Wikipedie:WikiProjekt Alternativní medicína

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Projekt Alternativní medicína si klade za cíl vytvářet, sledovat a upravovat články dotýkající se alternativní medicíny tak, aby informovaly čtenáře pokud možno objektivně o historii, podstatě, možnostech, názoru konvenční medicíny včetně přírodovědné kritiky a rizicích alternativních metod.

Pracovní definice alternativní medicíny[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také na stránce Alternativní medicína.

Alternativní medicína (CAM = Complementary and Alternative Medicine) je skupina různých diagnostických, terapeutických a preventivních systémů, praktik a produktů, které nejsou v současnosti částí konvenční medicíny. Konvenční medicínou je myšlena medicína praktikovaná většinou lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a obdobných odborníků. Seznam CAM metod se může během času měnit, protože pokud jsou podány dostatečné důkazy účinnosti a bezpečnosti, stává se daný postup součástí konvenční medicíny. (volně podle[1], adaptováno na ČR)

Demarkační kritéria[editovat | editovat zdroj]

Pro zařazení metody mezi metody CAM lze orientačně rozhodnout podle následujících kritérií:

 1. Metodu provozují velkou měrou i nelékaři
 2. Neexistují odborné články prokazující účinnost (pozn.: je otázkou, jak citovat neexistenci)
  • článek referující o rozšíření používání není důkazem účinnosti
  • článek referující o dobrých zkušenostech, nepodložený klinickou studií, není důkazem účinnosti
 3. Články, které by měly prokazovat účinnost metody, jsou nízké metodologické kvality (např. vysoce nekvalitní design studie:[1] a poměrně kvalitní design studie:[2])
 4. Články dokladující účinnost metody vycházejí v časopisech nižší úrovně (regionální, bez recenzního řízení, s minimálním IF...)
 5. Články dokladující účinnost metody vycházejí v časopisech přímo zaměřeřených na CAM
 6. Účinnost metody dokladují pouze ústní sdělení a knihy
 7. Existují kvalitní studie nebo metaanalýzy prokazující neúčinnost
 8. Existují stanoviska renomovaných odborných společností odsuzující metodu
 9. Princip metody je v rozporu s poznatky přírodních věd

Pro zařazení metody mezi metody konvenční medicíny lze orientačně rozhodnout podle následujících kritérií:

 1. Existují metaanalýzy v kvalitních časopisech nebo databázi Cochrane prokazující účinnost metody
 2. Existují kvalitní studie prokazující účinnost
 3. Jde o metodu, u které probíhá intenzivní výzkum, zatím není používána v klinické praxi
 4. O metodě se píše v uznávaných lékařských učebnicích jako o vhodném postupu
 5. Metodu doporučují používat renomované odborné společnosti

Návrh doporučení[editovat | editovat zdroj]

 1. Cílem není napsat ani reklamu ani filipiku, cílem je informovat o existujícím společenském jevu.
 2. Dobře odzdrojované pochybnosti nebo dokonce důkaz neúčinnosti jsou na místě, obvykle je vhodná sekce Kritika.
 3. Případná kritika musí být důsledně odzdrojována, rozdíl mezi triviální logikou a vlastním výzkumem není zcela ostrý.
 4. I pro CAM platí pravidla - proto jednoznačná preference vědeckých informaci není POV, jsou totiž podstatně věrohodnější.
 5. Odkazy na konkrétní poskytovatele musí být zdůvodněné, čtenář má právo vědět, kde někoho najde takovým důvodem není.
 6. Pokud by to bylo vhodné, lze vložit šablonu {{NMed}} - nemá ale smysl ji vkládat do článku o metodě zjevně non lege artis.
 7. Poměrně často jsou k dispozici především primární zdroje, jejich interpretace není triviální záležitostí. Použití i interpretace by měly být individuálně hodnoceny podle pravidel EBM.
 8. Informace agentury jpp (jedna paní povídala) nejsou věrohodným zdrojem.
 9. Soukromá korespondence, a to ani s předními odborníky, není věrohodným zdrojem.
 10. Důkaz postavený pouze na neexistenci důkazu neúčinnosti není věrohodným zdrojem (komentář: jde o analogii presumpce neviny, jakousi presumpce neúčinnosti nebo nepravdivosti. Jde o hluboký důsledek toho, že obecně není možné definitivně dokázat neplatnost některých tvrzení).
 11. Vlastní pojmy, i když dobře odůvodněné, nejsou vhodné, pokud existují prakticky ekvivalentní obecně známé pojmy.
 12. Není vhodné psát alopatie místo konvenční medicína, mnohdy jde již z definice pojmu alopatie o nesmysl.
 13. Není přípustné psát pseudomedicína místo alternativní medicína, je to zbytečně pejorativní.
 1. Má smysl šablona ekvivalentní k {{Článek WikiProjektu Pseudověda}}?
  šablona založena: {{Článek WikiProjektu Alternativní medicína}}, její vizuální podoba:
 1. Má smysl vytvořit infobox CAM? Jaký?
 2. Má smysl vytvořit doporučení pro psaní článků o CAM?
 3. Jakým způsobem odkazovat na neexistenci někdy zmiňovaných prací dokazujících účinek té které metody?
 4. Patří kategorie léčivé rostliny do kategorie alternativní medicína?

Sledované články[editovat | editovat zdroj]

Požadované články[editovat | editovat zdroj]

Účastníci[editovat | editovat zdroj]

 1. --Kacir 10. 11. 2008, 18:50 (UTC)
  Motto: Bahno má tendenci jeviti se hlubokým.
 2. Monitoring; pořád se něco děje --DeeMusil 15. 10. 2011, 10:56 (UTC)
 3. --Aronnax 16. 10. 2011, 17:40 (UTC) Nešvar je bohužel natolik zakořeněn, že jakékoliv neobdivné a nepochvalné editace se asi nesetkají s pochopením. Snad však budu dostatečně trpělivý a přesvědčivý.
 4. --Psax 13.3.2018, Jak poznamenal Aronnax, buďme trpěliví a otevření diskusi.

Zdroje informací[editovat | editovat zdroj]