Reiki

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Reiki zapsané v japonském kanji

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel/popularizátor je uváděn Mikao Usui. Podle The Skeptic's Dictionary Usui po několika dnech půstu začal halucinovat a během toho mu byl zjeven "klíč k léčení"[1]. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Stupně zasvěcení[editovat | editovat zdroj]

Působit Reiki může člověk, který prošel zasvěcením (= iniciací) svého energetického systému (aura, čakry, meridiány) k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie. Zasvěcení posílí energetickou vibraci aury, energetických center (čaker) a vede ke zvětšení objemu energie daného studenta Reiki. Zasvěcování je čtyřstupňové. Dříve se vyučovala Reiki ve třech stupních, postupně se však třetí stupeň rozdělil na dva: III.A: mistr Reiki léčitel a III.B neboli IV.: mistr Reiki učitel.

1. stupeň[editovat | editovat zdroj]

Zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou (není důležité kam se ruce přiloží, energie si najde sama místo, kde je potřeba léčit či posílit organismus příjemce). 1. stupeň Reiki je určen hlavně pro samoléčení, ale i pro léčení druhých doteky rukou. Zasvěcení do prvního stupně lze podstoupit během jednoho dne. Ale většina mistrů Reiki zasvěcení během jednoho dne nedoporučuje - bývá psychicky náročné, tudíž se zasvěcení většinou dělí na 2 dny. Samotné zasvěcení se skládá ze čtyř postupů.

2. stupeň[editovat | editovat zdroj]

Zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky Reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku.

3. stupeň – mistr reiki léčitel (III.A)[editovat | editovat zdroj]

Adept Reiki má nyní daleko větší možnosti léčit.

4. stupeň – mistr reiki učitel (III.B)[editovat | editovat zdroj]

Je schopen a oprávněn zasvěcovat a vyučovat reiki všech stupňů včetně samotného mistrovského.

Takto dělí dnes reiki naprostá většina škol a to kvůli tomu, že mnoho studentů Reiki se chtělo posunout dále, ale ještě nebyli připraveni, nebo ani nechtěli, zasvěcovat a vyučovat další studenty Reiki. Přelom nastal, když Reiki přecházela z fáze, kdy zasvěcoval pouze jeden mistr (jako za dob Mikao Usuiho, Chujiro Hajašiho a Hawayo Takaty) do fáze, kdy začali zasvěcovat i jiní mistři. Toto výrazně napomohlo k rozšíření a proslavení Reiki (stav na přelomu milénia a dnes).

Jiné druhy Reiki[editovat | editovat zdroj]

Mnoho učitelů dnes nabízí také další stupně a směry léčitelství. Reiki existuje v mnoha formách a směrech a prochází menším či větším vývojem. Na jednu stranu je to jistě pozitivní, ale na druhou stranu vzniká určitý chaos.

Kromě velmistrovských stupňů Reiki (5. - 14. stupeň) vznikly například také tyto další směry a systémy léčení: rainbow reiki, seichim reiki, karuna reiki, kundalini reiki a další.

Je potřeba připomenout že původní Reiki bylo jednotné a hlavním smyslem bylo rozvíjení duchovních principů jako jsou: svobodná vůle jedince, rozvoj osobnosti, hlubší porozumění smyslu života a především pomáhání potřebným. Postupné uvědomování si vlastní zodpovědnosti za svůj život by mělo vést praktikanta k hluboké jednotě s přírodou i lidmi.

Školy a asociace Reiki[editovat | editovat zdroj]

Neexistuje jediná centrální asociace učitelů Reiki, ale je jich několik. S rozšířením Reiki do dnešní podoby souvisí také fakt, že dnes existuje spousta lidí, kteří Reiki učí. V důsledku toho vzniká velké množství škol, které si většinou konkurují.

Reiki z hlediska poznatků vědy[editovat | editovat zdroj]

Teorie Reiki, čaker ani aury a jejich vibrací nevychází z žádných fyzikálních ani somaticko-fyziologických poznatků soudobé vědy, neexistuje důkaz existence těchto fenoménů ani dobrý důvod se domnívat, že existují.[1]

Podle systematického přehledu M.S.Lee, M.H.Pittlera a E.Ernst publikovaného v roce 2008 v časopise The International Journal of Clinical Practice jsou v dosud publikovaných klinických studiích zabývajících se Reiki významná metodologická pochybení. Ta vedou k nadhodnocování účinnosti takové léčby. Argumenty, že by byla účinnost Reiki, a to i jako pomocné terapie, ve srovnání s placebo efektem jakkoliv významná, pokládají tito autoři na základě analýzy dosud publikovaných výsledků za nedostatečné. I když je metoda Reiki pokládána za neškodnou a sama nedoporučuje zanedbávání klasické léčby, její nebezpečí spočívá v přeceňování Reiki samotnými pacienty s nenapravitelnými důsledky. [2]

Zkušenosti léčitelů a pacientů[editovat | editovat zdroj]

Reiki - potažmo jeho předpokládaná energie - má mít vyšší a rychlejší účinnost, pokud se sám léčitel nachází v positivním psychickém stavu, který se týká nějaké skutečné osobní radosti, již momentálně prožívá (spravidla se v případě negativního psychického stavu léčitele reiki nepraktikuje). Účinněji vnímá metodu Reiki například žena, které se před nedávnem narodilo dítě, než lidé, kteří jsou emocionálně nevyrovnaní, upjatí, či trpí zažitými obavami. Uměle vyvolané pocity štěstí (například extrémním vychýlením svých emocí, autosugescí, pomocí chemických či psychotropních látek) však účinnost metody nezvyšují. Lidé kteří se takto snažili zefektivnit své Reiki, mohou propadnout přílišné touze hledat nové možnosti a vyhledávají další nové mistry a způsoby Reiki, někdy s nemalými náklady.

Reiki a náboženství[editovat | editovat zdroj]

Podle křesťanského pohledu je Reiki nesourodým seskupením prvků magie, spiritismu a velmi různorodých pojmů řady náboženských systémů, ještě spolu s věštěním kyvadélkem, léčením krystaly až užíváním homeopatik. Varuje před prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech (kosmických energiích) a ne na Kristu.[3][zdroj?]

Ruské pravoslaví otevřeně hodnotí Reiki negativně a staví ho na úroveň okultních praktik až kultu destruktivních sekt.[zdroj?]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reiki - slovník esoteriky a pavěd

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b The Skeptic's Dictionary : reiki
  2. LEE, M.S.; PITTLER, M.H.; ERNST, E.. Effects of reiki in clinical practice: a systematic review of randomised clinical trials. The International Journal of Clinical Practice. 2008, roč. 62, čís. 6, s. 947-954. Dostupné online. ISSN 1368-5031. (anglicky) 
  3. BIBLE, Nový zákon. Koloským kap. 2, verš 8. [s.l.] : [s.n.].  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]