Diskuse:Reiki

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nepřesné a nepravdivé informace o Reiki.[editovat zdroj]

Dobrý den,

přečetl jsem si pozorně pojednání o "Reiki". Z hlediska encyklopedického je sice kvalitně zpracováno,avšak vykazuje jisté nepřesné informace, definice a již překonané (vyvrácené) názory. Např. slovní obrat "předpokládá také existenci aury", stejně jako:"předpokládá existenci vitální energie", a také "předpokládá existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů)"- je z hlediska důkazů moderní přístrojové techniky a výzkumů specializovaných českých i zahraničních laboratoří, nerelevantní. Odkazuji se zejména na závěrečné výzkumné zprávy pražské psychoenergetické laboratoře prof. RNDr. Františka Kahudy CSc (1911-1987).: Fundametální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva. Praha 1980. Kahuda F.: Mentální energie a její využití v praxi. Soubor studií a statí. Praha 1980. Kahuda F. a kol.: Ovlivňování růstu živých organizmů mentální energií. Průběžné výzkumné zprávy. Praha 1982. Kahuda F.: Superinfragravitační sjednocení sil a fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva. Praha 1985.

O existenci aury jistě nepochybuje ani moderní počítačová snímací technologie - WinAura Computerized System, jejíž prostřednictvím lze auru snímat, přenášet a fotografovat. (Počítač prostě zatím ještě "neumí pochybovat". Počítač prostě jen vyhodnocuje a zpracovává.)(Naštěstí)

Ostatně existenci "neviditelné" energie, kterou vyzařují všechny živé organizmy, tzv. aury, exaktně a nezvratně prokázalo mnoho světově uznávaných kapacit a nejsou to nikterak nové objevy. Jen namátkou mohu zmínit: "Nikola Tesla (1856- 1943),Semjon Davidovič Kirlian (1898-1978), PhDr. Zdeněk Rejdák CSc (1934-2004)a mnoho dalších.

Z těchto důvodů se slovní obraty typu "předpokládá také existenci aury", a podobné, jeví jako tendenční, vyvolávající v čitateli dojem nekorektnosti. (Je to stejně komické, jako kdybych při výkladu Pythagorovy věty použil slovního obratu: "Pythagorova věta předpokládá existenci pravého úhlu".) Takovýchto podobných, zavádějících nepřesností se však v pojednání o reiki vyskytuje celá řada.

Celkově nepůsobí formální zpracování předkládaných informací nezaujatě, jako spíše předpojatě a tendenčně (viz odstavec "Reiki a náboženství: "splácaninou prvků magie, spiritismu a velmi různorodých pojmů řady náboženských systémů, ještě spolu s věštěním kyvadélkem, léčením krystaly, nasáváním energie stromů až užíváním homeopatik"). Opravdu nevím, čím si Wikipedie zasloužila takovéto melodramatické výrazy, zcela neencyklopedické povahy a podstaty.

Proto navrhuji autorům, aby si doplnili podstatné informace k dané problematice a celý článek upravili tak, aby splňoval encyklopedické standardy Wikipedie. Pokud by na to autoři nestačili ať již svými časovými možnostmi, či odbornými znalostmi, možná by stálo za úvahu předat tuto práci někomu kompetentnějšímu. Vždyť nám všem jde přece zejména o kvalitu a exaktnost předkládaných encyklopedických informací. Či ne?

S přátelským pozdravem Merlinus

Wikipedie má pravidla, která nelze opominout. Jde především o závazné pravidlo Wikipedie:Ověřitelnost a jeho "prováděcí" doporučení Wikipedie:Reference a Wikipedie:Věrohodné zdroje, nicméně problematika dotýká i pravidel Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu. Vámi uváděne "důkazy" jsou z vědeckého hlediska směšné až opovrženíhodné, nicméně Wikipedie není vědecký projekt a proto jsou pravidla hry poněkud jiná, byť díky pravidlům vědy mají vědecké zdroje - bez ohledu na to, že se občas objeví opačný názor - u článků týkajících se vědecké problematiky ve vědecké části absolutní převahu. Ani podle pravidel tvorby Wikipedie nejsou vaše zdroje akceptovatelné jako "zpochybnění pochybností", protože:
  • Kahuda: Jednoznačný politický vliv, neakceptování odbornou komunitou => problematická věrohodnost zdroje.
  • WinAura - nulová věrohodnost, na internetu lze propagovat cokoliv. Navíc nejspíše by se zde vztahovalo i pravidlo zapovídající vlastní výzkum.
  • Rejdák - totéž, co Kahuda.
  • Tesla - informace šířené po internetu bez věrohodného zdroje, pouze něco Teslovi připisují. Opakováním smyšlenky se jí věrohodnost nezvýší. Ostatně, nedávno jsem se dočetl od takového "zdroje" i to, že Einstein byl proutkařem a já že potvrzuji existenci biopolí..
Tedy abych to shrnul, odvoláváte se na zdroje, které jsou z hlediska pravidel méně významné až nevýznamné a na základě nich požadujete, aby byly všechny formulace přepracovány tak, jak by se vám líbilo. To ovšem možné není. A pokud v tom snad vidíte úmysl, tak máte pravdu - pravidla Wikipedie vznikla právě z toho důvodu, aby ochránila informace před spoustou nesmyslů šířených po internetu.--Aronnax 14. 1. 2012, 16:43 (UTC)

