Seznam kulturních památek na Starém Městě (Praha)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v části Staré Město v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Staré Město je od roku 1971 součástí Pražské památkové rezervace.[1]

Betlémský obvod[editovat | editovat zdroj]

Základní sídelní jednotka Betlémský obvod zaujímá území západně od ulic Na můstku a Melantrichova (prodloužená osa Václavského náměstí) a od Malého náměstí, jižně od Josefova a severně od Národní třídy.

Jakubský obvod[editovat | editovat zdroj]

Základní sídelní jednotka Jakubský obvod zaujímá území severovýchodně od ulic Na můstku a Melantrichova (prodloužená osa Václavského náměstí) a od Malého náměstí, jižně od Dlouhé třídy.

Haštalský obvod[editovat | editovat zdroj]

Základní sídelní jednotka Haštalský obvod zaujímá území Starého Města severně od náměstí Jana Palacha, Kaprovy ulice (resp. Josefova) a Dlouhé třídy.

Netříděné[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Staroměstské opevnění (Q38137289)


Hradebni_vez_bartolomejska_4_d.jpg
 
Kategorie „Walls of Prague Old Town “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54791/1-161
Pam. katalog
MIS
Staré Město Staré Město
50°4′55,89″ s. š., 14°24′59,54″ v. d.
Městské opevnění staroměstské, část stojící a archeologické stopy. Parcely a objekty v MonumNetu blíže nespecifikovány. Opevnění Starého Města je soubor památek převážně archeologického charakteru a jen ojediněle zachovaných na povrchu. Opevnění bylo pravděpodobně budováno v první polovině 13. století za vlády Václava I. Obrannou funkci ztratilo po založení Nového Města.
 • Odbor archeologie NPÚ Praha popisuje opevnění v dnešní linii ulic Národní, Na Příkopě a Revoluční, které bylo budováno pravděpodobně v první polovině 13. století za vlády Václava I. Hradební zeď byla 2 metry silná, před ní se nacházel parkán široký až 18 metrů a zakončený parkánovou zdí na hraně příkopu, příkop byl široký někde až 20 metrů a dosahoval hloubky mezi 6 až 8 metry a obě jeho strany byly vyzděné kamennými opěrnými zdmi. Krom toho ještě v této trase procházela strouha, jejíž funkce není jasně vysvětlena. Směrem k Vltavě tvořila opevnění zřejmě pouze samotná hradba. Součástí hradeb byly věže, brány a můstky přes příkop.
 • V nadzemní části se dochovaly pouze dvě veřejně nepřístupné věže ve dvorech policejního ředitelství mezi Národní třídou a Bartolomějskou ulicí.
 • V podchodu metra Na Můstku je veřejně viditelné obnažené torzo gotického můstku a dno a vnitřní opěrná zeď příkopu.
 • V suterénních prostorách hotelového domu „Kings Court“ v ulici U Obecního domu je viditelné torzo vyzdění příkopu.
 • Velká část opevnění, hlavně příkopů, se nachází pod povrchem země pod ulicemi a ve sklepích domů v trase bývalých hradeb a bývá nacházena při záchranných archeologických výzkumech.
 • K staroměstskému opevnění přísluší i Prašná brána, která však pochází z novější doby, kdy již staroměstské opevnění neplnilo obrannou funkci, a je samostatnou kulturní památkou (rejstříkové číslo 11729/1-13 (PkMISSezObr)).[2]

Poznámka: V MonumNetu neuvedena parcelní čísla ani rozpis objektů. Původně byl do rejstříku pod číslem 1-161 zapsán výčet čp. 310, 314, 344, 404, 409, 416, 727, 973, 379 (fragment got. pilíře), frag. got. můstku a opev. Odpovídá adresám:

 • Bartolomějská 314/4
 • Bartolomějská 310/10+12
 • Na Perštýně 344/5
 • Národní 416/37 / Uhelný trh 416/11 / Martinská 416/10 (Platýz)
 • Národní 973/41
 • Rytířská 409/8
 • Rytířská 404/12 / Na můstku 404/2
 • Na můstku 379/10
 • Dlouhá 727/39+41 / Haštalská 727/26 / Hradební 727/1

V Památkovém katalogu je památka rozepsána do 53 bodů, v nichž je ovšem zahrnuto i opevnění ostatních pražských měst:

Staré Město

 • 1) Bartolomějská 310/10, věž s částí zdi ve dvoře. Pův. r. č. 161; zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964, 16. 8. 1967 vydáno rozhodnutí NVP čj. kult/4-1205/1967.
 • 2) Bartolomějská 314/12, věž ve dvoře. Pův. r. č. 161; zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964, 16. 8. 1967 vydáno rozhodnutí NVP čj. kult/4-1206/1967.
 • 3) Na Perštýně 344/5. Objekt v části svých konstrukcí obsahuje pozůstatky městského opevnění. Čp. 344 je samostatně KP (38428/1-172).
 • 4) Rytířská 404/13, Na můstku 404/2. Čp. 404 je samostatně KP.
 • 5) Rytířská 409/8. Čp. 409 je samostatně KP.
 • 6) Národní 416/37, Uhelný trh 416/11, Martinská 416/10, Platýz. Čp. 416 je samostatně KP.
 • 7) Dlouhá 727/41, Hradební 727/1, divadlo Jiřího Wolkera (divadlo V Dlouhé). Čp. 727 je samostatně KP.
 • 8) Národní 973/41. Čp. 973 je samostatně KP.
 • 9) Na můstku 379/10, fragment gotického pilíře pod domem. Čp. 379 je samostatně KP.
 • 10) Fragment pozdně gotického můstku ve vestibulu stanice metra Můstek

