 9/5
50°5′13,22″ s. š., 14°25′10,1″ v. d.
Měšťanský dům U tří kominíčků, U sloupu. Tento úzký dům byl součástí většího středověkého objektu. V renesanci byl zřejmě již jen poloviční objekt přestavěn. Dům byl upraven i klasicistně a to dle plánů J. N. Palliardiho roku 1803. Dnešní dům je pouze jižní polovinou středověkého objektu (vzniklého ve 2. polovině 14. století), jehož severní trakt byl asi již v 16. století připojen k sousednímu domu čp. 10. Třípatrový, řadový, dvouosý dům. V přízemí jediná arkáda podloubí segmentově překlenutá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U modrého sloupu (Q11863331)


Dům U Žluté sochy8-Praha2010.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38217/1-41
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 8/6
50°5′13,08″ s. š., 14°25′10,28″ v. d.
Měšťanský dům U modrého sloupu, U hřebenu. Dům je původně gotický, později renesančně a barokně upravený. Dnešní vzhled je z klasicistní přestavby roku 1807 dle plánu Zacharia Fiegertha, která změnila fasádu i vnitřní členění domu. Třípatrový, tříosý, řadový dům s jednou širokou arkádou podloubí v přízemí. Severní část (zaklenutá klasicistně) patřila dříve k čp. 9.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří lip (Q33519140)


Praha, dům U Tří lip.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44500/1-40
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 7/7
50°5′12,83″ s. š., 14°25′10,44″ v. d.
Měšťanský dům U tří lip. Dům je původně gotický, upravován byl v době renesance, baroka i klasicismu. Dnešní vnější vzhled řadového domu je pozdně klasicistní z roku 1829. V této době byl z domu odstraněn vysoký renesanční štít. Interiéry byly zčásti upraveny ve 20. století. Třípatrový, řadový, tříosý dům, po stranách zvýrazněný lisenami. V přízemí jedna půlkruhová arkáda podloubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří mečů (Q33519147)


Měšťanský_dům_U_tří_mečů,_(Staré_Město),_Praha_1,_Malé_nám._8,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38215/1-39
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 6/8
50°5′12,65″ s. š., 14°25′10,63″ v. d.
Měšťanský dům U tří mečů, U koníčka. Původně gotický dům, o patro zvýšen po roce 1793. Dnes je v pozdně klasicistní úpravě, interiéry byly pozměněny Pavlem Janákem mezi lety 1939–1948. Řadový, třípatrový, tříosý dům. V přízemí je jedna půlkruhová arkáda podloubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté dvojky (Q11863307)


Dům U Zlaté dvojky5-Praha2010.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38213/1-38
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 5/9
50°5′12,47″ s. š., 14°25′10,77″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté dvojky, U koníčka. Renesanční dům postaven na základech středověkého měšťanského domu. Z roku 1866 pozdně klasicistní úprava dle návrhu A. Hellmicha, novodobě byl rekonstruován v roce 1940. Dům je třípatrový, řadový. V přízemí jedna arkáda podloubí, patra tříosá.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlaté lilie (Q11863308)


Dům U Zlatého orla457-Praha2010.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38536/1-238
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 458/12
50°5′10,88″ s. š., 14°25′10,58″ v. d.
Měšťanský dům U zlaté lilie. Dům je gotický, v renesanci byl zvýšen na 4. patro. Barokně přestavěn byl K. Dientzenhoferem před rokem 1698 a klasicistně upraven roku 1801 Z. Fiegerthem. V 50. letech 20. století proběhla rekonstrukce přízemí, kde byly nově objeveny středověké detaily. Čtyřpatrový řadový dům je situován na úzké parcele, která se do hloubky lehce rozšiřuje a na konci zabíhá za sousední čp. 459. Za hlavní budovou vlevo položen malý dvorek, vpravo třípatrové jednotraktové dvorní křídlo a zadní třípatrové a dvoutraktové stavení. Do malého náměstí je dům orientován úzkou, převýšenou dvouosou fasádou.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého orla (Q33519153)


Měšťanský_dům_U_zlatého_orla,_U_koruny_(Staré_Město),_Praha_1,_Malé_nám._13,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „U zlaté koruny (Malé náměstí 13) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11687/1-237
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 457/13
50°5′10,21″ s. š., 14°25′10,6″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého orla, U koruny, U zlaté koruny. Románský dům, který byl goticky rozšířený. Renesanční přestavba přinesla zvýšení domu o 3. patro. Fasáda je vrcholně barokní, úprava parteru je novobarokní z roku 1889. Mezi lety 1910–1936 byl podle plánů T. Šaška a J. Blechy upravován interiér. Dvoutraktová hlavní budova + levé odsazené křídlo + pravé novodobé křídlo + čtvercová zadní budova. Průčelí do Malého náměstí: třípatrové, tříosé, novobarokní parter.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U černého koníčka (Q33519159)


Měšťanský_dům_U_černého_koníčka_(Staré_Město),_Praha_1,_Malé_nám._14,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38534/1-236
Pam. katalog
MIS
Staré Město Malé náměstí 456/14, Hlavsova
50°5′10,72″ s. š., 14°25′9,68″ v. d.
Měšťanský dům U černého koníčka. Dům má gotické jádro, byl silně renesančně a barokně přestavěný, dnešní vzhled trojpatrového domu je ale klasicistní z 20. let 19. století. Na hloubkovou jednotraktovou dispozici hlavního objektu navazuje pravé renesanční dvorní křídlo a zadní gotické stavení. Třípatrové úzké tříosé hlavní průčelí zakončuje klasicistní trojúhelný štít, pod nímž se uplatňuje klasicistní dekorace v podobe polovičního „slunce“. Průčelí do Hlavsovy uličky jednoduché, v přízemí s půlkruhovým okoseným vjezdovým portálem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého bažanta (Q11863312)