Vážený Aronaxi, ano, Wikipedie má svá závazná pravidla a proto trvám na tom co jsem zde uvedl. Pravidlo Wikipedie:Ověřitelnost mé odkazy splňují. Zejména akademické výzkumy prof. RNDr. Františka Kahudy CSc a PhDr. Zdeňka Rejdáka CSc. Zpochybňování výzkumů a empiricky doložených faktů na akademické půdě je přinejmenším velmi podivný přístup k věrohodnosti a ověřitelnosti informací. Vaše zpochybňování akademických výzkumů je právě v přímém rozporu s Wikipedie:Ověřitelnost. Semjon Davidovič Kirlian - je učebnicově známý ruský badatel a vynálezce. Jeho experimenty s fotografováním aury jsou dostatečně průkazně ověřeny laboratorně a následně celosvětově publikovány. - Podle Vás - nevěrohodné?

Zejména, když vaše vlastní externí odkazy obsahují naprosto nevěrohodné internetové stránky:

Nebo snad považujete deník The Times za relevantní zdroj exaktních informací, že jako další z vašich odkazů uvádíte:

Za vrchol Vašeho průkazního a odkazního materiálu tedy zřejmě považujete jakýsi internetový církevní portál:

Jediný Vámi citovaný věrohodný zdroj je statistická studie o účinnosti reiki pánů MS Lee, MH Pittlera, E. Ernsta. Zde bych chtěl zdůraznit, že se jedná pouze o statistickou studii, zaměřenou na účinnost Reiki v klinické praxi. Nikoli seriózní vědecký výzkum. A zejména ne ve vztahu k samotné existenci aury a energie Reiki. To je podle Vás věrohodný průkazní materiál, na jehož základě vytváříte encyklopedii???

A to myslíte vážně, a nebo si tady z nás ze všech chcete dělat legraci?

Já jsem své vývody opřel o seriózní vědecké výzkumy na akademické půdě, podložené laboratorními pracemi, o nichž dodnes existují písemné záznamy. Vy je nazýváte nevěrohodné? Prosím Vás, co již by mělo být tedy věrohodnější, nežli výsledky exaktních laboratorních pokusů? Snad články v The Times? Nebo čísi osobní internetové oranžové stránky? Nebo snad dokonce názory teologické? Od kdy pane kolego jsou názory teologů považovány za exaktní,průkazní materiál? Já myslel, že Wikipedie je především encyklopedie faktů.

Opět Vám doporučuji celou problematiku lépe prostudovat a věrohodněji a zejména nezaujatě zpracovat. Děkuji za pochopení.

Merlinus

Lee, Pittler a Ernst provedli review (metaanalýzu) všech ostatních prací, což je nejpoužitelnější a nejvěrohodnější zdroj, jaký může Wikipedie dostat. Jaké zdroje dodáváte Vy? --G3ron1mo 14. 1. 2012, 19:02 (UTC)


Zřejmě jste si ještě nestihl přečíst si pravidla, na která se odvoláváte. "Objevy" Rejdáka a Kahudy ani v nejmenším nesplňují požadavky kladené za zdroje, protože se jedná o publikace bez seriózního oponentního řízení a faktická odborná kompetence i pověst obou pánů je mezi skutečnými vědci pouze zdrojem veselých historek o kresturách instalovaných komunisty na akademické posty (opět viz doporučení WP:VZ). Weby [1] a [2] jsou usilovně vkládány vám podobnými lidmi (jen preferují malinko jinou variantu), proto není divu, že někdy uniknou pozornosti. Článek vědeckého redaktora jednoho z předních periodik je z hlediska pravidel Wikipedie kvalitním zdrojem. Odkaz na server vira.cz pouze ilustruje odmítavý postoj katolíků (pokud se nemýlím, tak jde o oficiální postoj). Katolíci jsou natolik (encyklopedicky) významní, že jejich názor by neměl chybět (viz WP:NPOV). Co zde naopak můžeme postrádat jsou vaše vývody a především vaše silácké řeči. Pokud chcete tvořit texty nikoliv podle pravidel Wikipedie ale podle vlastních představ, můžete k tomu využít např. blog nebo knol. Takže vás důrazně žádám, abyste si prostudoval základní principy tvorby článků na Wikipedii a až poté se vyjadřoval k vyznění článku, které se vám nelíbí.--Aronnax 14. 1. 2012, 19:04 (UTC)
Vezměme to popořadě:

1. Rejdák - Kahuda. Jakkoli se Vám to líbí, či ne, oba pánové dosáhli akademických titulů a své výzkumy vedli ve specializovaných laboratořích, k tomuto účelu vybavených. O všech jejich pokusech a výsledcích, byly vedeny pečlivé záznamy. V podstatě celou svoji výzkumnou činnost věnovali právě problematice bioenergií a mentálních energií. Není tedy divu, že byli vysmíváni svými komunistickými kolegy.Těm jejich výzkum byl právě trnem v oku, neboť jedna ze základních tezí Marxismu - "Myšlenka je nehmotná", byla výzkumem Rejdáka a Kahudy značně ohrožena, neboť empiricky prokazoval pravý opak. Tedy - myšlenka je hmotná. (Energie = hmota). Paralelně v té době existovaly tajné laboratoře v USA a SSSR, kde byl horečně prováděn obdobný výzkum. Pokud vím, tyto laboratoře pracují nepřetržitě dodnes. (Jen tak na okraj - podle Vás zřejmě proto, že existence těchto jevů je nereálná.) Závěrem - Výzkum na akademické půdě, jakkoli vysmívaný, je vědecký výzkum. Jako takový musí splňovat přesná kriteria. Výsledek takového výzkumu je všeobecně považován za důvěryhodný zdroj.