Nové Město

 • 11) Fragment gotického opevnění při Hybernské ulici v areálu Masarykova nádraží
 • 47) Gotické opevnění Nového Města, Horská ul. Viz položku č. 48. Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964.
 • 48) Barokní opevnění Nového Města, Horská, Pod Karlovem. Pův. r. č. 1214 (společně s nynější položkou č. 47). Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964

Malá Strana

 • 12) Hladová zeď (malostranská část), Petřín. Pův. r. č. 482; zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964, 16. 7. 1968 vydáno rozhodnutí NVP čj. kult/4-1257/1968.
 • 13) Valdštejnské náměstí 18/5 Čp. 18 je samostatně KP.
 • 14) čp. 17, Valdštejnský palác. Čp. 17 je samostatně KP.
 • 15) čp. 158, Pálffyovský palác. Čp. 158 je samostatně KP.
 • 16) Nerudova 247/19. Čp. 247 je samostatně KP.
 • 17) Malostranské náměstí 261/10, Tržiště 261/14. Čp. 261 je samostatně KP.
 • 18) Malostranské náměstí 264/7, Tržiště 267/8. Čp. 264 je samostatně KP.
 • 19) Malostranské náměstí 271/2. Čp. 271 je samostatně KP.
 • 20) Mostecká 273/21 viz čp. 274. Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964, 15. 9. 1969 vydáno rozhodnutí NVP čj. kult/4-1027/1969.
 • 21) Mostecká 274/21, pův. r.č. 715 (společně s čp. 273). Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964, 15. 9. 1969 vydáno rozhodnutí NVP čj. kult/4-1027/1969.
 • 22) Karmelitská 301/29, Tržiště 301/2. Čp. 301 je samostatně KP.
 • 23) Tržiště 367/11. Čp. 367 je samostatně KP.
 • 24) Tržiště 370/5. Čp. 370 je samostatně KP.
 • 25) Karmelitská 516/31. Čp. 516 je samostatně KP.
 • 49) Vítězná 530/11, U Karla IV. Čp. 530 je samostatně KP (44463/1-2128; dříve 1414).
 • 50) Vítězná 531/13, U Otakara II. Čp. 531 je samostatně KP (41467/1-2122, dříve 1414).

Hradčany

 • 26) Hladová zeď (hradčanská část, Petřín. Pův. r. č. 920, viz položku č. 12. Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964.
 • 27) Další části barokních pevnostních objektů, Petřínské sady, pův. r. č. 921. Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964.
 • 28) Barokní opevnění města, Petřínské sady a Strahov (cihlové kurtiny a bastiony). Pův. r. č. 919. Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964.
 • 29) Loretánská 103/34. Čp. 103 je samostatně KP (44405/1-964).
 • 30) Loretánská 106/23. Čp. 106 je samostatně KP (39687/1-967).
 • 31) Loretánské náměstí 110/4, Úvoz 110/44, Pohořelec 110/26. Čp. 110 je samostatně KP (39693/1-971).
 • 32) Pohořelec 139/16. Čp. 139 je samostatně KP (44407/1-981).
 • 33) Pohořelec 141/14. Čp. 141 je samostatně KP (39714/1-983).
 • 34) Pohořelec 142/13. Čp. 142 je samostatně KP (39716/1-984).
 • 35) Pohořelec 143/12. Čp. 143 je samostatně KP (39718/1-985).
 • 36) Pohořelec 144/11. Čp. 144 je samostatně KP (44409/1-986).
 • 37) Pohořelec 146/6. Čp. 149 je samostatně KP (39728/1-991).
 • 38) Pohořelec 153/2. Čp. 153 je samostatně KP (39736/1-995).
 • 39) Pohořelec 154/1. Čp. 154 je samostatně KP (39738/1-996).
 • 40) Loretánská 173/1, Radnické schody 173/9, hradčanská radnice. Čp. 173 je samostatně KP (39769/1-1014).
 • 41) Loretánská 177/9. Čp. 177 je samostatně KP (39775/1-1018).
 • 42) Loretánská 179/13, Úvoz 179/32. Čp. 179 je samostatně KP (39779/1-1020).
 • 43) Strahovská čp. 203, bývalá strážnice. Čp. 203 je samostatně KP (39795/1-1030).
 • 44) Strahovská 204/15, bývalá strážnice. Čp. 204 je samostatně KP (39797/1-1031).
 • 45) Strahovská čp. 205, hvězdárna. Čp. 205 je samostatně KP (39799/1-1032).
 • 46) Strahovská čp. 206, bývalá strážnice. Čp. 179 je samostatně KP (1-1033).
 • 51) Barokní opevnění Hradčan, bastiony aj., Keplerova, Jelení, Mariánské hradby. Pův. r. č. 1417. Zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964.
 • 52) U Písecké brány 208/20, K Brusce 208/5, Písecká brána. Pův. r. č. 1419, zápis do státního seznamu schválen OK NVP 22. 12. 1964, 15. 10. 1968 vydáno rozhodnutí NVP čj. kult/4-2215/1968.
 • 53) U Písecké brány 209/3, K Brusce 209/3, bývalá mýtnice. Čp. 209 je samostatně KP (47335/1-1420).

Památkově chráněno od 22. prosince 1964.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]