Dům U Zlatého bažanta10-Praha2010.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38221/1-43
Pam. katalog
MIS
Staré Město U radnice 10/2
50°5′13,47″ s. š., 14°25′9,94″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého bažanta. Dům vznikl na místě rozlehlého románského dvorce, dokládá rovněž gotickou parcelaci a je v tzv. radničním bloku. Byl goticky a renesančně přestaven, dnešní vzhled je z konce 17. století. Dvoupatrový řadový dům o šesti osách, po dvou sdružených okenních osách v patrech, se třemi arkádami podloubí, z nichž jižní je zaklenuta lomeným obloukem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatého zvonečku (Q15640112)


Měšťanský_dům_U_zlatého_zvonečku_(Staré_Město),_Praha_1,_U_radnice_4,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38223/1-44
Pam. katalog
MIS
Staré Město U radnice 11/4
50°5′13,81″ s. š., 14°25′9,72″ v. d.
Měšťanský dům U zlatého zvonečku, U zlatého zvonku. Stavba vznikla sjednocením dvou částí nevelkých středověkých budov, které proběhlo na začátku 19. století. Kolem roku 1840 pak proběhla velká klasicistní přestavba, z historické budovy se zachovaly jen sklepy a obvodové stěny. Dům je řadový, třípatrový, šestiosý. V přízemí dvě široké, půlkruhové arkády podloubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zlatotepců (Q11863306)


Dům U Zlatotepců12-Praha2010b.jpg
 
Kategorie „Dům U Zlatotepců “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44501/1-45
Pam. katalog
MIS
Staré Město U radnice 12/6
50°5′14,18″ s. š., 14°25′9,79″ v. d.
Měšťanský dům U zlatotepců, U zlaté hory, U zlatého vrchu. Dnešní podoba v jádru románského, goticky a renesančně přestavěného domu je vrcholně barokní ze 40. let 18. století. Dům je nárožní třípatrový dvoukřídlý ve tvaru L, s hlavním průčelím o sedmi osách. V přízemí 3 půlkruhové oblouky podloubí.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U zelené žáby (Q15640106)


Měšťanský_dům_U_zelené_žáby_(Staré_Město),_Praha_1,_U_radnice_8,_Staré_Město.JPG
 
Kategorie „Dům U Zelené žáby “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38224/1-46
Pam. katalog
MIS
Staré Město U radnice 13/8
50°5′14,75″ s. š., 14°25′9,97″ v. d.
Měšťanský dům U zelené žáby. Dům vznikl ve 14. století spojením a rozšířením dvou objektů. Upravován byl renesančně, barokně i klasicistně – fasáda byla do dnešního stavu uvedena podle plánu H. Hausknechta v roce 1810. Nárožní dům na nepravidelné parcele, třípatrový, pětiosý do ulice. Dvouosá nečleněná fasáda do někdejší ulice k Husmarku je překlenutá prampouchem.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U bílého jelínka (Q33519293)


Měšťanský_dům_U_bílého_jelínka,_U_černé_hvězdy_(Staré_Město),_Praha_1,_Nám._Franze_Kafky_6,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38231/1-50
Pam. katalog
MIS
Staré Město Náměstí Franze Kafky 18/6
50°5′15,55″ s. š., 14°25′10,21″ v. d.
Měšťanský dům U bílého jelínka, U bílého jelena, U černé hvězdy. Dům je v jádru gotický, charakteristické štíty pocházejí z renesanční přestavby v 16. století. Dnešní podoba fasád je klasicistní. Řadový dům na hloubkové lichoběžné parcele se zalomenou uliční čárou. Pravá 5osá dvoupatrová část uliční fasády končí nárožím a boční jednoosou fasádou, na kterou v ustoupené linii navazuje jednoosá třípatrová část.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří špačků (Q33519300)


Měšťanský_dům_U_tří_špačků,_U_černé_žáby_(Staré_Město),_Praha_1,_Nám._Franze_Kafky_7,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38229/1-49
Pam. katalog
MIS
Staré Město Náměstí Franze Kafky 17/7
50°5′15,25″ s. š., 14°25′9,76″ v. d.
Měšťanský dům U tří špačků, U černé žáby. Gotická stavba z 2. poloviny 14 století, upravená renesančně i barokně. Za dnešní vzhled vděčí klasicistní přestavbě z počátku 19. století. Nárožní dům na malé lichoběžné parcele přiléhá s ústupkem k domu čp. 14. Obě jeho uliční průčelí se obracejí do ulice U radnice. Podélná severní fasáda je čtyřosá. Užší dvouosé západní průčelí. Středověký dům byl dvoutraktový, v klasicismu upraven na třítrakt.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

U tří bubnů (Q33519307)


Měšťanský_dům_U_tří_bubnů,_U_zlaté_žáby_(Staré_Město),_Praha_1,_Nám._Franze_Kafky_8,_Staré_Město.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38225/1-47
Pam. katalog
MIS
Staré Město Náměstí Franze Kafky 14/8
50°5′14,97″ s. š., 14°25′9,57″ v. d.
Měšťanský dům U tří bubnů, U zlaté žáby. Dům je raně středověký, při renesanční přestavbě dosáhl dnešní výšky. Poslední výraznější úprava je klasicistní, dle plánu Františka Hergeta. Třípatrový rohový dům s dvouosým západním a tříosým severním průčelím.

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]