2. Vámi dokládaný jediný refernční zdroj pánů Lee MS , Pittler MH , Ernst E, nesplňuje podmínky věrohodnosti ze dvou důvodů. 1. Nevztahuje se k problematice existence jevů jako bioenergie, aura, reiki jako takových, ale pouze se zabývá statistickým výpočtem účinnosti Reiki v klinické praxi. Já trvám na tom, že existence těchto fenoménů je dostatečně teoreticky i empiricky prokázána a tedy jakékoli zpochybňování není exaktní. 2. Statistická studie Lee MS , Pittler MH , Ernst E. byla podrobena kritice metodologických nedostatků, jako příliš malý vzorek a nedostatečné a nepřesné zprávy (US National Library of Medicine). Každý, kdo zná principy statistiky dobře ví, jak důležitý je pro výsledný výpočet právě - velikost vzorku a jeho kvalitativní kriteria. Jejich vhodným volením se lehce dá zkreslit, či popřít v podstatě cokoli, pro co se daný statistik rozhodne.

3. Církevní portál Křesťanský pohled na reiki není oficiálním stanoviskem Katolické církve, ale jen jakýsi soukromý portál. Což je ostatně vidět i na způsobu vyjadřování (splácanina, apod). Pokud chcete publikovat oficiální církevní postoj, najděte si pro to prosím oficiální zdroje. Děkuji za pochopení.

Závěr: Věrohodnost Vašeho referenčního zdroje je nedostatečná. A proto trvám na zrevidování a přepracování celé stati o Reiki

S pozdravem Merlinus

ad 1: Přečtěte si, laskavě, Wikipedie:Věrohodné zdroje - a zvláštní zřetel věnujte částem primární zdroj, výjimečná tvrzení vyžadují výjimečné důkazy, hodnocení věrohodnosti a díla publikovaná přímo autory. Tak tedy Kahuda/Rejdák jsou primárními zdroji (=>obecně nevhodné), jde o výjimečná tvrzení (protože jde o rozpor s poznatky fyziky i neurověd), jejich texty neprošly ani skutečným oponentním řízení ani redakční kontrolou, spíše na to jde pohlížet jako na samopublikaci. Odvolávání se na tajné laboratoře a spiknutí je jednou z varovných známek nízké věrohodnosti (opět viz doporučení). Mimochodem, a to už se nevztahuje k obsahu, pouze vás žádám, abyste tím neplýtval prostorem na Wikipedii, komunisté je naopak silně podporovali, tohle ohýbání reality je natolik očividné (komunistický ministr jako ne-komunista je očividná hloupost), že je až podivující, že tomu může někdo věřit. Ani vaše tvrzení s marxismem se nezakládá na pravdě - marxismus by byl v konfliktu pouze s tvzrením, že myšlení může existovat nezávisle na hmotě, vlastní substrát myšlení nijak neřešil. Ale to jen tak mimochodem, protože ani vaše úvahy a úsudky (ale ani mé) na Wikipedii nepatří.
ad 2: Prostudujte si článek Evidence Based Medicine, než začnete vymýšlet nesmysly o tom, jak se vlastně dělá věda. Systematický přehled publikovaný v časopise s impaktem uznávanými odborníky je vysoce věrohodným sekundárním zdrojem. A s tím nic neuděláte. Pokud se vám to nelíbí, napadněte pravidla. Mimochodem, vaše "kritické úvahy o statistice" poukazují na to, že o biostatistice toho skutečně moc nevíte. Takže i kdyby byly takovéto úvahy korektní podle pravidel Wikipedie - jako že nejsou, protože se jedná o Wikipedie:Vlastní výzkum, kterým se snažíte zpochybnit zdroj podle pravidel o několik tříd věrohodnější než jsou vaše chtění podporující zdroje - tak vaše věcně korektní nejsou.
ad 3: Portál Víra.cz je provozován Pastoračním střediskem pražského arcibiskupství a proto lze texty tamo uveřejněné pokládat za texty, jejichž obsah je slučitelný se stanovisky katolické církve, právě tak jako lze předpokládat oddělenou redakční kontrolu a proto lze (v otázkách týkajících se reflexe katolíky) pokládat za věrohodný zdroj podle pravidel.
A to se vše. Nastudujte si, prosím, pravidla. Váš boj proti pravidlům je pouze plýtvání mým časem.--Aronnax 16. 1. 2012, 10:13 (UTC)

Plýtvání časem je oboustranné. Měl jste počítat s tím, že když napíšete namísto objektivního, nezaujatého encyklopedického popisu dějů a skutečností, (o nichž se pouze domníváte, že něco víte), naprosto tendenční a zaujaté, zcela zákonitě se najde někdo, kdo Vás na to upozorní. Jako právě teď.

ad ad1: politické pozadí laboratorních testů a výzkumů není ani tak podstatné, jako jejich potvrzené výsledky, které ostatně vyšly dokonce tiskem (Státní nakladatelství ČSSR). Podstatné však je - že se v tomto případě (pojednání o Reiki) nejedná o primární zdroj (protože výzkumy psychotronické laboratoře při Univerzitě Karlově pánů Rejdáka a Kahudy nejsou blízké tématu Reiki), avšak o sekundární zdroj. V tom se mýlíte. Dále se mýlíte v tvrzení, že se jedná o vlastní výzkum, neboť výsledky těchto výzkumů byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Proto se na ně již nevztahuje pravidlo Wikipedie vlastní výzkum. Dále - v případě těchto výzkumů se nejedná o výjimečná tvrzení(to platilo možná před dvaceti lety), neboť závěry moderní fyziky, zejména kvantové mechaniky a teorie strun, závěry psychotronické laboratoře více než jen potvrdily.

ad ad2: V žádném případě nezpochybňuji váš JEDINÝ referenční zdroj "The International Journal of Clinical Practice". Naopak! V tomto bodě a v tomto případě mu dávám plně za pravdu, neboť v diskuzi označil Vámi zmiňovanou studii jako:"nedostatečnou a špatnou", z důvodů zejména malého a nedostatečného vzorku (ve statistice zásadní kriterium!)a též metodologické nedostatky (opět zásadní pro statistické výpočty!) Dále - zde zmiňovaný zdroj se vztahuje pouze k problematice ÚČINNOSTI Reiki. Nikoli k její existenci, jako takové. Vy však na základě neadekvátního tématu zpochybňujete právě existenci samotnou, aniž by tento Váš postoj byl jakkoli důvěryhodně podložen. (Opět další známka Vaší zaujatosti a předpojatosti.) Vzhledem k tomu, že se odkazujete pouze jediným referenčním zdrojem, přestože k dané problematice existuje druhý, všeobecný názor, dopustil jste se porušení pravidel Wikipedie nezaujatý pohled!!! Vaší povinností bylo uvést všechny většinové a významově menšinové názory, včetně příslušných odkazů. Přinejmenším jste měl umístit odkaz na oficiální japonské stránky asociace Reiki(jakožto země a oficiálního zdroje původu zmiňované Reiki) Neučinil jste tak. To je jen další důvod, proč Vaše pojednání označuji za tendenční a zaujaté.

ad ad3: Portál Víra.cz je sice provozován Pastoračním střediskem pražského arcibiskupství, avšak nikoli soukromé webové stránky [[3]], na něž se Váš odkaz vztahuje. Máte snad pocit, že oficiální místa a oficiální stanoviska církve by obsahovaly výrazy obecné češtiny, či dokonce pravopisné chyby, jako v případě těchto stránek? Trochu se zamyslete prosím.

4. Mnou zmiňované Kirlianovy fotografie (jakožto empirický důkaz existence aury jste "taktně" opominul okomentovat. Můžete tak učinit nyní.

Závěr: Z důvodů, které popisuji výše, je stylisticky a faktograficky Vaše pojednání o Reiki zaujaté, nevěrohodné a tendenční. Jako takové je shledávám škodlivé a proto Vás naposledy vyzývám, abyste je objektivně a nezaujatě přepracoval.

S úctou Merlinus 18.1.2012, 09:10

Tak ještě jednou: Wikipedie:Ověřitelnost, Wikipedie:Reference, Wikipedie:Věrohodné zdroje, Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu. Dokud si je neprostudujete a nepochopíte, nehodlám s vámi ztrácet čas. Na to, abych svůj čas utápěl v diskuzích o obsahu článku s někým, kdo si chce za každou cenu ohnout pravidla tak, aby mohl svoji víru v neviditelného růžového jednorožce prezentovat jako fakt, je můj čas příliš cenný.--Aronnax 18. 1. 2012, 09:46 (UTC)
Ujišťuji Vás, že jsem si všechna pravidla Wikipedie pečlivě prostudoval. Závěry, ke kterým jsem došel, včetně příslušných vysvětlení a zdůvodnění popisuji výše.
Z těchto důvodů je Vaše pojednání o Reiki stylisticky a faktograficky zaujaté, nevěrohodné a tendenční.
Jako takové je shledávám škodlivé a proto Vás vyzývám, abyste je objektivně a nezaujatě přepracoval.
Pokud si nejste vědom Vašich pochybení proti Wikipedie:Ověřitelnost, Wikipedie:Reference, Wikipedie:Věrohodné zdroje, Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu, doporučuji Vám, abyste si prostudoval následující instrukce Wikipedie == Můj článek má být urgentně upraven nebo byl rovnou smazán jako neupravitelný. Jak mám postupovat? ==
S úctou Merlinus 18.1.2012, 11:24

Analýza argumentů pro NPOV[editovat zdroj]

Přestože mě to už vážně nebaví a domnívám se, že Merlinus pouze trolluje, pokusím se ještě jednou adresně zareagovat: 1politické pozadí laboratorních testů a výzkumů není ani tak podstatné, jako jejich potvrzené výsledky, které ostatně vyšly dokonce tiskem (Státní nakladatelství ČSSR).

Ve skutečnosti je tomu právě naopak, viz doporučení WP:VZ#Hodnocení zdrojů. Politické pozadí znamená, že texty neprošly žádnou seriózní recenzí a proto je třeba je brát s velkou rezervou a pohlížet na ně jako na WP:VZ#Díla publikovaná přímo autory.

2 Podstatné však je - že se v tomto případě (pojednání o Reiki) nejedná o primární zdroj (protože výzkumy psychotronické laboratoře při Univerzitě Karlově pánů Rejdáka a Kahudy nejsou blízké tématu Reiki), avšak o sekundární zdroj.

Naprosté nepochopení významu pojmů primární zdroj a sekundární zdroj. Publikace Rejdáka a Kahudy jsou samy o sobě primárním zdrojem s obsahem volně podporujícím jisté tvrzení (již to je na hraně Vlastního výzkumu).

3Dále se mýlíte v tvrzení, že se jedná o vlastní výzkum, neboť výsledky těchto výzkumů byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Proto se na ně již nevztahuje pravidlo Wikipedie vlastní výzkum.

Viz výše - vlastním výzkumem je snaha interpretovat Rejdáka a Kahudu jako něco, co podporuje vaši víru v existenci Reiki. To, že tak činíte na podkladě nevěrohodného zdroje, je jen takovou třešničkou na dortu.

4Dále - v případě těchto výzkumů se nejedná o výjimečná tvrzení(to platilo možná před dvaceti lety), neboť závěry moderní fyziky, zejména kvantové mechaniky a teorie strun, závěry psychotronické laboratoře více než jen potvrdily.

O fyzice něco málo vím a mohu vás ujistit, že nemáte pravdu. Ostatně, pokud snad máte nějaký věrohodný zdroj podle pravidel, tj. recenzovaný článek typu rewiev v kvalitním fyzikálním časopise, neváhejte jej použít pro zlepšení článku psychotronika. Pokud takový zdroj nemáte, nemá vaše tvrzení větší argumentační váhu než moje hra na kytaru.

5zde zmiňovaný zdroj se vztahuje pouze k problematice ÚČINNOSTI Reiki. Nikoli k její existenci, jako takové. Vy však na základě neadekvátního tématu zpochybňujete právě existenci samotnou, aniž by tento Váš postoj byl jakkoli důvěryhodně podložen.

Pokud má nějaký předpokládaný fenomén nutné důsledky a tyto důsledky se nepodaří statisticky prokázat navzdory tvrzením proponentů o očividném efektu, zle existenci jevu tak, jak je předesílán, pokládat ta dostatečně věrohodně zpochybněnou. Tato sentence je natolik elementární, že ji podle mého vůbec nelze pokládat za rozpornou s pravidlem zakazujícím vlastní výzkum

6Vzhledem k tomu, že se odkazujete pouze jediným referenčním zdrojem, přestože k dané problematice existuje druhý, všeobecný názor, dopustil jste se porušení pravidel Wikipedie nezaujatý pohled!!! Vaší povinností bylo uvést všechny většinové a významově menšinové názory, včetně příslušných odkazů.

Pravidla se neinterpretují izolovaně ale zásadně ve vzájemných souvislostech. Respektování nejvíce věrohodných zdrojů jako zdrojů nejvíce autoritativních je nezbytným důsledkem požadavku ověřitelnosti, naopak požadavek pokládat méně věrohodné zdroje za zdroje rovnocenné nebo dokonce autoritativnější jen z důvodu vyšší popularity je zcela proti tomuto pravidlu.

7Máte snad pocit, že oficiální místa a oficiální stanoviska církve by obsahovaly výrazy obecné češtiny, či dokonce pravopisné chyby, jako v případě těchto stránek? Trochu se zamyslete prosím.

Kvalita stránek jako nutná známka toho, že nejde o víceméně oficiální web, je jen vaše představa. Pravopisné chyby i stylistické poklesky se pravidelně objevují i na zpravodajských serverech nebo i v recenzovaných autoritativních knihách. Neznamená to nic jiného než to, že neprobíhá jazyková korektura.

8Mnou zmiňované Kirlianovy fotografie (jakožto empirický důkaz existence aury jste "taktně" opominul okomentovat.

Tak především za obecně uznávaný důkaz považovány nejsou. Z toho důvodu je bezpředmětné je brát v potaz jako více než jen tvrzení "/enc. významní/ XY a ZW tvrdí, že Kirlianovy fotografie jsou důkazem existence aury a tedy potvrzují jeden z předpokladů, na kterých Reiki stojí.", ovšem jeho chybění nepředstavuje žádnou velkou tragédii, protože není nikterak zásadní.

Na závěr si vás dovoluji znovu upozornit, že Wikipedie vyžaduje věrohodné zdroje aby bylo splněno pravidlo ověřitelnosti. To mimo jiné vede k tomu, že nezaujatý úhel pohledu nelze chápat tak, že se nezohledňuje právě věrohodnost a autoritativnost zdroje. Při syntéze poznatků je pak povoleno nanejvýše jen jednoduché vyplývání, jakákoliv složitější interpretace je zapovězena. Tvrdošíjný postup proti pravidlům je zpravidla dříve či později vyhodnocen jako škodlivý pro projekt a v konečném důsledku vám může být znemožněno editovat Wikipedii. Tedy vložení {{NPOV}} bylo neoprávněné, zpochybňováno je pouze to, že článek nevyznívá v souladu s přesvědčením Merlinuse, děje se to tak, že je vyvolávána diskuze o zástupných, nepodstatných o podružných otázkách, popř. diskuze o předmětu článku jako takovém a nikoliv o obsahu (Kahuda, Rejdák, Kirlianovy fotografie, mlžení o kvantové fyzice,...).--Aronnax 18. 1. 2012, 14:42 (UTC)

Odpověď k "analýze argumentů pro {{NPOV}}"[editovat zdroj]

Ano, ani mne to již ani trochu nebaví. Ale vzhledem k tomu, že jsem již tomuto tématu věnoval tolik času, vydržím tak dlouho, dokud spolu nedosáhneme vzájemně uspokojivé dohody, nebo změn následkem nástrojů Wikipedie, jako hlasování, apod. Níže uvádím důvody, pro které je Vaše pojednání v rozporu s Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu a pravidlem Wikipedie:Reference.

V zájmu větší přehlednosti jsem Vaše námitky očísloval:

ad 1: Výzkumy pánů Rejdáka a Kahudy vyšly knižně a to nezávislým nakladatelstvím, navíc vycházely v nezávislých časopisech - "Časopis lékařů českých" a "Československá psychologie", také v zahraničním "International journal of paraphysics", v nichž prošly nezávislou redakční kontrolou. Takže podle závazných pravidel Wikipedie:Ověřitelnost viz 2.2 Zdroje, se nejedná o primární zdroj, ale o sekundární. Jen pro doplnění a upřesnění - Kahudovy podstatné studie - "existence mentálního času" a "Mentální energie a její využití v praxi", prošly úspěšně oponenturou. (1973, 1980) Vezměte prosím tyto skutečnosti laskavě na vědomí.

ad 2: Totéž co k ad 1.

ad 3: Totéž co k ad 1.

ad 4: Výzkumy a důkazy v oboru mechaniky kvant jednoznačně potvrzují oprávněnost Kahudovy teorie Mentionů. (Pokud „něco“ o fyzice víte, mělo by Vám to být zřejmé.)

ad 5: Zde diskutovaný jev zvaný Reiki prošel celou řadou klinických studií a randomizovaných studií v renomovaném "US National Library of Medicine", v nichž většinově a zcela jednoznačně byl potvrzen kladný klinický účinek Reiki. Jen namátkou uvádím tyto:

Vliv vzdáleného léčení lidí s pokročilým AIDS

Účinky Reiki na pacienty s rakovinou

Použití léčení dotykem v integrační onkologii

Okamžité účinky Reiki na variabilitu srdeční frekvence, hladinu kortizonu a tělesné teploty


Podobných klinických studií, včetně randomizovaných studií existuje značné množství. Jsou publikovány ve zmíněném prestižním lékařském časopise "US National Library of Medicine", ale i v jiných mezinárodních zdrojích. Jakousi "NEŠŤASTNOU NÁHODOU" se Vám podařilo vybrat ojedinělou studii nevalné úrovně, což bylo i ve zmíněném prestižním časopise vytknuto (malý vzorek, metodologické chyby, apod.), kterou jste použil jako svůj JEDINÝ referenční zdroj. Tím jste se dopustil právě porušení Závazných pravidel Wikipedie o Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu. To je zcela evidentní a neoddiskutovatelný fakt.

ad 6: Totéž, co k bodu 5.

ad 7: Vámi odkazované církevní stránky [[4]], nejsou nikým podepsány! Jedná se tedy o soukromé stránky a tudíž nedůvěryhodný zdroj. V žádném případě nevyjadřují oficiální mínění církve.

ad 8: Kirlianovy fotografie jsou jednoznačným empirickým důkazem existence tzv. biopole živých organizmů, nazývaném též "aura".

Z celkového pojetí a způsobu zpracování statě o Reiki je zjevné, že se v dané problematice příliš neorientujete. Chybí Vám celkový rozhled a zejména dostatek kvalitních informací Wikipedie:Věrohodné zdroje. Protože např. při popisu jevu nevycházíte z oficiálních japonských zdrojů o Reiki , odkud byste měl jako správný encyklopedista v první řadě čerpat, neboť Japonsko je zemí původu. (V Čechách koluje mnoho dezinformací na toto téma, takže se ani nedivím, že jste napsal to, co jste napsal) Kdybyste čerpal z japonských zdrojů (země původu), netvrdil byste, že Reiki vychází (obecně) z východních filozofií, avšak byste věděl, že výlučně z Japonska. (Objevitel M. Usui je Japonec, který čerpal z japonských tradic. Reiki je japonské slovo – Rei (vesmír) – Ki (energie). Takže – Reiki pochází z Japonska. Tečka. Nejedná se přitom o nic nadpřirozeného, či něčeho,co by bylo podmíněno náboženským cítěním, či vyznáním, či jiným nějakým druhem extáze. Jde v podstatě o přenos energie. Naprosto stejné energie, díky níž „drží pohromadě“ veškerá hmota vesmíru. ) Takže Reiki funguje na základě fyzikálních jevů. Také označení 3 stupňů Reiki se nezakládá na pravdě a nevychází z tradičního japonského systému Reiki (Tradičně byly vždy 4 stupně). Rovněž Reiki nepředpokládá existenci vitální energie, jak se mylně domníváte, nebo jak jste si stáhnul z nějakých nedůvěryhodných zdrojů, avšak existenci „Vesmírné energie“ (jak sám název – Rei – Ki napovídá). Zcela jednoznačně nemá Reiki nic společného s věštěním kyvadélkem, léčením krystaly, nasáváním energie stromů až užíváním homeopatik. To je dosti zásadní nepochopení. A je lhostejno, čí je to názor, neboť je mylný.

Závěr: Vzhledem k doloženým skutečnostem je Vaše pojednání o Reiki naprosto nevyhovující standardům a závazným pravidlům Wikipedie a označuji je jako škodlivé. {{NPOV}} je oprávněné.


S pozdravem

Merlinus 19.1.2012 17:55

Takže jen velmi stručně: ad 1-3: Hrubě zkreslujete smysl pravidel, takže komentáře není třeba. Prostě tak Wikipedie nefunguje. tečka ad 4: Takové tvrzení vyžaduje mimořádně silný zdroj, jenže ten neexistuje. refaktorizováno. tečka ad 5-6: MEDLINE je databáze nepříliš selektivní. Navíc bez ohledu na kvalitu zdrojů (podle wiki-pravidel nevalná, podle pravidel vědy jde o kvalitu srovnatelnou s nedělní přílohou Blesku) jde o zdroje primární a tedy jejich interpretace jako potvrzení výjimečného tvrzení je těžce v rozporu s WP:VV. Není se tedy o čem bavit. tečka ad 7: refaktorizováno. Jsou podepsány Pastoračním střediskem pražského arcibiskupství [5]. Pokud refaktorizováno ale o pokus zpochybnit to, že by snad institucionální web bez adresného autorství každého textu byl méně věrohodný, tak jde pouze o manipulaci, která nemá oporu ani v pravidlech Wikipedie ani v běžné argumentační logice. Naopak, pokud za texty stojí svojí vahou nějaká uznávaná instituce, je její věrohodnost v oblasti jejího působení (tedy zde katolické věrouky a potažmo křesťanství obecně) mnohem vyšší než texty jednotlivce. tečka ad 8: Vzhledem k tomu, že Kirlianovy fotografie jsou všechno možné jen ne obecně akceptovaný důkaz existence aury, je tato sentence v příkrém rozporu jak s pravidly Wikipedie tak i s běžnou argumentační logikou. tečka Závěr: Desinterpretujete pravidla refaktorizováno. To je dost na to, aby byla jakákoliv komunikace s vámi pokládána za ztrátu času a jakékoliv vaše zásahy za primárně škodlivé. A to pomíjím fakt, že jste na kladných informacích o reiki hmotně zainteresován, takže k tomu, aby byla v jednom z nejčtenějších informačních zdrojů především chvála a nebylo nic, co by vás mohlo připravit o zisk, máte skutečně eminentní zájem důkaz. Mimochodem, odkazy na tomto blogu byly vkládány na tento web sveřepou spamerskou aktivitou - i toto je hodnotnou indicií. (ano, vím, že je to na hraně osobního útoku - ale v případě sveřepé rezistence vůči argumentům a prosazování si svého je poukaz na střet zájmů s finanční motivací plnohodnotným argumentem).--Aronnax 20. 1. 2012, 11:39 (UTC)


Ne, to není na hraně. To jsou již jen ubohé urážky a pomluvy. Nebudu Vám oplácet stejnou mincí. To není mým stylem.
Vzhledem k tomu, že s Vámi není možná dohoda a vyčerpal jsem všechny možnosti, budu dále postupovat podle pravidel wikipedie - podám žádost o opatření.
S pozdravem
Merlinus 20.1.2012, 16:20
Rozhodně nesouhlasím, s tvrzením Aronnaxe že důkazem o ziskuchtivosti a hmotné zainteresovanosti je odkazovaný blog. Vždyť je vždycky možné, že určitou činností nevzniká žádný zisk, ale příjmy pokrývají jenom náklady. Jedná se tedy o čistou spekulaci a POV. Zároveň není stoprocentně jisté, že Merlinuse spojuje s tímto blogem něco jiného než společné téma tohoto článku a náhodná shoda uživatelského jména. Předpokládáný střet zájmů je tedy založen jenom na spekulaci. Zároveň by pak muselo platit, že i každý univerzitní profesor nebo člen AV je také ve střetu zájmů, když se jedná o dokazování vědeckosti. Rozdíl je tedy jenom v úhlu pohledu.--Vbhubeny 23. 1. 2012, 09:33 (UTC)

Stanovisko Vojtech.dostal[editovat zdroj]

Uživatelů zastávajících se alternativní medicíny, koukám, bude vždy dostatek. Vyzývám uživatele Merlinus, aby se mírnil ve své sebejistotě, že má pravdu. Wikipedie vychází z vědeckého pohledu na medicínu a většina vědců (snad mi nebudete v tomto oponovat?) je toho názoru, že reiki, aura a podobné věci do vědy nepatří. Na druhou stranu, vámi uváděné čtyři práce na PubMed by určitě zmíněny být měly - a vyzývám vás k tomu, abyste je doplnil s příslušným uvedením zdrojů. Na závěr bych vás chtěl poprosit o neutrální, když už nikoliv přátelský tón ve vašich diskuzních příspěvcích. Nejde o život, pánové, tak se tu nehádejme do krve. --Vojtech.dostal 23. 1. 2012, 09:10 (UTC)

Děkuji za reakci,
ano máte pravdu, když je něco dobré, funkční, zpravidla to má hodně zastánců. Co se alternativní medicíny týče, je úroveň znalostí a přístupů naší vědecké a lékařské obce asi nejskeptičtější v Evropě. Například v sousedním Německu si občané mohou svobodně vybrat, zda se budou léčit klasickou medicínou, či alternativní. V obou případech léčbu hradí zdravotní pojišťovna. I to je fakt, který ukazuje, že je cosi prohnilého v našem státě, kde farmaceutická lobby a všemocné peníze hrají hlavní roli. A když se někdo veřejně postaví proti? Buďto je zesměšněn, nebo odstraněn. Komu z vědců by se pak chtělo riskovat své jméno, či postavení? Proto je "stav mínění" vědecké a lékařské obce takový, jaký je. Abych ale nekřivdil všem - jsou u nás i světlé výjimky, jakou je například Mudr. Jan Hnízdil, ale i mnozí další.
Takže - názory našich vědců a lékařů na tuto problematiku jsou různorodé, i když jak správně píšete, převážně skeptické. Nikoli však jednoznačně. Jak sám dobře víte, když je na jistou (spornou) otázku na wikipedii i menšinový názor, editoři mají povinnost seznámit čtenáře i s tímto menšinovým názorem. :A to nezaujatým způsobem.
Zajímalo by mne, zda podle Vás je současná verze o "Reiki" stylisticky a faktograficky objektivní a nezaujatá?
Přečetl jste si to celé? Již jenom fakt, že jako jediný referenční zdroj byl autorem uveden právě ten skeptický, když existuje v celém světě mnoho klinických studií, které účinnost Reiki potvrzují, hovoří sám za sebe. Totéž platí i o externích odkazech. Kde je tedy ta objektivita?
V současnosti pracuji na nové verzi, kterou brzy předložím k hlasování.
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem
Wikipedista:Merlinus 27.1.2012 (UTC)
Současná verze je hlavně zoufale neozdrojovaná. Ano, připravte lepší verzi stránky a předložte ji, nicméně použijte prosím VĚDECKOU literaturu, nikoliv zaujatou literaturu psanou léčiteli. Jsme encyklopedie popisující realitu, předložte tedy vědecké studie, které dokazují, že se vůbec o reiki uvažuje jako o reálně fungující metodě. Budu vám tvrdým, ale spravedlivým oponentem. --Vojtech.dostal 27. 1. 2012, 20:56 (UTC)
Nejenom neozdrojovaná, ale i neobjektivní s jednostranným POV a odstranění šablony NPOV bylo v naprostém rozporu s pravidly Wikipedie. Důvěryhodnost vašeho výroku o spravedlnosti je v tomto případě nulová a mohl jste si ho odpustit.--Vbhubeny 28. 1. 2012, 06:13 (UTC)

Děkuji pane Dostále, věřím Vám a Vaši nabídku přijímám. Chci Vás ujistit, že mi jde právě o nezaujatý úhel pohledu, který v sobě bude zahrnovat všechna pro i proti. To ve stávající verzi jednoznačně chybí. S přátelským pozdravem Wikipedista:Merlinus 28.1. 2012, 12:14 (UTC)

Zkušenosti léčitelů a pacientů[editovat zdroj]

Článek je na celkově špatné úrovni, ale odstavec "Zkušenosti léčitelů a pacientů" je kriticky bídný. Tvrzení v tomto odstavci jsou celkově těžko doložitelná kvalitními zdroji. Navrhuji proto celý ten odstavec smazat bez náhrady, protože je neperspektivní a v konečném důsledku je vlastně proti pravidlu nezaujatého úhlu pohledu, protože jeho jediným smyslem je působit jako protiváha toho, že kvalitní zdroje vesměs tvrdí, že reiki je celkem na nic - a jak, doufám, všichni víme, takhle NPOV nefunguje.--Aronnax (diskuse) 19. 9. 2016, 09:53 (CEST)

Souhlasím, pryč by mělo jít i mnohé další. --Jann (diskuse) 19. 9. 2016, 18:12 (CEST)
Rovnou jsem to smazal, bez zdrojů tohle nemělo v článku co pohledávat.--Kacir 20. 9. 2016, 01:30 (CEST)